Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Phong Quỷ Truyền Thuyết (Manhua)

Phong Quỷ Truyền Thuyết (Manhua)

Tên khác: Phong Quỷ Truyền Thuyết
Thể loại: Action , Huyền Huyễn , Manhua , Supernatural
Tác giả: Lục Đạo
Trạng thái: Còn tiếp


5 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phong Quỷ Truyền Thuyết (Manhua):

Thượng Quan Tú gặp may đúng dịp được thượng cổ cấm võ Tùy Cơ biến, cũng trong lúc vô tình phát hiện gia truyền cấm võ Linh Phách Thôn Phệ chính xác phương thức tu luyện. Từ đây thay đổi chính mình một đời. Hắn thiên biến vạn hóa, hình dạng như quỷ; hắn tới vô ảnh đi vô tung, bộ dạng như quỷ; hắn tâm tư giảo hoạt thay đổi thất thường, tính tình như quỷ; quyển sách giảng giải một vị thanh niên bình thường làm sao từ bình thường hướng đi không bình thường, từ thung lũng leo lên đỉnh phong nhiệt huyết tranh bá lịch trình. Truyện tác giả Lục Đạo, (tác giả Đường Dần Tại Dị Giới)

Danh sách chương

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 203 ~ (30/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 202 ~ (28/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 201 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 200 ~ (26/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 199 ~ (22/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 198 ~ (20/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 197 ~ (18/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 196 ~ (17/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 195 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 194 ~ (13/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 193 ~ (11/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 192 ~ (09/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 191 ~ (06/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 190 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 189 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 188 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 187 ~ (29/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 186 ~ (27/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 185 ~ (24/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 184 ~ (24/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 183 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 182 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 181 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 180 ~ (14/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 179 ~ (13/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 178 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 177 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 176 ~ (10/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 175 ~ (04/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 174 ~ (04/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 173 ~ (01/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 172 ~ (01/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 171 ~ (01/04/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 170 ~ (26/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 169 ~ (23/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 168 ~ (21/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 167 ~ (20/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 166 ~ (17/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 165 ~ (15/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 164 ~ (14/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 163 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 162 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 161 ~ (08/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 160 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 159 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 158 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 157 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 156 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 155 ~ (24/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 154 ~ (24/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 153 ~ (20/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 152 ~ (20/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 151 ~ (17/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 150 ~ (17/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 149 ~ (17/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 148 ~ (10/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 147 ~ (09/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 146 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 145 ~ (06/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 144 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 143 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 142 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 141 ~ (28/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 140 ~ (27/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 139 ~ (24/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 138 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 137 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 136 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 135 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 134 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 133 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 132 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 131 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 130 ~ (08/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 129 ~ (08/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 128 ~ (05/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 127 ~ (03/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 126 ~ (02/01/2020)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 125 ~ (31/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 124 ~ (30/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 123 ~ (26/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 122 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 121 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 120 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 119 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 118 ~ (16/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 117 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 116 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 115 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 114 ~ (09/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 113 ~ (06/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 112 ~ (04/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 111 ~ (02/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 110 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 109 ~ (28/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 108 ~ (27/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 107 ~ (24/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 106 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 105 ~ (20/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 104 ~ (19/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 103 ~ (17/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 102 ~ (14/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 101 ~ (12/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 100 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 099 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 098 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 097 ~ (04/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 096 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 095 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 094 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 093 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 092 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 091 ~ (24/10/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 090 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Phong Quỷ Truyền Thuyết Chap 089 ~ (12/10/2019)Miễn phí

Chap 088 ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chap 087 ~ (25/09/2017)Miễn phí

Chap 086 ~ (19/09/2017)Miễn phí

Chap 085 ~ (18/09/2017)Miễn phí

Chap 084 ~ (15/09/2017)Miễn phí

Chap 083 ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chap 082 ~ (06/09/2017)Miễn phí

Chap 081 ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 080 ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 079 ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 078 ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 077 ~ (28/08/2017)Miễn phí

Chap 076 ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chap 075 ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chap 074 ~ (16/08/2017)Miễn phí

Chap 073 ~ (14/08/2017)Miễn phí

Chap 072 ~ (07/08/2017)Miễn phí

Chap 071 ~ (01/08/2017)Miễn phí

Chap 070 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 069 ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chap 068 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 067 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 066 ~ (21/07/2017)Miễn phí

Chap 065 ~ (19/07/2017)Miễn phí

Chap 064 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 063 ~ (14/07/2017)Miễn phí

Chap 062 ~ (13/07/2017)Miễn phí

Chap 061 ~ (11/07/2017)Miễn phí

Chap 060 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 059 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 058 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 057 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 056 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 055 ~ (30/06/2017)Miễn phí

Chap 054 ~ (27/06/2017)Miễn phí

Chap 053 ~ (26/06/2017)Miễn phí

Chap 052 ~ (24/06/2017)Miễn phí

Chap 051 ~ (24/06/2017)Miễn phí

Chap 050 ~ (23/06/2017)Miễn phí

Chap 049 ~ (22/06/2017)Miễn phí

Chap 048 ~ (21/06/2017)Miễn phí

Chap 047 ~ (19/06/2017)Miễn phí

Chap 046 ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 045 ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 044 ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 043 ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 042 ~ (08/06/2017)Miễn phí

Chap 041 ~ (08/06/2017)Miễn phí

Chap 040 ~ (05/06/2017)Miễn phí

Chap 039 ~ (05/06/2017)Miễn phí

Chap 038 ~ (02/06/2017)Miễn phí

Chap 037 ~ (01/06/2017)Miễn phí

Chap 036 ~ (01/06/2017)Miễn phí

Chap 035 ~ (01/06/2017)Miễn phí

Chap 034 ~ (29/05/2017)Miễn phí

Chap 033 ~ (29/05/2017)Miễn phí

Chap 032 ~ (29/05/2017)Miễn phí

Chap 031 ~ (27/05/2017)Miễn phí

Chap 030 - fixed ~ (26/05/2017)Miễn phí

Chap 029 ~ (26/05/2017)Miễn phí

Chap 028 ~ (23/05/2017)Miễn phí

Chap 027 ~ (23/05/2017)Miễn phí

Chap 026 ~ (23/05/2017)Miễn phí

Chap 025 ~ (23/05/2017)Miễn phí

Chap 024 ~ (18/05/2017)Miễn phí

Chap 023 ~ (18/05/2017)Miễn phí

Chap 022 ~ (16/05/2017)Miễn phí

Chap 021 ~ (16/05/2017)Miễn phí

Chap 020 ~ (15/05/2017)Miễn phí

Chap 019 ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chap 018 ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 017 ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 016 ~ (03/05/2017)Miễn phí

Chap 015 ~ (03/05/2017)Miễn phí

Chap 014 ~ (03/05/2017)Miễn phí

Chap 013 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 012 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 011 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 010 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 009 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 008 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 007 - fixed ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 006 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 005 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 004 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 003 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 002 ~ (24/04/2017)Miễn phí

Chap 001 ~ (24/04/2017)Miễn phí