Nano List

Nano List

Tên khác: Nano List
Thể loại: Action , Drama , Sci-Fi , Tragedy , Webtoon
Tác giả: Songah Min
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nano List:

Chị gái Milo đột nhiên tự sát, bỏ lại cậu một mình sống cùng một người máy "giúp việc" hot như siêu mẫu lúc nào cũng như muốn "xơi" cậu, tới ngày sinh nhật năm đầu cấp 3 lại có thêm một em người máy loli nữa xuất hiện tự xưng là món quà từ người chị đã khuất của cậu.Rốt cuộc bí ẩn sau cái chết của chị cậu là như thế nào ?

Loading...

Danh sách chương

chap 1 13/11/2017

chap 2 13/11/2017

chap 3 13/11/2017

chap 4 13/11/2017

chap 5 13/11/2017

chap 6 13/11/2017

chap 7 13/11/2017

chap 8 13/11/2017

chap 9 13/11/2017

chap 10 13/11/2017

chap 11 13/11/2017

chap 12 13/11/2017

chap 13 13/11/2017

chap 14 14/11/2017

chap 15 14/11/2017

chap 16 15/11/2017

chap 17 16/11/2017

chap 18 20/11/2017

chap 19 20/11/2017

chap 20 20/11/2017

chap 21 21/11/2017

chap 22 21/11/2017

chap 23 22/11/2017

chap 24 23/11/2017

chap 25 24/11/2017

chap 26 27/11/2017

chap 27 27/11/2017

chap 28 27/11/2017

chap 29 28/11/2017

chap 30 29/11/2017

chap 31 01/12/2017

chap 32 01/12/2017

chap 33 04/12/2017

chap 34 04/12/2017

chap 35 04/12/2017

chap 36 05/12/2017

chap 37 05/12/2017

chap 38 06/12/2017

chap 39 06/12/2017

chap 40 09/12/2017

chap 41 11/12/2017

chap 42 11/12/2017

chap 43 12/12/2017

chap 44 13/12/2017

chap 45 14/12/2017

chap 46 15/12/2017

chap 47 18/12/2017

chap 48 18/12/2017

chap 49 18/12/2017

chap 50 19/12/2017

chap 51 20/12/2017

chap 52 21/12/2017

chap 53 22/12/2017

chap 54 23/12/2017

chap 55 25/12/2017

chap 56 25/12/2017

chap 57 27/12/2017

chap 58 27/12/2017

chap 59 28/12/2017

chap 60 29/12/2017

chap 61 02/01/2018

chap 62 03/01/2018

chap 63 04/01/2018

chap 64 05/01/2018

chap 65 05/01/2018

chap 66 05/01/2018

chap 67 05/01/2018

chap 68 06/01/2018

chap 69 08/01/2018

chap 70 08/01/2018

chap 71 09/01/2018

chap 72 16/01/2018

chap 73 18/01/2018

chap 74 18/01/2018

chap 75 19/01/2018

chap 76 20/01/2018

chap 77 22/01/2018

chap 78 22/01/2018

chap 79 22/01/2018

chap 80 - fixed 24/01/2018

chap 81 24/01/2018

chap 82 - fixed 24/01/2018

chap 83 25/01/2018

chap 84 26/01/2018

chap 85 29/01/2018

chap 86 29/01/2018

chap 87 29/01/2018

chap 88 29/01/2018

chap 89 30/01/2018

chap 90 31/01/2018

chap 91 01/02/2018

chap 92 05/02/2018

chap 93 06/02/2018

chap 94 09/02/2018

chap 95 10/02/2018

chap 96 22/02/2018

chap 97 22/02/2018

chap 98 22/02/2018

chap 99 22/02/2018

Chap 100 23/02/2018