Ngự Thiên Thần Đế

Ngự Thiên Thần Đế

Tên khác: Ngự Thiên Thần Đế
Thể loại: Truyện chữ
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ngự Thiên Thần Đế:

Truyện cùng tác giả : Đao Kiếm Thần Hoàng, Quốc Vương Vạn Tuế, ...

Danh sách chương

Chương 1277: Bất hòa 31/03/2017

Chương 1276: Mười triệu năm trước 31/03/2017

Chương 1275: Đau đầu 31/03/2017

Chương 1274: Cái thế các chúa tể 31/03/2017

Chương 1273: Dậy sóng 31/03/2017

Chương 1272: Trảm Thiên Đế (hạ) 31/03/2017

Chương 1271: Chiến Thiên Đế (trung) 31/03/2017

Chương 1270: Chiến Thiên Đế (thượng) 31/03/2017

Chương 1269: Lại Chiến Thiên Đế 31/03/2017

Chương 1268: Nhảy giếng 31/03/2017

Chương 1267: Sinh Tử Chi Môn 31/03/2017

Chương 1266: Gặp lại Lão Ngư Tinh 31/03/2017

Chương 1265: Đánh đổi 31/03/2017

Chương 1264: Rơm rạ thành tinh 31/03/2017

Chương 1263: Đại môn mở ra 31/03/2017

Chương 1262: Thiên Đế tân bí 31/03/2017

Chương 1261: Ta chính là hắn 31/03/2017

Chương 1260: Mới lên cấp Nữ Đế 31/03/2017

Chương 1259: Chỉ có chiến 31/03/2017

Chương 1258: Xú Hầu Tử 31/03/2017

Chương 1257: Đế rơi buồn tuyết ba ngàn trượng 31/03/2017

Chương 1256: Tính ta một người 31/03/2017

Chương 1255: Tới cửa 31/03/2017

Chương 1254: Đại thắng 31/03/2017

Chương 1253: Phía dưới ăn thật ngon 31/03/2017

Chương 1252: Dị biến 31/03/2017

Chương 1251: Đóng kín 31/03/2017

Chương 1250: Người kia tin tức 31/03/2017

Chương 1249: Sống lại thiên tài 31/03/2017

Chương 1248: Hắc y đeo kiếm 31/03/2017

Chương 1247: Nguy cơ 31/03/2017

Chương 1246: Chuyển biến xấu · chịu chết 31/03/2017

Chương 1245: Thành phá 20/03/2017

Chương 1244: Hắn đến rồi 20/03/2017

Chương 1243: Thiên Hoang thú triều 20/03/2017

Chương 1242: Thâm nhập 20/03/2017

Chương 1241: Đã lâu manh mối 20/03/2017

Chương 1240: Biến hóa 20/03/2017

Chương 1239: Võ Đế bên trên 20/03/2017

Chương 1238: Thế Giới Thụ dị biến 20/03/2017

Chương 1237: Quân chính song bích 20/03/2017

Chương 1236: Đế tộc tận thế 20/03/2017

Chương 1235: Một thời đại bắt đầu 20/03/2017

Chương 1234: Một thời đại dấu chấm tròn 07/03/2017

Chương 1233: Đến 07/03/2017

Chương 1232: Viễn cổ tân bí 07/03/2017

Chương 1231: Chân tướng 07/03/2017

Chương 1230: Một toà thành trống không 07/03/2017

Chương 1229: Đại quân · kế hoạch 07/03/2017

Chương 1228: Thiên cẩu xuất chinh không có một ngọn cỏ 07/03/2017

Chương 1227: Tiểu Cửu giáng lâm 07/03/2017

Chương 1226: Đêm giết chóc 07/03/2017

Chương 1225: Trở lại Vương Thành 07/03/2017

Chương 1224: Lựa chọn 07/03/2017

Chương 1223: Vương Thành biến cố 07/03/2017

Chương 1222: Hộp 07/03/2017

Chương 1221: Đại quân tận thấp đầu 07/03/2017

Chương 1220: Cực hình 07/03/2017

Chương 1219: Trở về 07/03/2017

Chương 1218: Hỏa diễm chi phượng hoàng 07/03/2017

Chương 1217: Nếu có kiếp sau 07/03/2017

Chương 1216: Ta cũng có thể kêu một tiếng Thanh Vũ ca ca à 07/03/2017

Chương 1215: Hóa huyết 07/03/2017

Chương 1214: Cái gọi là bằng hữu 07/03/2017

Chương 1213: Hư hư thực thực Lam Thiên 07/03/2017

Chương 1212: Thiên Đế 07/03/2017

Chương 1211: Áp chế 07/03/2017

Chương 1210: Hoảng sợ 07/03/2017

Chương 1209: Thanh minh 07/03/2017

Chương 1208: Bản tướng 07/03/2017

Chương 1207: Đế vẫn 07/03/2017

Chương 1206: Chân chính Đế chiến 07/03/2017

Chương 1205: Phượng Hoàng tộc vận mệnh 07/03/2017

Chương 1204: Tình không biết lúc nào liền âm thầm khởi lên, càng ngày càng sâu 07/03/2017

Chương 1203: Hắn đến rồi 07/03/2017

Chương 1202: Ta tới rồi 07/03/2017

Chương 1201: Tuyệt đối không thể 21/02/2017

Chương 1200: Đi tới chiến trường 21/02/2017

Chương 1199: Tiếng kêu giết cùng ca múa 21/02/2017

Chương 1198: Khuất phục 21/02/2017

Chương 1197: Đế chiến lại nổi lên? 21/02/2017

Chương 1196: Chiến Tranh Chi Chung 21/02/2017

Chương 1195: Thánh Hậu 21/02/2017

Chương 1194: Lăng Vân 21/02/2017

Chương 1193: Cẩn thận người mình 21/02/2017

Chương 1192: Thần Nông Đại Đế 21/02/2017

Chương 1191: Vô địch (2) 21/02/2017

Chương 1190: Vô địch 21/02/2017

Chương 1189: Song Đế quyết đấu 21/02/2017

Chương 1188: Thành Đế 21/02/2017

Chương 1187: Bí mật bại lộ 21/02/2017

Chương 1186: Khiêu chiến 21/02/2017

Chương 1185: Trừ họa 21/02/2017

Chương 1184: Đế khí 21/02/2017

Chương 1183: Kiếm nát 21/02/2017

Chương 1182: Đế khí 21/02/2017

Chương 1181: Cần gì chứ 21/02/2017

Chương 1180: Mở ra 21/02/2017

Chương 1179: Từ bỏ 21/02/2017

Chương 1178: Tiền bối yên tâm 21/02/2017

Chương 1177: Gần ngay trước mắt 21/02/2017

Chương 1176: Chạy trời không khỏi nắng 21/02/2017

Chương 1175: Trên trời đi tiên kim 21/02/2017

Chương 1174: Để hắn tới gặp ta 21/02/2017

Chương 1173: Thanh Vân đài 21/02/2017

Chương 1172: Đương đại Võ Đạo Hoàng Đế 21/02/2017

Chương 1171: Tám bước Chuẩn Đế kỳ 21/02/2017

Chương 1170: Mới một chiêu 21/02/2017

Chương 1169: Hắn dám đến? 21/02/2017

Chương 1168: May mà ngươi tên là Tiểu Thập 21/02/2017

Chương 1167: Rút quân 21/02/2017

Chương 1166: Lá bài tẩy của ta, các ngươi sợ là còn không biết 21/02/2017

Chương 1165: Không bằng chơi đùa một món lớn? 21/02/2017

Chương 1164: Tiên lễ hậu binh 21/02/2017

Chương 1163: Lại muốn động à 21/02/2017

Chương 1162: Thần kiếm Nguyệt Hoa như sương 21/02/2017

Chương 1161: Trong vòng ba ngày đến lĩnh tội 21/02/2017

Chương 1160: So với dự liệu càng nghiêm trọng 21/02/2017

Chương 1159: Kinh thiên tân bí 21/02/2017

Chương 1158: Không biện lý do, chỉ trừ ác 21/02/2017

Chương 1157: Ngươi không dám 21/02/2017

Chương 1156: Ngươi nếu có gan thì đừng đi 04/02/2017

Chương 1155: Bái phỏng 04/02/2017

Chương 1154: Tiểu Cửu tin tức 04/02/2017

Chương 1153: Cửu Kiếm Quân Chính 04/02/2017

Chương 1152: Rốt cục đến rồi 04/02/2017

Chương 1151: Ám dạ dài giữa đường ám sát 04/02/2017

Chương 1150: Chịu thua? 04/02/2017

Chương 1149: Quá khó mà tin nổi 04/02/2017

Chương 1148: Kẻ ác vẫn cần kẻ ác mài 04/02/2017

Chương 1147: Gặp chuyện bất bình 04/02/2017

Chương 1046: Vạn Dịch Tập Thị Tiết 04/02/2017

Chương 1145: Truyền kỳ mở màn 04/02/2017

Chương 1144: Lên đường 04/02/2017

Chương 1143: Sở hữu Bảo Sơn mà không biết 04/02/2017

Chương 1142: Đem khiếp sợ thế giới 04/02/2017

Chương 1141: Cò kè mặc cả 04/02/2017

Chương 1140: Thứ mười Thái Dương kỷ 04/02/2017

Chương 1139: Tạo Hóa Chi Môn 04/02/2017

Chương 1138: Chiến hạm màu trắng 04/02/2017

Chương 1137: Văn minh dưới đất Thần cung 04/02/2017

Chương 1136: Điện nô 04/02/2017

Chương 1135: Khuynh thế đại cục (2) 04/02/2017

Chương 1134: Khuynh thế đại cục (1) 04/02/2017

Chương 1133: Chân chính tội dân 04/02/2017

Chương 1132: Một thằng ngu? 04/02/2017

Chương 1131: Tương đương đặc sắc 18/01/2017

Chương 1130: Lâm thời đến đặc sứ 18/01/2017

Chương 1129: Tin tức của cố nhân 18/01/2017

Chương 1028: Tội bên trong chi ma 18/01/2017

Chương 1127: Bí ẩn - tương tự huy chương 18/01/2017

Chương 1126: Lập tức phân cao thấp 18/01/2017

Chương 1125: Viện quân đến rồi 18/01/2017

Chương 1124: Trốn một cái, giết một cái 18/01/2017

Chương 1123: Bắt nô 18/01/2017

Chương 1122: Lưu lại 18/01/2017

Chương 1121: Tai nạn 18/01/2017

Chương 1120: Tóc đen ám dân (1/4) 18/01/2017

Chương 1119: Thế giới mảnh vỡ 18/01/2017

Chương 1118: Bốn loại 18/01/2017

Chương 1017: Xin mời quý trọng tự thân 18/01/2017

Chương 1116: Phong ấn ký ức 18/01/2017

Chương 1115: Lá bài tẩy? Lá bài tẩy của người nào? 18/01/2017

Chương 1114: Một thanh gãy vỡ ma đao 18/01/2017

Chương 1113: Đức hạnh không xứng 18/01/2017

Chương 1112: Tam Hoàng Ngũ Đế thần thông 18/01/2017

Chương 1111: Hắn đến rồi 31/12/2016

Chương 1110: Thành Đế 31/12/2016

Chương 1109: Truyền thừa 31/12/2016

Chương 1108: Luân hồi 31/12/2016

Chương 1107: Trường Sinh Hoàng Đế 31/12/2016

Chương 1106: Người khổng lồ ở dưới đại thụ 31/12/2016

Chương 1105: Thiên cổ tân bí 31/12/2016

Chương 1104: Thiên hạ đều đang kêu gọi 31/12/2016

Chương 1103: Ngày sau sẽ cho một câu trả lời 31/12/2016

Chương 1102: Tuyền Cơ phá! 31/12/2016

Chương 1101: Người có lực thống trị lớn nhất 31/12/2016

Chương 1100: Tiễn ngươi lên đường 31/12/2016

Chương 1099: Tuyền Cơ Tông vị thứ hai Chuẩn Đế? 31/12/2016

Chương 1098: Đương đại xinh đẹp nhất hai cô gái 31/12/2016

Chương 1097: Từng người lá bài tẩy 31/12/2016

Chương 1096: Đại chiến mở ra 31/12/2016

Chương 1095: Chinh phạt Tuyền Cơ Tông 31/12/2016

Chương 1094: Thời Gian áo nghĩa 31/12/2016

Chương 1093: Tẩm Huyết Long Nha 31/12/2016

Chương 1092: Lại gặp nữ Kiếm Tiên 31/12/2016

Chương 1091: Tuyết Long sào huyệt ước hẹn 31/12/2016

Chương 1090: Cố nhân 31/12/2016

Chương 1089: Nữ Đế hậu cung 31/12/2016

Chương 1088: Ngủ yên 31/12/2016

Chương 1087: Sống lại 31/12/2016

Chương 1086: Thương Sinh Kiếm 31/12/2016

Chương 1085: Long Hoàng thi thể 31/12/2016

Chương 1084: Long huyệt 31/12/2016

Chương 1083: Thái Cổ Long Hoàng 31/12/2016

Chương 1082: Long Nhân Hoàng đế 31/12/2016

Chương 1081: Thất Chỉ tộc tái hiện 31/12/2016

Chương 1080: Chân chính chủ mưu 31/12/2016

Chương 1079: Hóa Ma Vi Linh 31/12/2016

Chương 1078: Nhận ra 29/12/2016

Chương 1077: Dê hai chân 29/12/2016

Chương 1076: Chu Nguyệt Hân 29/12/2016

Chương 1075: Thời loạn lạc mạng người như kiến 29/12/2016

Chương 1074: Bạch cốt Địa Long Chiến Khu 29/12/2016

Chương 1073: Phong Vũ Lô 29/12/2016

Chương 1072: Bạo loạn cùng tuyên chiến 29/12/2016

Chương 1071: Lại quay đầu đã trăm năm thân 29/12/2016

Chương 1070: Bạch Cốt Chiến Ma 29/12/2016

Chương 1069: Đột nhiên rõ ràng 29/12/2016

Chương 1068: Ngươi là ai? 29/12/2016

Chương 1067: Hắn phục 29/12/2016

Chương 1066: Gọi gia trưởng (hai hợp một đại chương) 29/12/2016

Chương 1065: Tử Kim Thần Long Khải 29/12/2016

Chương 1064: Tay cầm Đế khí 29/12/2016

Chương 1063: Cùng lên đi 29/12/2016

Chương 1062: Thẩm phán thời khắc đến 29/12/2016

Chương 1061: Càng hung 29/12/2016

Chương 1060: Tử thần cấm khu 29/12/2016

Chương 1059: Ngươi vẫn không có làm rõ tình hình 29/12/2016

Chương 1058: Hỗn loạn, ám dạ, Thanh Nham 30/11/2016

Chương 1057: Thế gian lại không Diệp cuồng ma? 30/11/2016

Chương 1056: Ngươi phục hay không? 30/11/2016

Chương 1055: Ta không đồng ý 30/11/2016

Chương 1054: Nói thêm câu nữa, để ngươi chết 30/11/2016

Chương 1053: Thật là lớn quan uy a 30/11/2016

Chương 1052: Đường Sùng cầu viện 30/11/2016

Chương 1051: Ám Ngục bên trong tiểu Lâm 30/11/2016

Chương 1050: Lễ tang 30/11/2016

Chương 1049: Vân Đỉnh Đồng Lô trở về 30/11/2016

Chương 1048: Diệp Thanh Vũ sự phẫn nộ 30/11/2016

Chương 1047: Thần cùng ma chém giết kết thúc 30/11/2016

Chương 1046: Máu nhuộm Cam Thảo Hồ Lô 30/11/2016

Chương 1045: Ngăn trở ta thành đế? 30/11/2016

Chương 1044: Thắng bại 30/11/2016

Chương 1043: Thành đế thời cơ thuộc về 30/11/2016

Chương 1042: Chuẩn Đế kết thúc chi thương 30/11/2016

Chương 1041: Mười ngàn năm đến bụi cùng đất 30/11/2016

Chương 1040: Tiếu Phi Chuẩn Đế đáng sợ 30/11/2016

Chương 1039: Chân chính đế chiến 30/11/2016

Chương 1038: Kinh biến 30/11/2016

Chương 1037: Ai không thể thay thế 30/11/2016

Chương 1036: Chém giết 30/11/2016

Chương 1035: Không thể 30/11/2016

Chương 1034: Trên trời kiếm tiên có trăm vạn, gặp ta cũng cần tận bộ dạng phục tùng 30/11/2016

Chương 1033: Vừa vặn hôm nay nhất quyết sinh tử 30/11/2016

Chương 1032: Chân chính Chuẩn Đế đạo tranh 30/11/2016

Chương 1031: Người không nên xuất hiện ở đỉnh núi 30/11/2016

Chương 1030: Phải chăng còn nhớ 30/11/2016

Chương 1029: Mà lưu Tuyền Cơ Tông ở nhân gian 30/11/2016

Chương 1028: Quá ngũ quan, trảm lục tướng 30/11/2016

Chương 1027: Người tuyết 30/11/2016

Chương 1026: Leo núi 30/11/2016

Chương 1025: Đáng sợ nhất một màn 30/11/2016

Chương 1024: Kỳ tích còn chưa đủ 30/11/2016

Chương 1023: Danh lợi như rượu chiến ý như đao 30/11/2016

Chương 1022: Ngươi rốt cuộc đã đến 30/11/2016

Chương 1021: Đế Chiến thời đại 30/11/2016

Chương 1020: Biến đổi bất ngờ 30/11/2016

Chương 1019: Một kiếm nơi tay, quỷ thần không lưu 30/11/2016

Chương 1018: Đến cùng xảy ra chuyện gì 30/11/2016

Chương 1017: Ngươi làm sao mới đến a 30/11/2016

Chương 1016: Đều điên rồi 30/11/2016

Chương 1015: Bị đuổi giết Chuẩn Đế 30/11/2016

Chương 1014: Chuẩn bị 30/11/2016

Chương 1013: Ra điện 30/11/2016

Chương 1012: Hỗn Độn Ma Đế 30/11/2016

Chương 1011: Cửa Tiên điện mở 30/11/2016

Chương 1010: Chiến Chuẩn Đế 30/11/2016

Chương 1009: Đế Lâm 30/11/2016

Chương 1008: Nghiệp Hỏa 30/11/2016

Chương 1007: Tiên trong kiếm 30/11/2016

Chương 1006: Lý do 30/11/2016

Chương 1005: Hộ pháp 30/11/2016

Chương 1004: Long cung 30/11/2016

Chương 1003: Tàng Tiên Chi Địa 30/11/2016

Chương 1002: Tiên Ma hai chữ 30/11/2016

Chương 1001: Đâu chỉ giết người 30/11/2016

Chương 1000: Đây, mới thật sự là sức mạnh 30/11/2016

Chương 999: Oan gia tập hợp (2) 30/11/2016

Chương 998: Oan gia tập hợp (1) 30/11/2016

Chương 997: Gặp lại Lý Thánh Diễn 30/11/2016

Chương 996: Núi xương trắng 01/11/2016

Chương 995: Khôn sống mống chết 01/11/2016

Chương 994: Sinh Tử Đài 01/11/2016

Chương 993: Rời thuyền 01/11/2016

Chương 992: Quý giá nhất dĩ nhiên là nó 01/11/2016

Chương 991: Chuẩn Đế cấp 01/11/2016

Chương 990: Bạo thô khẩu 01/11/2016

Chương 989: Đây rốt cuộc là tại sao 01/11/2016

Chương 988: U Minh Bãi Độ Chi Chu 01/11/2016

Chương 987: Hắn là Diệp Thanh Vũ 01/11/2016

Chương 986: Thiên Hà · U Lan nữ thánh 01/11/2016

Chương 985: Diệt thế kiếm khí 01/11/2016

Chương 984: Tiên Thể 01/11/2016

Chương 983: Đế Diễn Thuật 01/11/2016

Chương 982: Mộ Sơn Chuẩn Đế 01/11/2016

Chương 981: Ngươi biết ngươi giết ai à 01/11/2016

Chương 980: Oan gia ngõ hẹp 01/11/2016

Chương 979: Tiên đan 01/11/2016

Chương 978: Đâu Suất Cung 01/11/2016

Chương 977: Quỷ biến · địa 01/11/2016

Chương 976: Quan tài · đấu chuôi 01/11/2016

Chương 975: bảy nguyên hiểu ách điện 01/11/2016

Chương 974: duyên phận không phải ven đường rau cải trắng 01/11/2016

Chương 973: Giáng lâm · Ma Đế Thần Điện 01/11/2016

Chương 972: Ngươi không xứng chia sẻ 01/11/2016

Chương 971: Ngươi không mời nổi hắn 01/11/2016

Chương 970: Thế gian lại không Lưu Sát Kê 17/10/2016

Chương 969: Nuốt chửng tiến hóa 17/10/2016

Chương 968: 17/10/2016

Chương 967: Phiền phức lớn rồi 14/10/2016

Chương 956: Thiên la địa võng 14/10/2016

Chương 965: Cũng có lật không đi qua ngọn núi 14/10/2016

Chương 964: Lần thứ nhất ấm áp 14/10/2016

Chương 963: Thánh cảnh như giun dế 14/10/2016

Chương 962: Tinh bàn đổ nát 14/10/2016

Chương 961: Thiên kiêu phân hiện 14/10/2016

Chương 960: Phía tây nam hướng về 14/10/2016

Chương 959: Để hắn đi tìm cái chết đi 14/10/2016

Chương 958: Tiềm hàng đáng sợ hạm đội 14/10/2016

Chương 957: Khác một khả năng 14/10/2016

Chương 956: Ngươi có hứng thú hay không 14/10/2016

Chương 955: Hỗn Độn Ma Đế Chuyển Sinh Điện 14/10/2016

Chương 954: Lại là ngươi tên tiểu tử này 14/10/2016

Chương 953: Lại tới Thái Nhất Môn 14/10/2016

Chương 952: Nam Ly Thần Kiếm 14/10/2016

Chương 950: Ngươi là Băng Kiếm Sát Thần? 14/10/2016

Chương 949: Chỉ là hai ánh kiếm mà thôi 14/10/2016

Chương 948: Người giết ngươi 14/10/2016

Chương 947: Diệp Thanh Vũ hứa hẹn 14/10/2016

Chương 946: Cứu cứu hài tử 14/10/2016

Chương 945: Kêu một tiếng mẫu thân 14/10/2016

Chương 944: Giống như đã từng quen biết 14/10/2016

Chương 943: Nỗi băn khoăn tầng tầng 14/10/2016

Chương 942: Hắn chính là Diệp Thanh Vũ 14/10/2016

Chương 941: Có chút quen thuộc màu trắng dị thú 14/10/2016

Chương 940: Chúng ta đã cùng Thái Nhất Môn liên hợp 14/10/2016

Chương 939: Đây là sức mạnh nào? 14/10/2016

Chương 938: Nguy như chồng trứng 14/10/2016

Chương 937: Bách Linh tông chi ách 14/10/2016

Chương 936: Lưu Quang Thành loại cố nhân thệ (2) 14/10/2016

Chương 935: Lưu Quang Thành bên trong cố nhân thệ (1) 13/10/2016

Chương 934: Thanh Khương biến cố lớn 13/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 933: Đến từ chính Đường Sùng một phong thơ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 932: Thần Hoàng kiếm điển tiểu thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 931: Tâm huyết dâng trào 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 930: Ẩm Huyết Kiếm hoàn thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 928: Lại đúc Ẩm Huyết Kiếm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 927: Vô danh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 926: Đô Thiên Thần Ý Đao Cương 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 925: Đao xuống núi hà diêu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 924: Đao khởi quỷ thần kinh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 923: Hắn đến rồi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 922: Đoạn đao của Vô Song Đao Thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 921: Đến cùng gây ra một cái cái gì người a 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 920: Xương cũng không phải rất cứng mà 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 919: Bái kiến Phó sứ đại nhân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 918: Chờ hối hận đi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 917: Vận mệnh của người thật khó nắm a 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 916: Ta mời mọi người xem cuộc vui 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 915: Một cái đầu lâu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 914: Một cái đầu lâu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 913: Hung hăng càn quấy uy hiếp 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 912: Dân phẫn rất lớn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 911: Lại về Thiên Hoang Giới 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 910: Kém quá xa 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 909: Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 908: Hãnh diện 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 907: Sức bùng nổ tin tức 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 906: Có chút đáng sợ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 905: Đối sách, quyết sách, tân sách 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 904: Bội ước 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 903: Trước cửa lạnh nhạt yên ngựa nghỉ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 902: Diệp Thanh Vũ lựa chọn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 901: Hai cái khen thưởng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 900: Sự kiện lên men 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 899: Danh hiệu (biến số) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 898: Trở về Thông Thiên Thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 897: Mấy ngàn năm tới nay đệ nhất sự kiện lớn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 896: Không thể chống đối 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 895: Làm sao có khả năng (lại nhảy số chương) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 893: Ngã xuống hùng chủ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 892: Cô phong dị biến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 891: Cô phong dị biến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 890: Thái thượng hoàng đích thân tới 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 889: Hỏi lại tung tích 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 887: Thiên Long sự xong 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 886: Cuối cùng biếu tặng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 885: Thức tỉnh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 884: Ngày diệt thế 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 883: - Khôi Lỗi Huyết Trùng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 881: Đánh nổ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 880: Thiên Long Tông chủ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 879: Một niệm gió tuyết sinh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 878: Không muốn nhiều lời 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 877: Kế hoạch 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 876: Như là thần linh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 875: Một mảnh hoa tuyết 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 874: Truy sát đến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 873: Tuyệt cảnh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 872: Hoành nguyện, sát ý 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 871: Súc địa thành thốn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 870: Trạm dịch sát cơ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 869: Suy vong giới vực 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 868: Quan Lan sơn trang 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 867: Trụ sở 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 866: Song thánh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 865: Đây chính là Thánh nhân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 864: Dị biến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 863: Đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 862: Kế sách 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 861: Tay có thể hái tinh thần 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 860: Một cái khe 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 859: Vô tận kho vũ khí truyền thuyết 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 858: Khấu Tiên Môn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 857: Thừa thế xông lên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 856: Kỳ ngộ tới cửa 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 855: Tế bái cùng chúc mừng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 854: Áo trắng, tóc đen, kiếm băng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 853: Truy sát đến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 852: Đại Bằng một ngày cùng gió nổi lên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 851: Tình kiếp 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 850: Hắc Ám Thánh nữ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 849: Có người muốn gặp ngươi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 848: Đến cùng phát sinh cái gì 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 847: Thiên Hoang Giới bình cấp kết quả 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 846: Bằng hữu của Nhậm tiên sinh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 845: Nghi dường như cố nhân đến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 844: Bé trai 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 843: Lạc hậu mấy ngàn năm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 842: Ôn Vãn nhắc nhở 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 841: Thái Thượng Hoàng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 840: Phong ba bên trong Thông Thiên Thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 839: Chân chính mục 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 838: Gặp quỷ như thế 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 837: Thật sao? Vậy ta mỏi mắt mong chờ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 836: Lấy oán trả ơn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 836: Ân đền oán trả 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 835: Long Nhân tộc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 833: Thông Thiên danh y 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 832: Đồng nhân chiến ngẫu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 831: Sức mạnh thủ vệ cùng lệnh bài 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 830: Nhậm Bộc Dương 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 829: Lưu đày hai thành cùng thiếu thốn ba thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 828: Trục xuất hai thành cùng thiếu hụt ba thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 827: Tin tức ngoài ý muốn cùng càng thêm tin tức ngoài ý muốn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 826: Diệp người điên cùng Lý Thanh Y 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 825: Chiếm làm của riêng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 824: Đã là một cái truyền kỳ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 823: Bỏ qua. Kết thúc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 822: Tương đồng hối hận 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 821: Đến phiên các ngươi cảm thụ tử vong giáng lâm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 820: Lại va 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 819: Hắc Nguyệt cự hạm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 818: Ngốc cẩu tái hiện 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Quyển thứ sáu Giới Vực Liên Minh - Chương 817: Minh Giới Lý gia 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 816: Chuẩn Đế pháp chỉ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 815: Chuyện gì xảy ra 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 814: Thạch mâu tiên dân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 813: Cười đến cuối cùng? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 812: Không lưu tình 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 811: Không lưu tình 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 810: Sai lầm lớn nhất 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 809: Đồng quy vu tận? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 808: Tự chui đầu vào lưới? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 807: Nhìn ta san bằng Hắc Nguyệt Tiên cung 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 806: Hai cái đầu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 805: Bão táp giáng lâm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 804: Đại Thánh Chung Nguyên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 803: Diệp Thanh Vũ... Là ai? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 802: Hung hăng phá hủy 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 801: Đầu mối duy nhất 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 800: Nhìn ta san bằng Hắc Nguyệt Tiên cung 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 799: Hai cái đầu lâu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 798: Bão táp giáng lâm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 797: Đại Thánh Chung Nguyên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 796: Diệp Thanh Vũ... Là ai? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 795: Hung hăng phá hủy 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 794: Đầu mối duy nhất 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 793: Lửa giận. Thảm trạng nơi đóng quân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 792: Lại nghe tin tức kinh người 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 791: Chấn động Cổ Dong Thành 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 790: Tận số ngã xuống 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 789: Thánh giả chiến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 788: Chó không sửa được ăn cứt 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 787: Cổ Đế mệnh khí 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 786: Lại đây nhận lấy cái chết 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 785: Lần thứ ba 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 784: Cạm bẫy 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 783: Tin tức 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 782: Thời khắc chia tay 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 781: Cái tên đó 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 780: Cái gì là sức mạnh chân chính 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 779: Hung hăng tàn khốc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 778: Tiểu bạch kiểm như thế nổi tiếng? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 777: Phong Vân Động 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 776: Thoát vây mà ra 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 775: Đang nhìn cái gì vậy 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 774: Ngươi biết hắn là ai à 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 773: Những người khác đâu? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 772: Trượng nghĩa ra tay 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 771: Đều bò ra ngoài 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 770: Chuẩn Đế ra 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 769: Chuẩn Đế vẫn còn sống 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 768: Mập mạp chết bầm ngươi còn không mau đi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 767: Thiên địa phát sát cơ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 766: Cũng đã biến thành một cái trứng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 765: Dị biến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 764: Có mấy người, vĩnh viễn không thể được 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 763: Nguyệt Khuyết Trảm, Nguyệt Viên Trảm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 762: Bởi vì ta đáp lại nàng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 761: Ân Khai Sơn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 760: Người nữ nhân này là người điên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 759: Có ta vô địch 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 758: Lôi Điện lĩnh vực 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 757: Phượng Hoàng Niết Bàn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 756: Một viên Ngô Đồng Thụ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 755: Thất Thải hoàng huyết 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 754: Cho ta cái này làm gì 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 753: Nhất định là bị con chó kia ảnh hưởng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 752: Nguyên thủy thiên địa. Cái thế thần thông 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 751: Lại thấy Phù Văn hoàng đế La Tố tung tích 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 750: Bỉ Ngạn Hoa 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 749: Quen thuộc đầu người 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 748: Đại Đế binh khí? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 747: Nam Ly kiếm. Thất Chỉ Tộc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 746: Dấu vết chiến đấu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 745: Thần Ma cổ thành dị biến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 744: Màu đen mộ bia 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 743: Thu Thủy là Hồn Kiếm là Phách 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 742: Liền hắn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 741: Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 740: Người hộ đạo 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 739: Thánh Giả 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 738: Mờ ám mập mạp 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 737: Tiếu Phi Chuẩn Đế 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 736: Tội Ác Khanh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 735: Phượng Hoàng Thiên Nữ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 734: Đào Ngột lĩnh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 733: Tin tức tốt 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 732: Tội danh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Chương 731: Dị trạng. Dị biến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 730: Diệt tộc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 730: Diệt tộc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 729: Sát cơ bộc phát 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 728: Yên Diệt Chi Nhãn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 727: Hư không hành tẩu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 726: Duy chiến mà thôi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 6: Giới Vực Liên Minh - Chương 725: Tự xưng là Thần Ma 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 724: Hết thảy thu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 723: Lại hiện ra 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 722: Lạc Thần Uyên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 721: Bí ẩn trùng trùng điệp điệp 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 720: Tân bí cùng nỗi băn khoăn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 719: Ta cũng là tới giết ngươi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 718: Người nào 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 717: Hai đại Thiên Kiêu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 716: Sóng lớn tái sinh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 715: Thất Chỉ tộc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 714: Đối xử tử tế nàng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 713: Việc lạ - Tiểu cô nương 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 712: Ma triều bộc phát 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 711: Lại hiện tung tích địch 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 710: Ám sát ám sát ám sát 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 709: Thứ Huyết Đường 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 708: Mỗi người đi một ngả 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 707: Hai loại lựa chọn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 706: Hắc Ma Uyên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 705: Ác hữu ác báo 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 704: Sẽ cho ngươi một cái công đạo 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 703: Trực tiếp tấn cấp? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 702: Tử Kim Phủ Chủ hiện thân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 701: Đầu bảng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 700: Phong Bạo Chi Bảng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 699: Loại thứ hai quy tắc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 698: Vu hãm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 697: Khảo hạch (7) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 696: Khảo hạch (6) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 695: Khảo hạch (5) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 694: Khảo hạch (4) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 693: Khảo hạch (3) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 692: Khảo hạch (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 691: Khảo hạch (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 690: Thượng Quan Vũ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 689: Ngươi rút cuộc đã tới 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 688: Ngươi sao có thể như vậy 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 687: Các ngươi chết chắc rồi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 686: Thật đúng là âm hồn bất tán a 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 685: Hắn phải hay không phải ngốc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 684: Thiên vị 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 683: Mở miệng đả thương người 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 682: Bạo Phong Võ Đế 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 681: Cần đánh xuyên qua Hỗn Độn Chi Lộ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 680: Hỗn Độn Khư Giới 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 679: Ác triệu - Một cái cọc mê án 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 678: Thiên Hoang nguyên niên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 5: Lại Đến Thiên Hoang - Chương 677: Ngạo Thiên Tôn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 676: Mai táng một cái thời đại 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 675: Tưởng Tiểu Hàm lại hiện ra 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 674: Cửu U Thần Điện 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 673: Thiên hạ chấn động 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 672: Bạch sam nhập thần điện 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 671: Tân nhiệm Chưởng môn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 670: Khẩn trương Lý Duệ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 669: Phía dưới có ta cố nhân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 668: Vạn Yêu đại hội 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 667: Nơi nào phong cảnh không phải phong cảnh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 666: Trong u cốc có thần tiên quyến lữ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 665: Tân nhiệm Yêu Vương người chọn lựa 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 664: Một người binh lâm thành hạ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 663: Yêu Thần Tuyết Sơn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 662: Nhiên Tuyết vẫn lạc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 661: Không thuộc về nhân gian lực lượng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 660: Mới uy hiếp cùng biến cố 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 659: Phích lịch thủ đoạn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 658: Lăng không xuất hiện cao thủ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 657: Một cái tin dữ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 656: Hai tòa Mộ Bia 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 655: Lộc Minh Quận thành cố nhân đám 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 654: Ác hữu ác báo (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 653: Ác hữu ác báo (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 652: Người thứ hai Chương Tiểu Doanh (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 651: Người thứ hai Chương Tiểu Doanh (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 650: Cốc đại nhân, ngài đây là thế nào? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 649: Vui mừng từ đâu đến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 648: Ta đồng ý giải trừ hôn ước (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 647: Ta đồng ý giải trừ hôn ước (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 646: La phủ biến cố 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 645: Điện chủ đại nhân tự mình luyện chế 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 644: Tự mình chỉ điểm (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 643: Tự mình chỉ điểm (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 642: Hạnh phúc đến quá đột ngột 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 641: Chữa thương - Tạ lễ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 640: Chỉ có một người biết rõ tân bí 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 639: Lại đến Lưỡng Giang Hội 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 638: Chẳng lẽ là 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 637: Thứ tư tràng cảnh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 636: Họa quyển 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 635: Cái nào Diệp điện chủ? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 634: Các đại nhân vật đều đã đến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 633: La Nghị 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 632: Đế Quốc khắp nơi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 631: Giám sát thiên hạ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 630: Ngày xưa tái hiện 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 629: Chính thức Quang Minh Thần Điện 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 628: Hai kiện đại sự 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 627: Thanh âm quen thuộc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 626: Nữ Đế hay vẫn là Chiến Thần? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 625: Bốn phương kinh động 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 624: Thăm dò cái này Thiên cùng Địa 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 623: Lần thứ nhất nói 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 622: Đế Quốc cự phách đám (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 621: Đế Quốc cự phách đám (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 620: Huynh đệ, quản tốt ngươi chim 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 619: Những người kia những sự tình kia (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 618: Những người kia những sự tình kia (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 617: Lại hồi Thiên Hoang Giới (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 616: Lại hồi Thiên Hoang Giới (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 615: Chia tay thời điểm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 614: Phản hồi Nguyệt Sắc Tiên Cung 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 613: Lại luận Giới Vực liên minh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 612: Tiệc tối 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 611: Xuất thủ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 610: Tam đại trưởng lão 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 609: Bộ mặt thật 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 608: Phía trên có người 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 607: Xuất quan 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 606: Dị tượng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 605: Nguyên khí Chân Ngã Pháp Thân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 604: Luyện hóa 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 603: Hù chết (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 602: Hù chết 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 601: Đệ tam kiếm (3) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 600: Đệ tam kiếm (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 599: Đệ tam kiếm (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 598: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhị kiếm (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 597: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhị kiếm (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 596: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhất kiếm (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 595: Ba kiếm chấn Thanh Khương chi đệ nhất kiếm (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 594: Giết hắn cái sạch sẽ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 593: Thân Vương soái hạm 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 592: Thần hồn chấn nhiếp 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 591: Bất Tử Thần Hoàng Tông người 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 590: Thắng lợi chi âm (3) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 589: Thắng lợi chi âm (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 588: Thắng lợi chi âm (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 587: Gà đất chó cảnh 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 586: Là ai? (3) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 585: Là ai? (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 584: Là ai? (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 583: Một cái hài tử 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 582: Thôn Thiên Ma Tướng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 581: Pháp trường phía trên chính nghĩa dương 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 580: Phẫn nộ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 579: Khách sạn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 578: Lưu Quang Thành bên trong máu 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 577: Kiếp sau làm người tốt 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 576: Các ngươi đến cùng là người nào 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 575: Mất hồn bệnh cuồng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 574: Kịch biến (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 573: Kịch biến 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 572: Phá quan ngày thực lực tăng vọt 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 571: Trở lại dưới mặt đất Tiên Cung 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 570: Tội ác chồng chất cuối cùng bị báo 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 569: Phản sư 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 568: Gặp lại cố nhân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 567: Thời cuộc hỗn loạn 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 566: Chạy trốn thời gian 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 565: Nơi nào đến một cái lớn chó đất 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 564: Loạn thế mở ra (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 563: Loạn thế mở ra (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 562: Thân phận chân chính 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 561: Cạm bẫy 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 560: Rút cuộc xuất thủ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 559: Loạn thế cuối cùng lên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 558: Thắng bại đã phân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 557: Hỗn Độn Song Ngư 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 556: Chớ đem trước kia sai hôm nay 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 555: Năm đó tuyệt đại Song Bích 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 554: Một đoạn năm xưa chuyện cũ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 553: Biến mất kiếm ca 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 552: Cuồng đồ Lưu Sát Kê 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 551: Liên hoa kiếm trảm (hạ) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 550: Liên hoa kiếm trảm (thượng) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 549: Một lớp lại lên 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 548: Tiền bối có yêu cầu gì? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 547: Chuẩn Đế? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 546: Làm như ta Lôi Điện Tông không người 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 545: Từ lão tử trên thi thể bước qua đi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 544: Không dám giết ngươi? 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 543: Vân Đỉnh Đồng Lô giá trị 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 542: Nhật Nguyệt Song Tinh Luân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 541: Một quyền dậy phong lôi 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 540: Huyết vũ phong vân (4) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 539: Huyết vũ phong vân (3) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 538: Huyết vũ phong vân (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 537: Huyết vũ phong vân (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 536: Thái Nhất Môn dương mưu (2) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 535: Thái Nhất Môn dương mưu (1) 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 534: Thiên Hoang dư nghiệt 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 533: Võ đạo bá chủ 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 532: Thiên Dục Ma Tông 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 531: Chư hùng hiện thân 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 530: Phong Vân Đài 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 529: Chuẩn bị 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 528: Thực lực lại tăng 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 527: Ly Thương Lạc 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 526: Thẩm Mộng Hoa 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 525: Hạnh Nhi tin tức 04/10/2016

Ngự Thiên Thần Đế - Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 524: Cự phách khí phách 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 524: Cự phách khí phách 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 523: Bỗng nhiên nổi tiếng (2) 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 522: Bỗng nhiên nổi tiếng (1) 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 521: Bạch Liên Tiên Kiếm 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 520: Lôi đài chiến 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 519: Tâm tình không tốt chớ chọc ta 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 518: Tiếng sấm thì to mà mưa thì nhỏ 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 517: Ta không phải nhằm vào hắn 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 516: Cáo mượn oai hùm 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 515: Đêm dò xét Thanh Liên Phong 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 514: Ngộ đạo tiệc trà lời mời 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 513: Bất Tử Thần Hoàng Tông 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 512: Hàn Băng Chân Long Tửu 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 511: Giới thiệu cho ngươi mấy cái bằng hữu 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 510: Lưu Sát Kê 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 509: Đục nước béo cò 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 508: Thân bại danh liệt 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 507: Trở lại mặt đất 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 506: Đại Đạo nhập môn tâm kinh 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 505: Thái Thượng Lôi Cực Cảm Ứng Thiên 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 504: Cá khô - Lôi Điện Hoàng Đế 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 503: Cổ từ - Phòng bảo tàng 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 502: Cổ họa người tóc bạc 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 501: Dưới mặt đất Tiên Cung 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 500: Vẻ mặt mộng bức 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 499: Vụng về cạm bẫy 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 498: Tạp dịch 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 497: Nữ oa còn có thể 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 496: Thái Nhất Chân Nhân 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 495: Mặt tròn cùng què chân 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 494: Đánh không chết 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 493: Cám ơn các ngươi giúp ta 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 492: Nhân tâm 04/10/2016

Quyển 4: Tiềm Long Nhập Hải - Chương 491: Mới vào Thanh Khương Giới 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 490: Ly biệt 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 489: Chân đã đứt 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 488: Thật lớn một chân 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 487: Nguy cơ kéo tới 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 486: Đúc luyện Ẩm Huyết Kiếm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 485: Ẩm Huyết Kiếm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 484: Ma Chu nguyền rủa 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 483: Chẳng qua là ngộ nhập 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 482: Thiên Hoang Giới Đệ Nhất Cường Giả 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 481: Đổi lại phương thức giảng đạo lý 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 480: Tiểu tử này có chút tà môn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 479: Sát cơ dũng động 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 478: Ngoại vực khách tới 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 477: Hai cái Thần Điện không gian 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 476: Đem Tổ Khí làm hỏng rồi? 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 475: Tuyết Đế Tế Tự Thần Điện 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 474: Võ đạo căn cơ bị hủy? 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 473: Giới Vực Thiên Bích 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 472: Vực môn mở ra 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 471: Đồng lô bích hoạ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 470: Thức tỉnh 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 469: Một tháng 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 468: Đi gặp hắn a 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 467: Về sau không cần lại đi tu luyện 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 466: Ta là *** của hắn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 465: Dùng Thái Tử chi danh 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 464: Diệp Thanh Vũ là ai 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 463: Lầu Hai Đế Quân 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 462: Bốn đường 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 461: Phong hồi lộ chuyển 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 460: Cuối cùng sống sót hai người 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 459: Bách quỷ dạ hành (2) 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 458: Bách quỷ dạ hành (1) 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 457: Cùng sinh cùng tử 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 456: Trời giáng Thần phạt 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 455: Thánh Tôn Giáo - Hắc Ma Uyên 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 454: Giới Vực Chi Môn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 453: Tan tác 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 452: Thời khắc mấu chốt 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 451: Liên thủ kháng địch 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 450: Tinh thần thăng hoa 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 449: Một đám tiện nhân 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 448: Giáp Sĩ doanh bộ mặt thật 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 447: Loạn chiến - Địch như lửa rừng 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 446: Tử Vi Kiếm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 445: Khúc Hàn Sơn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 444: Hữu Tướng hiện thân 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 443: Bạch Hổ Chiến Giáp 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 442: Ngăn trở 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 441: Lại thấy Hành cô cô 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 440: Trong Bóng Tối Võ giả 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 439: Chết tiệt Anh Vũ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 438: Phiền phức của ngươi chính là phiền phức của ta 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 437: Thứ tư Trưng thần tướng 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 436: Cự Linh Chi Thần 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 435: Thử hoa khai tẫn canh vô hoa 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 434: Hết thảy trấn áp 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 433: Thần tướng chi thủ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 432: Một mảnh Hỏa Thụ lá 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 431: Một sợi lông 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 430: Man tộc Vu Vương 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 429: Thực lực của ta như thế nào? 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 428: Cường giả nhiều lần hiện 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 427: Chiếu cố tốt ta chim 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 426: Hừm, ngươi không tiêu chảy rồi 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 425: Phân thân phát uy 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 424: Đại địch hàng lâm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 423: Lại gãy một ưng 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 422: Mũi tên 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 421: Đều điên rồi 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 420: Không cần đếm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 419: So với cứt còn khó ăn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 418: Nói một đao liền một đao 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 417: Vạn đạo ánh mắt cùng bảy cái bóng lưng 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 416: Vậy ngươi thử một chút đi 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 415: Lại để cho hắn xem một chút 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 414: Vô Song Đao Vương 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 413: Lại là muôn dân trăm họ mười năm kiếp 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 412: Một khi anh hùng rút kiếm lên 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 411: Thể hồ quán đỉnh 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 410: Thời cuộc nguy loạn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 409: Hàn Băng Lĩnh Vực 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 408: Đan Điền phong bạo 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 407: Đột phá - Cấp báo 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 406: Ám sát tuần hoàn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 405: Đi ra ngoài liền chết rồi 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 404: Có cái gì khác nhau 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 403: Ngân Xà bò trận 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 402: Quang Minh Thánh Kiếm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 401: Vì sao lại như vậy 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 400: Linh Hầu khảo nghiệm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 399: Tứ đại Quang Minh Sứ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 398: Mưa rơi gió thổi về sau phong lưu 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 397: Thất Sát 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 396: Ít đi Thanh Lâu 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 395: Quang Minh Điện chủ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 394: Mới nhất bổ nhiệm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 393: Nhân Vương Kiếm Điển chính thức áo nghĩa 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 392: Tái xuất giang hồ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 391: Thề 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 390: Nhân Nhục Khôi Lỗi cơ khí chiến đấu 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 389: Hắc Giáp Quỷ Diện tử sĩ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 388: Một lớp lại lên 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 387: Lão nương nhìn ngươi thuận mắt 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 386: Lục Triều Ca con gái 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 385: Tóc trắng bạch y tuyệt thế nhan 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 384: Đọc trí nhớ tiếng đàn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 383: Giặt đồ nữ tử 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 382: Chính thức Tổ Địa 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 381: Cơ hội tới quá đột nhiên a 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 380: Ngươi đoán ta có thể rút ra chuôi đao này hay không? 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 379: Diệt Thế Đao Thế 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 378: Lầu Nhỏ Một Đêm Nghe Mưa Xuân 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 377: Ngư Phi Ngôn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 376: Tam hoàng thúc 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 375: Tử Hà Mê Tung Bí Điển 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 374: Lưỡng Giang Hội trong Đế Đô 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 373: Bạch Viễn Hành công pháp 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 372: Bão tố điềm báo 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 371: Lần thứ nhất gặp mặt 04/10/2016

Quyển 3: Diệp Du Tứ Phương​ - Chương 370: Thất bại thảm hại 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 369: Vì sao lại như vậy 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 368: Một thanh kiếm mẻ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 367: Huynh đệ đoàn trận chiến đầu tiên 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 366: Cũng xứng khiêu chiến Chiến Thần? 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 365: Có cao thủ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 364: Lại để cho hắn biến thành trong khe cống ngầm thi thể 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 363: Thu Phong Hàn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 362: Quá tham ăn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 361: Tu luyện kết thúc 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 360: Ai cũng muốn chiến 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 359: Không giống nhau 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 358: Vừa đứng mười ngày 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 357: Con mẹ nó 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 356: Tái chiến Ám Ảnh 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 355: Tùy thời hoan nghênh 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 354: Nhân Vương Kiếm Điển 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 353: Trảm Phong 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 352: Long Quyền Bí Điển 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 351: Trại huấn luyện 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 350: Thiếu niên cường giả 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 349: Các phe thần thánh 04/10/2016

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 348: Ba đại bảng 04/10/2016

Chương 347: Tuyết kinh - Phi xa - Trạm gác 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 346: Thiên Hoang Nhân tộc trái tim 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 345: Vị Thành chuyện 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 344: Thấy qua Diệp hầu gia 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 343: Muốn sống hay chết? 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 342: Có lẽ trời hay không 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 341: Hôm nay muốn đòi một cái công đạo 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 340: Nguyên lai hắn chính là lính gác Ất cha 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 339: Vị Thành 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 338: Tông môn thời đại lại đến 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 337: Động mộ phần · tiểu kiếm 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 336: Tìm kiếm lão nhân gầy 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 335: Bất đồng cơ duyên 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 334: Bảy chén rượu 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 333: Thần Ngủ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 332: Mượn ngươi dương danh 04/10/2016

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 331: Chu Cô Hàn 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 330: Mê ly chuyện cũ 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 329: Mẹ năm đó tân bí 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 328: Lang Trung cầu kiến 04/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 327: Cuối cùng thành Khổ Hải 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 326: Khổ Hải cảnh 01/10/2016

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 325: Phản hồi Quận thành 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 324: Không giống nhau tin tức 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 323: Thiên chọn chi tử 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 322: Sách linh khí quán thể 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 321: Đại cơ duyên 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 320: Nhân tộc tiền bối 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 319: Tiền bối là ngài? 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 318: Phù Văn Lam Quang Ấn 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 317: Trên đỉnh Thần sơn 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 316: Chôn người chết 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 315: Hóa Long · chém giết 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - ๖ۣۜChương 0314: Bờ bên kia 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 313: Nguy cơ tứ phía 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 312: Tiểu bạch kiểm chính là tốt 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 311: Biển máu cô đảo phá thuyền 01/10/2016

Quyển 3: Diệp du tứ phương - Chương 310: Tử vong huyết chiến 01/10/2016

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 309: Thần Môn mở ra 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 308: Một chiêu hoàn một chiêu 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 307: Hóa Long 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 306: Oa, ngươi trần truồng chạy 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 305: Quân Công Chương biến dị 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 304: Mấy đại thế lực 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 303: Tây Môn Dạ Thuyết 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 302: Sương mù phần cuối 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 301: Sương mù trọng bảo 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 300: Kế hoạch 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 299: Cổ quái tiểu kiếm 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 298: Một chút nghi hoặc 01/01/1970

Quyển 2: U Yến Phong Hỏa - Chương 297: Chuyện cũ tái hiện 01/01/1970

Chương 296 : Ngày hôm qua không thể đuổi theo 01/01/1970

Chương 295 : Không thấy 01/01/1970

Chương 294: Gọi ta Tiểu Tam đi 01/01/1970

Chương 293: Cơ hội nói chuyện cũng không có 01/01/1970

Chương 292 : Lộc Minh Quận thành trong mọi người 01/01/1970

Chương 291: U Yến sự tình 01/01/1970

Chương 290: Không để cho ta lo lắng 01/01/1970

Chương 289 : Kinh người tin tức 01/01/1970

Chương 288 : Bằng hữu của ta Tiểu Hắc đây 01/01/1970

Chương 287 : Ngươi cái này bằng hữu không đơn giản 01/01/1970

Chương 286: Mắt không chữa được 01/01/1970

Chương 285: Đều còn sống 01/01/1970

Chương 284 : Đại thế đã định 01/01/1970

Chương 283 : Bao quát Thiên Kiêu 01/01/1970

Chương 282 : Chính ngươi kết a 01/01/1970

Chương 281: Không thuộc về thế gian lực lượng 01/01/1970

Chương 280: Thực lực ta rất mạnh 01/01/1970

Chương 279: Cừu nhân của ngươi là người nào 01/01/1970

Chương 278: Ngươi cho rằng nơi này là địa phương nào 01/01/1970

Chương 277: Địa phương nào 01/01/1970

Chương 276: Triệu Sơn Hà 01/01/1970

Chương 275: Hồng Hoang Thiên Đỉnh 01/01/1970

Chương 274: Điểm danh 01/01/1970

Chương 273 : Hàn Giang Thoa Lạp Ông 01/01/1970

Chương 272 : Ta sẽ bước lên đỉnh phong 01/01/1970

Chương 270: Hai chuyện 01/01/1970

Chương 269: Số mười Tiên đình 01/01/1970

Chương 268: Giới Vực tân bí 01/01/1970

Chương 267: Bạch Mã Tháp sụp đổ 01/01/1970

Chương 266 : Thiên Địa dị tượng 01/01/1970

Chương 265: Nghĩa gia gia 01/01/1970

Chương 264:: Lấy xuống cái đạo nhi đến đây đi 01/01/1970

Chương 263 : Buông cô nương kia ra 01/01/1970

Chương 262 : Xinh đẹp không 01/01/1970

Chương 260: Tống gia suy yếu 01/01/1970

Chương 259: Tóc trắng ba nghìn trượng 01/01/1970

Chương 258 : Phá Quân Sát Đạo 01/01/1970

Chương 257 : Chiến ý trùng tiêu 01/01/1970

Chương 256 : Sáu cái chữ cổ 01/01/1970

Chương 255: Chúng ta kết nghĩa đi 01/01/1970

Chương 254: Ngươi là một thiên tài 01/01/1970

Chương 253: Bạch Quỷ kết giới giấu sát cơ 01/01/1970

Chương 252: Bán đan 01/01/1970

Chương 251 : Rút cuộc đã tới 01/01/1970

Chương 250: Ma Tước biến ưng con 01/01/1970

Chương 249: Ta biết tên của ngươi 01/01/1970

Chương 248: Đây là một viên ngụy đan 01/01/1970

Chương 247: Chỉ có một người 01/01/1970

Chương 246 : Gặp được đường sống trong cõi chết 01/01/1970

Chương 245: Ta tin tưởng ngươi 01/01/1970

Chương 244: Quan chủ tìm ngươi 01/01/1970

Chương 243 : Không phục đến chiến 01/01/1970

Chương 242: Xé rách hư không 01/01/1970

Chương 241: Ngươi không phải một cái quân nhân tốt 01/01/1970

Chương 240: Kỳ hạm 01/01/1970

Chương 239: Chấn động 01/01/1970

Chương 238: Đánh vỡ thần thoại tính 01/01/1970

Chương 237: Du Bạch Mi 01/01/1970

Chương 236: Băng điêu 01/01/1970

Chương 235: Ta là Diệp Tòng Vân 01/01/1970

Chương 234: Giết người như cắt cỏ 01/01/1970

Chương 233: Sương lạnh 01/01/1970

Chương 232: Cực hình 01/01/1970

Chương 231: Giá khung hình phạt 01/01/1970

Chương 230: Tân binh trại huấn luyện 01/01/1970

Chương 229: Không có khả năng 01/01/1970

Chương 228 : Nắm giữ vận mệnh lực lượng 01/01/1970

Chương 227: Tĩnh thất luyện đan 01/01/1970

Chương 226: Nước mắt cùng mỉm cười 01/01/1970

Chương 225: Giống cái động vật thông sát 01/01/1970

Chương 224: Loại rượu không tốt 01/01/1970

Chương 223: Gặp lại 01/01/1970

Chương 222: Sáu ngày thời gian 01/01/1970

Chương 221: Cưỡng ép hóa huyết 01/01/1970

Chương 220 : Ảnh Lưu Sát 01/01/1970

Chương 219: Nơi này là U Yến Quan 01/01/1970

Chương 218: Băng bia 01/01/1970

Chương 217: Nên thật tốt chỉnh đốn một chút 01/01/1970

Chương 216: Uống chút rượu giết chút người 01/01/1970

Chương 215 : Chẳng lẽ hắn là Diệp hầu gia 01/01/1970

Chương 214: Ngươi đi yêu đương vụng trộm sao 01/01/1970

Chương 213 : Có thể kết giao bằng hữu ư 01/01/1970

Chương 212: Lại gặp mặt 01/01/1970

Chương 211: Bạch Mã môn hạ đệ nhất nhân 01/01/1970

Chương 210: Muốn phóng lời nói 01/01/1970

Chương 209: Đáng đời bị đánh 01/01/1970

Chương 208: Giảm 30% 01/01/1970

Chương 207 : Thiếp vàng thiếp mời 01/01/1970

Chương 206 : Loạn tượng 01/01/1970

Chương 205: Trong Quan chủ phủ 01/01/1970

Chương 204: Đan Kinh tam trọng 01/01/1970

Chương 203: Luyện hóa Nguyên tinh 01/01/1970

Chương 202: Nhà ngươi còn có người nào 01/01/1970

Chương 201: Có hay không có tư cách 01/01/1970

Chương 200 : Cứu người 01/01/1970

Chương 199 : Một trương quen thuộc mặt 01/01/1970

Chương 198: Một giọt máu tươi 01/01/1970

Chương 197: Một người khác 01/01/1970

Chương 196: Ngươi thấy gấu con của ta sao 01/01/1970

Chương 195: Có lẽ ta sai rồi 01/01/1970

Chương 194 : Không thể địch nổi 01/01/1970

Chương 193: Yến Bất Hồi tái hiện 01/01/1970

Chương 192: Hắc Ám Bất Động Thành tái hiện 01/01/1970

Chương 191 : Tới đây để cho ta đâm ngươi một kiếm 01/01/1970

Chương 190: Rốt cuộc là người nào 01/01/1970

Chương 189 : Vô đề 01/01/1970

Chương 188: Đột nhiên xuất hiện yêu khí 01/01/1970

Chương 187: Triều đình cùng tông môn 01/01/1970

Chương 186: Một câu nói, một đao chiêu 01/01/1970

Chương 185: Ngươi chính là đồ bỏ đi 01/01/1970

Chương 184: Lần nữa khiêu khích 01/01/1970

Chương 183: Tông môn tình cảnh 01/01/1970

Chương 182: Trong quan người xa lạ 01/01/1970

Chương 181: Đánh giá 01/01/1970

Chương 180: Chấn động cùng phỏng đoán 01/01/1970

Chương 179: Người khác sợ ngươi, ta không sợ 01/01/1970

Chương 178: Cái bàn cùng bùn nhão 01/01/1970

Chương 177: Để ta làm cái khai báo 01/01/1970

Chương 176: Cho ta mượn đùa vài ngày được chứ 01/01/1970

Chương 175: Có lời nói thì thật tốt nói 01/01/1970

Chương 174: Nói đi, chuyện gì xảy ra 01/01/1970

Chương 173 : Cho cái nói rõ a 01/01/1970

Chương 172: Phong Hầu 01/01/1970

Chương 171: Phản hồi U Yến quan 01/01/1970

Chương 170: Người có mệnh cách hư vô 01/01/1970

Chương 169 : Trăm vạn năm trước một đám thần hồn 01/01/1970

Chương 168 : Võ đạo chân ý 01/01/1970

Chương 167: Đóng băng quan quách 01/01/1970

Chương 166: Tuyết Long phần mộ 01/01/1970

Chương 165: Long mộ 01/01/1970

Chương 164 : Thực lực bạo tăng 01/01/1970

Chương 163 : Thức tỉnh Tuyết Long 01/01/1970

Chương 162: Phẫn nộ Ôn Vãn 01/01/1970

Chương 161: Ăn. . . Ăn ngon! 01/01/1970

Chương 160 : Hẹn gặp lại 01/01/1970

Chương 159: Tiện nhân 01/01/1970

Chương 158 : Hắn lưu lại 01/01/1970

Chương 157: Yến Bất Hồi 01/01/1970

Chương 156: Chuyện lạ quỷ quái 01/01/1970

Chương 155 : Yêu tộc chiến hạm 01/01/1970

Chương 154: Bạch Mã chiến khải 01/01/1970

Chương 153: Tuyết Địa Trư Bức 01/01/1970

Chương 152: Trở về địa điểm xuất phát 01/01/1970

Chương 151: Đêm trăng duyên phận 01/01/1970

Chương 150: Tuyết Long cựa mình 01/01/1970

Chương 149: Võ Đạo tinh ý 01/01/1970

Chương 148: Uống chút trà tâm sự 01/01/1970

Chương 147: Có người muốn gặp ngươi một chút 01/01/1970

Chương 146: Nếm thử Khởi Linh 01/01/1970

Chương 145: Hết thảy đều quái lạ 01/01/1970

Chương 144: Lý Thời Trân tin tức 01/01/1970

Chương 143: Đông như trẩy hội 01/01/1970

Chương 142: Hai đại bảng danh 01/01/1970

Chương 141: Tới chúng ta thương lượng một chút 01/01/1970

Chương 140: Công cụ cùng ác danh 01/01/1970

Chương 139: Hoài nghi 01/01/1970

Chương 138: Treo ba canh giờ 01/01/1970

Chương 137: Ta tính là thứ gì 01/01/1970

Chương 136: Đạp tà dương đi tới người 01/01/1970

Chương 135: Trên lý thuyết vô địch công pháp 01/01/1970

Chương 134: Trực ban giáp sĩ 01/01/1970

Chương 132-133: Bạch Mã kiếm nô 01/01/1970

Chương 131: Du kích tướng quân 01/01/1970

Chương 130: Lục Triều Ca 01/01/1970

Chương 129 : Thoáng hiện 01/01/1970

Chương 128 : Thiên đường có lối ngươi không đi 01/01/1970

Chương 127 : Như ý bảo bối 01/01/1970

Chương 126 : Ta cho các ngươi báo thù 01/01/1970

Chương 125 : Bị đá rồi một cước 01/01/1970

Chương 124 : Thiên Địa Đồng Lô Duy Ngã Tâm Ý Quyết 01/01/1970

Chương 123 : Đệ tứ nhãn Linh Tuyền 01/01/1970

Chương 122 : Nhân Đan 01/01/1970

Chương 121 : Đuổi giết 01/01/1970

Chương 120 : Chữa thương 01/01/1970

Chương 119 : Hư không bàn cờ 01/01/1970

Chương 118 : Đây coi là là chuyện gì xảy ra 01/01/1970

Chương 117 : Tuyết Địa Long Viên 01/01/1970

Chương 116 : Đó là một loại tín ngưỡng 01/01/1970

Chương 115 : Trạm gác kinh biến 01/01/1970

Chương 114 : Trước khi rời đi (2) 01/01/1970

Chương 113 : Nghe xong nói nhảm liền lên đường đi 01/01/1970

Chương 112 : Thanh Đồng Tu La Quỷ ảnh 01/01/1970

Chương 111 : Trước khi rời đi 01/01/1970

Chương 110 : Một phong đến từ tiền tuyến thư 01/01/1970

Chương 109 : Một cái ngượng ngùng thiếu niên 01/01/1970

Chương 108 : Ngoài ý muốn lời mời 01/01/1970

Chương 107 : Tứ đại Binh chủ 01/01/1970

Chương 106 : Oan gia ngõ hẹp 01/01/1970

Chương 105 : Tứ phía vây giết 01/01/1970

Chương 104 : Ta sẽ tìm được ngươi 01/01/1970

Chương 103 : Hắc Ám Bất Động Thành 01/01/1970

Chương 102 : Cái kia bóng lưng... 01/01/1970

Chương 101 : Ba ngày 01/01/1970

Chương 100 : Trở về hỏi một chút 01/01/1970

Chương 99 : Một thương 01/01/1970

Chương 98 : Giết người thì đền mạng 01/01/1970

Chương 97 : Thính Đào hiên trong truyền ra tiếng mắng 01/01/1970

Chương 96 : Nữ Tiên Vương Kiếm Như 01/01/1970

Chương 95 : Trong thành dị biến 01/01/1970

Chương 94 : Tuyệt Thế Mãnh Tướng bốn thức 01/01/1970

Chương 93 : Tam nhãn Linh Tuyền 01/01/1970

Chương 92 : Ta phục rồi 01/01/1970

Chương 91 : Rõ ràng so với ta còn tham ăn 01/01/1970

Chương 90 : Không việc gì 01/01/1970

Chương 89 : Vang vọng tại Đăng Thiên Đình trong lời nói 01/01/1970

Chương 88: Hắn muốn giết người 01/01/1970

Chương 87: Một chiêu cuối cùng 01/01/1970

Chương 86 : Còn có chuyện trọng yếu hơn 01/01/1970

Chương 85 : Huyết sắc ánh mắt 01/01/1970

Chương 84 : Bốn đối bốn 01/01/1970

Chương 83 : Một con chó? 01/01/1970

Chương 82 : Long Huyệt cùng Huyết Trì 01/01/1970

Chương 81: Một lần cuối cùng mạo hiểm (thượng) 01/01/1970

Chương 80 : Hỏa diễm chi lực gia trì 01/01/1970

Chương 79 : Chính thức thiên tài 01/01/1970

Chương 78 : Thương phế đi 01/01/1970

Chương 77 : Thân có trọng bảo? 01/01/1970

Chương 76 : Song sát (2) 01/01/1970

Chương 75 : Song sát (1) 01/01/1970

Chương 74 : Điều tra thủ vệ 01/01/1970

Chương 73 : Không cho phép đi 01/01/1970

Chương 72 : Lựa chọn dã khu 01/01/1970

Chương 71 : Tiến vào chiến trường 01/01/1970

Chương 70 : Một mạch giết năm 01/01/1970

Chương 69 : Lần thứ nhất đánh chết 01/01/1970

Chương 68 : Trận đầu tỷ thí 01/01/1970

Chương 67 : Tam Hoàng Ngũ Đế 01/01/1970

Chương 66 : Cuốn thứ hai bản chép tay 01/01/1970

Chương 65 : Lại bị đánh 01/01/1970

Chương 64 : Trên thế giới tốt nhất ca ca 01/01/1970

Chương 63 : Đi tìm tiểu cô nương 01/01/1970

Chương 62 : Đệ nhất chuôi Linh binh 01/01/1970

Chương 61 : Thiếu Thương Kiếm 01/01/1970

Chương 60 : Trả lại kiếm Thiên Hương Lâu (1) 01/01/1970

Chương 59 : Can thiệp vào hậu quả 01/01/1970

Chương 58 : Mập mạp chết bầm 01/01/1970

Chương 57 : Mập mạp, nhẹ một chút 01/01/1970

Chương 56 : Khóe miệng có chút nhếch lên 01/01/1970

Chương 55 : Đều là Diệp gia đấy 01/01/1970

Chương 54 : Ngươi như thế nào còn ở nơi này 01/01/1970

Chương 53: Diệp phủ câu chuyện 01/01/1970

Chương 52 : Bạch Lộc vô tài thất lộc giác, Thanh Loan hữu ý trấn chu thiên 01/01/1970

Chương 51 : Thanh Loan học viện, bất quá chỉ như vậy 01/01/1970

Chương 50 : Không sợ ta cắt ngang chân chó ư 01/01/1970

Chương 49 : Ra tay thật ác độc a 01/01/1970

Chương 48 : Miệng ti tiện đúng không? 01/01/1970

Chương 47 : Một ít tin tức 01/01/1970

Chương 46 : Kim Giáp Thần Vương bốn thức 01/01/1970

Chương 45 : Cổ thư phản bộ 01/01/1970

Chương 44 : Sáng lập Linh Tuyền 01/01/1970

Chương 43 : Như thế trừng phạt 01/01/1970

Chương 42 : Ngưng Nguyên thành bại? 01/01/1970

Chương 41 : Vô Song chiến bại 01/01/1970

Chương 40 : Trong chiến đấu đột phá 01/01/1970

Chương 39 : Đơn thương chọn lôi 01/01/1970

Chương 38 : Cân sức ngang tài 01/01/1970

Chương 37 : Lôi đài số một 01/01/1970

Chương 36 : Liên tục phá lôi 01/01/1970

Chương 35 : Khiêu chiến lôi đài 01/01/1970

Chương 34 : Cô nương chịu nhục 01/01/1970

Chương 33 : Khiêu chiến thi đấu âm mưu 01/01/1970

Chương 32 : Nguyệt khảo sa đọa 01/01/1970

Chương 31 : Vô Tận Phong Hào Phổ 01/01/1970

Chương 30 : Thần Ma thời đại văn tự 01/01/1970

Chương 29 : Gợn sóng truyền ra 01/01/1970

Chương 28 : Trên đường hoàng tuyền chờ ngươi 01/01/1970

Chương 27 : Thanh Đồng thư sách 01/01/1970

Chương 26 : Hoàng Kim lão bạng 01/01/1970

Chương 25 : Cực hạn thí luyện 01/01/1970

Chương 24 : Lần thứ nhất ra ngoài 01/01/1970

Chương 23 : Nại Hà Thương 01/01/1970

Chương 22 : Lựa chọn vũ khí 01/01/1970

Chương 21 : Năm đó thủ thành một trận chiến 01/01/1970

Chương 20 : Chính diện giao phong 01/01/1970

Chương 19 : Lưu Lệ 01/01/1970

Chương 18 : Hùng Bão Quyết 01/01/1970

Chương 17 : Kinh khủng thiên phú 01/01/1970

Chương 16 : Bát Bộ Thần Quyết chi Xà Hình Quyết 01/01/1970

Chương 15 : Ta tính cách không tốt lắm 01/01/1970

Chương 14 : Lần thứ hai đánh giá 01/01/1970

Chương 13 : Tống Tiểu Quân 01/01/1970

Chương 12 : Tiết học thứ nhất 01/01/1970

Chương 11 : Tiến vào học viện 01/01/1970

Chương 10 : Không phải không thể mà là không muốn 01/01/1970

Chương 9 : Bạch Ngọc Khanh 01/01/1970

Chương 8 : Tuyệt không thỏa hiệp 01/01/1970

Chương 7 : Trước ta và ngươi hay nói giỡn đây 01/01/1970

Chương 6 : Thái Cổ Thần Sơn huyễn ảnh 01/01/1970

Chương 5 : Hoàng Kim gân mạch 01/01/1970

Chương 4 : Chân Hoàng cùng Con Lươn 01/01/1970

Quyển 1 : Bạch Lộc Học Viện Chương 3 : Quyết định của ta cần phải giải thích ư? 01/01/1970

Chương 2 : Chấn nhiếp - Anh dũng huy chương 01/01/1970

Chương 1 : Tứ Quan Vương 01/01/1970

Tự chương : 01/01/1970