Phù thủy không phép thuật

Phù thủy không phép thuật

Tên khác: Black Clover
Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Shounen
Tác giả: Tabata Yuuki
Trạng thái: Còn tiếp


20 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phù thủy không phép thuật:

Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Thế nhưng, sức mạnh của kẻ bị bỏ rơi Aster không phải chỉ như thế...

Bộ truyện hiện đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng Weekly Jump.

Danh sách chương

Black Clover-Chap 229 17/11/2019

Black Clover-Chap 228 11/11/2019

Black Clover-Chap 228 RAW 08/11/2019

Black Clover-Chap 227 03/11/2019

Black Clover-Chap 226 27/10/2019

Black Clover-Chap 225 21/10/2019

Black Clover-Chap 224 12/10/2019

Black Clover-Chap 223 05/10/2019

Black Clover-Chap 222 28/09/2019

Black Clover-Chap 221 21/09/2019

Black Clover-Chap 220 13/09/2019

Black Clover-Chap 219 08/09/2019

Black Clover-Chap 218 31/08/2019

Black Clover-Chap 217 26/08/2019

Black Clover-Chap 216 20/08/2019

Black Clover-Chap 215 04/08/2019

Black Clover-Chap 214 31/07/2019

Black Clover-Chap 213 31/07/2019

Black Clover-Chap 212 31/07/2019

Black Clover-Chap 211 31/07/2019

Black Clover-Chap 210 31/07/2019

Black Clover-Chap 209 31/07/2019

Black Clover-Chap 208 31/07/2019

Black Clover-Chap 207 31/07/2019

Black Clover-Chap 206 31/07/2019

Black Clover-Chap 205 31/07/2019

Black Clover-Chap 204 31/07/2019

Black Clover-Chap 203 31/07/2019

Black Clover-Chap 202 31/07/2019

Black Clover-Chap 201 31/07/2019

Black Clover-Chap 200 31/07/2019

Black Clover-Chap 199 31/07/2019

Black Clover-Chap 198 31/07/2019

Black Clover-Chap 197 31/07/2019

Black Clover-Chap 196 31/07/2019

Black Clover-Chap 195 31/07/2019

Black Clover-Chap 194 31/07/2019

Black Clover-Chap 193 31/07/2019

Black Clover-Chap 192 31/07/2019

Black Clover-Chap 191 31/07/2019

Black Clover-Chap 190 31/07/2019

Black Clover-Chap 189 31/07/2019

Black Clover-Chap 188 31/07/2019

Black Clover-Chap 187 31/07/2019

Black Clover-Chap 186 31/07/2019

Black Clover-Chap 185 31/07/2019

Black Clover-Chap 184 31/07/2019

Black Clover-Chap 183 31/07/2019

Black Clover-Chap 182 31/07/2019

Black Clover-Chap 181 31/07/2019

Black Clover-Chap 180 31/07/2019

Black Clover-Chap 179 31/07/2019

Black Clover-Chap 178 31/07/2019

Black Clover-Chap 177 31/07/2019

Black Clover-Chap 116 31/07/2019

Black Clover-Chap 115 31/07/2019

Black Clover-Chap 114 31/07/2019

Black Clover-Chap 113 31/07/2019

Black Clover-Chap 112 31/07/2019

Black Clover-Chap 111 31/07/2019

Black Clover-Chap 110 31/07/2019

Black Clover-Chap 109 31/07/2019

Black Clover-Chap 108 31/07/2019

Black Clover-Chap 107 31/07/2019

Black Clover-Chap 106 31/07/2019

Black Clover-Chap 105 31/07/2019

Black Clover-Chap 104 31/07/2019

Black Clover-Chap 103 31/07/2019

Black Clover-Chap 102 31/07/2019

Black Clover-Chap 101 31/07/2019

Black Clover-Chap 100 31/07/2019

Black Clover-Chap 099 31/07/2019

Black Clover-Chap 098 31/07/2019

Black Clover-Chap 097 31/07/2019

Black Clover-Chap 096 31/07/2019

Black Clover-Chap 095 31/07/2019

Black Clover-Chap 094 31/07/2019

Black Clover-Chap 093 31/07/2019

Black Clover-Chap 092 31/07/2019

Black Clover-Chap 091 31/07/2019

Black Clover-Chap 090 31/07/2019

Black Clover-Chap 089 31/07/2019

Black Clover-Chap 088 31/07/2019

Black Clover-Chap 087 31/07/2019

Black Clover-Chap 086 31/07/2019

Black Clover-Chap 085 31/07/2019

Black Clover-Chap 084 31/07/2019

Black Clover-Chap 083 31/07/2019

Black Clover-Chap 082 31/07/2019

Black Clover-Chap 081 31/07/2019

Black Clover-Chap 080 31/07/2019

Black Clover-Chap 079 31/07/2019

Black Clover-Chap 078 31/07/2019

Black Clover-Chap 077 31/07/2019

Black Clover-Chap 076 31/07/2019

Black Clover-Chap 075 31/07/2019

Black Clover-Chap 074 31/07/2019

Black Clover-Chap 073 31/07/2019

Black Clover-Chap 072 31/07/2019

Black Clover-Chap 071 31/07/2019

Black Clover-Chap 070 31/07/2019

Black Clover-Chap 069 31/07/2019

Black Clover-Chap 068 31/07/2019

Black Clover-Chap 067 31/07/2019

Black Clover-Chap 066 31/07/2019

Black Clover-Chap 065 31/07/2019

Black Clover-Chap 064 31/07/2019

Black Clover-Chap 063 31/07/2019

Black Clover-Chap 062 31/07/2019

Black Clover-Chap 061 31/07/2019

Black Clover-Chap 060 31/07/2019

Black Clover-Chap 059 31/07/2019

Black Clover-Chap 058 31/07/2019

Black Clover-Chap 057 31/07/2019

Black Clover-Chap 056 31/07/2019

Black Clover-Chap 055 31/07/2019

Black Clover-Chap 054 31/07/2019

Black Clover-Chap 053 31/07/2019

Black Clover-Chap 052 31/07/2019

Black Clover-Chap 051 31/07/2019

Black Clover-Chap 050 31/07/2019

Black Clover-Chap 049 31/07/2019

Black Clover-Chap 048 31/07/2019

Black Clover-Chap 047 31/07/2019

Black Clover-Chap 046 31/07/2019

Black Clover-Chap 045 31/07/2019

Black Clover-Chap 044 31/07/2019

Black Clover-Chap 043 31/07/2019

Black Clover-Chap 042 31/07/2019

Black Clover-Chap 041 31/07/2019

Black Clover-Chap 040 TV 31/07/2019

Black Clover-Chap 039 TV 31/07/2019

Black Clover-Chap 038 31/07/2019

Black Clover-Chap 037 31/07/2019

Black Clover-Chap 036 31/07/2019

Black Clover-Chap 035 31/07/2019

Black Clover-Chap 034 31/07/2019

Black Clover-Chap 033 31/07/2019

Black Clover-Chap 032 31/07/2019

Black Clover-Chap 031 31/07/2019

Black Clover-Chap 030 31/07/2019

Black Clover-Chap 029 31/07/2019

Black Clover-Chap 028 31/07/2019

Black Clover-Chap 027 31/07/2019

Black Clover-Chap 026 31/07/2019

Black Clover-Chap 025 31/07/2019

Black Clover-Chap 024 31/07/2019

Black Clover-Chap 023 31/07/2019

Black Clover-Chap 022 31/07/2019

Black Clover-Chap 021 31/07/2019

Black Clover-Chap 020 31/07/2019

Black Clover-Chap 019 31/07/2019

Black Clover-Chap 018 31/07/2019

Black Clover-Chap 017 31/07/2019

Black Clover-Chap 016 31/07/2019

Black Clover-Chap 015 31/07/2019

Black Clover-Chap 014 31/07/2019

Black Clover-Chap 013 31/07/2019

Black Clover-Chap 012 31/07/2019

Black Clover-Chap 011 31/07/2019

Black Clover-Chap 010 31/07/2019

Black Clover-Chap 009 31/07/2019

Black Clover-Chap 008 31/07/2019

Black Clover-Chap 007 31/07/2019

Black Clover-Chap 006 31/07/2019

Black Clover-Chap 005 31/07/2019

Black Clover-Chap 004 31/07/2019

Black Clover-Chap 003 31/07/2019

Black Clover-Chap 002 31/07/2019

Black Clover-Chap 001 31/07/2019

Black Clover-Chap 000: Oneshot 31/07/2019

Loading...