Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Thầy Kwon của bọn trẻ

Thầy Kwon của bọn trẻ

Tên khác: The Children's Teacher, Mr. Kwon
Thể loại: Comedy , Drama , School Life , Seinen , Slice of Life , Webtoon
Tác giả: Ho Woo
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thầy Kwon của bọn trẻ:

Một boss găngxtơ về miền quê làm thầy giáo cho lớp học chỉ có 5 đứa trẻ....

Danh sách chương

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 049 ~ (30/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 048 ~ (28/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 047 ~ (26/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 046 ~ (26/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 045 ~ (26/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 044 ~ (26/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 043 ~ (26/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 042 ~ (22/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 041 ~ (21/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 040 ~ (20/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 039 ~ (19/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 038 ~ (19/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 037 ~ (17/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 036 ~ (17/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 035 ~ (15/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 034 ~ (15/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 033 ~ (15/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 032 ~ (13/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 031 ~ (11/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 030 ~ (09/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 029 ~ (06/05/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 028 ~ (30/04/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 027 ~ (24/04/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 026 ~ (24/04/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 025 ~ (27/01/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 024 ~ (27/01/2020)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 023 ~ (24/12/2018)Miễn phí

The Children’s Teacher, Mr. Kwon Chap 022 ~ (19/12/2018)Miễn phí

Chap 021 ~ (11/07/2017)Miễn phí

Chap 020 ~ (21/06/2017)Miễn phí

Chap 019 ~ (08/06/2017)Miễn phí

Chap 018 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chap 017 ~ (22/05/2017)Miễn phí

Chap 016 ~ (15/05/2017)Miễn phí

Chap 015 ~ (07/04/2017)Miễn phí

Chap 014.5 ~ (23/05/2017)Miễn phí

Chap 014 ~ (27/03/2017)Miễn phí

Chap 013 ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chap 012 ~ (20/03/2017)Miễn phí

Chap 011 ~ (10/03/2017)Miễn phí

Chap 010 ~ (06/03/2017)Miễn phí

Chap 009 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 008 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 007 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 006 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 005 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 004 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 003 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 002 ~ (01/03/2017)Miễn phí

Chap 001 ~ (01/03/2017)Miễn phí