Phù thủy không phép thuật

Phù thủy không phép thuật

Tên khác: Black Clover; Cuốn Sách Phép Cỏ Năm Lá, Pháp sư không phép thuật
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Mystery , Shounen
Tác giả: Tabata Yuuki
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phù thủy không phép thuật:

Phù thủy không phép thuật:

Aster và Yuno là hai đứa trẻ bị bỏ rơi ở nhà thờ và cùng nhau lớn lên tại đó. Khi còn nhỏ, chúng đã hứa với nhau xem ai sẽ trở thành Ma pháp vương tiếp theo. Khi cả hai lớn lên, mọi sô chuyện đã thay đổi. Yuno là thiên tài ma pháp với sức mạnh tuyệt đỉnh trong khi Aster lại không thể sử dụng ma pháp và cố gắng bù đắp bằng thể lực. Thế nhưng, sức mạnh của kẻ bị bỏ rơi Aster không phải chỉ như thế...

Bộ truyện hiện đang đứng thứ 3 bảng xếp hạng Weekly Jump.

Danh sách chương

Black Clover-Chap 239 11/02/2020

Black Clover-Chap 239 RAW 10/02/2020

Black Clover-Chap 238 04/02/2020

Black Clover-Chap 237 04/02/2020

Black Clover-Chap 237 RAW 03/02/2020

Black Clover-Chap 236 21/01/2020

Black Clover-Chap 235 21/01/2020

Black Clover-Chap 235 Raw 05/01/2020

Black Clover-Chap 234 23/12/2019

Black Clover-Chap 233 15/12/2019

Black Clover-Chap 233 RAW 14/12/2019

Black Clover-Chap 232 14/12/2019

Black Clover-Chap 232 RAW 07/12/2019

Black Clover-Chap 231 02/12/2019

Black Clover-Chap 231 RAW 30/11/2019

Black Clover-Chap 230 22/11/2019

Black Clover-Chap 229 16/11/2019

Black Clover-Chap 228 11/11/2019

Black Clover-Chap 227 01/11/2019

Black Clover-Chap 226 27/10/2019

Black Clover-Chap 225 19/10/2019

Black Clover-Chap 224 12/10/2019

Black Clover-Chap 223 05/10/2019

Black Clover-Chap 222 28/09/2019

Black Clover-Chap 221 20/09/2019

Black Clover-Chap 220 14/09/2019

Black Clover-Chap 219 08/09/2019

Black Clover-Chap 218 05/09/2019

Black Clover-Chap 217 05/09/2019

Black Clover-Chap 216 05/09/2019

Black Clover-Chap 215 05/09/2019

Black Clover-Chap 214 05/09/2019

Black Clover-Chap 213 05/09/2019

Black Clover-Chap 212 05/09/2019

Black Clover-Chap 211 05/09/2019

Black Clover-Chap 210 05/09/2019

Black Clover-Chap 209 05/09/2019

Black Clover-Chap 208 05/09/2019

Black Clover-Chap 207 05/09/2019

Black Clover-Chap 206 05/09/2019

Black Clover-Chap 205 05/09/2019

Black Clover-Chap 204 05/09/2019

Black Clover-Chap 203 05/09/2019

Black Clover-Chap 202 05/09/2019

Black Clover-Chap 201 05/09/2019

Black Clover-Chap 200 05/09/2019

Black Clover-Chap 199 05/09/2019

Black Clover-Chap 198 05/09/2019

Black Clover-Chap 197 05/09/2019

Black Clover-Chap 196 05/09/2019

Black Clover-Chap 195 05/09/2019

Black Clover-Chap 194 05/09/2019

Black Clover-Chap 193 05/09/2019

Black Clover-Chap 192 05/09/2019

Black Clover-Chap 191 05/09/2019

Black Clover-Chap 190 05/09/2019

Black Clover-Chap 189 05/09/2019

Black Clover-Chap 188 05/09/2019

Black Clover-Chap 187 05/09/2019

Black Clover-Chap 186 05/09/2019

Black Clover-Chap 185 05/09/2019

Black Clover-Chap 184 05/09/2019

Black Clover-Chap 183 05/09/2019

Black Clover-Chap 182 05/09/2019

Black Clover-Chap 181 05/09/2019

Black Clover-Chap 180 05/09/2019

Black Clover-Chap 179 05/09/2019

Black Clover-Chap 178 05/09/2019

Black Clover-Chap 177 05/09/2019

Black Clover-Chap 116 05/09/2019

Black Clover-Chap 115 05/09/2019

Black Clover-Chap 114 05/09/2019

Black Clover-Chap 113 05/09/2019

Black Clover-Chap 112 05/09/2019

Black Clover-Chap 111 05/09/2019

Black Clover-Chap 110 05/09/2019

Black Clover-Chap 109 05/09/2019

Black Clover-Chap 108 05/09/2019

Black Clover-Chap 107 05/09/2019

Black Clover-Chap 106 05/09/2019

Black Clover-Chap 105 05/09/2019

Black Clover-Chap 104 05/09/2019

Black Clover-Chap 103 05/09/2019

Black Clover-Chap 102 05/09/2019

Black Clover-Chap 101 05/09/2019

Black Clover-Chap 100 05/09/2019

Black Clover-Chap 099 05/09/2019

Black Clover-Chap 098 05/09/2019

Black Clover-Chap 097 05/09/2019

Black Clover-Chap 096 05/09/2019

Black Clover-Chap 095 05/09/2019

Black Clover-Chap 094 05/09/2019

Black Clover-Chap 093 05/09/2019

Black Clover-Chap 092 05/09/2019

Black Clover-Chap 091 05/09/2019

Black Clover-Chap 090 05/09/2019

Black Clover-Chap 089 05/09/2019

Black Clover-Chap 088 05/09/2019

Black Clover-Chap 087 05/09/2019

Black Clover-Chap 086 05/09/2019

Black Clover-Chap 085 05/09/2019

Black Clover-Chap 084 05/09/2019

Black Clover-Chap 083 05/09/2019

Black Clover-Chap 082 05/09/2019

Black Clover-Chap 081 05/09/2019

Black Clover-Chap 080 05/09/2019

Black Clover-Chap 079 05/09/2019

Black Clover-Chap 078 05/09/2019

Black Clover-Chap 077 05/09/2019

Black Clover-Chap 076 05/09/2019

Black Clover-Chap 075 05/09/2019

Black Clover-Chap 074 05/09/2019

Black Clover-Chap 073 05/09/2019

Black Clover-Chap 072 05/09/2019

Black Clover-Chap 071 05/09/2019

Black Clover-Chap 070 05/09/2019

Black Clover-Chap 069 05/09/2019

Black Clover-Chap 068 05/09/2019

Black Clover-Chap 067 05/09/2019

Black Clover-Chap 066 05/09/2019

Black Clover-Chap 065 05/09/2019

Black Clover-Chap 064 05/09/2019

Black Clover-Chap 063 05/09/2019

Black Clover-Chap 062 05/09/2019

Black Clover-Chap 061 05/09/2019

Black Clover-Chap 060 05/09/2019

Black Clover-Chap 059 05/09/2019

Black Clover-Chap 058 05/09/2019

Black Clover-Chap 057 05/09/2019

Black Clover-Chap 056 05/09/2019

Black Clover-Chap 055 05/09/2019

Black Clover-Chap 054 05/09/2019

Black Clover-Chap 053 05/09/2019

Black Clover-Chap 052 05/09/2019

Black Clover-Chap 051 05/09/2019

Black Clover-Chap 050 05/09/2019

Black Clover-Chap 049 05/09/2019

Black Clover-Chap 048 05/09/2019

Black Clover-Chap 047 05/09/2019

Black Clover-Chap 046 05/09/2019

Black Clover-Chap 045 05/09/2019

Black Clover-Chap 044 05/09/2019

Black Clover-Chap 043 05/09/2019

Black Clover-Chap 042 05/09/2019

Black Clover-Chap 041 05/09/2019

Black Clover-Chap 040 TV 05/09/2019

Black Clover-Chap 039 TV 05/09/2019

Black Clover-Chap 038 05/09/2019

Black Clover-Chap 037 05/09/2019

Black Clover-Chap 036 05/09/2019

Black Clover-Chap 035 05/09/2019

Black Clover-Chap 034 05/09/2019

Black Clover-Chap 033 05/09/2019

Black Clover-Chap 032 05/09/2019

Black Clover-Chap 031 05/09/2019

Black Clover-Chap 030 05/09/2019

Black Clover-Chap 029 05/09/2019

Black Clover-Chap 028 05/09/2019

Black Clover-Chap 027 05/09/2019

Black Clover-Chap 026 05/09/2019

Black Clover-Chap 025 05/09/2019

Black Clover-Chap 024 05/09/2019

Black Clover-Chap 023 05/09/2019

Black Clover-Chap 022 05/09/2019

Black Clover-Chap 021 05/09/2019

Black Clover-Chap 020 05/09/2019

Black Clover-Chap 019 05/09/2019

Black Clover-Chap 018 05/09/2019

Black Clover-Chap 017 05/09/2019

Black Clover-Chap 016 05/09/2019

Black Clover-Chap 015 05/09/2019

Black Clover-Chap 014 05/09/2019

Black Clover-Chap 013 05/09/2019

Black Clover-Chap 012 05/09/2019

Black Clover-Chap 011 05/09/2019

Black Clover-Chap 010 05/09/2019

Black Clover-Chap 009 05/09/2019

Black Clover-Chap 008 05/09/2019

Black Clover-Chap 007 05/09/2019

Black Clover-Chap 006 05/09/2019

Black Clover-Chap 005 05/09/2019

Black Clover-Chap 004 05/09/2019

Black Clover-Chap 003 05/09/2019

Black Clover-Chap 002 05/09/2019

Black Clover-Chap 001 05/09/2019

Black Clover-Chap 000: Oneshot 05/09/2019