Tiên Lộ Tranh Phong

Tiên Lộ Tranh Phong

Tên khác: Tiên Lộ Tranh Phong
Thể loại: Xuyên Không , Truyện chữ , Dị giới , Tiên Hiệp
Tác giả: Duyên Phận 0
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Lộ Tranh Phong:

Tu tiên như qua sông, vạn mã thiên quân lại tranh buồm. Bởi vậy khi ngươi lựa chọn con đường này lúc, ngươi cũng đã bước lên không bao giờ ngừng nghỉ nhân sinh thi đấu. Nếu muốn giành được thắng lợi, cần không chỉ có là dũng cảm tiến tới dũng khí, càng phải đối mặt vô số phong đao sương kiếm cùng gió tanh mưa máu.
Tranh cướp, tại bước lên tiên đồ trước đó, đã bắt đầu!

Danh sách chương

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 85: Bất ngờ trong chiến tranh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 133: Kết thúc (đại kết cục) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 132: Cuối cùng quyết đấu 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 131: Quyết chiến 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 130: Ngăn chặn (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 129: Ngăn chặn (trung) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 128: Ngăn chặn (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 127: Truy kích 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 126: Âm mưu 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 125: Kỷ nguyên thay đổi 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 124: Thánh Tiên 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 123: Tử Vân 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 122: Luận đạo 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 121: Vận mệnh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 120: Yến hội 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 119: Người hữu duyên 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 118: Đấu ngưu 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 117: Luyện giới thành Binh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 116: Một góc thần bí 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 115: Đại Đạo Chi Thể 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 114: Kinh nghiệm 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 113: Truy đuổi 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 112: Không gian quỷ dị 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 111: Tiến vào 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 110: Phá diệt (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 109: Phá diệt (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 108: Chấp hành vận mệnh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 107: Thiên Đạo Mê Cung 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 106: Cân bằng 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 105: Thiên Đạo là Ma 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Bộ thứ nhất Tiên Môn Khó Tiến Chương 105: Thiên Đạo là ma 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 104: Phục sinh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 103: Phân cắt 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 102: Trảm sát tam tiên 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 101: Phản công 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 100: Hãn Hải Vô Lượng 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 100: Biển lớn vô lượng 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 99: Thâu Thiên Hoán Nhật 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 98: Tịnh Tâm 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 97: Chuyện xưa 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 96: Đấu tướng (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 95: Đấu tướng (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 94: Vương Đình tham chiến 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 93: Phụ cùng tử (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 92: Phụ cùng tử (trung) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 91: Phụ cùng tử (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 90: Chung cực va chạm 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 89: Hắc ám Phật Quốc 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 88: Chân tướng 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 87: Ngũ Sắc Lưu Ly 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 86: Giun dế 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 85: Trong chiến tranh bất ngờ 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 84: Thời Gian đạo niệm 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 83: Kích sát 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 82: Định Tuệ 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 81: Thiên Bi Tự 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 80: Ngày Thiên Phạt 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 79: Kế hoạch 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 78: Cửu Nạn 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 77: Quân thế 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 76: Xung kích 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 75: Hồng Hoang từ đâu 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 74: Thiên Đạo gạt bỏ 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 73: Lưu thoại 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 72: Phá trận 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 71: Điên Đảo Ngũ Hành Trận 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 70: Cự Linh Giới 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 69: Mười năm 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 68: Tam Sinh Thạch 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong Chương 67: Báo ân 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 67: Báo ân 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 66: Đại giá 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 66: Đánh đổi 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 65: Vương Dao 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 64: Yêu Ma 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 63: Quyết đoán 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 62: Dẫn dắt 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 61: Bắt sống 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 60: Vẫn Tinh Trấn (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 59: Vẫn Tinh Trấn (trung) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 58: Vẫn Tinh Trấn (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 57: Mưu tính 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 56: Nhược điểm 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 55: Lâm Lang Thiên (5) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 54: Lâm Lang Thiên (4) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 53: Lâm Lang Thiên (3) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 52: Lâm Lang Thiên (2) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 51: Lâm Lang Thiên (1) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 50: Phá hoại 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 49: Tự nuốt hậu quả 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 48: Cháy nhà cướp của (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 47: Cháy nhà cướp của (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 46: Luyện hóa 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 45: Trù tính 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 44: Phát hiện 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 43: Con đường tương lai (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 42: Con đường tương lai (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 41: Bôn hướng tự do 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 40: Giao dịch 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 39: Tuyệt sát 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 38: Xích Địa (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 37: Xích Địa (trung) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 36: Xích Địa (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 35: Giới Chủ 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 34: Cầu viện 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 33: Thả hổ về rừng 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 32: Giáp công 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 31: Công thủ chuyển đổi 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 30: Chặn lại (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 29: Chặn lại (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 28: Tứ ngược (5) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 27: Tứ ngược (4) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 26: Tứ ngược (3) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 25: Tứ ngược (2) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 24: Tứ ngược (1) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 23: Âm mưu (5) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 22: Âm mưu (4) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 21: Âm mưu (3) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 20: Âm mưu (2) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 19: Âm mưu (1) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 18: Đại thắng 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 17: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 16: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (trung) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 15: Quyết chiến Tiếp Thiên Lĩnh (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 14: Quân thế 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 13: Dũng xông (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 12: Dũng xông (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 11: Trận đầu 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 10: Đối trận 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 9: Quyết nghị 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 8: Toàn diện tiến công (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 7: Toàn diện tiến công (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 6: Xâm lấn bắt đầu (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 5: Xâm lấn bắt đầu (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 4: Lẫm đông sắp tới (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 3: Lẫm đông sắp tới (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 2: Bình Hải Bát Trọng Sơn 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 1: An bình 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 191: Loạn mệnh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 190: Vương đình tái hiện (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 189: Vương đình tái hiện (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 188: Vương đình tái hiện (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 187: Vận mệnh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 186: Phục kích 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 185: Hiên Viên 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 184: Ngũ nhân, lục đạo 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 183: Tiên Đế 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 182: Tổ đường 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 181: Thánh thủy 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 180: Lần thứ ba lôi kiếp 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 179: Kết hợp 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 178: Liều mạng 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 177: Vây đánh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 176: Vô Căn Thụ Tổ (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 175: Vô Căn Thụ Tổ (trung) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 174: Vô Căn Thụ Tổ (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 173: Thần Nguyên 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 172: Truy sát 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 171: Cường thế sát nhập (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 170: Cường thế sát nhập (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 169: Nhất tiễn song điêu (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 168: Nhất tiễn song điêu (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 167: Ngư ông đắc lợi (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 166: Ngư ông đắc lợi (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 165: Ngao cò tranh nhau (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 164: Ngao cò tranh nhau (trung) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 163: Ngao cò tranh nhau (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 162: Thần Nguyên Giới (7) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 161: Thần Nguyên Giới (6) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 160: Thần Nguyên Giới (5) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 159: Thần Nguyên Giới (4) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 158: Thần Nguyên Giới (3) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 157: Thần Nguyên Giới (2) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 156: Thần Nguyên Giới (1) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 155: Dung hợp 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 154: Tầng thứ càng cao hơn 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 153: Bại vong 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 152: Chặn lại 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 151: Săn giết 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 150: Tam Mục Thiềm Thừ 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 149: Cạm bẫy 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 148: Dụ địch thâm nhập 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 147: Tinh không con đường 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 146: Thiên luân 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 145: Xuất sinh 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 144: Nơi hội tụ 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 143: Đàm phán 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 142: Trời giúp 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 141: Thực lực 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 140: Quyết nghị 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 139: Lại về Đại Nhật Thành 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 138: Ba chiêu 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 137: Đạo chi chân ý 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 136: Hư Không Chi Kình 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 135: Quyết đấu Minh Thần (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 134: Quyết đấu Minh Thần (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 133: Bảo khố (hạ) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 132: Bảo khố (thượng) 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 131: Lẻn vào 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 130: Bản Nguyên Thạch 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 129: Kế hoạch 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 128: Pháo hôi 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 127: Người quen cũ 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 126: Ta tức Thiên Đạo 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 125: Phản đạo thế nào 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 125: Như thế nào phản đạo 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 124: Xung kích 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 123: Hợp tác 15/02/2017

Tiên Lộ Tranh Phong - Chương 122: Thư sát 15/02/2017

Chương 122: Thư sát 15/02/2017

Chương 121: Diệt thần táng tiên 15/02/2017

Chương 120: Trấn áp 15/02/2017

Chương 119: Đoạt xá 15/02/2017

Chương 118: Trở về 15/02/2017

Chương 117: Luân Hồi (hạ) 15/02/2017

Chương 116: Luân Hồi (thượng) 15/02/2017

Chương 115: Khải trận 15/02/2017

Chương 114: Chính nghĩa 15/02/2017

Chương 113: Ngũ Hành chi biến 15/02/2017

Chương 112: Vất bỏ 15/02/2017

Chương 112: Bỏ qua 15/02/2017

Chương 111: Vào trận 15/02/2017

Chương 110: Chiến đấu như kịch 15/02/2017

Chương 110: Chiến đấu như hí kịch 15/02/2017

Chương 109: Minh Hà Tử Thị 15/02/2017

Chương 108: Cường áp (áp chế) 15/02/2017

Chương 107: Đấu trận 15/02/2017

Chương 106: Thiên đô 15/02/2017

Chương 105: Huyết Hà chi thương 15/02/2017

Chương 104: Cuối cùng quyết chiến (6) 15/02/2017

Chương 103: Cuối cùng quyết chiến (5) 15/02/2017

Chương 102: Cuối cùng quyết chiến (4) 15/02/2017

Chương 101: Cuối cùng quyết chiến (3) 15/02/2017

Chương 100: Cuối cùng quyết chiến (2) 15/02/2017

Chương 99: Cuối cùng quyết chiến (1) 15/02/2017

Chương 98: Phản kích 15/02/2017

Chương 97: Tiếp viện 15/02/2017

Chương 96: Cướp đoạt kinh tế 15/02/2017

Chương 95: Trận đạo 15/02/2017

Chương 94: Lên cấp 15/02/2017

Chương 93: Truyền tống 15/02/2017

Chương 92: Đăng tháp (5) 15/02/2017

Chương 91: Đăng tháp (4) 15/02/2017

Chương 90: Đăng tháp (3) 15/02/2017

Chương 89: Đăng tháp (2) 15/02/2017

Chương 88: Đăng tháp (1) 15/02/2017

Chương 87: Mời 15/02/2017

Chương 86: Xông trận (hạ) 15/02/2017

Chương 85: Xông trận (thượng) 15/02/2017

Chương 84: Nghịch lưu 15/02/2017

Chương 83: Thoát vây 15/02/2017

Chương 82: Xuất kích 15/02/2017

Chương 81: Vân Hải lăng 15/02/2017

Chương 80: Trấn ngục ma thai 15/02/2017

Chương 79: Phản đạo 15/02/2017

Chương 78: Cân bằng chi đạo 15/02/2017

Chương 77: Chỉ huy 15/02/2017

Chương 76: Lộ ra kế hoạch 15/02/2017

Chương 75: Chuyện xưa say đắm (hạ) 15/02/2017

Chương 74: Chuyện xưa say đắm (trung) 15/02/2017

Chương 73: Chuyện xưa say đắm (thượng) 15/02/2017

Chương 73: Vãng sự mê tình (thượng) 15/02/2017

Chương 72: Vân Hải Đế Quân (hạ) 15/02/2017

Chương 71: Vân Hải Đế Quân (thượng) 15/02/2017

Chương 70: Cuối cùng một khâu 15/02/2017

Chương 69: Phù đài 15/02/2017

Chương 68: Binh dũng 15/02/2017

Chương 67: Quảng trường 15/02/2017

Chương 66: Hoàng lăng 15/02/2017

Chương 65: Cứng rắn chống đỡ 15/02/2017

Chương 64: Cứu viện 15/02/2017

Chương 63: Xâm lấn 15/02/2017

Chương 62: Sợ hãi 15/02/2017

Chương 61: Long hài 15/02/2017

Chương 60: Kích sát 15/02/2017

Chương 59: Tử thần binh 15/02/2017

Chương 58: Thái Hư Thạch 15/02/2017

Chương 57: Duy trì cửu chiến 15/02/2017

Chương 56: Bạch diện 15/02/2017

Chương 55: Hạ Cửu U 15/02/2017

Chương 54: Tế luyện 15/02/2017

Chương 53: Cửu U thịnh hội 15/02/2017

Chương 52: Câu Đoạn 15/02/2017

Chương 51: Thông Linh Thảo 15/02/2017

Chương 50: Qua ải 15/02/2017

Chương 49: Tuyệt Âm Sơn 15/02/2017

Chương 48: Giáng lâm 15/02/2017

Chương 47: Uy năng 15/02/2017

Chương 46: Thi Linh Hoa 15/02/2017

Chương 45: Nhân Quả (hạ) 15/02/2017

Chương 44: Nhân Quả (thượng) 15/02/2017

Chương 43: Di hài 15/02/2017

Chương 42: Hắc sa 15/02/2017

Chương 41: Tuyệt địa phản kích 15/02/2017

Chương 40: Bách Quỷ Dạ Hành Chu 15/02/2017

Chương 39: Dạ Ma Quỷ Thủ Ấn 15/02/2017

Chương 38: Tru Tà Ấn 15/02/2017

Chương 37: Tàn sát 15/02/2017

Chương 35: Huyễn Hồn Thảo (2) 15/02/2017

Chương 35: Huyễn Hồn Thảo (thượng) 15/02/2017

Chương 34: Dạ xoa 15/02/2017

Chương 33: Hoàn mỹ thân thể 15/02/2017

Chương 32: Gặp nạn 15/02/2017

Chương 31: Hoàng Tuyền Vấn Đạo 15/02/2017

Chương 30: Phá rồi lại lập 15/02/2017

Chương 29: Phá sát 15/02/2017

Chương 28: Chặn giết 15/02/2017

Chương 27: Chi viện 15/02/2017

Chương 27: Kim thiên thập điểm canh tân 15/02/2017

Chương 26: Thiên địa đại xung va 15/02/2017

Chương 25: Bại trốn 15/02/2017

Chương 24: Lấy một đối sáu 15/02/2017

Chương 23: Huyết Hà chi uy 15/02/2017

Chương 22: Phát động 15/02/2017

Chương 21: Nghị sự 15/02/2017

Chương 20: Vân mộng chi biến 15/02/2017

Chương 19: Ẩn nhẫn 15/02/2017

Chương 18: Thế cuộc 15/02/2017

Chương 17: Ngủ say 15/02/2017

Chương 16: Thiên không vương tọa 15/02/2017

Chương 15: Đúc lại thần lâu 15/02/2017

Chương 14: Hàng Thế Tâm Kinh 15/02/2017

Chương 13: Lam Nhãn 15/02/2017

Chương 12: Lam diễm mật phủ 15/02/2017

Chương 11: Hà Lão Lư 15/02/2017

Chương 10: Hỗn chiến 15/02/2017

Chương 9: Chiến tranh chi dẫn 15/02/2017

Chương 8: Lam Tâm Diễm 15/02/2017

Chương 7: Độc kế 15/02/2017

Chương 6: Hồng Diệp Minh (hạ) 15/02/2017

Chương 5: Hồng Diệp Minh (thượng) 15/02/2017

Chương 4: Huyết tính 15/02/2017

Chương 3: Phân hoá liên hợp 15/02/2017

Chương 2: Trù bị 15/02/2017

Quyển thứ 11: Tu Giới Chiến Tranh - Chương 1: Đến 15/02/2017

Chương 152: Di chuyển 15/02/2017

Chương 151: Tiếp dẫn 15/02/2017

Chương 150: Kiên trì 15/02/2017

Chương 149: Tìm kiếm Tinh Diệu Môn 15/02/2017

Chương 148: Tiến thêm một bước nữa 15/02/2017

Chương 147: Chơi xấu 15/02/2017

Chương 146: Bạch Cốt Thần Quân 15/02/2017

Chương 145: Bạch Cốt Môn 15/02/2017

Chương 144: Tu giới chiến tranh 15/02/2017

Chương 143: Mưu cầu phát triển 15/02/2017

Chương 142: Khai Môn Kỳ 15/02/2017

Chương 141: Vạn năm bất hủ 15/02/2017

Chương 140: Vận Mệnh đạo pháp 15/02/2017

Chương 139: Thư mời 15/02/2017

Chương 138: Thần du 15/02/2017

Chương 137: Tàn hồn 15/02/2017

Chương 136: Sinh Mệnh Chi Tuyền 15/02/2017

Chương 135: Lập đạo 15/02/2017

Chương 134: Thăng tiên 15/02/2017

Chương 133: Thanh trừ 15/02/2017

Chương 132: Nhìn thấu 15/02/2017

Chương 131: Cựu tình 15/02/2017

Chương 130: Cựu hữu 15/02/2017

Chương 129: Trăm năm tích lũy 15/02/2017

Chương 128: Hoàng Đình thế giới 15/02/2017

Chương 127: Lòng tham chí tử 15/02/2017

Chương 126: Thâu thiên hoán nhật 15/02/2017

Chương 125: Thượng cổ bí ẩn 15/02/2017

Chương 124: Ngủ đông 15/02/2017

Chương 123: Tuyệt sát 15/02/2017

Chương 122: Thiên mệnh đối kháng (hạ) 15/02/2017

Chương 121: Thiên mệnh đối kháng (trung) 15/02/2017

Chương 120: Thiên mệnh đối kháng (thượng) 15/02/2017

Chương 120: Nhiên Mệnh Chi Chúc 15/02/2017

Chương 119: Khí vận 15/02/2017

Chương 117: Xin hàng 15/02/2017

Chương 116: Thiên niên vi nô 15/02/2017

Chương 115: Tìm lộn đối thủ 15/02/2017

Chương 114: Bát Môn Kỳ 15/02/2017

Chương 113: Đạo thống chi tranh 15/02/2017

Chương 112: Phóng thích 15/02/2017

Chương 111: Đề thăng 15/02/2017

Chương 110: Thạch thất 15/02/2017

Chương 109: Siêu thoát 15/02/2017

Chương 108: Phản Đạo giả 15/02/2017

Chương 107: Đấu Chuyển Vi Trần 15/02/2017

Chương 106: Bí Phủ 15/02/2017

Chương 105: Chân Tiên lực lượng 15/02/2017

Chương 104: Thuấn sát 15/02/2017

Chương 103: Ngọc hóa 15/02/2017

Chương 102: Đan sư 15/02/2017

Chương 101: Khốn cảnh 15/02/2017

Chương 100: Quấy rầy 15/02/2017

Chương 99: Ước chiến 15/02/2017

Chương 98: Diệt tiên 15/02/2017

Chương 97: Thủ sát 15/02/2017

Chương 96: Phá kính 15/02/2017

Chương 95: Lưu ly chi viêm 15/02/2017

Chương 94: Chu Tước 15/02/2017

Chương 93: Quyết đoán 15/02/2017

Chương 92: Đoạt yêu 15/02/2017

Chương 91: Tiến vào 15/02/2017

Chương 90: Cấm chế 15/02/2017

Chương 89: Sơn thủy 15/02/2017

Chương 88: Tìm kiếm (2) 15/02/2017

Chương 87: Tìm kiếm 15/02/2017

Chương 86: Thành hình 15/02/2017

Chương 85: Thiên nộ 15/02/2017

Chương 84: Lưu đan 15/02/2017

Chương 83: Phá cảnh (hạ) 15/02/2017

Chương 82: Phá cảnh (thượng) 15/02/2017

Chương 81: Thiên quốc kế hoạch 15/02/2017

Chương 80: Tuổi thọ 15/02/2017

Chương 79: Tín ngưỡng tác dụng 15/02/2017

Chương 78: Hệ thống 15/02/2017

Chương 77: Vạn Tượng (hạ) 15/02/2017

Chương 76: Vạn Tượng (thượng) 15/02/2017

Chương 75: Thiên nhân nhất thể 15/02/2017

Chương 74: Lạc tinh (hạ) 15/02/2017

Chương 73: Lạc tinh (thượng) 15/02/2017

Chương 72: Bàng hoàng 15/02/2017

Chương 71: Rời đi 15/02/2017

Chương 70: Hoàng thiên 15/02/2017

Chương 69: Đa Bảo Thiên Quân 15/02/2017

Chương 68: Trở về 15/02/2017

Chương 67: Tiên thần 15/02/2017

Chương 66: Tru Tiên 15/02/2017

Chương 65: Chiến Tiên Đài 15/02/2017

Chương 64: Lừa dối 15/02/2017

Chương 63: Bách thế tiền trần 15/02/2017

Chương 62: Thiên khiển 15/02/2017

Chương 61: Cùng sử dụng (hạ) 15/02/2017

Chương 60: Cùng sử dụng (thượng) 15/02/2017

Chương 59: Lấy một đối trăm (hạ) 15/02/2017

Chương 58: Lấy một đôi bách (thượng) 15/02/2017

Chương 57: Nguyên thủy Thiên Ma 15/02/2017

Chương 56: Ma tôn 15/02/2017

Chương 55: Thanh xà 15/02/2017

Chương 54: Chỉ xích thiên nhai 15/02/2017

Chương 53: Sa lậu 15/02/2017

Chương 52: Cơ duyên 15/02/2017

Chương 51: Nơi chứng đạo 15/02/2017

Chương 50: Phá giải 15/02/2017

Chương 49: Đoạt quan 15/02/2017

Chương 48: Thái cổ 15/02/2017

Chương 47: Ngón tay 15/02/2017

Chương 46: Thế ngoại đào nguyên 15/02/2017

Chương 45: Tiểu thế giới 15/02/2017

Chương 44: Tiên mộ 15/02/2017

Chương 43: Luyện khí 15/02/2017

Chương 42: Truy đào (hạ) 15/02/2017

Chương 41: Truy trốn (trung) 15/02/2017

Chương 40: Truy đào (thượng) 15/02/2017

Chương 39: Không thể buông tha 15/02/2017

Chương 38: Thu hoạch (hạ) 15/02/2017

Chương 37: Thu hoạch (thượng) 15/02/2017

Chương 36: Đạo trận 15/02/2017

Chương 35: Ngộ đạo tường 15/02/2017

Chương 34: Nuốt chửng 15/02/2017

Chương 33: Xuất Khiếu 15/02/2017

Chương 32: Trùng cảnh 15/02/2017

Chương 31: Điên cuồng thỏ yêu 15/02/2017

Chương 30: Tư Anh (hạ) 15/02/2017

Bộ Thứ Mười: Hồng Hoang Lữ Trình - Chương 29: Tư Anh (thượng) 15/02/2017

Chương 28: Mã quần 15/02/2017

Chương 27: Ảo trận 15/02/2017

Chương 26: Hiện lên 15/02/2017

Chương 25: Tiến vào 15/02/2017

Chương 24: Tụ tập 15/02/2017

Chương 23: Không giới 15/02/2017

Chương 22: Thiên địa lư đồng 15/02/2017

Chương 21: Tiêu chuẩn 15/02/2017

Chương 20: Vương đình tái hiện 15/02/2017

Chương 19: Khai phủ lập động 15/02/2017

Chương 18: Tinh Diệu môn 15/02/2017

Chương 17: Thời gian 15/02/2017

Chương 16: Buông tay 15/02/2017

Chương 15: Phát hiện 15/02/2017

Chương 14: Học trộm 15/02/2017

Chương 13: Tố Bản Quy Nguyên 15/02/2017

Chương 12: Quan Sơn thành chủ 15/02/2017

Chương 11: Trắng trợn cướp đoạt 15/02/2017

Chương 10: Lột xác 15/02/2017

Chương 9: Hãm hại 15/02/2017

Chương 8: Nhất điểm nhàn tâm 15/02/2017

Chương 7: Khí vận 15/02/2017

Chương 6: Tiên nhân động phủ (6) 15/02/2017

Chương 5: Tiên nhân động phủ (5) 15/02/2017

Chương 4: Tiên nhân động phủ (4) 15/02/2017

Chương 3: Tiên nhân động phủ (3) 15/02/2017

Chương 2: Tiên nhân động phủ (2) 15/02/2017

Bộ Thứ Mười : Hồng Hoang Lữ Trình - Chương 1: Tiên nhân động phủ (1) 15/02/2017

Chương 79: Giải cứu 15/02/2017

Chương 78: Chờ đợi 15/02/2017

Chương 77: Truyền tống 15/02/2017

Chương 76: Hắc ám 15/02/2017

Chương 75: Từ biệt 15/02/2017

Chương 74: Chân tướng (hạ) 15/02/2017

Chương 73: Chân tướng (thượng) 15/02/2017

Chương 72: Tử Phủ đệ nhất 15/02/2017

Chương 71: Thiên Ngân kiếm bộc 15/02/2017

Chương 70: Chiến Xuất Khiếu (5) 15/02/2017

Chương 69: Chiến Xuất Khiếu (4) 15/02/2017

Chương 68: Chiến Xuất Khiếu (3) 15/02/2017

Chương 67: Chiến Xuất Khiếu (2) 15/02/2017

Chương 66: Chiến Xuất Khiếu (1) 15/02/2017

Chương 65: Tiền đặt cược 15/02/2017

Chương 64: Chiến tiền (trước trận chiến) 15/02/2017

Chương 63: Nhập ma 15/02/2017

Chương 62: Băng Hoàng 15/02/2017

Chương 61: Chiến Hoàng Đồ Lục 15/02/2017

Chương 60: Toàn phái lực lượng 15/02/2017

Chương 59: Thiên Kiếm Thần Quân 15/02/2017

Chương 58: Thiên kiếp (hạ) 15/02/2017

Chương 57: Thiên kiếp (thượng) 15/02/2017

Chương 56: Xung kích 15/02/2017

Chương 55: Đỉnh cao 15/02/2017

Chương 54: Toàn thắng 15/02/2017

Chương 53: Chiến tử 15/02/2017

Chương 52: Phục kích (hạ) 15/02/2017

Chương 51: Phục kích (thượng) 15/02/2017

Chương 50: Hy sinh 15/02/2017

Chương 49: Đàm phán (hạ) 15/02/2017

Chương 48: Đàm phán (thượng) 15/02/2017

Chương 47: Ngôn Xuất Pháp Tùy 15/02/2017

Chương 46: Liệt Vân Cung 15/02/2017

Chương 45: Xông trận 15/02/2017

Chương 44: Tu giới công phòng chiến 15/02/2017

Chương 43: Lạc Nhật Nỗ Xạ Tiên Xa 15/02/2017

Chương 42: Trường Sinh Kiếm 15/02/2017

Chương 41: Tiêu diệt từng cái 15/02/2017

Chương 40: Mạnh mẽ tấn công 15/02/2017

Chương 39: Diệt môn cuộc chiến 15/02/2017

Chương 38: Quần chiến (hạ) 15/02/2017

Chương 37: Quần chiến (thượng) 15/02/2017

Chương 36: Đoạt niệm 15/02/2017

Chương 35: Hồng lưu 15/02/2017

Chương 34: Hoàng Đình lập đạo (hạ) 15/02/2017

Chương 33: Hoàng Đình lập đạo (thượng) 15/02/2017

Chương 32: Đại Đạo bất tồn 15/02/2017

Chương 31: Tiêu dao 15/02/2017

Chương 30: Cương phong 15/02/2017

Chương 29: Cải cách (hạ) 15/02/2017

Chương 28: Cải cách (thượng) 15/02/2017

Chương 27: Chúc mừng 15/02/2017

chương 26: Đại thắng 15/02/2017

chương 25: Vạn Tiên Đỉnh 15/02/2017

Chương 24: Thời không lực 15/02/2017

Chương 23: Đại chiến 15/02/2017

Chương 22: Kinh biến 15/02/2017

Chương 21: Chuẩn bị trước khi xung kích 15/02/2017

Chương 20: Duy Ngã Chân Bổn Tướng 15/02/2017

Chương 19: Kích đấu 15/02/2017

Chương 18: Cứu lại 15/02/2017

Chương 17: Mặc cả 15/02/2017

Chương 16: Hoàng Tuyền vấn đạo 15/02/2017

Chương 15: Bạt sơn lực sĩ 15/02/2017

Chương 14: Thử nhận 15/02/2017

Chương 13: Lần gặp sau không biết khi nào 15/02/2017

Chương 12 hổ gầm 15/02/2017

Chương 11: Uy sát 15/02/2017

Chương 10: Bất thế chi công 15/02/2017

Chương 9: Vân tổ 15/02/2017

Chương 8: Trắc thí 15/02/2017

Chương 7: Trở về sơn môn 15/02/2017

Chương 6: Ước chiến 15/02/2017

Chương 5: Linh lung 15/02/2017

Chương 4: Vong tình 15/02/2017

Chương 3: Tương kiến (hạ) 15/02/2017

Chương 2: Gặp lại (thượng) 15/02/2017

Quyển 9: Uy chấn Tê Hà - Chương 1: Trở về 15/02/2017

Chương 126: Về nhà 15/02/2017

Chương 125: Lịch sử 15/02/2017

Chương 124: Vĩnh Hằng Chi Quan 15/02/2017

Chương 123: Cơ Dao Tiên 15/02/2017

Chương 122: Thân tử 15/02/2017

Chương 121: Cáo mượn oai hùm 15/02/2017

Chương 120: Giãy giụa 15/02/2017

Chương 119: Vạn cổ trọng lâu 15/02/2017

Chương 118: Hỗn chiến 15/02/2017

Chương 117: Ngũ hành chi linh 15/02/2017

Chương 116: Đoạt hồn 15/02/2017

Chương 115: Cứu viện 15/02/2017

Chương 114: Con tin 15/02/2017

Chương 113: Luận đạo 15/02/2017

Chương 112: Thành ma 15/02/2017

Chương 111: Bộc phát (hạ) 15/02/2017

Chương 110: Bạo phát (trung) 15/02/2017

Chương 109: Bộc phát (thượng) 15/02/2017

Chương 108: Kéo dài 15/02/2017

Chương 107: Bị tính toán ngược 15/02/2017

Chương 106: Loạn thế 15/02/2017

Chương 105: Âm mưu 15/02/2017

Chương 104: Thanh Long 15/02/2017

Chương 103: Ma vật 15/02/2017

Chương 102: Binh đạo 15/02/2017

Chương 101: Quý Thủy Chi Tinh 15/02/2017

Chương 100: Âm vật 15/02/2017

Chương 99: Ma huyệt 15/02/2017

Chương 98: Vận mệnh chi tử 15/02/2017

Chương 97: Gặp lại Nhị Hổ 15/02/2017

Chương 96: Thiên cơ 15/02/2017

Chương 95: Du lịch (5) 15/02/2017

Chương 94: Du lịch (4) 15/02/2017

Chương 93: Du lịch (3) 15/02/2017

Chương 92: Du lịch (2) 15/02/2017

Chương 91: Du lịch (1) 15/02/2017

Chương 90: Con muốn nuôi mà cha mẹ không chờ 15/02/2017

Chương 89: Thiệt sát 15/02/2017

Chương 88: Bỉ ngạn 15/02/2017

Chương 87: Minh Hà đưa đò 15/02/2017

Chương 86: Dị biến 15/02/2017

Chương 85: Quần đấu 15/02/2017

Chương 84: Ngược dòng 15/02/2017

Chương 83: Bức cung 15/02/2017

Chương 82: Bãi chức 15/02/2017

Chương 81: Cướp đoạt 15/02/2017

Chương 80: Xuất lộ 15/02/2017

Chương 79: Vứt bỏ 15/02/2017

Chương 78: Cái bẫy 15/02/2017

Chương 77: Lần theo 15/02/2017

Chương 76: Mưa gió sắp đến 15/02/2017

Chương 75: Đăng phong 15/02/2017

Chương 74: Ẩn núp 15/02/2017

Chương 73: Ngộ đạo 15/02/2017

Chương 72: Tụ thủ 15/02/2017

Chương 71: Trợ giúp 15/02/2017

Chương 70: Vấn vương 15/02/2017

Chương 69: Thất bại 15/02/2017

Chương 68: Vận mệnh 15/02/2017

Chương 67: Thai ký 15/02/2017

Chương 66: Phản kích 15/02/2017

Chương 65: Bức bách 15/02/2017

Chương 64: Thư nhà khó gửi 15/02/2017

Chương 63: Giao dịch 15/02/2017

Chương 62: Cố kỹ trọng thi (giở lại trò cũ) 15/02/2017

Chương 61: Phệ Thiên Lôi Phạt 15/02/2017

Chương 60: Chiến Lôi Hoàng 15/02/2017

Chương 59: Mục tiêu 15/02/2017

Chương 58: Cưỡng ép 15/02/2017

Chương 57: Loạn chiến 15/02/2017

Chương 56: Truy hung 15/02/2017

Chương 55: Phù Sinh Vạn Tượng 15/02/2017

Chương 54: Hợp tác 15/02/2017

Chương 53: Chuyên sủng 15/02/2017

Chương 52: Bạo quân (hạ) 14/02/2017

Chương 51: Bạo quân (trung) 14/02/2017

Chương 50: Bạo quân (thượng) 14/02/2017

Chương 49: Giả trang 14/02/2017

Chương 48: Tấn cấp 14/02/2017

Chương 47: Thú Quỷ 14/02/2017

Chương 46: Yêu Tinh quỷ quái 14/02/2017

Chương 45: Tiểu Tam 14/02/2017

Chương 44: Minh Giới Chi Môn 14/02/2017

Chương 43: Phệ quỷ 14/02/2017

Chương 42: Thế giới may mắn 14/02/2017

Chương 41: Thập Tuyệt Sát Nhận 14/02/2017

Chương 40: Binh chủ chi đạo 14/02/2017

Chương 39: Thượng thiên có đường 14/02/2017

Chương 38: Chiến Phân Thần (hạ) 14/02/2017

Chương 37: Chiến Phân Thần (trung) 14/02/2017

Chương 36: Chiến phân thần (thượng) 14/02/2017

Chương 35: Cuồng ngôn 14/02/2017

Chương 34: Hung tàn 14/02/2017

Chương 33: Tấn công 14/02/2017

Chương 32: Nghịch tập 14/02/2017

Chương 31: Đánh lén 14/02/2017

Chương 30: Quỷ hải 14/02/2017

Chương 29: Hắc Đàm Hoa hiện 14/02/2017

Chương 28: Thương vong thảm trọng 14/02/2017

Chương 27: Vân Mẫu chiến khôi 14/02/2017

Chương 26: Thâm nhập 14/02/2017

Chương 25: Vân Mặc uyên 14/02/2017

Chương 24: Con rối (hạ) 14/02/2017

Chương 23: Con rối (thượng) 14/02/2017

Chương 22: Mạch nước ngầm 14/02/2017

Chương 21: Thẳng lên Thanh Vân 14/02/2017

Chương 20: Sổ sách 14/02/2017

Chương 19: Chém đầu 14/02/2017

Chương 18: Ngươi lừa ta gạt 14/02/2017

Chương 17: Độc chiến yêu vương 14/02/2017

Chương 16: Sa trường 14/02/2017

Chương 15: Công thành 14/02/2017

Chương 14: Hi vọng 14/02/2017

Chương 13: Ngưng vọng 14/02/2017

Chương 12: Tìm kiếm 14/02/2017

Chương 11: Thuê 14/02/2017

Chương 10: Thẩm án (hạ) 14/02/2017

Chương 9: Thẩm án (thượng) 14/02/2017

Chương 8: Tùng lâm 14/02/2017

Chương 7: Huyết án 14/02/2017

Chương 6: Diệt thành 14/02/2017

Chương 5: Chiến cuồng 14/02/2017

Chương 4: Thiên chi đạo 14/02/2017

Chương 3: Yêu thành 14/02/2017

Chương 2: Hồ điệp 14/02/2017

Quyển 8: Trực Thượng Thanh Vân - Chương 1: Nông thôn 14/02/2017

Chương 78: Tiến nhập 14/02/2017

Chương 77: Xung kích tâm ma (hạ) 14/02/2017

Chương 76: Xung kích tâm ma 14/02/2017

Chương 75: Hư không 14/02/2017

Chương 74: Truy! 14/02/2017

Chương 73: Đoạt hỏa 14/02/2017

Chương 72: Trộm khố 14/02/2017

Chương 71: Động thủ 14/02/2017

Chương 70: Tranh cướp 14/02/2017

Chương 69: Kích sát 14/02/2017

Chương 68: Thế giới lực lượng 14/02/2017

Chương 67: Vạn bảo 14/02/2017

Chương 66: Thần Nguyên 14/02/2017

Chương 65: Tận Thế 14/02/2017

Chương 64: Lừa Gạt 14/02/2017

Chương 63: Vận mệnh đạo tắc 14/02/2017

Chương 62: Báo trước 14/02/2017

Chương 61: Nơi ta đến, tức là tiên lộ 14/02/2017

Chương 60: Thiên diễn chư nguyên 14/02/2017

Chương 59: Tình thế nguy cấp 14/02/2017

Chương 58: Huyết Hà ngàn quân 14/02/2017

Chương 57: Huyết Hà chiến tướng 14/02/2017

Chương 56: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (hạ) 14/02/2017

Chương 55: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (trung) 14/02/2017

Chương 54: Kiểu chết hoa thức của Huyết Hà Chi Chủ (thượng) 14/02/2017

Chương 53: Ngụy trang 14/02/2017

Chương 52: Xung kích 14/02/2017

Chương 51: Chủ nhân 14/02/2017

Chương 50: Tranh cướp 14/02/2017

Chương 49: Xung đột 14/02/2017

Chương 48: Thu 14/02/2017

Chương 47: Hỏa nhãn 14/02/2017

Chương 46: Trao đổi 14/02/2017

Chương 45: Y Y chiến đấu (hạ) 14/02/2017

Chương 44: Y Y chiến đấu (thượng) 14/02/2017

Chương 43: Chiến (hạ) 14/02/2017

Chương 42: Chiến (trung) 14/02/2017

Chương 41: Chiến (thượng) 14/02/2017

Chương 40: Châm ngòi 14/02/2017

Chương 39: Hỏa chủng 14/02/2017

Chương 38: Nhập cốc 14/02/2017

Chương 37: Lập kế hoạch 14/02/2017

Chương 36: Tìm kiếm 14/02/2017

Chương 35: Liễu Thiến Y 14/02/2017

Chương 34: Nghịch hỏa quyết 14/02/2017

Chương 33: Tạo hóa 14/02/2017

Chương 32: Đầu hàng 14/02/2017

Chương 31: Thần trân 14/02/2017

Chương 30: Giảo quyệt 14/02/2017

Chương 29: Kiếm hồn 14/02/2017

Chương 28: Tiến vào (hạ) 14/02/2017

Chương 27: Tiến vào (thượng) 14/02/2017

Chương 26: Thời gian 14/02/2017

Chương 25: Sơ khai thiên địa 14/02/2017

Chương 24: Chiến Huyết Hà 14/02/2017

Chương 23: Mời khách 14/02/2017

Chương 22: Hợp đạo 14/02/2017

Chương 21: Linh hồ 14/02/2017

Chương 20: Chu Tước 14/02/2017

Chương 19: Mời ngài vào rọ 14/02/2017

Chương 18: Thiên thần oai 14/02/2017

Chương 17: Tử Phủ 14/02/2017

Chương 16: Khiêu chiến 14/02/2017

Chương 15: Phát tài 14/02/2017

Chương 14: Hai giới mậu dịch 14/02/2017

Chương 13: Chuẩn bị 14/02/2017

Chương 12: Vạn Bảo thiên 14/02/2017

Chương 11: Đài Đăng Tiên 14/02/2017

Chương 10: Tinh tinh 14/02/2017

Chương 9: Không tìm đường chết sẽ không phải chết 14/02/2017

Chương 8: Vô Cực Hồn Thiên 14/02/2017

Chương 7: Ngũ Nhạc triều tông 14/02/2017

Chương 6: Nhập đạo 14/02/2017

Chương 5: Trăm người hỗn chiến 14/02/2017

Chương 4: Tự Do Chi Đô 14/02/2017

Chương 3: Ngưng huyết biến hóa 14/02/2017

Chương 2: Huyết nhục ma bàn 14/02/2017

Chương 1: Dị giới 14/02/2017

Chương 84: Ly Kinh 14/02/2017

Chương 83: Thiên tài 14/02/2017

Chương 82: Vạn Tiên đỉnh 14/02/2017

Chương 81: Dòng xoáy 14/02/2017

Chương 80: Phân liệt 14/02/2017

Chương 79: Huyền Võ tinh huyết 14/02/2017

Chương 78: Mười hai đại đạo 14/02/2017

Chương 77: Đại đạo chi vực 14/02/2017

Chương 76: Huyền Vũ 14/02/2017

Chương 75: Giải phong 14/02/2017

Chương 74: Khôi lỗi thú 14/02/2017

Chương 73: Luân Hồi Chi Chủ 14/02/2017

Chương 72: Luân hồi 14/02/2017

Chương 71: Câu cá 14/02/2017

Chương 70: Tham lam 14/02/2017

Chương 69: Quỷ cũng hữu tình 14/02/2017

Chương 68: Tàn sát 14/02/2017

Chương 67: Hoa viên 14/02/2017

Chương 66: Mê cung 14/02/2017

Chương 65: Mảnh nhỏ 14/02/2017

Chương 64: Bí địa 14/02/2017

Chương 63: Đặc huấn 14/02/2017

Chương 62: Thành tựu chân nhân 14/02/2017

Chương 61: Kết hợp 14/02/2017

Chương 60: Xét ý 14/02/2017

Chương 59: Thẩm thấu 14/02/2017

Chương 58: Nói dối 14/02/2017

Chương 57: Phản kích 14/02/2017

Chương 56: Con tin 14/02/2017

Chương 55: Vào núi 14/02/2017

Chương 54: Chiếu cố 14/02/2017

Chương 53: Truy! 14/02/2017

Chương 52: Thiên biến 14/02/2017

Chương 51: Ngăn chặn 14/02/2017

Chương 50: Thái Huyền Chuông 14/02/2017

Chương 49: Thiên ý 14/02/2017

Chương 48: Ngươi thắng bố cục ta thắng giết chóc 14/02/2017

Chương 47: Tiền chiến dài dòng 14/02/2017

Chương 46: Dời 14/02/2017

Chương 45: Núi lớn 14/02/2017

Chương 44: Đuổi giết (4) 14/02/2017

Chương 43: Đuổi giết (3) 14/02/2017

Chương 42: Đuổi giết (2) 14/02/2017

Chương 41: Đuổi giết (1) 14/02/2017

Chương 40: Phí linh tán 14/02/2017

Chương 39: Đều Trong Tính Toán 14/02/2017

Chương 38: Giấu Kín 14/02/2017

Chương 37: Kẻ Gây Rối 14/02/2017

Chương 36: tranh giá 14/02/2017

Chương 35: Lưu người một đường 14/02/2017

Chương 34: Lai lịch 14/02/2017

Chương 33: Trải qua 14/02/2017

Chương 32: Xá Thân kiếm 14/02/2017

Chương 31: Trước cơn mưa gió 14/02/2017

Chương 30: Trợ giúp 14/02/2017

Chương 29: Cướp bóc (Hạ) 14/02/2017

Chương 28: Cướp bóc (Trung) 14/02/2017

Chương 27: Cướp bóc (Thượng) 14/02/2017

Chương 26: Dung luyện 14/02/2017

Chương 25: Lưu vong (3) 14/02/2017

Chương 24: Lưu vong (2) 14/02/2017

Chương 23: Lưu vong (1) 14/02/2017

Chương 22: Truyền tống 14/02/2017

Chương 21: Vũ Tinh 14/02/2017

Chương 20: Mục tiêu 14/02/2017

Chương 19: Ngăn địch 14/02/2017

Chương 18: Mưu định 14/02/2017

Chương 17: Vạn yêu đại hội 14/02/2017

Chương 16: Bảy trăm Thiết Giáp nuốt sơn hà 14/02/2017

Chương 15: Quân đội 14/02/2017

Chương 14: Huyết đậu 14/02/2017

Chương 13: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà 14/02/2017

Chương 12: Thân hợp thiên địa 14/02/2017

Chương 11: Trèo lên đỉnh (hạ) 14/02/2017

Chương 10: Trèo lên đỉnh (thượng) 14/02/2017

Chương 9: Tuệ Kiếm 14/02/2017

Chương 8: Tân sinh 14/02/2017

Chương 7: Quy Khư 14/02/2017

Chương 6: Anh Hùng Đài 14/02/2017

Chương 5: Đại thành 14/02/2017

Chương 4: Tiên lộ khó đi 14/02/2017

Chương 3: Lên núi 14/02/2017

Chương 2: Thủy Nguyệt Động Thiên 14/02/2017

Quyển 6: Thiết và huyết - Chương 1: Khen thưởng 14/02/2017

Chương 114: Phần cuối 14/02/2017

Chương 113: Rời đi 14/02/2017

Chương 112: Trấn Hải 14/02/2017

Chương 111: Chân Quân 14/02/2017

Chương 110: Toái Đan 14/02/2017

Chương 109: Năng lực của Y Y 14/02/2017

Chương 108: Truyền tống 14/02/2017

Chương 107: Hung tàn 14/02/2017

Chương 106: Bàn cờ 14/02/2017

Chương 105: Âm Dương 14/02/2017

Chương 104: Tróc Phong Nã Nguyệt 14/02/2017

Chương 103: Đường Kiếp ở đâu? 14/02/2017

Chương 102: Lữ khách 14/02/2017

Chương 101: Máu của tổ tiên 14/02/2017

Chương 100: Vận mệnh 14/02/2017

Chương 99: Thiên mệnh chi tử 14/02/2017

Chương 98: Dòng thời gian 14/02/2017

Chương 97: Cực hạn kiếm ý 14/02/2017

Chương 96: Phục Chế thuật uy thế 14/02/2017

Chương 95: Ngũ Lôi Oanh Đỉnh 14/02/2017

Chương 94: Có dám một trận chiến 14/02/2017

Chương 93: Thất thủ 14/02/2017

Chương 92: Mồi nhử 14/02/2017

Chương 91: Kết bạn 14/02/2017

Chương 90: Thời chi đạo niệm (hạ) 14/02/2017

Chương 89: Thời chi đạo niệm (thượng) 14/02/2017

Chương 88: Thời gian 14/02/2017

Chương 87: Thác loạn không gian 14/02/2017

Chương 86: Tiến vào 14/02/2017

Chương 85: Bí cảnh 14/02/2017

Chương 84: Lưỡng Tâm chân nhân 14/02/2017

Chương 83: Quỷ Ảnh Ngàn Tầng 14/02/2017

Chương 82: Thất Sát Ma Cốt 14/02/2017

Chương 81: Công đảo 14/02/2017

Chương 80: Thỏ yêu 14/02/2017

Chương 79: Ám sát 14/02/2017

Chương 78: Tàn sát 14/02/2017

Chương 77: Biển sâu 14/02/2017

Chương 76: Liều chết 14/02/2017

Chương 75: Truy sát 14/02/2017

Chương 74: Phân tranh bắt đầu 14/02/2017

Chương 73: Vạn Thú Viên 14/02/2017

Chương 72: Tôi thể 14/02/2017

Chương 71: Cứu viện 14/02/2017

Chương 70: Ám Ngục Ma Viêm 14/02/2017

Chương 69: Cầu viện 14/02/2017

Chương 68: Tranh đấu 14/02/2017

Chương 67: Cùng du 14/02/2017

Chương 66: Định ngày hẹn 14/02/2017

Chương 65: Trên biển 14/02/2017

Chương 64: Giảng bài 14/02/2017

Chương 63: Bí Đường 14/02/2017

Chương 62: Lựa chọn 14/02/2017

Chương 61: Tốt nghiệp 14/02/2017

Chương 60: Nhân Quả 14/02/2017

Chương 59: Đặc biệt cho phép 14/02/2017

Chương 58: Nguy nan 14/02/2017

Chương 57: Tâm chuyển đại thành 14/02/2017

Chương 56: Ngươi tuyển loại nào 14/02/2017

Chương 55: Vẽ núi 14/02/2017

Chương 54: Trở về 14/02/2017

Chương 53: Trường Sinh Vạn Tượng 14/02/2017

Chương 52: Tôi luyện 14/02/2017

Chương 51: Thế giới của thực vật 14/02/2017

Chương 50: Sơn Hà Xã Tắc Đồ 14/02/2017

Chương 49: Khen thưởng 14/02/2017

Chương 48: Vây thành 14/02/2017

Chương 47: Thiên ý 14/02/2017

Chương 46: Vô Lượng Kiếm 14/02/2017

Chương 45: Biệt tích 14/02/2017

Chương 44: Thức tỉnh 14/02/2017

Chương 43: Quét đất ba thước 14/02/2017

Chương 42: Xông một mình 14/02/2017

Chương 41: Liều mạng 14/02/2017

Chương 40: Tát Đậu Thành Binh 14/02/2017

Chương 39: Nội chiến 14/02/2017

Chương 38: Thiên Sát Lôi Châu 14/02/2017

Chương 37: Giao dịch 14/02/2017

Chương 36: Muốn tiền không muốn mạng 14/02/2017

Chương 35: Bất Diệt Thiên Nguyên Đan 14/02/2017

Chương 34: Sảng khoái một trận chiến! 14/02/2017

Chương 33: Tung hoành (hạ) 14/02/2017

Chương 32: Tung hoành (thượng) 14/02/2017

Chương 31: Một đối mười sáu 14/02/2017

Chương 30: Phần Thiên Thất Bảo 14/02/2017

Chương 29: Mãnh Sĩ 14/02/2017

Chương 28: Đại trận 14/02/2017

Chương 27: Tìm kiếm 14/02/2017

Chương 26: Mưa gió sắp đến 14/02/2017

Chương 25: Tham lam 14/02/2017

Chương 24: Đại sư huynh 14/02/2017

Chương 23: Hình dáng 14/02/2017

Chương 22: Đánh cướp 14/02/2017

Chương 21: Mượn đường 14/02/2017

Chương 20: Đánh giết 14/02/2017

Chương 19: Mạch nước ngầm 14/02/2017

Chương 18: Thăm dò 14/02/2017

Chương 17: Ngờ vực 14/02/2017

Chương 16: Kẻ làm tặc chột dạ 14/02/2017

Chương 15: Nhiệm vụ của thiếu niên 14/02/2017

Chương 14: Diệt môn 14/02/2017

Chương 13: Trộm quả (hạ) 14/02/2017

Chương 12: Trộm quả (thượng) 14/02/2017

Chương 11: Tuyệt Địa Ngài Độc 14/02/2017

Chương 10: Tinh Hóa Sa Tằm 14/02/2017

Chương 9: Tịch Tàn Ngân 14/02/2017

Chương 8: Đám mây thiên đao 14/02/2017

Chương 7: Ly biệt 14/02/2017

Chương 6: Người áo đen 14/02/2017

Chương 5: Hỗn chiến 14/02/2017

Chương 4: Thần Tiên khó cứu 14/02/2017

Chương 3: Nạp thiếp 14/02/2017

Chương 2: Người thân 14/02/2017

Quyển 5: Ta tự tiêu dao đáp gió đi - Chương 1: Nhớ nhà 14/02/2017

Chương 98: Phần cuối 14/02/2017

Chương 97: Kết cục 14/02/2017

Chương 96: Thoái thác 14/02/2017

Chương 95: Chọn chồng 14/02/2017

Chương 94: Tiến cử 14/02/2017

Chương 93: Át chủ bài cuối cùng (hạ) 14/02/2017

Chương 92: Át chủ bài cuối cùng (thượng) 14/02/2017

Chương 91: Thế cuộc 14/02/2017

Chương 90: Bại cục 14/02/2017

Chương 89: Vô Tướng Thiên Âm 14/02/2017

Chương 88: Nhược điểm 14/02/2017

Chương 87: Phản chế 14/02/2017

Chương 86: Thoát ly 14/02/2017

Chương 85: Hợp tác 14/02/2017

Chương 84: Hậu chiêu 14/02/2017

Chương 83: Về đội 14/02/2017

Chương 82: Trí tuệ 14/02/2017

Chương 81: Ngộ Đạo 14/02/2017

Chương 80: Xung kích 14/02/2017

Chương 79: Tăng lên 14/02/2017

Chương 78: Giao dịch 14/02/2017

Chương 77: Liên thủ 14/02/2017

Chương 76: Phục kích 14/02/2017

Chương 75: Bàn tính 14/02/2017

Chương 74: Vây điểm đánh viện binh 14/02/2017

Chương 73: Giết ngược lại 14/02/2017

Chương 72: Thái Ất Thanh Huyền chén 14/02/2017

Chương 71: Cướp lấy 14/02/2017

Chương 70: Phục Chế thuật 14/02/2017

Chương 69: Gian khổ 14/02/2017

Chương 68: Lang Gia phúc địa 14/02/2017

Chương 67: Truyền công 14/02/2017

Chương 66: Tứ Cửu Chân Ngôn 14/02/2017

Chương 65: Truyền kinh 14/02/2017

Chương 64: Nghị hòa 14/02/2017

Chương 63: Vương giả trở về 14/02/2017

Chương 62: Người chết sống lại 14/02/2017

Chương 61: Trận thứ ba 14/02/2017

Chương 60: Trở về 14/02/2017

Chương 59: Truyền thừa 14/02/2017

Chương 58: Vô Biên Ảo Cảnh (hạ) 14/02/2017

Chương 57: Vô Biên Ảo Cảnh (thượng) 14/02/2017

Chương 56: Thập Phương cốc 14/02/2017

Chương 55: Hãm hại (hạ) 14/02/2017

Chương 54: Hãm hại (thượng) 14/02/2017

Chương 53: Cuốn khoản 14/02/2017

Chương 52: Thưởng phạt 14/02/2017

Chương 51: Nhục mạ 14/02/2017

Chương 50: Cấm linh 14/02/2017

Chương 49: Chiến thuật 14/02/2017

Chương 48: Không ra 14/02/2017

Chương 47: Tâm ý 14/02/2017

Chương 46: Đạo gian trá 14/02/2017

Chương 45: Hồng Mông Tử Khí 14/02/2017

Chương 44: Say rượu 14/02/2017

Chương 43: Sinh tử chi địch 14/02/2017

Chương 42: Nham hiểm 14/02/2017

Chương 41: Tình địch 14/02/2017

Chương 40: Bài vị 14/02/2017

Chương 39: Giả trang lão hổ 14/02/2017

Chương 38: Kẻ chết thay 14/02/2017

Chương 37: Dò xét 14/02/2017

Chương 36: Thân Ngoại Hóa Thân 14/02/2017

Chương 35: Nhãn Nhục 14/02/2017

Chương 34: Cổ trận tâm giải 14/02/2017

Chương 33: Tụ yến 14/02/2017

Chương 32: Giáp đen 14/02/2017

Chương 31: Hủy dung 14/02/2017

Chương 30: Tử chiến (hạ) 14/02/2017

Chương 29: Tử chiến (thượng) 14/02/2017

Chương 28: Ám hại 14/02/2017

Chương 27: Ngăn chặn 14/02/2017

Chương 26: Tru diệt 14/02/2017

Chương 25: Ất Mộc Thiên Thanh Trận 14/02/2017

Chương 24: Vào tròng 14/02/2017

Chương 23: Hồn khí 14/02/2017

Chương 22: Mồi nhử 14/02/2017

Chương 21: Luyện Hồn Châu (hạ) 14/02/2017

Chương 20: Luyện Hồn Châu (thượng) 14/02/2017

Chương 19: Buôn bán 14/02/2017

Chương 18: Bày trận 14/02/2017

Chương 17: Thương Sơn Phái (hạ) 14/02/2017

Chương 16: Thương Sơn Phái (thượng) 14/02/2017

Chương 15: Túng hổ 14/02/2017

Chương 14: Rời đi 14/02/2017

Chương 13: Tam phẩm chiến khôi 14/02/2017

Chương 12: Ngũ Độc 14/02/2017

Chương 11: Thận Lâu Thạch 14/02/2017

Chương 10: Chợ đen 14/02/2017

Chương 9: Nhuyễn Hương Ngọc 14/02/2017

Chương 8: Trai nữ (hạ) 14/02/2017

Chương 7: Trai nữ (thượng) 14/02/2017

Chương 6: A Y tộc 14/02/2017

Chương 5: Thiên Nhãn 14/02/2017

Chương 4: Làm sao cùng Hứa Diệu Nhiên bàn giao 14/02/2017

Chương 3: Chém giết đại xà 14/02/2017

Chương 2: Giấc mộng quanh quẩn trong tim Đường Kiếp 14/02/2017

Quyển 4: Vân thâm bất tri xứ * - Chương 1: Cơ hội trời cho 14/02/2017

Chương 102: Cực Viêm Liệt Ngục Trận 14/02/2017

Chương 101: Nguyên lai là hồ ly cái 14/02/2017

Chương 100: Mua một tặng một 14/02/2017

Chương 99: Cuối cùng tranh cướp 14/02/2017

Chương 98: Ảo thuật 14/02/2017

Chương 97: Cùng lên 14/02/2017

Chương 96: Hồ ly 14/02/2017

Chương 95: Lĩnh ngộ (hạ) 14/02/2017

Chương 94: Lĩnh ngộ (thượng) 14/02/2017

Chương 93: Đánh cược 14/02/2017

Chương 92: Tranh chấp 14/02/2017

Chương 91: Một người đã đủ giữ quan ải (hạ) 14/02/2017

Chương 90: Một người đã đủ giữ quan ải (thượng) 14/02/2017

Chương 89: Diệt Ma Quyền 14/02/2017

Chương 88: Trợ giúp 14/02/2017

Chương 87: Phiên Thiên Ấn 14/02/2017

Chương 86: Lấy lừa dối đối lừa dối 14/02/2017

Chương 85: Đột phá 14/02/2017

Chương 84: Hồng Mông kiếp 14/02/2017

Chương 83: Cự Linh giới 14/02/2017

Chương 82: Chúng Sinh Khổ Lao 14/02/2017

Chương 81: Bồ Phong huyện chủ 14/02/2017

Chương 80: Ngăn cản 14/02/2017

Chương 79: Động Hải Chúc Thiên 14/02/2017

Chương 78: Quan sát dấu tích 14/02/2017

Chương 77: Quyết tâm 14/02/2017

Chương 76: Cửu Cung Mê Thiên Trận 14/02/2017

Chương 75: Chuẩn bị 14/02/2017

Chương 74: Nhiệm vụ thứ ba 14/02/2017

Chương 73: Hoàng Tuyền Phù 14/02/2017

Chương 72: Càn Phong Châu 14/02/2017

Chương 71: Khen thưởng 14/02/2017

Chương 70: Ai là Hoàng Tước 14/02/2017

Chương 69: Ngư ông khó được lợi 14/02/2017

Chương 68: Trai cò có tranh chấp 14/02/2017

Chương 67: Loạn chiến 14/02/2017

Chương 66: Băng Đàm 14/02/2017

Chương 65: Mạnh mẽ tấn công 14/02/2017

Chương 64: Xung phong 14/02/2017

Chương 63: Đấu trận (hạ) 14/02/2017

Chương 62: Đấu trận (thượng) 14/02/2017

Chương 61: Quỷ Vệ 14/02/2017

Chương 60: Mạnh mẽ 14/02/2017

Chương 59: Phi hành 14/02/2017

Chương 58: Đại Ma La Thiên Vương Chú 14/02/2017

Chương 57: Lôi Điểu nhai công phòng chiến 14/02/2017

Chương 56: Trộm thảo 14/02/2017

Chương 55: Làm thuê 14/02/2017

Chương 54: Song chiến thượng phẩm (hạ) 14/02/2017

Chương 53: Song chiến thượng phẩm (thượng) 14/02/2017

Chương 52: Tao ngộ 14/02/2017

Chương 51: Tàn khốc hiện thực 14/02/2017

Chương 50: Vào cốc 14/02/2017

Chương 49: Ám hại 14/02/2017

Chương 48: Chuẩn bị 14/02/2017

Chương 47: Nơi phong ấn 14/02/2017

Chương 46: Thư 14/02/2017

Chương 45: Nhiệm vụ thứ hai 14/02/2017

Chương 44: Yêu đan 14/02/2017

Chương 43: Dạy dỗ 14/02/2017

Chương 42: Ngộ Đạo 14/02/2017

Chương 41: Gặp nhau 14/02/2017

Chương 40: Yêu hồ 14/02/2017

Chương 39: Đáng đời 14/02/2017

Chương 38: Luyện thức 14/02/2017

Chương 37: Tức giận 14/02/2017

Chương 36: Mãnh Hổ 14/02/2017

Chương 35: Hãm hại 14/02/2017

Chương 34: Chữ vô vọng 14/02/2017

Chương 33: Hạnh Hoa lâu 14/02/2017

Chương 32: Tẩy Nguyệt pháp lệnh 14/02/2017

Chương 31: Thất Tình Sát Pháp 14/02/2017

Chương 30: Phản bội bán đi (hạ) 14/02/2017

Chương 29: Phản bội bán đi (thượng) 14/02/2017

Chương 28: Diễm phúc 14/02/2017

Chương 27: Chặn 14/02/2017

Chương 26: Đầu người 14/02/2017

Chương 25: Thu cờ 14/02/2017

Chương 24: Tuyệt kích 14/02/2017

Chương 23: Chỉ điểm 14/02/2017

Chương 22: Mới ra đời 14/02/2017

Chương 21: Lựa chọn 14/02/2017

Chương 20: Dò hỏi 14/02/2017

Chương 19: Bí pháp dấu ấn 14/02/2017

Chương 18: Kỳ ngộ 14/02/2017

Chương 17: Truy tìm 14/02/2017

Chương 16: Cạm bẫy 14/02/2017

Chương 15: Truy đuổi (hạ) 14/02/2017

Chương 14: Truy đuổi (trung) 14/02/2017

Chương 13: Truy đuổi (thượng) 14/02/2017

Chương 12: Cưỡng bức 14/02/2017

Chương 11: Thượng Tuyền thành 14/02/2017

Chương 10: Phe phái (hạ) 14/02/2017

Chương 9: Phe phái (thượng) 14/02/2017

Chương 8: Thu đồ đệ 14/02/2017

Chương 7: Chân truyền 14/02/2017

Chương 6: Ước chiến (hạ) 14/02/2017

Chương 5: Ước chiến (trung) 14/02/2017

Chương 4: Ước chiến (thượng) 14/02/2017

Chương 3: Phản kích 14/02/2017

Chương 2: Thiển cận 14/02/2017

Quyển 3: Phong mang tất hiện - Chương 1: Trảm Phong 14/02/2017

Chương 100: Trừng phạt 14/02/2017

Chương 99: Trở về 14/02/2017

Chương 98: Cáo biệt 14/02/2017

Chương 97: Yêu nữ (hạ) 14/02/2017

Chương 96: Yêu nữ (thượng) 14/02/2017

Chương 95: Liên thủ (hạ) 14/02/2017

Chương 94: Liên thủ (thượng) 14/02/2017

Chương 93: Quỷ vật 14/02/2017

Chương 92: Điên cuồng 14/02/2017

Chương 91: Thiên Sát lôi châu 14/02/2017

Chương 90: Kinh Môn kỳ 14/02/2017

Chương 89: Tranh cướp 14/02/2017

Chương 88: Đoạt tiền 14/02/2017

Chương 87: Vĩnh viễn không chia cách 14/02/2017

Chương 86: Tốt đẹp đầu lâu ai lấy 14/02/2017

Chương 85: Linh Huyết Hồi Xuân 14/02/2017

Chương 84: Chém giết 14/02/2017

Chương 83: Lời nói dối hai tầng 14/02/2017

Chương 82: Nội đấu 14/02/2017

Chương 81: Lời nói dối so chân tướng càng thật 14/02/2017

Chương 80: Biện linh* 14/02/2017

Chương 79: Chịu chết 14/02/2017

Chương 78: Hộp 14/02/2017

Chương 77: Phản phệ 14/02/2017

Chương 76: Cường tập 14/02/2017

Chương 75: Thẩm vấn 14/02/2017

Chương 74: Bắt lấy (hạ) 14/02/2017

Chương 73: Bắt lấy (thượng) 14/02/2017

Chương 72: Chuyện phiếm 14/02/2017

Chương 71: Cách viện 14/02/2017

Chương 70: Học vay (hạ) 14/02/2017

Chương 69: Học vay (thượng) 14/02/2017

Chương 68: Ly biệt 14/02/2017

Chương 67: Bảo hổ lột da (hạ) 14/02/2017

Chương 66: Bảo hổ lột da (trung) 14/02/2017

Chương 65: Bảo hổ lột da (thượng) 14/02/2017

Chương 64: Phục hổ 14/02/2017

Chương 63: Thần Đình Thiên Biến 14/02/2017

Chương 62: Đoạn Trường đao 14/02/2017

Chương 61: Hồn Binh 14/02/2017

Chương 60: Đoán Kim đài 14/02/2017

Chương 59: Khen thưởng 14/02/2017

Chương 58: Tin tức 14/02/2017

Chương 57: Ra khỏi vỏ 14/02/2017

Chương 56: Ngờ vực 14/02/2017

Chương 55: Giằng co 14/02/2017

Chương 54: Trưởng thành 14/02/2017

Chương 53: Vây khốn 14/02/2017

Chương 52: Hổ Khiếu cốc (4) 14/02/2017

Chương 51: Hổ Khiếu cốc (3) 14/02/2017

Chương 50: Hổ Khiếu cốc (2) 14/02/2017

Chương 49: Hổ Khiếu cốc (1) 14/02/2017

Chương 48: Tìm kiếm tài nguyên 14/02/2017

Chương 47: Nhạn quá bạt mao (*) 14/02/2017

Chương 46: Ghi chép 14/02/2017

Chương 45: Cơ hội 14/02/2017

Chương 44: Tranh tài 14/02/2017

Chương 43: Hả giận (hạ) 14/02/2017

Chương 42: Hả giận (thượng) 14/02/2017

Chương 41: Thiên Tru điện 14/02/2017

Chương 40: Thiên Ngự điện 14/02/2017

Chương 39: Quy hoạch 14/02/2017

Chương 38: Vô Úy thuật 14/02/2017

Chương 37: Bế quan 14/02/2017

Chương 36: Truyền pháp 14/02/2017

Chương 35: Tiêu tạng (*) 14/02/2017

Chương 34: Bạn học thiếu niên (hạ) 14/02/2017

Chương 33: Bạn học thiếu niên (thượng) 14/02/2017

Chương 32: Sau đại khảo 14/02/2017

Chương 31: Hãm hại 14/02/2017

Chương 30: Phụ lục 14/02/2017

Chương 29: Bạch Hạc 14/02/2017

Chương 28: Thay đổi chiến lược 14/02/2017

Chương 27: Ly Kinh 14/02/2017

Chương 26: Cất cung 14/02/2017

Chương 25: Ánh sáng màu xanh 14/02/2017

Chương 24: Giết người 14/02/2017

Chương 23: Đồ cùng chủy hiện (*) 14/02/2017

Chương 22: Thăm dò 14/02/2017

Chương 21: Tụ Linh 14/02/2017

Chương 20: Ngư ông 14/02/2017

Chương 19: Vật liệu 14/02/2017

Chương 18: Tạ Phong Đường 14/02/2017

Chương 17: Lục soát 14/02/2017

Chương 16: Nghịch tử 14/02/2017

Chương 15: Gặp nhau 14/02/2017

Chương 14: Lập hội 14/02/2017

Chương 13: Túng Kiếm thập nhị thức 14/02/2017

Chương 12: Mở Linh Nhãn 14/02/2017

Chương 11: Linh vật 14/02/2017

Chương 10: Thiếu Hải Động Kim 14/02/2017

Chương 9: Huyền bí 14/02/2017

Chương 8: Bài giảng thứ nhất (hạ) 14/02/2017

Chương 7: Bài giảng thứ nhất (thượng) 14/02/2017

Chương 6: Đào Nhiên cư 14/02/2017

Chương 5: Nhập học 14/02/2017

Chương 4: Lý Dư 14/02/2017

Chương 3: Học Tử Lâm 14/02/2017

Chương 2: Đệ tử quy tắc 14/02/2017

Quyển 2: Chúng ta còn trẻ - Chương 1: Thiên Đạo bia 14/02/2017

Chương 44: Kết thúc 14/02/2017

Chương 43: Cứu người 14/02/2017

Chương 42: Giao phó 14/02/2017

Chương 41: Lựa chọn (hạ) 14/02/2017

Chương 40: Lựa chọn (thượng) 14/02/2017

Chương 39: Chia lìa 14/02/2017

Chương 38: Cáo biệt 14/02/2017

Chương 37: Chạm khắc gỗ 14/02/2017

Chương 36: Thu phục 14/02/2017

Chương 35: Lưu ngôn phỉ ngữ 14/02/2017

Chương 34: Cây cỏ thành tinh 14/02/2017

Chương 33: Chọn phái (hạ) 14/02/2017

Chương 32: Chọn phái (thượng) 14/02/2017

Chương 31: Tâm sáng như gương 14/02/2017

Chương 30: Tùy người lập kế 14/02/2017

Chương 29: Quy củ 14/02/2017

Chương 28: Liên minh 14/02/2017

Chương 27: Đối thủ mới 14/02/2017

Chương 26: Không làm thư ký 14/02/2017

Chương 25: Rơi rụng 14/02/2017

Chương 24: Thúc giục 14/02/2017

Chương 23: Đâm mã 14/02/2017

Chương 22: Sư pháp tự nhiên 14/02/2017

Chương 21: Nghề làm vườn 14/02/2017

Chương 20: Vệ gia thiếu gia 14/02/2017

Chương 19: Vào phủ 14/02/2017

Chương 18: Tần quản sự 14/02/2017

Chương 17: Cố Trường Thanh 14/02/2017

Chương 16: Linh Châu 14/02/2017

Chương 15: Truy tìm 14/02/2017

Chương 14: Tẩy Nguyệt phái 14/02/2017

Chương 13: Phát chí nguyện to lớn 14/02/2017

Chương 12: Thương ly biệt 14/02/2017

Chương 11: Chỉ cầu Tiêu Dao kiếp này 14/02/2017

Chương 10: Trận đạo 14/02/2017

Chương 9: Tẩy mạch 14/02/2017

Chương 8: Bước lên Tiên đồ 14/02/2017

Chương 7: Ngọc Môn xông thiên 14/02/2017

Chương 6: Tàng Tượng Kinh 14/02/2017

Chương 5: Nhân Quả khó khăn 14/02/2017

Chương 4: Lừa Tiên 14/02/2017

Chương 3: Giận dữ giết người 14/02/2017

Chương 2: Thảm biến 14/02/2017

Quyển 1: Tiên môn khó tiến - Chương 1: Đuổi theo giấc mộng 14/02/2017