Solo Leveling

Solo Leveling

Tên khác: 나 혼자만 레벨업, Tôi thăng cấp một mình
Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Webtoon
Tác giả: Jang Sung-Lak
Trạng thái: Còn tiếp


20 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Solo Leveling:

Theo chân Sung JinWoo trên hành trình từ "thợ săn kém cỏi" đến "thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới".

(có 1 tí Saitama với 1 tí The gamer, bạn nào thích 2 bộ này xin mời nhảy hố=))

Danh sách chương

SOLO LEVELING Chap 080 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 079 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 078 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 077 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 076 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 075 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 074 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 073 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 072 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 071 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 070 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 069 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 068 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 067 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 066 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 065 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 064 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 063 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 062 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 061 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 060 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 059 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 058 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 057 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 056 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 055 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 054 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 053 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 052 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 051 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 050 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 049 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 048 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 047 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 046 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 045 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 044 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 043 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 042 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 041 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 040 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 039 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 038 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 037 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 036 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 035 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 034 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 033 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 032 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 031 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 030 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 029 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 028 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 027 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 026 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 025 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 024 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 023 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 022 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 021 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 020 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 019 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 018 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 017 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 016 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 015 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 014 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 013 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 012 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 011 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 010 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 009 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 008 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 007 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 006 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 005 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 004 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 003 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 002 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 001 19/07/2019

SOLO LEVELING Chap 000 19/07/2019