Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Sơn Hải Nghịch Chiến

Sơn Hải Nghịch Chiến

Tên khác: Sơn Hải Nghịch Chiến
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Magic , Manhua , Supernatural
Tác giả: Khưu Phúc Long
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Sơn Hải Nghịch Chiến:

Sơn Hải Nghịch Chiến được phóng tác từ Sơn Hải Kinh, tác phẩm lớn của Khưu Phúc Long sau Thiết Tướng Tung Hoành.
"Sơn Hải Kinh” là cuốn kỳ thư từ thời xa xưa, truyền từ đời Chiến Quốc và được tổng hợp vào đầu đời nhà Hán, lưu truyền mãi đến nay, được công nhận là một bộ sách quý báu kỳ lạ. Trong sách ghi chép về những loại thần linh nhiều đến hơn 450 loại, mỗi mỗi đều hình dạng quái lạ, thần thông quảng đại. Ghi chép lại ước chừng có nhiều đến hơn 40 nước địa phương, 550 tòa núi, khoảng 100 nhân vật lịch sử. Đó là trứ tác được bảo tồn hiện còn tư liệu thần thoại cổ đại thật tối đa, có thể xem là kho báu của thần thoại Trung Quốc thời thượng cổ. Toàn bộ sách có 18 quyển, chia làm hai loại lớn là Sơn Kinh và Hải Kinh, ước có 31‟000 chữ. Nội dung có phạm vi liên quan rất là rộng rãi, bao hàm các phương diện nội dung cả địa lý, lịch sử, thực vật, động vật, khoáng sản, y dược, quỷ thần, tế thờ, bộ lạc thị tộc... Tác giả cuốn sách này theo nguyên đề cho rằng đó là vua Hạ Vũ, Bá Ích, thực tế thì đây chẳng phải là tác phẩm của riêng một người hay một thời nào, mà có thể là sáng tác của nhiều người vô danh. Niên đại của cuốn sách được hình thành này khoảng trước 4000 năm xưa, chép định trong khoảng thời gian 2000 – 2500 năm trước.

Danh sách chương

Chap 183 ~ (30/05/2020)Miễn phí

Chap 182 ~ (22/05/2020)Miễn phí

Chap 181 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 180 ~ (09/05/2020)Miễn phí

Chap 179 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Chap 178 ~ (24/04/2020)Miễn phí

Chap 177 ~ (20/04/2020)Miễn phí

Chap 176 ~ (13/04/2020)Miễn phí

Chap 175 RAW ~ (04/04/2020)Miễn phí

Chap 174 ~ (28/03/2020)Miễn phí

Chap 173 ~ (21/03/2020)Miễn phí

Chap 172 ~ (14/03/2020)Miễn phí

Chap 171 ~ (06/03/2020)Miễn phí

Chap 170 ~ (01/03/2020)Miễn phí

Chap 169 ~ (01/03/2020)Miễn phí

Chap 168 ~ (20/02/2020)Miễn phí

Chap 168 RAW ~ (17/02/2020)Miễn phí

Chap 167 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Chap 166 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Chap 166 RAW ~ (04/02/2020)Miễn phí

Chap 165 ~ (27/01/2020)Miễn phí

Chap 164 ~ (21/01/2020)Miễn phí

Chap 163 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Chap 162 ~ (03/01/2020)Miễn phí

Chap 161 ~ (27/12/2019)Miễn phí

Chap 160 ~ (20/12/2019)Miễn phí

Chap 159 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Chap 158 ~ (06/12/2019)Miễn phí

Chap 157 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Chap 156 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Chap 155 ~ (15/11/2019)Miễn phí

Chap 154 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Chap 153 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 152 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 151 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Chap 150 ~ (12/10/2019)Miễn phí

Chap 149 ~ (05/10/2019)Miễn phí

Chap 148 ~ (28/09/2019)Miễn phí

Chap 147 ~ (21/09/2019)Miễn phí

Chap 146 ~ (13/09/2019)Miễn phí

Chap 145 ~ (08/09/2019)Miễn phí

Chap 144 ~ (31/08/2019)Miễn phí

Chap 143 ~ (26/08/2019)Miễn phí

Chap 142 ~ (17/08/2019)Miễn phí

Chap 141 ~ (14/08/2019)Miễn phí

Chap 140 ~ (02/08/2019)Miễn phí

Chap 139 ~ (26/07/2019)Miễn phí

Chap 138 ~ (24/07/2019)Miễn phí

Chap 137 ~ (13/07/2019)Miễn phí

Chap 136 ~ (06/07/2019)Miễn phí

Chap 135 ~ (28/06/2019)Miễn phí

Chap 134 ~ (23/06/2019)Miễn phí

Chap 133 ~ (14/06/2019)Miễn phí

Chap 132 ~ (02/06/2019)Miễn phí

Chap 131 ~ (02/06/2019)Miễn phí

Chap 130 ~ (24/05/2019)Miễn phí

Chap 129 ~ (18/05/2019)Miễn phí

Chap 128 ~ (11/05/2019)Miễn phí

Chap 127 ~ (05/05/2019)Miễn phí

Chap 126 ~ (29/04/2019)Miễn phí

Chap 125 ~ (20/04/2019)Miễn phí

Chap 124 ~ (16/04/2019)Miễn phí

Chap 123 ~ (09/04/2019)Miễn phí

Chap 122 ~ (31/03/2019)Miễn phí

Chap 121 ~ (27/03/2019)Miễn phí

Chap 120 ~ (27/03/2019)Miễn phí

Chap 119 ~ (10/03/2019)Miễn phí

Chap 118 ~ (10/03/2019)Miễn phí

Chap 117 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chap 116 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chap 115 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chap 114 ~ (08/02/2019)Miễn phí

Chap 113 ~ (26/01/2019)Miễn phí

Chap 112 ~ (26/01/2019)Miễn phí

Chap 110 ~ (08/01/2019)Miễn phí

Chap 109 ~ (31/12/2018)Miễn phí

Chap 108 ~ (24/12/2018)Miễn phí

Chap 107 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chap 106 ~ (13/12/2018)Miễn phí

Chap 105 ~ (02/12/2018)Miễn phí

Chap 104 ~ (02/12/2018)Miễn phí

Chap 103 ~ (23/11/2018)Miễn phí

Chap 102 ~ (17/11/2018)Miễn phí

Chap 101 ~ (06/11/2018)Miễn phí

Chap 100 ~ (06/11/2018)Miễn phí

Chap 099 ~ (20/10/2018)Miễn phí

Chap 098 ~ (12/10/2018)Miễn phí

Chap 097 ~ (12/10/2018)Miễn phí

Chap 097 RAW ~ (08/10/2018)Miễn phí

Chap 096 ~ (03/10/2018)Miễn phí

Chap 095 ~ (24/09/2018)Miễn phí

Chap 094 ~ (14/09/2018)Miễn phí

Chap 093 ~ (08/09/2018)Miễn phí

Chap 092 ~ (04/09/2018)Miễn phí

Chap 091 ~ (25/08/2018)Miễn phí

Chap 090 ~ (19/08/2018)Miễn phí

Chap 089 ~ (19/08/2018)Miễn phí

Chap 088 ~ (03/08/2018)Miễn phí

Chap 087 ~ (29/07/2018)Miễn phí

Chap 086 ~ (20/07/2018)Miễn phí

Chap 085 ~ (13/07/2018)Miễn phí

Chap 084 ~ (06/07/2018)Miễn phí

Chap 083 ~ (29/06/2018)Miễn phí

Chap 082 ~ (29/06/2018)Miễn phí

Chap 081 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chap 080 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 079 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 078 ~ (25/05/2018)Miễn phí

Chap 077 ~ (18/05/2018)Miễn phí

Chap 076 ~ (12/05/2018)Miễn phí

Chap 075 ~ (04/05/2018)Miễn phí

Chap 074 ~ (29/04/2018)Miễn phí

Chap 073 ~ (23/04/2018)Miễn phí

Chap 072 ~ (14/04/2018)Miễn phí

Chap 071 ~ (11/04/2018)Miễn phí

Chap 070 ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chap 069 ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chap 068 ~ (16/03/2018)Miễn phí

Chap 067 ~ (10/03/2018)Miễn phí

Chap 066 ~ (02/03/2018)Miễn phí

Chap 065 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 064.5 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 064 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 063 ~ (09/02/2018)Miễn phí

Chap 062 ~ (03/02/2018)Miễn phí

Chap 061 ~ (29/01/2018)Miễn phí

Chap 060 ~ (20/01/2018)Miễn phí

Chap 059 ~ (15/01/2018)Miễn phí

Chap 058 ~ (05/01/2018)Miễn phí

Chap 057 ~ (29/12/2017)Miễn phí

Chap 056 ~ (25/12/2017)Miễn phí

Chap 055 ~ (15/12/2017)Miễn phí

Chap 054 ~ (08/12/2017)Miễn phí

Chap 053 ~ (04/12/2017)Miễn phí

Chap 052b ~ (30/11/2017)Miễn phí

Chap 052 ~ (22/11/2017)Miễn phí

Chap 051b ~ (29/11/2017)Miễn phí

Chap 051 ~ (20/11/2017)Miễn phí

Chap 050b ~ (14/11/2017)Miễn phí

Chap 050 ~ (06/11/2017)Miễn phí

Chap 049 ~ (06/11/2017)Miễn phí

Chap 48b ~ (28/10/2017)Miễn phí

Chap 48 ~ (27/10/2017)Miễn phí

Chap 47b ~ (23/10/2017)Miễn phí

Chap 47 ~ (20/10/2017)Miễn phí

Chap 46b ~ (14/10/2017)Miễn phí

Chap 46 ~ (13/10/2017)Miễn phí

Chap 45b ~ (09/10/2017)Miễn phí

Chap 45 ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chap 44b ~ (02/10/2017)Miễn phí

Chap 44 ~ (29/09/2017)Miễn phí

Chap 43b ~ (27/09/2017)Miễn phí

Chap 43 ~ (22/09/2017)Miễn phí

Chap 42 ~ (19/09/2017)Miễn phí

Chap 41b ~ (15/09/2017)Miễn phí

Chap 41 ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chap 40b ~ (06/09/2017)Miễn phí

Chap 40 ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 39b ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 39 ~ (28/08/2017)Miễn phí

Chap 38b ~ (28/08/2017)Miễn phí

Chap 38 ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chap 37b ~ (17/08/2017)Miễn phí

Chap 37 ~ (14/08/2017)Miễn phí

Chap 36b ~ (07/08/2017)Miễn phí

Chap 36 ~ (04/08/2017)Miễn phí

Chap 35b ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 35 ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chap 34b ~ (26/07/2017)Miễn phí

Chap 34 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 33b ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 33 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 32 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 31b ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 31 ~ (30/06/2017)Miễn phí

Chap 30b ~ (24/06/2017)Miễn phí

Chap 30 ~ (23/06/2017)Miễn phí

Chap 29b ~ (19/06/2017)Miễn phí

Chap 29 ~ (16/06/2017)Miễn phí

Chap 28b ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 28 ~ (09/06/2017)Miễn phí

Chap 27b ~ (05/06/2017)Miễn phí

Chap 27 ~ (02/06/2017)Miễn phí

Chap 26b ~ (29/05/2017)Miễn phí

Chap 26 ~ (26/05/2017)Miễn phí

Chap 25b ~ (26/05/2017)Miễn phí

Chap 25 ~ (19/05/2017)Miễn phí

Chap 24b ~ (26/05/2017)Miễn phí

Chap 24 ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chap 23b ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 23 ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 22b ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 22 ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 21b ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 21 ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 20B ~ (21/04/2017)Miễn phí

Chap 20 ~ (19/04/2017)Miễn phí

Chap 19b ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 19 ~ (15/04/2017)Miễn phí

Chap 18b ~ (15/04/2017)Miễn phí

Chap 18 ~ (15/04/2017)Miễn phí

Chap 17b ~ (15/04/2017)Miễn phí

Chap 17 ~ (28/03/2017)Miễn phí

Chap 16b ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 16 ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chap 15b ~ (08/05/2017)Miễn phí

Chap 15 ~ (13/03/2017)Miễn phí

Chap 14B ~ (07/03/2017)Miễn phí

Chap 14 ~ (06/03/2017)Miễn phí

Chap 13b ~ (28/02/2017)Miễn phí

Chap 13 ~ (28/02/2017)Miễn phí

Chap 12b ~ (27/02/2017)Miễn phí

Chap 12 ~ (22/02/2017)Miễn phí

Chap 11b ~ (14/02/2017)Miễn phí

Chap 11 ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chap 10b ~ (11/02/2017)Miễn phí

Chap 10 ~ (08/02/2017)Miễn phí

Chap 9b ~ (05/02/2017)Miễn phí

Chap 9 ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chap 8 ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chap 7 ~ (04/02/2017)Miễn phí

Chap 6 ~ (09/01/2017)Miễn phí

Chap 5 ~ (06/01/2017)Miễn phí

Chap 4 ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chap 3 ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chap 2.5 ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chap 2 ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chap 1.5 ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chap 1 ~ (28/12/2016)Miễn phí