Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp

Tên khác: Ngô Gia Hữu Tiểu Thiếp
Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Nhà Ta Có Tiểu Thiếp:

Ai nói xuyên không thì có thể có hào quang Mary Sue, náo giang hồ xây hậu cung! Còn chưa vào cửa đã trúng độc, còn phải trạch đấu với cả đám nữ nhân tranh giành một tên nam nhân bất lực, đây là vở kịch ngược tâm gì thế không biết?

Danh sách chương

– Chap 171 ~ (17/02/2020)Miễn phí

– Chap 170 ~ (17/02/2020)Miễn phí

– Chap 169 ~ (21/01/2020)Miễn phí

– Chap 168 ~ (15/01/2020)Miễn phí

– Chap 167 ~ (15/01/2020)Miễn phí

– Chap 166 ~ (20/12/2019)Miễn phí

– Chap 165 ~ (14/12/2019)Miễn phí

– Chap 164 ~ (09/12/2019)Miễn phí

– Chap 163 ~ (01/12/2019)Miễn phí

– Chap 162 ~ (23/11/2019)Miễn phí

– Chap 161 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 161 ~ (13/11/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 160 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 159 ~ (06/11/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 158 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 157 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 156 ~ (22/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 155 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 154 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 153 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 152 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 151 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 150 ~ (17/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 149 ~ (11/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 148 ~ (11/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 147 ~ (09/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 146 ~ (05/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 145 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 144 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 143 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 142 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 141 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 140 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 139 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 138 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 137 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 136 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 135 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 134 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 133 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 132 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 131 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 130 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 129 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 128 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 127 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 126 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 125 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 124 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 123 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 122 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 121 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 120 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 119 ~ (30/01/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 118 ~ (30/01/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 117 ~ (16/01/2019)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 116 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 115 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 114 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 113 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 112 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 111 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 110 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 109 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 108 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 107 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 106 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 105 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 104 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 103 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 102 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 101 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 100 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 99 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 98 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 97 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 96 ~ (23/08/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 95 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 94 ~ (02/08/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 93 ~ (26/07/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 92 ~ (17/07/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 91 ~ (11/07/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 90 ~ (29/06/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 89 ~ (28/06/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 88 ~ (23/06/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 87 ~ (22/06/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 86 ~ (14/06/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 85 ~ (07/06/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 84 ~ (30/05/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 83 ~ (23/05/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 82 ~ (19/05/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 81 ~ (16/05/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 80 ~ (03/05/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 79 ~ (03/05/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 78 ~ (23/04/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 77 ~ (12/04/2018)Miễn phí

Nhà ta có tiểu thiếp – chap 76 ~ (09/04/2018)Miễn phí

Chap 75 ~ (29/03/2018)Miễn phí

Chap 74 ~ (22/03/2018)Miễn phí

Chap 73 ~ (22/03/2018)Miễn phí

Chap 72 ~ (19/03/2018)Miễn phí

Chap 71 ~ (08/03/2018)Miễn phí

Chap 70 ~ (05/03/2018)Miễn phí

Chap 69 ~ (23/02/2018)Miễn phí

Chap 68 ~ (07/02/2018)Miễn phí

Chap 67 ~ (31/01/2018)Miễn phí

Chap 66 ~ (24/01/2018)Miễn phí

Chap 65 ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chap 64 ~ (10/01/2018)Miễn phí

Chap 63 ~ (03/01/2018)Miễn phí

Chap 62 ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chap 61 ~ (20/12/2017)Miễn phí

Chap 60 ~ (13/12/2017)Miễn phí

Chap 59 ~ (06/12/2017)Miễn phí

Chap 58 ~ (30/11/2017)Miễn phí

Chap 57 ~ (22/11/2017)Miễn phí

Chap 56 ~ (15/11/2017)Miễn phí

Chap 55 ~ (08/11/2017)Miễn phí

Chap 54 ~ (02/11/2017)Miễn phí

Chap 53 ~ (27/10/2017)Miễn phí

Chap 52 ~ (20/10/2017)Miễn phí

Chap 51 ~ (11/10/2017)Miễn phí

Chap 50 ~ (04/10/2017)Miễn phí

Chap 49 ~ (04/10/2017)Miễn phí

Chap 48 ~ (21/09/2017)Miễn phí

Chap 47 ~ (15/09/2017)Miễn phí

Chap 46 ~ (07/09/2017)Miễn phí

Chap 45 ~ (31/08/2017)Miễn phí

Chap 44 ~ (28/08/2017)Miễn phí

Chap 43 ~ (16/08/2017)Miễn phí

Chap 42 ~ (16/08/2017)Miễn phí

Chap 41 ~ (09/08/2017)Miễn phí

Chap 40 ~ (02/08/2017)Miễn phí

Chap 39 ~ (01/08/2017)Miễn phí

Chap 38 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 37 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 36 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 35 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 34 ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chap 33 ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chap 32 ~ (25/07/2017)Miễn phí

Chap 31 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 30 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 29 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 28 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 27 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 26 ~ (19/07/2017)Miễn phí

Chap 25 ~ (18/07/2017)Miễn phí

Chap 24 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 23 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 22 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 21 ~ (14/07/2017)Miễn phí

Chap 20 ~ (13/07/2017)Miễn phí

Chap 19 ~ (12/07/2017)Miễn phí

Chap 18 ~ (15/12/2016)Miễn phí

Chap 17 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chap 16 ~ (17/11/2016)Miễn phí

Chap 15 ~ (05/11/2016)Miễn phí

Chap 14 ~ (04/11/2016)Miễn phí

Chap 13 ~ (03/11/2016)Miễn phí

Chap 12 ~ (03/11/2016)Miễn phí

Chap 11 ~ (27/10/2016)Miễn phí

Chap 10 ~ (24/10/2016)Miễn phí

Chap 9 ~ (18/10/2016)Miễn phí

Chap 8 - fixed ~ (15/10/2016)Miễn phí

Chap 7 ~ (13/10/2016)Miễn phí

Chap 6 ~ (13/10/2016)Miễn phí

Chap 5 ~ (04/10/2016)Miễn phí

Chap 4 ~ (04/10/2016)Miễn phí

Chap 3 ~ (04/10/2016)Miễn phí

Chap 2 ~ (04/10/2016)Miễn phí

Chap 1 ~ (04/10/2016)Miễn phí