Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Tên khác: Thần Ấn Vương Tọa
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Trạng thái: Còn tiếp


20 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Ấn Vương Tọa:

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục.

Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

Loading...

Danh sách chương

Chap 166 03/02/2019

Chap 165 03/02/2019

Chap 164 03/01/2019

Chap 163 01/01/2019

Chap 162 16/12/2018

Chap 161 16/12/2018

Chap 160 06/11/2018

Chap 159 29/10/2018

Chap 158 18/10/2018

Chap 157 26/09/2018

Chap 156 22/09/2018

Chap 155 19/09/2018

Chap 154 29/08/2018

Chap 153 02/08/2018

Chap 152 19/07/2018

Chap 151 09/07/2018

Chap 150 03/07/2018

Chap 149 29/06/2018

Chap 148 29/06/2018

Chap 147 25/05/2018

Chap 146 21/05/2018

Chap 145 19/05/2018

Chap 144 15/05/2018

Chap 143 09/05/2018

Chap 142 18/04/2018

Chap 141 16/04/2018

Chap 140 12/04/2018

Chap 139 30/03/2018

Chap 138 13/03/2018

Chap 137 26/02/2018

Chap 136 29/01/2018

Chap 135 19/01/2018

Chap 134 10/01/2018

Chap 133 03/01/2018

Chap 132 20/12/2017

Chap 131 13/12/2017

Chap 130 07/12/2017

Chap 129 23/11/2017

Chap 128 20/11/2017

Chap 127 08/11/2017

Chap 126 03/11/2017

Chap 125 27/10/2017

Chap 124 13/10/2017

Chap 123 03/10/2017

Chap 122 15/09/2017

Chap 121 31/08/2017

Chap 120 22/08/2017

Chap 119 09/08/2017

Chap 118 31/07/2017

Chap 117 19/07/2017

Chap 116 08/07/2017

Chap 115 27/06/2017

Chap 114 16/06/2017

Chap 113 16/06/2017

Chap 112 24/05/2017

Chap 111 24/05/2017

Chap 110 24/05/2017

Chap 109 20/04/2017

Chap 108 13/04/2017

Chap 107 01/04/2017

Chap 106 27/03/2017

Chap 105 18/03/2017

Chap 104 18/03/2017

Chap 103 18/03/2017

Chap 102 12/02/2017

Chap 101 12/02/2017

Chap 100 20/01/2017

Chap 099 06/01/2017

Chap 098 06/01/2017

Chap 097 21/12/2016

Chap 096 09/12/2016

Chap 095 03/12/2016

Chap 094 23/11/2016

Chap 093 09/11/2016

Chap 092 26/10/2016

Chap 091 15/10/2016

Chap 090 13/10/2016

Chap 089 01/01/1970

Chap 088 01/01/1970

Chap 087 01/01/1970

Chap 086 01/01/1970

Chap 085 01/01/1970

Chap 084 01/01/1970

Chap 083 01/01/1970

Chap 082 01/01/1970

Chap 081 01/01/1970

Chap 080 01/01/1970

Chap 079 01/01/1970

Chap 078 01/01/1970

Chap 077 01/01/1970

Chap 076 01/01/1970

Chap 075 01/01/1970

Chap 074 01/01/1970

Chap 073 01/01/1970

Chap 072 01/01/1970

Chap 071 01/01/1970

Chap 070 01/01/1970

Chap 069 01/01/1970

Chap 068 01/01/1970

Chap 067 01/01/1970

Chap 066 01/01/1970

Chap 065 01/01/1970

Chap 064 01/01/1970

Chap 063 01/01/1970

Chap 062 01/01/1970

Chap 061 01/01/1970

Chap 060 01/01/1970

Chap 059 01/01/1970

Chap 058 01/01/1970

Chap 057 01/01/1970

Chap 056 01/01/1970

Chap 055 01/01/1970

Chap 054 01/01/1970

Chap 053 01/01/1970

Chap 052 01/01/1970

Chap 051 01/01/1970

Chap 050 01/01/1970

Chap 049 01/01/1970

Chap 048 01/01/1970

Chap 047 01/01/1970

Chap 046 01/01/1970

Chap 045 01/01/1970

Chap 044 01/01/1970

Chap 043 01/01/1970

Chap 042 01/01/1970

Chap 041 01/01/1970

Chap 040 01/01/1970

Chap 039 01/01/1970

Chap 038 01/01/1970

Chap 037 01/01/1970

Chap 036 01/01/1970

Chap 035 01/01/1970

Chap 034 01/01/1970

Chap 033 01/01/1970

Chap 032 01/01/1970

Chap 031 01/01/1970

Chap 030 01/01/1970

Chap 029 01/01/1970

Chap 028 01/01/1970

Chap 027 01/01/1970

Chap 026 01/01/1970

Chap 025 01/01/1970

Chap 024 01/01/1970

Chap 023 01/01/1970

Chap 022 01/01/1970

Chap 021 - fixed 01/01/1970

Chap 020 - fixed 01/01/1970

Chap 019 01/01/1970

Chap 018 01/01/1970

Chap 017 01/01/1970

Chap 016 01/01/1970

Chap 015 01/01/1970

Chap 014 01/01/1970

Chap 013 01/01/1970

Chap 012 01/01/1970

Chap 011 01/01/1970

Chap 010 01/01/1970

Chap 009 01/01/1970

Chap 008 01/01/1970

Chap 007 01/01/1970

Chap 006 01/01/1970

Chap 005 01/01/1970

Chap 004 01/01/1970

Chap 003 01/01/1970

Chap 002 01/01/1970

Chap 001 01/01/1970