THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY

THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY

Tên khác: ネガティブ勇者と魔王軍幹部, Negatibu Yuusha to Maougunkanbu
Thể loại: Adventure , Comedy , Drama , Fantasy , Slice of Life
Tác giả: Hamachon
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

THE NEGATIVE HERO AND THE CHIEF OF THE DEMON ARMY:

Một bé anh hùng tội nghiệp được quỷ vương đem về nuôi