Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tiên Nghịch (manhua)

Tiên Nghịch (manhua)

Tên khác: Tiên Nghịch
Thể loại: Giống game , Manhua , Shounen
Tác giả: Nhĩ Căn
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Nghịch (manhua):

Vương Lâm một cái thiếu niên bình thường, tình cờ có được 1 cái danh nghạch trắc thí vào 1 môn phái tu tiên xuống dốc của Triệu quốc, vì thiếu linh căn, vì một hiểu nhầm tai hại, vì một khối thiết tinh và nhờ có được một "thần bí hạt châu". Hắn đã bước lên con đường tu tiên và trên con đường tu tiên hắn sẽ đối mặt với chuyện gì ?Tu tiên là nghịch thiên hay thuận thiên? Tu tiên là vô tình hay hữu tình? Hãy dõi theo bước chân của Vương Lâm để biết

Danh sách chương

Tiên Nghịch Chap 149 ~ (01/08/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 148 ~ (16/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 146 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 145 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 144 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 143 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 142 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 141 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 140 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 139 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 138 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 137 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 136 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 135 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 134 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 133 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 132 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 131.5 ~ (06/07/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 131 ~ (23/05/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 130 ~ (05/05/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 129 ~ (28/03/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 128 ~ (15/03/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 127 ~ (17/02/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 126 ~ (17/02/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 125 ~ (17/02/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 124 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 123 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 122 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Tiên nghịch chap 121 ~ (09/12/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 120 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 119 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 118 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 117 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 116 ~ (26/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 115 ~ (26/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 114 ~ (26/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 113 ~ (14/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 112 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 111 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 110 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 109 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 108 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 107 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 106 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 105 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 104 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 103 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 102 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 101 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 100 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 099 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 098 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 097 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 096 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 095 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 094 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 093 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 092 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 091 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 090 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 089 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 088 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 087 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 086 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 085 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 084 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 083 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 082 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 081 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 080 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 079 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 078 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 077 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 076 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 075 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 074 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 073 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 072 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 071 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 070 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 069 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 068 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 067 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 066 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 065 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 064 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 063 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 062 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 061 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 060 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 059 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 058 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 057 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên nghịch chap 056 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 055 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 054 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 053 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 052 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 051 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 050 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 049 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 048 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 047 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 046 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 045 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 044 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 043 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 042 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 041 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 040 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 039 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 038 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 037 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 036 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 035 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 034 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 033 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 032.3 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 032.2 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 032.1 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 031.3 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 031.2 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 031.1 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 030 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 029 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 028 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 027 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 026 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 025 - fix ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 024 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 023 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 022 - fix ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 021 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 020 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 019 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 018 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 017 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 016 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 015 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 014 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 013 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 012 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 011 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 010 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 009 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 008 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 007 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 006 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 005 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 004 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 003 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 002 ~ (05/08/2019)Miễn phí

Tiên Nghịch Chap 001 ~ (05/08/2019)Miễn phí