Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Phù thủy không phép thuật

Phù thủy không phép thuật

Tên khác: Black Clover
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Shounen
Tác giả: Tabata Yuuki
Trạng thái: Còn tiếp


22 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phù thủy không phép thuật:

Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Thế nhưng, sức mạnh của kẻ bị bỏ rơi Aster không phải chỉ như thế...

Bộ truyện hiện đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng Weekly Jump.

Danh sách chương

Black Clover-Chap 251 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 250 ~ (25/05/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 250 RAW ~ (18/05/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 249 ~ (18/05/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 249 RAW ~ (12/05/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 248 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 248 RAW ~ (27/04/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 247 ~ (13/04/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 246 ~ (07/04/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 245 ~ (01/04/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 244 ~ (23/03/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 243 ~ (14/03/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 242 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 241 ~ (11/03/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 241 RAW ~ (01/03/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 240 ~ (01/03/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 239 ~ (10/02/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 239 RAW ~ (09/02/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 238 ~ (05/02/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 237 ~ (05/02/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 237 RAW ~ (04/02/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 236 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 235 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 235 Raw ~ (05/01/2020)Miễn phí

Black Clover-Chap 234 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 233 ~ (16/12/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 233 RAW ~ (14/12/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 232 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 232 RAW ~ (06/12/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 231 ~ (02/12/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 231 RAW ~ (01/12/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 230 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 229 ~ (17/11/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 228 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 228 RAW ~ (08/11/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 227 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 226 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 225 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 224 ~ (12/10/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 223 ~ (05/10/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 222 ~ (28/09/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 221 ~ (21/09/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 220 ~ (13/09/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 219 ~ (08/09/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 218 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 217 ~ (26/08/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 216 ~ (20/08/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 215 ~ (04/08/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 214 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 213 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 212 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 211 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 210 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 209 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 208 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 207 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 206 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 205 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 204 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 203 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 202 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 201 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 200 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 199 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 198 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 197 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 196 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 195 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 194 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 193 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 192 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 191 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 190 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 189 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 188 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 187 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 186 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 185 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 184 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 183 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 182 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 181 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 180 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 179 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 178 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 177 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 116 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 115 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 114 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 113 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 112 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 111 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 110 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 109 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 108 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 107 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 106 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 105 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 104 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 103 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 102 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 101 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 100 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 099 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 098 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 097 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 096 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 095 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 094 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 093 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 092 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 091 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 090 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 089 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 088 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 087 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 086 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 085 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 084 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 083 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 082 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 081 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 080 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 079 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 078 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 077 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 076 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 075 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 074 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 073 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 072 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 071 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 070 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 069 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 068 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 067 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 066 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 065 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 064 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 063 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 062 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 061 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 060 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 059 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 058 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 057 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 056 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 055 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 054 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 053 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 052 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 051 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 050 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 049 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 048 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 047 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 046 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 045 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 044 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 043 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 042 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 041 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 040 TV ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 039 TV ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 038 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 037 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 036 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 035 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 034 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 033 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 032 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 031 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 030 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 029 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 028 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 027 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 026 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 025 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 024 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 023 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 022 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 021 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 020 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 019 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 018 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 017 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 016 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 015 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 014 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 013 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 012 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 011 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 010 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 009 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 008 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 007 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 006 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 005 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 004 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 003 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 002 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 001 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Black Clover-Chap 000: Oneshot ~ (31/07/2019)Miễn phí