Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Tên khác: Thần Ấn Vương Tọa
Thể loại: Action , Adventure , Fantasy , Manhua
Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Trạng thái: Còn tiếp


22 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Ấn Vương Tọa:

Vào thời khắc mà Ma Tộc cường thế và nhân loại đang bên bờ của sự diệt vong thì Lục Đại Thánh Điện quật khởi mang theo hi vọng dẫn dắt nhân loại bảo vệ mảnh lãnh thổ cuối cùng. Một thiếu niên vì cứu mẫu thân của mình mà gia nhập Kỵ Sĩ Thánh Điện, kỳ tích, quỷ kế không ngừng xoay quanh hắn.Trong con đường để giải cứu nhân loại và tìm đến đỉnh cao của sự tu luyện hắn đã đi tìm và giải đáp rất nhiều bí ẩn của đại lục.

Tại cái thế giới hỗn loạn mà nhân loại Lục Đại Thánh Điện cùng Ma Tộc Thất Thập Nhị Trụ Ma Thần đấu đá lẫn nhau này, hắn có thể đi lên vương tọa tượng trưng cho sự vinh quang cao nhất của kỵ sĩ hay không? Và liệu đỉnh cao của sự tu luyện có hay không chỉ dừng ở đại lục này hay còn vị diện khác cao cấp hơn. Đây là một tác phẩm hứa hẹn của Đường Tam.Nó là sự kết tinh của tác giả sau khi viết nhiều bộ của mình.Đặc biệt bộ này Đường Tam viết ngắn gọn súc tích không ướt át nhiều về tình cảm.Theo cảm quan riêng của các trang web của trung quốc như quidian … thì tác phẩm này có thể sánh với Bàn Long.

Danh sách chương

Chapter 182 12/10/2019

Chapter 181 08/10/2019

Chapter 180 05/10/2019

Chapter 179 03/10/2019

Chapter 178 08/09/2019

Chapter 177 06/09/2019

Chapter 176 26/08/2019

Chapter 175 26/08/2019

Chapter 174 26/08/2019

Chapter 173 26/08/2019

Chapter 172 26/08/2019

Chapter 171 26/08/2019

Chapter 170 26/08/2019

Chapter 169 01/08/2019

Chapter 168 01/08/2019

Chapter 167 01/08/2019

Chapter 166 01/08/2019

Chapter 165 01/08/2019

Chapter 164 01/08/2019

Chapter 163 01/08/2019

Chapter 162 01/08/2019

Chapter 161 01/08/2019

Chapter 160 01/08/2019

Chapter 159 01/08/2019

Chapter 158 01/08/2019

Chapter 157 01/08/2019

Chapter 156 01/08/2019

Chapter 155 01/08/2019

Chapter 154 01/08/2019

Chapter 153 01/08/2019

Chapter 152 01/08/2019

Chapter 151 01/08/2019

Chapter 150 01/08/2019

Chapter 149 01/08/2019

Chapter 148 01/08/2019

Chapter 147 01/08/2019

Chapter 146 01/08/2019

Chapter 145 01/08/2019

Chapter 144 01/08/2019

Chapter 143 01/08/2019

Chapter 142 01/08/2019

Chapter 141 01/08/2019

Chapter 140 01/08/2019

Chapter 139 01/08/2019

Chapter 138 01/08/2019

Chapter 137 01/08/2019

Chapter 136 01/08/2019

Chapter 135 01/08/2019

Chapter 134 01/08/2019

Chapter 133 01/08/2019

Chapter 132 01/08/2019

Chapter 131 01/08/2019

Chapter 130 01/08/2019

Chapter 129 01/08/2019

Chapter 128 01/08/2019

Chapter 127 01/08/2019

Chapter 126 01/08/2019

Chapter 125 01/08/2019

Chapter 124 01/08/2019

Chapter 123 01/08/2019

Chapter 122 01/08/2019

Chapter 121 01/08/2019

Chapter 120 01/08/2019

Chapter 119 01/08/2019

Chapter 118 01/08/2019

Chapter 117 01/08/2019

Chapter 116 01/08/2019

Chapter 115 01/08/2019

Chapter 114 01/08/2019

Chapter 113 01/08/2019

Chapter 112 01/08/2019

Chapter 111 01/08/2019

Chapter 110 01/08/2019

Chapter 109 01/08/2019

Chapter 108 01/08/2019

Chapter 107 01/08/2019

Chapter 106 01/08/2019

Chapter 105 01/08/2019

Chapter 104 01/08/2019

Chapter 103 01/08/2019

Chapter 102 01/08/2019

Chapter 101 01/08/2019

Chapter 100 01/08/2019

Chapter 99 01/08/2019

Chapter 98 01/08/2019

Chapter 97 01/08/2019

Chapter 96 01/08/2019

Chapter 95 01/08/2019

Chapter 94 01/08/2019

Chapter 93 01/08/2019

Chapter 92 01/08/2019

Chapter 91 01/08/2019

Chapter 90 01/08/2019

Chapter 89 01/08/2019

Chapter 88 01/08/2019

Chapter 87 01/08/2019

Chapter 86 01/08/2019

Chapter 85 01/08/2019

Chapter 84 01/08/2019

Chapter 83 01/08/2019

Chapter 82 01/08/2019

Chapter 81 01/08/2019

Chapter 80 01/08/2019

Chapter 79 01/08/2019

Chapter 78 01/08/2019

Chapter 77 01/08/2019

Chapter 76 01/08/2019

Chapter 75 01/08/2019

Chapter 74 01/08/2019

Chapter 73 01/08/2019

Chapter 72 01/08/2019

Chapter 71 01/08/2019

Chapter 70 01/08/2019

Chapter 69 01/08/2019

Chapter 68 01/08/2019

Chapter 67 01/08/2019

Chapter 66 01/08/2019

Chapter 65 01/08/2019

Chapter 64 01/08/2019

Chapter 63 01/08/2019

Chapter 62 01/08/2019

Chapter 61 01/08/2019

Chapter 60 01/08/2019

Chapter 59 01/08/2019

Chapter 58 01/08/2019

Chapter 57 01/08/2019

Chapter 56 01/08/2019

Chapter 55 01/08/2019

Chapter 54 01/08/2019

Chapter 53 01/08/2019

Chapter 52 01/08/2019

Chapter 51 01/08/2019

Chapter 50 01/08/2019

Chapter 49 01/08/2019

Chapter 48 01/08/2019

Chapter 47 01/08/2019

Chapter 46 01/08/2019

Chapter 45 01/08/2019

Chapter 44 01/08/2019

Chapter 43 01/08/2019

Chapter 42 01/08/2019

Chapter 41 01/08/2019

Chapter 40 01/08/2019

Chapter 39 01/08/2019

Chapter 38 01/08/2019

Chapter 37 01/08/2019

Chapter 36 01/08/2019

Chapter 35 01/08/2019

Chapter 34 01/08/2019

Chapter 33 01/08/2019

Chapter 32 01/08/2019

Chapter 31 01/08/2019

Chapter 30 01/08/2019

Chapter 29 01/08/2019

Chapter 28 01/08/2019

Chapter 27 01/08/2019

Chapter 26 01/08/2019

Chapter 25 01/08/2019

Chapter 24 01/08/2019

Chapter 23 01/08/2019

Chapter 22 01/08/2019

Chapter 21 01/08/2019

Chapter 20 01/08/2019

Chapter 19 01/08/2019

Chapter 18 01/08/2019

Chapter 17 01/08/2019

Chapter 16 01/08/2019

Chapter 15 01/08/2019

Chapter 14 01/08/2019

Chapter 13 01/08/2019

Chapter 12 01/08/2019

Chapter 11 01/08/2019

Chapter 10 01/08/2019

Chapter 9 01/08/2019

Chapter 8 01/08/2019

Chapter 7 01/08/2019

Chapter 6 01/08/2019

Chapter 5 01/08/2019

Chapter 4 01/08/2019

Chapter 3 01/08/2019

Chapter 2 01/08/2019

Chapter 1 01/08/2019