Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
 Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen

Tên khác: Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen
Thể loại: Comic , Historical , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen:

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen:

Một đại tiểu thư kiêu ngạo ngang ngược chết đi, một thiên tài y học thế kỷ 21 xuyên việt đến. nàng y thuật cao siêu, tâm linh trong sáng, đối mặt với cha mẹ chồng không không thân, trượng phu không thương, còn có ánh mắt săm soi ghen tỵ của các cô vợ bé, chỉ dựa vào một con dao mổ nhỏ nhoi giẫm vợ bé, đạp tâm cơ, đánh đâu thắng đó. Thiếu soái trượng phu vốn coi nàng như cỏ rác nhưng bây giờ đêm đên trèo cửa sổ, bò lên giường của nàng, muốn trở thành một đôi uyên ương thiên trường địa cửu . . .

Danh sách chương

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 096 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 095 ~ (14/05/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 094 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 093 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 092 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 091 ~ (24/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 090 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 089 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 088 ~ (14/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 087 ~ (09/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 086 ~ (07/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 085 ~ (06/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 084 ~ (04/04/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 083 ~ (31/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 082 ~ (29/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 081 ~ (27/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 080 ~ (26/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 079 ~ (24/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 078 ~ (20/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 077 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 076 ~ (12/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 075 ~ (12/03/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 074 ~ (25/02/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 073 ~ (18/02/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 072 ~ (14/02/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 071 ~ (10/02/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 070 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 069 ~ (25/01/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 068 ~ (16/01/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 066 ~ (16/01/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 065 ~ (06/01/2020)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 064 ~ (28/12/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 063 ~ (15/12/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 062 ~ (11/12/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 061 ~ (05/12/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 060 ~ (28/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 059 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 058 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 057 ~ (20/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 056 ~ (16/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 055 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 054 ~ (05/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 053 ~ (02/11/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 052 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 051 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 050 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 049 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 048 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 047 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 046 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 045 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 044 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 043 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 042 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 041 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 040 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 039 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 038 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 037 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 036 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 035 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 034 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 033 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 032 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 031 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 030 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 029 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 028 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 027 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 026 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 025 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 024 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 023 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 022 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 021 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 020 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 019 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 018 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 017 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 016 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 015 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 014 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 013 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 012 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 011 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 010 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 009 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 008 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 007 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 006 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 005 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 004 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 003 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 002 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Ngày Nào Thiếu Soái Cũng Ghen Chap 001 ~ (30/10/2019)Miễn phí