Solo Leveling

Solo Leveling

Tên khác: 나 혼자만 레벨업, Tôi thăng cấp một mình
Thể loại: Action , Adventure , Shounen , Webtoon
Tác giả: Jang Sung-Lak
Trạng thái: Còn tiếp


15 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Solo Leveling:

Theo chân Sung JinWoo trên hành trình từ "thợ săn kém cỏi" đến "thợ săn hạng S mạnh nhất thế giới".

(có 1 tí Saitama với 1 tí The gamer, bạn nào thích 2 bộ này xin mời nhảy hố=))

Danh sách chương

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 70 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 69 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 68 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 67 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 66 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 65 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 64 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 63 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 62 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 61 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 60 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 59 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 58 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 57 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 56 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 55 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 54 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 53 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 52 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 51 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 50 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 49 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 48 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 47 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 46 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 45 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 44 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 43 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 42 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 41 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 40 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 39 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 38 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 37 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 36 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 35 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 34 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 33 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 32 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 31 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 30 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 29 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 28 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 27 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 26 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 25 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 24 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 23 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 22 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 21 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 20 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 19 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 18 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 17 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 16 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 15 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 14 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 13 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 12 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 11 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 10 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 9 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 8 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 7 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 6 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 5 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 4 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 3 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 2 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 1 13/05/2019

Tôi Thăng Cấp Một Mình Chap 0 13/05/2019