Nguyên Tôn

Nguyên Tôn

Tên khác: Nguyên Tôn
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Huyền Huyễn , Manhua
Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu
Trạng thái: Còn tiếp


35 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nguyên Tôn:

Ta có một ngụm Huyền Hoàng Khí, có thể nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh.

.........

Lúc đó đường về, đã là một con đường vận mệnh treo ngược.

Ngày xưa vinh hoa, như thay đổi khôn lường, một giấc ác mộng dài.

Thiếu niên chấp bút, Long Xà bay động.

Là vì một vòng quang mang bổ ra dáng vẻ nặng nề chi loạn thế, vấn đỉnh điện ngọc thương khung.

Đường báo thù, cùng ta đồng hành.

Một ngụm Huyền Hoàng chân khí nhất định nuốt thiên địa nhật nguyệt tinh thần, hùng thị cỏ cây thương sinh.

Thiết họa tịch chiếu, vụ ải ngân câu, bút tẩu du long xông Cửu Châu.

Hoành tư thiên hạ, mực vẩy thanh sơn, thôn tính biển hồ nạp trăm sông.

Danh sách chương

Chap 135 23/05/2019

Chap 134 23/05/2019

Chap 133 23/05/2019

Chap 132 23/05/2019

Chap 131 23/05/2019

Chap 130 23/05/2019

Chap 129 23/05/2019

Chap 128 23/05/2019

Chap 127 23/05/2019

Chap 126 23/05/2019

Chap 125 23/05/2019

Chap 124 23/05/2019

Chap 123 23/05/2019

Chap 122 23/05/2019

Chap 121 23/05/2019

Chap 120 23/05/2019

Chap 119 23/05/2019

Chap 118 23/05/2019

Chap 117 23/05/2019

Chap 116 23/05/2019

Chap 115 23/05/2019

Chap 114 23/05/2019

Chap 113 23/05/2019

Chap 112 23/05/2019

Chap 111 23/05/2019

Chap 110 23/05/2019

Chap 109 23/05/2019

Chap 108 23/05/2019

Chap 107 23/05/2019

Chap 106 23/05/2019

Chap 105 23/05/2019

Chap 104 23/05/2019

Chap 103 23/05/2019

Chap 102 23/05/2019

Chap 101 23/05/2019

Chap 100 23/05/2019

Chap 99 23/05/2019

Chap 98 23/05/2019

Chap 97 23/05/2019

Chap 96 23/05/2019

Chap 95 23/05/2019

Chap 94 23/05/2019

Chap 93 23/05/2019

Chap 92 23/05/2019

Chap 91 23/05/2019

Chap 90 23/05/2019

Chap 89 23/05/2019

Chap 88 23/05/2019

Chap 87 23/05/2019

Chap 86 23/05/2019

Chap 85 23/05/2019

Chap 84 23/05/2019

Chap 83 23/05/2019

Chap 82 23/05/2019

Chap 81 23/05/2019

Chap 80 23/05/2019

Chap 79 23/05/2019

Chap 78 23/05/2019

Chap 77 23/05/2019

Chap 76 23/05/2019

Chap 75 23/05/2019

Chap 74 23/05/2019

Chap 73 23/05/2019

Chap 72 23/05/2019

Chap 71 23/05/2019

Chap 70 23/05/2019

Chap 69 23/05/2019

Chap 68 23/05/2019

Chap 67 23/05/2019

Chap 66 23/05/2019

Chap 65 23/05/2019

Chap 64 23/05/2019

Chap 63 23/05/2019

Chap 62 23/05/2019

Chap 61 23/05/2019

Chap 60 23/05/2019

Chap 59 23/05/2019

Chap 58 23/05/2019

Chap 57 23/05/2019

Chap 56 23/05/2019

Chap 55 23/05/2019

Chap 54 23/05/2019

Chap 53 23/05/2019

Chap 52 23/05/2019

Chap 51 23/05/2019

Chap 50 23/05/2019

Chap 49 23/05/2019

Chap 48 23/05/2019

Chap 47 23/05/2019

Chap 46 23/05/2019

Chap 45 23/05/2019

Chap 44 23/05/2019

Chap 43 23/05/2019

Chap 42 23/05/2019

Chap 41 23/05/2019

Chap 40 23/05/2019

Chap 39 23/05/2019

Chap 38 23/05/2019

Chap 37 23/05/2019

Chap 36 23/05/2019

Chap 35 23/05/2019

Chap 34 23/05/2019

Chap 33 23/05/2019

Chap 32 23/05/2019

Chap 31 23/05/2019

Chap 30 23/05/2019

Chap 29 23/05/2019

Chap 28 23/05/2019

Chap 27 23/05/2019

Chap 26 23/05/2019

Chap 25 23/05/2019

Chap 24 23/05/2019

Chap 23 23/05/2019

Chap 22 23/05/2019

Chap 21 23/05/2019

Chap 20 23/05/2019

Chap 19 23/05/2019

Chap 18 23/05/2019

Chap 17 23/05/2019

Chap 16 23/05/2019

Chap 15 23/05/2019

Chap 14 23/05/2019

Chap 13 23/05/2019

Chap 12 23/05/2019

Chap 11 23/05/2019

Chap 10 23/05/2019

Chap 9 23/05/2019

Chap 8 23/05/2019

Chap 7 23/05/2019

Chap 6 23/05/2019

Chap 5 23/05/2019

Chap 4 23/05/2019

Chap 3 23/05/2019

Chap 2 23/05/2019

Chap 1 23/05/2019