The man who cleans up makeup

The man who cleans up makeup

Tên khác: Hwajang Jiwojuneun Namja 화장 지워주는 남자
Thể loại: Comedy , Romance , Shoujo
Tác giả: Lee Yeon
Trạng thái: Còn tiếp


7 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

The man who cleans up makeup:

Kim Yeseul, một sinh viên đại học học giỏi và giản dị, trở thành nàng thơ của nghệ sĩ trang điểm thiên tài, Cheon Yuseong.