Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thần Y Đích Nữ

Thần Y Đích Nữ

Tên khác: Thần Y Đích Nữ
Thể loại: Action , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


8 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thần Y Đích Nữ:

Phượng Vũ Hoành - 1 nữ quân nhân thế kỉ 21 tinh thông Đông - Tây y thuật, võ thuật và tiễn thuật. Khi đang trên đường làm nhiệm vụ, cô được xuyên không về quá khứ và mang 1 mối thù của thân xác mới. Cô sẽ làm gì đây? Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Danh sách chương

Chapter 291 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chapter 290 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Chapter 289 ~ (12/05/2020)Miễn phí

Chapter 288 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 287 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 286 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 285 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 284 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 283 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 282 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 281 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 280 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 279 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 278 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 277 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 276 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 275 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 274 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 273 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 272 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 271 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 270 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 269 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 268 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 267 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 266 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 265 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 264 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 263 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 262 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 261 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 260 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 259 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 258 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 257 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 256 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 255 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 254 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 253 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 252 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 251 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 250 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 249 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 248 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 247 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 246 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 245 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 244 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 243 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 242 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 241 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 240 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 239 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 238 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 237 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 236 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 235 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 234 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 233 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 232 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 231 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 230 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 229 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 228 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 227 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 226 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 225 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 224 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 223 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 222 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 221 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 220 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 219 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 218 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 217 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 216 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 215 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 214 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 213 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 212 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 211 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 210 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 209 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 208 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 207 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 206 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 205 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 204 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 203 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 202 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 201 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 200 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 199 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 198 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 197 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 196 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 195 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 194 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 193 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 192 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 191 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 190 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 189 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 188 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 187 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 186 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 185 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 184 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 183 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 182 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 181 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 180 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 179 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 178 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 177 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 176 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 175 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 174 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 173 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 172 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 171 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 170 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 169 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 168 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 167 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 166 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 165 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 164 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 163 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 162 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 161 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 160 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 159 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 158 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 157 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 156 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 155 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 154 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 153 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 152 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 151 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 150 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 149 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 148 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 147 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 146 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 145 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 144 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 143 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 142 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 141 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 140 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 139 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 138 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 137 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 136 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 135 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 134 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 133 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 132 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 131 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 130 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 129 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 128 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 127 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 126 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 125 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 124 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 123 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 122 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 121 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 120 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 119 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 118 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 117 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 116 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 115 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 114 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 113 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 112 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 111 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 110 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 109 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 108 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 107 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 106 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 105 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 104 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 103 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 102 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 101 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 100 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 99 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 98 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 97 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 96 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 95 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 94 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 93 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 92 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 91 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 90 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 89 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 88 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 87 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 86 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 85 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 84 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 83 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 82 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 81 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 80 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 79 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 78 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 77 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 76 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 75 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 74 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 73 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 72 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 71 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 70 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 69 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 68 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 67 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 66 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 65 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 64 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 63 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 62 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 61 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 60 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 59 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 58 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 57 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 56 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 55 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 54 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 53 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 52 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 51 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 50 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 49 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 48 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 47 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 46 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 45 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 44 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 43 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 42 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 41 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 40 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 39 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 38 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 37 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 36 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 35 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 34 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 33 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 32 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 31 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 30 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 29 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 28 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 27 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 26 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 25 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 24 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 23 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 22 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 21 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 20 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 19 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 18 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 17 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 16 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 15 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 14 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 13 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 12 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 11 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 10 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 9 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 8 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 7 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 6 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 5 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 4 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 3 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 2 ~ (07/05/2020)Miễn phí

Chapter 1 ~ (07/05/2020)Miễn phí