Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh

Tên khác: N/a
Thể loại: Manhua , Romance , Sports
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh :

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh:

Hoàng đế băng hà để lại nôi vua cho con gái, nàng ta trở thành nữ đế đầu tiên trong lịch sử. Để đối phó với văn võ cả triều với hậu cung oanh oanh yến yến từ nhỏ đã được phụ hoàng rèn luyện bồi đắp thủ đoạn cay độc đẫm máu. Thế là từ danh nữ hoàng đầu tiên trong lịch sử thành bạo quân hàng đầu lịch sử. May là bên cạnh có nhiếp chính vương, muốn người hắn đưa đao, muốn phóng hoả hắn thổi gió, thế là trên con đường bạo quân nàng ta càng chạy càng xa… Muốn giết người hắn đưa đao.

 

 

 

Danh sách chương

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 032 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 031 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 030 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 029 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 028 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 027 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 026 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 025 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 024 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 023 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 022 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 021 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 020 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 019 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 018 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 017 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 016 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 015 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 014 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 013 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 012 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 011 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 010 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 009 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 008 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 007 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 006 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 005 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 004 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 003 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 002 29/11/2019

Ôn Nhu Bạo Quân: Nhiếp Chính Vương Gia Quá Hung Mãnh Chap 001 29/11/2019

Loading...