Phúc Hắc Không Phải Tội

Phúc Hắc Không Phải Tội

Tên khác: Phúc Hắc Không Phải Tội
Thể loại: Truyện chữ , Ngôn tình
Tác giả: Quân Minh Ngã Tâm
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Phúc Hắc Không Phải Tội:

“Lần thứ nhất, sàm sỡ anh. Lần thứ hai, cưỡng hôn anh. Lần thứ ba, cưỡng bức anh.” Lăng Duy Trạch vừa cởi cúc áo sơ mi vừa nhìn người con gái mặt đỏ bừng đang yếu thế trên giường, giọng trầm xuống, “Tô Tiểu Đại, em phải chịu trách nhiệm với anh!”

 

Tô Tiểu Đại sợ nhất là ai? Lăng Duy Trạch!

 

Tô Tiểu Đại hận nhất là ai? Lăng Duy Trạch!

 

Tô Tiểu Đại rất muốn nói với Lăng Duy Trạch điều gì? Phúc hắc không phải tội, mà là bệnh phải trị! Tuy nhiên, cô lại không dám nói…

Danh sách chương

Chương 68 01/01/1970

Chương 67 01/01/1970

Chương 66 01/01/1970

Chương 65 01/01/1970

Chương 64 01/01/1970

Chương 63 01/01/1970

Chương 62 01/01/1970

Chương 61 01/01/1970

Chương 60 01/01/1970

Chương 59 01/01/1970

Chương 58 01/01/1970

Chương 57 01/01/1970

Chương 56 01/01/1970

Chương 55 01/01/1970

Chương 54 01/01/1970

Chương 53 01/01/1970

Chương 52 01/01/1970

Chương 51 01/01/1970

Chương 50 01/01/1970

Chương 49 01/01/1970

Chương 48 01/01/1970

Chương 47 01/01/1970

Chương 46 01/01/1970

Chương 45 01/01/1970

Chương 44 01/01/1970

Chương 43 01/01/1970

Chương 42 01/01/1970

Chương 41 01/01/1970

Chương 40 01/01/1970

Chương 39 01/01/1970

Chương 38 01/01/1970

Chương 37 01/01/1970

Chương 36 01/01/1970

Chương 35 01/01/1970

Chương 34 01/01/1970

Chương 33 01/01/1970

Chương 32 01/01/1970

Chương 31 01/01/1970

Chương 30 01/01/1970

Chương 29 01/01/1970

Chương 28 01/01/1970

Chương 27 01/01/1970

Chương 26 01/01/1970

Chương 25 01/01/1970

Chương 24 01/01/1970

Chương 23 01/01/1970

Chương 22 01/01/1970

Chương 21 01/01/1970

Chương 20 01/01/1970

Chương 19 01/01/1970

Chương 18 01/01/1970

Chương 17 01/01/1970

Chương 16 01/01/1970

Chương 15 01/01/1970

Chương 14 01/01/1970

Chương 13 01/01/1970

Chương 12 01/01/1970

Chương 11 01/01/1970

Chương 10 01/01/1970

Chương 9 01/01/1970

Chương 8 01/01/1970

Chương 7 01/01/1970

Chương 6 01/01/1970

Chương 5 01/01/1970

Chương 4 01/01/1970

Chương 3 01/01/1970

Chương 2 01/01/1970

Chương 1 01/01/1970