Ngự Linh Thế Giới

Ngự Linh Thế Giới

Tên khác: Ngự Linh Thế Giới
Thể loại: Action , Adventure , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


18 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngự Linh Thế Giới:

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới
Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?"
"Cái kịch bản này không đúng nha!"

Danh sách chương

Chapter 376 20/02/2020

Chapter 375 09/02/2020

Chapter 374 04/02/2020

Chapter 373 21/01/2020

Chapter 372 15/01/2020

Chapter 371 15/01/2020

Chapter 370 27/12/2019

Chapter 369 25/12/2019

Chapter 368 14/12/2019

Chapter 367 08/12/2019

Chapter 366 27/11/2019

Chapter 365 23/11/2019

Chapter 364 23/11/2019

Chapter 363 23/11/2019

Chapter 362 30/10/2019

Chapter 361 27/10/2019

Chapter 360 22/10/2019

Chapter 359 21/10/2019

Chapter 358 16/10/2019

Chapter 357 14/10/2019

Chapter 356 12/10/2019

Chapter 355 08/10/2019

Chapter 354 02/10/2019

Chapter 353 01/10/2019

Chapter 352 26/09/2019

Chapter 351 20/09/2019

Chapter 350 15/09/2019

Chapter 349 11/09/2019

Chapter 348 11/09/2019

Chapter 347 08/09/2019

Chapter 346 06/09/2019

Chapter 345 26/08/2019

Chapter 344 26/08/2019

Chapter 343 26/08/2019

Chapter 342 26/08/2019

Chapter 341 26/08/2019

Chapter 340 26/08/2019

Chapter 339 26/08/2019

Chapter 338 26/08/2019

Chapter 337 26/08/2019

Chapter 336 26/08/2019

Chapter 335 26/08/2019

Chapter 334 26/08/2019

Chapter 333 26/08/2019

Chapter 332 26/08/2019

Chapter 331 26/08/2019

Chapter 330 16/08/2019

Chapter 329 16/08/2019

Chapter 328 16/08/2019

Chapter 327 04/08/2019

Chapter 326 31/07/2019

Chapter 325 28/07/2019

Chapter 324 26/07/2019

Chapter 323 26/07/2019

Chapter 322 26/07/2019

Chapter 321 26/07/2019

Chapter 320 26/07/2019

Chapter 319 26/07/2019

Chapter 318 26/07/2019

Chapter 317 26/07/2019

Chapter 316 26/07/2019

Chapter 315 26/07/2019

Chapter 314 26/07/2019

Chapter 313 26/07/2019

Chapter 312 26/07/2019

Chapter 311 26/07/2019

Chapter 310 26/07/2019

Chapter 309 26/07/2019

Chapter 308 26/07/2019

Chapter 307 26/07/2019

Chapter 306 26/07/2019

Chapter 305 26/07/2019

Chapter 304 26/07/2019

Chapter 303 26/07/2019

Chapter 302 26/07/2019

Chapter 301 26/07/2019

Chapter 300 26/07/2019

Chapter 299 26/07/2019

Chapter 298 26/07/2019

Chapter 297 26/07/2019

Chapter 296 26/07/2019

Chapter 295 26/07/2019

Chapter 294 26/07/2019

Chapter 293 26/07/2019

Chapter 292 26/07/2019

Chapter 291 26/07/2019

Chapter 290 26/07/2019

Chapter 289 26/07/2019

Chapter 288 26/07/2019

Chapter 287 26/07/2019

Chapter 286 26/07/2019

Chapter 285 26/07/2019

Chapter 284 26/07/2019

Chapter 283 26/07/2019

Chapter 282 26/07/2019

Chapter 281 26/07/2019

Chapter 280 26/07/2019

Chapter 279 26/07/2019

Chapter 278 26/07/2019

Chapter 277 26/07/2019

Chapter 276 26/07/2019

Chapter 275 26/07/2019

Chapter 274 26/07/2019

Chapter 273 26/07/2019

Chapter 272 26/07/2019

Chapter 271 26/07/2019

Chapter 270 26/07/2019

Chapter 269 26/07/2019

Chapter 268 26/07/2019

Chapter 267 26/07/2019

Chapter 266 26/07/2019

Chapter 265 26/07/2019

Chapter 264 26/07/2019

Chapter 263 26/07/2019

Chapter 262 26/07/2019

Chapter 261 26/07/2019

Chapter 260 26/07/2019

Chapter 259 26/07/2019

Chapter 258 26/07/2019

Chapter 257 26/07/2019

Chapter 256 26/07/2019

Chapter 255 26/07/2019

Chapter 254 26/07/2019

Chapter 253 26/07/2019

Chapter 252 26/07/2019

Chapter 251 26/07/2019

Chapter 250 26/07/2019

Chapter 249 26/07/2019

Chapter 248 26/07/2019

Chapter 247 26/07/2019

Chapter 246 26/07/2019

Chapter 245 26/07/2019

Chapter 244 26/07/2019

Chapter 243 26/07/2019

Chapter 242 26/07/2019

Chapter 241 26/07/2019

Chapter 240 26/07/2019

Chapter 239 26/07/2019

Chapter 238 26/07/2019

Chapter 237 26/07/2019

Chapter 236 26/07/2019

Chapter 235 26/07/2019

Chapter 234 26/07/2019

Chapter 233 26/07/2019

Chapter 232 26/07/2019

Chapter 231 26/07/2019

Chapter 230 26/07/2019

Chapter 229 26/07/2019

Chapter 228 26/07/2019

Chapter 227 26/07/2019

Chapter 226 26/07/2019

Chapter 225 26/07/2019

Chapter 224 26/07/2019

Chapter 223 26/07/2019

Chapter 222 26/07/2019

Chapter 221 26/07/2019

Chapter 220 26/07/2019

Chapter 219 26/07/2019

Chapter 218 26/07/2019

Chapter 217 26/07/2019

Chapter 216 26/07/2019

Chapter 215 26/07/2019

Chapter 214 26/07/2019

Chapter 213 26/07/2019

Chapter 212 26/07/2019

Chapter 211 26/07/2019

Chapter 210 26/07/2019

Chapter 209 26/07/2019

Chapter 208 26/07/2019

Chapter 207 26/07/2019

Chapter 206 26/07/2019

Chapter 205 26/07/2019

Chapter 204 26/07/2019

Chapter 203 26/07/2019

Chapter 202 26/07/2019

Chapter 201 26/07/2019

Chapter 200 26/07/2019

Chapter 199 26/07/2019

Chapter 198 26/07/2019

Chapter 197 26/07/2019

Chapter 196 26/07/2019

Chapter 195 26/07/2019

Chapter 194 26/07/2019

Chapter 193 26/07/2019

Chapter 192 26/07/2019

Chapter 191 26/07/2019

Chapter 190 26/07/2019

Chapter 189 26/07/2019

Chapter 188 26/07/2019

Chapter 187 26/07/2019

Chapter 186 26/07/2019

Chapter 185 26/07/2019

Chapter 184 26/07/2019

Chapter 183 26/07/2019

Chapter 182 26/07/2019

Chapter 181 26/07/2019

Chapter 180 26/07/2019

Chapter 179 26/07/2019

Chapter 178 26/07/2019

Chapter 177 26/07/2019

Chapter 176 26/07/2019

Chapter 175 26/07/2019

Chapter 174 26/07/2019

Chapter 173 26/07/2019

Chapter 172 26/07/2019

Chapter 171 26/07/2019

Chapter 170 26/07/2019

Chapter 169 26/07/2019

Chapter 168 26/07/2019

Chapter 167 26/07/2019

Chapter 166 26/07/2019

Chapter 165 26/07/2019

Chapter 164 26/07/2019

Chapter 163 26/07/2019

Chapter 162 26/07/2019

Chapter 161 26/07/2019

Chapter 160 26/07/2019

Chapter 159 26/07/2019

Chapter 158 26/07/2019

Chapter 157 26/07/2019

Chapter 156 26/07/2019

Chapter 155 26/07/2019

Chapter 154 26/07/2019

Chapter 153 26/07/2019

Chapter 152 26/07/2019

Chapter 151 26/07/2019

Chapter 150 26/07/2019

Chapter 149 26/07/2019

Chapter 148 26/07/2019

Chapter 147 26/07/2019

Chapter 146 26/07/2019

Chapter 145 26/07/2019

Chapter 144 26/07/2019

Chapter 143 26/07/2019

Chapter 142 26/07/2019

Chapter 141 26/07/2019

Chapter 140 26/07/2019

Chapter 139 26/07/2019

Chapter 138 26/07/2019

Chapter 137 26/07/2019

Chapter 136 26/07/2019

Chapter 135 26/07/2019

Chapter 134 26/07/2019

Chapter 133 26/07/2019

Chapter 132 26/07/2019

Chapter 131 26/07/2019

Chapter 130 26/07/2019

Chapter 129 26/07/2019

Chapter 128 26/07/2019

Chapter 127 26/07/2019

Chapter 126 26/07/2019

Chapter 125 26/07/2019

Chapter 124 26/07/2019

Chapter 123 26/07/2019

Chapter 122 26/07/2019

Chapter 121 26/07/2019

Chapter 120 26/07/2019

Chapter 119 26/07/2019

Chapter 118 26/07/2019

Chapter 117 26/07/2019

Chapter 116 26/07/2019

Chapter 115 26/07/2019

Chapter 114 26/07/2019

Chapter 113 26/07/2019

Chapter 112 26/07/2019

Chapter 111 26/07/2019

Chapter 110 26/07/2019

Chapter 109 26/07/2019

Chapter 108 26/07/2019

Chapter 107 26/07/2019

Chapter 106 26/07/2019

Chapter 105 26/07/2019

Chapter 104 26/07/2019

Chapter 103 26/07/2019

Chapter 102 26/07/2019

Chapter 101 26/07/2019

Chapter 100 26/07/2019

Chapter 99 26/07/2019

Chapter 98 26/07/2019

Chapter 97 26/07/2019

Chapter 96 26/07/2019

Chapter 95 26/07/2019

Chapter 94 26/07/2019

Chapter 93 26/07/2019

Chapter 92 26/07/2019

Chapter 91 26/07/2019

Chapter 90 26/07/2019

Chapter 89 26/07/2019

Chapter 88 26/07/2019

Chapter 87 26/07/2019

Chapter 86 26/07/2019

Chapter 85 26/07/2019

Chapter 84 26/07/2019

Chapter 83 26/07/2019

Chapter 82 26/07/2019

Chapter 81 26/07/2019

Chapter 80 26/07/2019

Chapter 79 26/07/2019

Chapter 78 26/07/2019

Chapter 77 26/07/2019

Chapter 76 26/07/2019

Chapter 75 26/07/2019

Chapter 74 26/07/2019

Chapter 73 26/07/2019

Chapter 72 26/07/2019

Chapter 71 26/07/2019

Chapter 70 26/07/2019

Chapter 69 26/07/2019

Chapter 68 26/07/2019

Chapter 67 26/07/2019

Chapter 66 26/07/2019

Chapter 65 26/07/2019

Chapter 64 26/07/2019

Chapter 63 26/07/2019

Chapter 62 26/07/2019

Chapter 61 26/07/2019

Chapter 60 26/07/2019

Chapter 59 26/07/2019

Chapter 58 26/07/2019

Chapter 57 26/07/2019

Chapter 56 26/07/2019

Chapter 55 26/07/2019

Chapter 54 26/07/2019

Chapter 53 26/07/2019

Chapter 52 26/07/2019

Chapter 51 26/07/2019

Chapter 50 26/07/2019

Chapter 49 26/07/2019

Chapter 48 26/07/2019

Chapter 47 26/07/2019

Chapter 46 26/07/2019

Chapter 45 26/07/2019

Chapter 44 19/07/2019

Chapter 43 19/07/2019

Chapter 42 19/07/2019

Chapter 41 19/07/2019

Chapter 40 19/07/2019

Chapter 39 19/07/2019

Chapter 38 19/07/2019

Chapter 37 19/07/2019

Chapter 36 19/07/2019

Chapter 35 19/07/2019

Chapter 34 19/07/2019

Chapter 33 19/07/2019

Chapter 32 19/07/2019

Chapter 31 19/07/2019

Chapter 30 19/07/2019

Chapter 29 19/07/2019

Chapter 28 19/07/2019

Chapter 27 19/07/2019

Chapter 26 19/07/2019

Chapter 25 19/07/2019

Chapter 24 19/07/2019

Chapter 23 19/07/2019

Chapter 22 19/07/2019

Chapter 21 19/07/2019

Chapter 20 19/07/2019

Chapter 19 19/07/2019

Chapter 18 19/07/2019

Chapter 17 19/07/2019

Chapter 16 19/07/2019

Chapter 15 19/07/2019

Chapter 14 19/07/2019

Chapter 13 19/07/2019

Chapter 12 19/07/2019

Chapter 11 19/07/2019

Chapter 10 19/07/2019

Chapter 9 19/07/2019

Chapter 8 19/07/2019

Chapter 7 19/07/2019

Chapter 6 19/07/2019

Chapter 5 19/07/2019

Chapter 4 19/07/2019

Chapter 3 19/07/2019

Chapter 2 19/07/2019

Chapter 1 19/07/2019