Thiên Chi Tĩnh

Thiên Chi Tĩnh

Tên khác: The Well In The Sky
Thể loại: Fantasy , Horror , Manhua , Mystery , Supernatural
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Thiên Chi Tĩnh:

Cô có, mỗi người đều mượn sách.
Cuộc đời mỗi người đều là một quyển sách.
Các người là người viết sách, cũng là người mượn sách, ngày chết đi đã tới hạn, cũng là lúc phải ngừng bút.
Còn cô, tại sao vẫn mãi không chịu dừng bút chứ?

Loading...