REBIRTH (69Michi)

REBIRTH (69Michi)

Tên khác: REBIRTH
Thể loại: Fantasy , Shounen , Supernatural , Webtoon
Tác giả: 69Michi
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

REBIRTH (69Michi):

Bạn sẽ làm gì nếu như bạn được cho một cơ hội thứ 2 đẻ quay lai quá khứ. liệu bạn sẽ sống nhứ trước, hay là bạn sẽ thay đổi và để cho tương lai tự quyết định