Tiên Quốc Đại Đế

Tiên Quốc Đại Đế

Tên khác: Tiên Quốc Đại Đế
Thể loại: Truyện chữ , Tiên Hiệp
Tác giả: Quan Kỳ
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiên Quốc Đại Đế:

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng Thiên triều xu thế quét ngang thiên hạ tiên môn! Một cái cường giả tu 'Đế vương chi Đạo', hàng lâm thế giới Tiên môn san sát, làm cho một cái người tu hành hèn mọn thế tục Vương triều, từng bước một đi đến cùng các đại đỉnh cấp Tiên môn bình khởi bình tọa. Vương triều pháp tắc là, trong thiên hạ chẳng lẽ vương thổ, suất thổ tân chẳng lẽ vương thần! Thiên hạ chính thống chỉ có một, hết thảy tiên môn, đều là tổ chức phi pháp!

Loading...

Danh sách chương

Q.13 - Chương 93: Người Người Như Rồng 16/11/2017

Q.13 - Chương 92: Lừa Gạt 16/11/2017

Q.13 - Chương 91: Thiên Địa Chi Linh 16/11/2017

Q.13 - Chương 90: Vuốt Rồng 16/11/2017

Q.13 - Chương 89: Hạt Giống Của Bách Hoàng 16/11/2017

Q.13 - Chương 88: Ta Sẽ Ngăn Cản 16/11/2017

Q.13 - Chương 87: Phong Hồi Lộ Chuyển 16/11/2017

Q.13 - Chương 86: Mệnh Số Mới 16/11/2017

Q.13 - Chương 85: Phá Nát Thiên Đạo 16/11/2017

Q.13 - Chương 84: Cải Thiên Hoán Địa, Long Trời Lở Đất 16/11/2017

Q.13 - Chương 83: Kế Hoạch Của Đông Phương Bất Bại 16/11/2017

Q.13 - Chương 82: Chỉ Có Thể Chuyển Thế 16/11/2017

Q.13 - Chương 81: Thiếu Hụt 16/11/2017

Q.13 - Chương 80: Tự Đi Con Đường Của Mình 16/11/2017

Q.13 - Chương 79: Một Biện Pháp Cực Đoan 16/11/2017

Q.13 - Chương 78: Mấy Năm Cuối Cùng 16/11/2017

Q.13 - Chương 77: Cùng Đối Chiến Mệnh Số 16/11/2017

Q.13 - Chương 76: Mệnh Số Thoát Khỏi Tù Đày, Nhị Thập Trọng Thiên! 16/11/2017

Q.13 - Chương 75: Dự Tính Thật Sâu 16/11/2017

Q.13 - Chương 74: Lo Lắng Của Đại Hoàng Tôn 16/11/2017

Q.13 - Chương 73: Khống Chế Mệnh Số 16/11/2017

Q.13 - Chương 72: Đoạt Thân Thể Võ Chiếu 16/11/2017

Q.13 - Chương 71: Nạp Lấy Lực Lượng Của Muôn Dân 16/11/2017

Q.13 - Chương 70: Ngươi Muốn Làm Gì? 16/11/2017

Q.13 - Chương 69: Mệnh Số Vào Cuộc 16/11/2017

Q.13 - Chương 68: Điên Sao? 16/11/2017

Q.13 - Chương 67: Võ Chiếu Đột Phá 16/11/2017

Q.13 - Chương 66: Sự Cường Hãn Của Hồng Quân 16/11/2017

Q.13 - Chương 65: Lão Sư 16/11/2017

Q.13 - Chương 64: Trẫm Đã Nhìn Nhầm 16/11/2017

Q.13 - Chương 63: Uyển Nhi Công Chúa 16/11/2017

Q.13 - Chương 62: Người Con Thứ Ba Của Diêm Xuyên 16/11/2017

Q.13 - Chương 61: Gian Tế 16/11/2017

Q.13 - Chương 60: Đại Đức Tôn 16/11/2017

Q.13 - Chương 59: Tình Thế Bắt Buộc 16/11/2017

Q.13 - Chương 58: Đức Dày Thiên Địa 16/11/2017

Q.13 - Chương 57: Lại Đánh Bại Phần Mộ Tiên Vương 16/11/2017

Q.13 - Chương 56: Hồng Quân Giống Như Một Câu Đố 16/11/2017

Q.13 - Chương 55: Binh Phạt Thế Giới Đại Thiện 16/11/2017

Q.13 - Chương 54: Thôi Thiên Võng 16/11/2017

Q.13 - Chương 53: Yêu Cầu Của Đông Phương Bất Bại 16/11/2017

Q.13 - Chương 52: Phục Hy Chết 16/11/2017

Q.13 - Chương 51: Xóa Ký Ức Mệnh Số 16/11/2017

Q.13 - Chương 50: Màu Thứ Hai Mươi? 16/11/2017

Q.13 - Chương 49: Phát Hiện Kinh Người (2) 16/11/2017

Q.13 - Chương 48: Phát Hiện Kinh Người 16/11/2017

Q.13 - Chương 47: Chủ Nhân Thiên Ngoại Thiên 16/11/2017

Q.13 - Chương 46: Một Nửa Ý Thức Của Mệnh Số 16/11/2017

Q.13 - Chương 45: Linh Thần Phục Hy 16/11/2017

Q.13 - Chương 44: Người Đâu? 16/11/2017

Q.13 - Chương 43: Lực Đánh Bại Phần Mộ 16/11/2017

Q.13 - Chương 42: Trả Cái Giá Thê Thảm Nhất! 16/11/2017

Q.13 - Chương 41: Lửa Giận Của Diêm Xuyên 16/11/2017

Q.13 - Chương 39: Đi Quá Giới Hạn! 16/11/2017

Q.13 - Chương 38: Miêu Miêu Gặp Nạn 16/11/2017

Q.13 - Chương 37: Hai Đại Đạo Tôn Sao? 16/11/2017

Q.13 - Chương 36: Mẫu Thân? 16/11/2017

Q.13 - Chương 35: Người Tiếp Cận Mệnh Số Nhất 16/11/2017

Q.13 - Chương 34: Đại Đạo Tôn 16/11/2017

Q.13 - Chương 33: Cân Sức Ngang Tài 16/11/2017

Q.13 - Chương 32: Đẩy Nhau Lên Cao 16/11/2017

Q.13 - Chương 31: Trời Làm Bàn, Sao Làm Quân Cờ 16/11/2017

Q.13 - Chương 30: Tiên Cổ Bí Bảo 16/11/2017

Q.13 - Chương 29: Hoàng Đột Phá 16/11/2017

Q.13 - Chương 28: Làm Thuyết Khách? 16/11/2017

Q.13 - Chương 27: Tổ Long Chí Tôn Năm Xưa 16/11/2017

Q.13 - Chương 26: Minh Hà Lão Tổ Tặng (2) 16/11/2017

Q.13 - Chương 25: Minh Hà Lão Tổ Tặng 16/11/2017

Q.13 - Chương 24: Người Nghịch Ta, Chết! 16/11/2017

Q.13 - Chương 23: Tăng 256 Lần? 16/11/2017

Q.13 - Chương 22: Đại Pháp Đổi Mạng 16/11/2017

Q.13 - Chương 21: Thế Giới Mới Sinh Ra 16/11/2017

Q.13 - Chương 20: Một Chút Cuối Cùng 16/11/2017

Q.13 - Chương 19: Kết Thúc Rồi Sao? 16/11/2017

Q.13 - Chương 18: Phá Phong Đi Ra 16/11/2017

Q.13 - Chương 17: Đạo Tặc Vô Sỉ 16/11/2017

Q.13 - Chương 16: Ngọn Lửa Hi Vọng 16/11/2017

Q.13 - Chương 15: Mệnh Số Lại Xuất Hiện 16/11/2017

Q.13 - Chương 14: Có Thể Thành Công? 16/11/2017

Q.13 - Chương 13: Tái Tạo Thế Giới 16/11/2017

Q.13 - Chương 12: Nắm Giữ Ba Ngàn Thiên Đạo 16/11/2017

Q.13 - Chương 11: Thần Thông Thứ Tư 16/11/2017

Q.13 - Chương 10: Sự Hung Mãnh Của Minh Hà Lão Tổ (2) 16/11/2017

Q.13 - Chương 9: Sự Hung Mãnh Của Minh Hà Lão Tổ 16/11/2017

Q.13 - Chương 8: Ngươi Đã Thất Bại! 16/11/2017

Q.13 - Chương 7: Quỷ Cốc Tử Vs Đại Thế Tôn 16/11/2017

Q.13 - Chương 6: Quỷ Cốc Tử Ra Tay 16/11/2017

Q.13 - Chương 5: Ký Thác Lực Lượng Một Quốc 16/11/2017

Q.13 - Chương 4: Đại Thế Tôn Xuất Hiện 16/11/2017

Q.13 - Chương 3: Phá Phong Ấn Mệnh Số 16/11/2017

Q.13 - Chương 2: Phần Mộ Tiên Vương 16/11/2017

Q.13 - Chương 1: Chờ Chiến Đấu Một Trận 16/11/2017

Q.12 - Chương 272: Thắng 16/11/2017

Q.12 - Chương 271: Bí Mật Thiên Địa? 16/11/2017

Q.12 - Chương 270: Thiên Chi Đạo 16/11/2017

Q.12 - Chương 269: Thể Ngộ Thế Gian 16/11/2017

Q.12 - Chương 268: Chiếm Đoạt Đại Ác 16/11/2017

Q.12 - Chương 267: Thứ Chủ Hay Chân Chủ 16/11/2017

Q.12 - Chương 266: Tế Đàn Đại Đế Thứ Bảy 16/11/2017

Q.12 - Chương 265: Không Tình Nguyện 16/11/2017

Q.12 - Chương 264: Mở Mang Bờ Cõi 16/11/2017

Q.12 - Chương 263: Tướng Thần Vũ Hóa 16/11/2017

Q.12 - Chương 262: Định Âm Châu 16/11/2017

Q.12 - Chương 261: Tu Mạng 16/11/2017

Q.12 - Chương 260: Xin Nhờ Mọi Người! 16/11/2017

Q.12 - Chương 259: Đại Khí Tôn Bại, Mệnh Số Hiện! 16/11/2017

Q.12 - Chương 258: Đoạt Thân Thể 16/11/2017

Q.12 - Chương 257: Thực Lực Của Đông Phương Bất Bại 16/11/2017

Q.12 - Chương 256: Quần Hùng Đấu Trong Vô Cực (2) 16/11/2017

Q.12 - Chương 255: Quần Hùng Đấu Trong Vô Cực 16/11/2017

Q.12 - Chương 254: Quần Hùng Hội Tụ Trung Thiên Châu 16/11/2017

Q.12 - Chương 253: Ba Đại Tuyệt Thế Thần Binh 16/11/2017

Q.12 - Chương 252: Âm Mưu Của Sát Đế 16/11/2017

Q.12 - Chương 251: Hi Sinh Mình, Thành Toàn Hậu Duệ? 16/11/2017

Q.12 - Chương 250: Đại Hội Đồ Tôn 16/11/2017

Q.12 - Chương 249: Không Nể Tình Huynh Đệ 16/11/2017

Q.12 - Chương 248: Chỉ Địch Nổi Một Chưởng? 16/11/2017

Q.12 - Chương 247: Đại Khí Tôn Bất Diệt? 16/11/2017

Q.12 - Chương 246: Bất Ngờ Cứu Viện 16/11/2017

Q.12 - Chương 245: Là Vận Mệnh Của Nàng 16/11/2017

Q.12 - Chương 244: Kinh Biến 16/11/2017

Q.12 - Chương 243: Đại Khí Tôn 16/11/2017

Q.12 - Chương 242: Mệnh Số Phong Ấn 16/11/2017

Q.12 - Chương 241: Mở Phong Ấn 16/11/2017

Q.12 - Chương 240: Đến Thần Giới 16/11/2017

Q.12 - Chương 239: Một Kiếm Chứng Minh Thực Lực 16/11/2017

Q.12 - Chương 238: Có Lẽ Có Tai Họa Lớn 16/11/2017

Q.12 - Chương 237: Chờ Lúc Yếu Mà Vào 16/11/2017

Q.12 - Chương 236: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Kỷ Thứ Hai 16/11/2017

Q.12 - Chương 235: Sư Huynh Liên Thần 16/11/2017

Q.12 - Chương 234: Tướng Thần Đột Kích 16/11/2017

Q.12 - Chương 233: Thắng Bại Đã Phân 16/11/2017

Q.12 - Chương 232: Ngọn Lửa Hy Vọng 16/11/2017

Q.12 - Chương 231: Uất Ức Của Thiên Cương (2) 16/11/2017

Q.12 - Chương 230: Uất Ức Của Thiên Cương 16/11/2017

Q.12 - Chương 229: Phân Thân Liên Thần Bị Luyện Hóa 16/11/2017

Q.12 - Chương 228: Ngươi Mới Là Kẻ Sắp Chết! 16/11/2017

Q.12 - Chương 227: Thú Giao Hoán Xuất Hiện 16/11/2017

Q.12 - Chương 226: Phụ Tử Các Ngươi Làm Cái Gì Vậy? 16/11/2017

Q.12 - Chương 225: Ký Sinh 16/11/2017

Q.12 - Chương 224: Giết Chết Con Trai Của Hắn Sao? 16/11/2017

Q.12 - Chương 223: Nghiệt Tử 16/11/2017

Q.12 - Chương 222: Phụ Tử Đánh Nhau 16/11/2017

Q.12 - Chương 221: Diêm Xuyên Vs Liên Thần (1) 16/11/2017

Q.12 - Chương 220: Diêm Xuyên Xông Vào Tấn Công 16/11/2017

Q.12 - Chương 219: Di Thư Của Bách Hoàng 16/11/2017

Q.12 - Chương 218: Mỏi Mắt Trông Chờ 16/11/2017

Q.12 - Chương 217: Tuyên Chiến Thế Giới Đại Ác! 16/11/2017

Q.12 - Chương 216: Cõi Âm Sát Nhập 16/11/2017

Q.12 - Chương 215: Phong Ấn Liên Thần? 16/11/2017

Q.12 - Chương 214: Thân Thể Tướng Thần Hoàn Mỹ 16/11/2017

Q.12 - Chương 213: Không Từ Bất Cứ Thủ Đoạn Nào 16/11/2017

Q.12 - Chương 212: Thông Thiên Đã Chết 16/11/2017

Q.12 - Chương 211: Ngự Thiên Bị Tính Kế (2) 16/11/2017

Q.12 - Chương 210: Một Quyền Phân Định Thắng Thua 16/11/2017

Q.12 - Chương 209: Ngự Thiên Bị Tính Kế 16/11/2017

Q.12 - Chương 208: Liên Thần Bị Đánh Bại 16/11/2017

Q.12 - Chương 207: Thế Giới Thứ Nhất Uy Thế Hung Mãnh Vô Hạn 16/11/2017

Q.12 - Chương 206: Quái Vật Sao? 16/11/2017

Q.12 - Chương 205: Thần Phục, Hoặc Là Chết? 16/11/2017

Q.12 - Chương 204: Chế Ngự Dễ Dàng 16/11/2017

Q.12 - Chương 203: Đánh Chiếm Thế Giới Đại Thiện 16/11/2017

Q.12 - Chương 202: Cuộc Chiến Giữa Hai Thế Giới 16/11/2017

Q.12 - Chương 201: Phát Thiệp Anh Hùng Khắp Nơi 16/11/2017

Q.12 - Chương 200: Tranh Đất 16/11/2017

Q.12 - Chương 199: Thần Giới Xuất Thế 16/11/2017

Q.12 - Chương 198: Ta Ăn Hắn, Chính Là Hợp Tác! 16/11/2017

Q.12 - Chương 197: Liên Thần Tổn Thất Lớn 16/11/2017

Q.12 - Chương 196: Năng Lực Đối Kháng Liên Thần 16/11/2017

Q.12 - Chương 195: Lại Gặp Mặt? 16/11/2017

Q.12 - Chương 194: Lại Dung Hợp Hai Cương Vực 16/11/2017

Q.12 - Chương 193: Sát Ý Của Minh Vương 16/11/2017

Q.12 - Chương 192: Ý Chí Của Khổng Hoàng Thiên? 16/11/2017

Q.12 - Chương 191: Thập Ngũ Trọng Thiên 16/11/2017

Q.12 - Chương 190: Liên Thần Vs Tướng Thần! 16/11/2017

Q.12 - Chương 189: Tương Lai Nghịch Thiên Chém Mệnh Số? 16/11/2017

Q.12 - Chương 188: Tướng Thần Xuất Thế, Vạn Thi Hành Lễ 16/11/2017

Q.12 - Chương 187: Bộ Tộc Bàn Thạch Vs Các Ác Ma 16/11/2017

Q.12 - Chương 186: Bàn Sinh Hiến Tế 16/11/2017

Q.12 - Chương 185: Giá Họa 16/11/2017

Q.12 - Chương 184: Đây Là Chủ Ý Của Ngươi Sao? 16/11/2017

Q.12 - Chương 183: Kiếm Ngạo Vs Thông Thiên 16/11/2017

Q.12 - Chương 182: Kiếm Ngạo 16/11/2017

Q.12 - Chương 181: Chuyện Này Bắt Đầu Thú Vị Rồi! 16/11/2017

Q.12 - Chương 180: Ép Bộ Tộc Bàn Thạch Rời Đi 16/11/2017

Q.12 - Chương 179: Binh Phạt Bàn Thạch Phong 16/11/2017

Q.12 - Chương 178: Lùng Bắt Kẻ Phản Bội! 16/11/2017

Q.12 - Chương 177: Thiên Đào Chi Kiếm 16/11/2017

Q.12 - Chương 176: Liên Hệ Nhân Quả 16/11/2017

Q.12 - Chương 175: Khổng Gia Thần Phục 16/11/2017

Q.12 - Chương 174: Hóa Đá Thành Vàng 16/11/2017

Q.12 - Chương 173: Ta Sẽ Báo Thù 15/11/2017

Q.12 - Chương 172: Quát Lui Liên Thần 15/11/2017

Q.12 - Chương 171: Chung Sơn 15/11/2017

Q.12 - Chương 170: Có Loại Đấu Pháp Này Sao? 15/11/2017

Q.12 - Chương 169: Phản Vật Chất 15/11/2017

Q.12 - Chương 168: Tin Tức Từ Phía Bàn Sinh 15/11/2017

Q.12 - Chương 167: Nghênh Chiến 15/11/2017

Q.12 - Chương 166: Thế Giới Đại Ác Xông Tới 15/11/2017

Q.12 - Chương 165: Lạnh Nhạt 15/11/2017

Q.12 - Chương 164: Đây Là Thiên Đường Sao? 15/11/2017

Q.12 - Chương 163: Người Ngoài Hành Tinh Tới Địa Cầu 15/11/2017

Q.12 - Chương 162: Ta Cũng Muốn Đi 15/11/2017

Q.12 - Chương 161: Tỉ Lệ Một So Với Một Vạn 15/11/2017

Q.12 - Chương 160: Đi Sứ Tới Thế Giới Đại Thiên 15/11/2017

Q.12 - Chương 159: Thiên Hạ Sẽ Đại Loạn 15/11/2017

Q.12 - Chương 158: Thiên Địa Va Chạm Mạnh 15/11/2017

Q.12 - Chương 157: Thiên Giới Đại Trăn 15/11/2017

Q.12 - Chương 156: Mệnh Số Là Chân Long? 15/11/2017

Q.12 - Chương 155: Cương Thi Diêm Xuyên Vs Thanh Long Đại Đế 15/11/2017

Q.12 - Chương 154: Bốn Giới Sẽ Lập Tức Hợp Nhất! 15/11/2017

Q.12 - Chương 153: Thực Lực Của Minh Hà Lão Tổ 15/11/2017

Q.12 - Chương 152: Ta Không Cam Lòng 15/11/2017

Q.12 - Chương 151: Đổi Nghiệp Vị Đại Đế 15/11/2017

Q.12 - Chương 150: Diệt Tử Vi Đại Đế 15/11/2017

Q.12 - Chương 149: Rút Sinh Bổ Tử 15/11/2017

Q.12 - Chương 148: Thập Thất Trọng Thiên, Khám Phá Sinh Tử? 15/11/2017

Q.12 - Chương 147: Ảnh Hưởng Đến Tâm Tính 15/11/2017

Q.12 - Chương 146: Con Mắt Đáng Sợ 15/11/2017

Q.12 - Chương 145: Chuẩn Bị Tìm Ai Để Ra Tay? 15/11/2017

Q.12 - Chương 144: Vũ Hóa 15/11/2017

Q.12 - Chương 143: Kiếm Nhập Vào Thân Thể Diêm Xuyên 15/11/2017

Q.12 - Chương 142: Đại Đức Chi Ấn 15/11/2017

Q.12 - Chương 141: Giết Giết Giết 15/11/2017

Q.12 - Chương 140: Bảy Viên Yêu Chí 15/11/2017

Q.12 - Chương 139: Thần Thông Cướp Đoạt 15/11/2017

Q.12 - Chương 138: Khổng Hoàng Thiên Vs Tử Vi Đại Đế 15/11/2017

Q.12 - Chương 137: Ước Hẹn Cùng Vây Bắt 15/11/2017

Q.12 - Chương 136: Quà Tặng Của Khổng Hoàng Thiên 15/11/2017

Q.12 - Chương 135: Ý Chí Chiến Đấu Của Khổng Hoàng Thiên 15/11/2017

Q.12 - Chương 134: Thần Thông Không Gian 15/11/2017

Q.12 - Chương 133: Ngạo Nghễ Nhìn Thiên Hạ 15/11/2017

Q.12 - Chương 132: Tử Vi Đại Đế Tới 15/11/2017

Q.12 - Chương 131: Lực Phòng Ngự Đứng Đầu 15/11/2017

Q.12 - Chương 130: Loạn Lưu Xuất Hiện 15/11/2017

Q.12 - Chương 129: Làm Ra Thú Giao Hoán 15/11/2017

Q.12 - Chương 128: Lùng Bắt Thanh Long Đại Đế! 15/11/2017

Q.12 - Chương 127: Thanh Long Đại Đế Đột Kích 15/11/2017

Q.12 - Chương 126: Lại Chiến Đấu Tại Cương Vực Vĩnh Hằng 15/11/2017

Q.12 - Chương 125: Đại Chu Phục Quốc 15/11/2017

Q.12 - Chương 124: Đáng Tiếc, Các Ngươi Quá Ngu 15/11/2017

Q.12 - Chương 123: Toàn Diện Phản Công 15/11/2017

Q.12 - Chương 122: Nguyện Hóa Giải Một Lần Nguy Cơ 15/11/2017

Q.12 - Chương 121: Biến Số 15/11/2017

Q.12 - Chương 120: Thế Chi Kiếm 15/11/2017

Q.12 - Chương 119: Thế 15/11/2017

Q.12 - Chương 118: Có Người Khác Đang Ẩn Nấp Sao? 15/11/2017

Q.12 - Chương 117: Thôn Thiên Lấy Lại Thân Thể 15/11/2017

Q.12 - Chương 116: Tam Đế Vây Khốn Tru Tiên 15/11/2017

Q.12 - Chương 115: Gia Hỏa Âm Hồn Bất Tán! 15/11/2017

Q.12 - Chương 114: Chiếm Lĩnh Tây Hải Long Cung 15/11/2017

Q.12 - Chương 113: Đến Tây Hải Long Cung 15/11/2017

Q.12 - Chương 112: Trường Sinh Đại Đế Tuyên Chiến 15/11/2017

Q.12 - Chương 111: Hồ Lô Hư Vọng? 15/11/2017

Q.12 - Chương 110: Xà Tinh Tinh 15/11/2017

Q.12 - Chương 109: Bộ Tộc Nhân Xà? 15/11/2017

Q.12 - Chương 108: Diêm Xuyên Đổi Lại Thân Thể 15/11/2017

Q.12 - Chương 107: Hình Thái Thứ Tư Của Biển Máu 15/11/2017

Q.12 - Chương 106: Ngươi Là Ai? 15/11/2017

Q.12 - Chương 105: Âm Mưu Tráo Đổi 15/11/2017

Q.12 - Chương 104: Hội Chiến Tại Cửa Tùng Giang 15/11/2017

Q.12 - Chương 103: Trường Sinh Đại Đế Gặp Nạn 15/11/2017

Q.12 - Chương 102: Nằm Vùng 15/11/2017

Q.12 - Chương 101: Thỏa Thuận 15/11/2017

Q.12 - Chương 100: Thông Thiên Và Võ Chiếu Trốn Ra Được 15/11/2017

Q.12 - Chương 99: Chung Quy Quá Yếu 15/11/2017

Q.12 - Chương 98: Mẫn Hoàng 15/11/2017

Q.12 - Chương 97: Tổ Tiên? 15/11/2017

Q.12 - Chương 96: Thiêu Biển Đốt Trời 15/11/2017

Q.12 - Chương 95: Bị Truy Sát 15/11/2017

Q.12 - Chương 94: Thú Giao Hoán 15/11/2017

Q.12 - Chương 93: Mai Phục Tại Lạc Dương 15/11/2017

Q.12 - Chương 92: Cảm Thấy Nghi Ngờ 15/11/2017

Q.12 - Chương 91: Thiên Đạo Tuần Hoàn 15/11/2017

Q.12 - Chương 90: Diêm Xuyên Thứ Ba 15/11/2017

Q.12 - Chương 89: Phải Làm Sao Bây Giờ? 15/11/2017

Q.12 - Chương 88: Phong Tỏa Hoàng Tuyền Lộ 15/11/2017

Q.12 - Chương 87: Người Thừa Kế Thứ Hai... 15/11/2017

Q.12 - Chương 86: Phát Hiện Của Trường Sinh Đại Đế 15/11/2017

Q.12 - Chương 85: Tình Hình Chung Của Kỷ Thứ Hai 15/11/2017

Q.12 - Chương 84: Có Ai Quy Định? 15/11/2017

Q.12 - Chương 83: Trường Sinh Đại Đế Là Ai? 15/11/2017

Q.12 - Chương 82: Diêm Xuyên Thức Tỉnh 15/11/2017

Q.12 - Chương 81: Một Chưởng Giết Chết? 15/11/2017

Q.12 - Chương 80: Đòn Nghiêm Trọng Của Tử Vi 15/11/2017

Q.12 - Chương 79: Quả Nhiên Còn Sống! 15/11/2017

Q.12 - Chương 78: Xong Rồi Sao? 15/11/2017

Q.12 - Chương 77: Thôn Thiên Vĩ Thú Nội Loạn 15/11/2017

Q.12 - Chương 76: Cáo Trạng Đen 15/11/2017

Q.12 - Chương 75: Nâng Ta Đi Vào 15/11/2017

Q.12 - Chương 74: Thần Thú Thứ Năm 15/11/2017

Q.12 - Chương 73: Biến Thành Màu Xanh 15/11/2017

Q.12 - Chương 72: Ta Không Thể Chết Được! 15/11/2017

Q.12 - Chương 71: Thiên Đạo Tuần Hoàn? 15/11/2017

Q.12 - Chương 70: Một Phần Sáu Lực Lượng Của Hoàng? 15/11/2017

Q.12 - Chương 69: Diêm Xuyên Bị Ăn Sao? 15/11/2017

Q.12 - Chương 68: Không Có Gì Không Ăn Được? 15/11/2017

Q.12 - Chương 67: Giải Phong Ấn, Một Đám Thần Thú 15/11/2017

Q.12 - Chương 66: Bảo Bối Tốt 15/11/2017

Q.12 - Chương 65: Thôn Thiên Vĩ Thú 15/11/2017

Q.12 - Chương 64: Phong Ấn Hải Nhãn Bị Phá Hủy 15/11/2017

Q.12 - Chương 63: Đại Trận Chu Thiên Tinh Đấu Bị Lộ 15/11/2017

Q.12 - Chương 62: Phân Bố Của Các Thế Lực Lớn Trong Thiên Hạ 15/11/2017

Q.12 - Chương 61: Chỉ Có Hai Con Đường 15/11/2017

Q.12 - Chương 60: Trục Xuất Thiên Cương 15/11/2017

Q.12 - Chương 59: Nguồn Gốc Của Đại Trận Đô Thiên Thần Sát 15/11/2017

Q.12 - Chương 58: Phù Tô Phản Bội 15/11/2017

Q.12 - Chương 57: Đã Chuẩn Bị Xong? 15/11/2017

Q.12 - Chương 56: Vận Mệnh 15/11/2017

Q.12 - Chương 55: Không Nên Ngăn Cản 15/11/2017

Q.12 - Chương 54: Tướng Thần Chưa Thức Tỉnh 15/11/2017

Q.12 - Chương 53: Ta Không Cam Lòng! 15/11/2017

Q.12 - Chương 52: Miệt Thế Lại Xuất Hiện 15/11/2017

Q.12 - Chương 51: Ép Minh Vương Đi 15/11/2017

Q.12 - Chương 50: Thiên Cương, Minh Vương Nội Đấu (2) 15/11/2017

Q.12 - Chương 49: Thiên Cương, Minh Vương Nội Đấu 15/11/2017

Q.12 - Chương 48: Sự Phức Tạp Của Hoàng 15/11/2017

Q.12 - Chương 47: Ép Lui Thanh Long Đại Đế 15/11/2017

Q.12 - Chương 46: Điều Kiện Của Hoàng 15/11/2017

Q.12 - Chương 45: Thực Lực Cường Đại Của Thanh Long Đại Đế 15/11/2017

Q.12 - Chương 44: Không Phải Là Đối Thủ 15/11/2017

Q.12 - Chương 43: Lời Hứa Hẹn Của Diêm Xuyên 15/11/2017

Q.12 - Chương 42: Có Người Của Ngươi Sao? 15/11/2017

Q.12 - Chương 41: Hai Đại Đế Đích Thân Tới Đại Tần Thành 15/11/2017

Q.12 - Chương 40: Khí Linh 15/11/2017

Q.12 - Chương 39: Doanh 15/11/2017

Q.12 - Chương 38: Chín Quan Tài Hợp Lại 15/11/2017

Q.12 - Chương 37: Chờ Ta Tới Giết Ngươi 15/11/2017

Q.12 - Chương 36: Cương Thi Diêm Xuyên Vs Cương Thi Miệt Thế 15/11/2017

Q.12 - Chương 35: Bảo Vật Của Kỷ Thứ Nhất! 15/11/2017

Q.12 - Chương 34: Quá Nực Cười! 15/11/2017

Q.12 - Chương 33: Thế Chi Kiếm 15/11/2017

Q.12 - Chương 32: Miệt Thế 15/11/2017

Q.12 - Chương 31: Người Tu Luyện Thân Thể Tướng Thần 15/11/2017

Q.12 - Chương 30: Bàn Canh Quá Lợi Hại 15/11/2017

Q.12 - Chương 29: Xuất Binh Tới Bộ Tộc Bàn Thạch 15/11/2017

Q.12 - Chương 28: Muốn Chiếm Đoạt Sao? 15/11/2017

Q.12 - Chương 27: Sự Kiên Định Của Bàn Canh 15/11/2017

Q.12 - Chương 26: Thiên Giới Chu Tước 15/11/2017

Q.12 - Chương 25: Độc Kế Của Xà Hoàng 15/11/2017

Q.12 - Chương 24: Tranh Đoạt Sự Khống Chế Các Vì Sao 15/11/2017

Q.12 - Chương 23: Thanh Long Trưng Dụng Đất 15/11/2017

Q.12 - Chương 22: Thánh Đình Tam Đế Bị Diệt 15/11/2017

Q.12 - Chương 21: Đạo Chi Thủ 15/11/2017

Q.12 - Chương 20: Diêm Xuyên Vs Phá Quân (2) 15/11/2017

Q.12 - Chương 19: Diêm Xuyên Vs Phá Quân 15/11/2017

Q.12 - Chương 18: Quyết Chết Non 15/11/2017

Q.12 - Chương 17: Mãi Mãi Thiếu Một Chút 15/11/2017

Q.12 - Chương 16: Trừ Phi Ta Chết! 15/11/2017

Q.12 - Chương 15: Yêu Thiên Thương Sống Lại 15/11/2017

Q.12 - Chương 14: Liên Kết Thành Một Thể 15/11/2017

Q.12 - Chương 13: Uy Lực Của Trích Tinh Thủ 15/11/2017

Q.12 - Chương 12: Thánh Đình Tam Đế Gặp Khó Khăn 15/11/2017

Q.12 - Chương 11: Làm Sao Bây Giờ? 15/11/2017

Q.12 - Chương 10: Thiên Đình Đại Hình Di Chuyển 15/11/2017

Q.12 - Chương 9: Các Đế Xuất Hiện 15/11/2017

Q.12 - Chương 8: Cướp Đoạt Tinh Lực 15/11/2017

Q.12 - Chương 7: Phá Quân 15/11/2017

Q.12 - Chương 6: Đông Phương Chính Phái Biến Đổi 15/11/2017

Q.12 - Chương 5: Treo Quanh Thành, Răn Đe 15/11/2017

Q.12 - Chương 4: Thiên Cương Xuất Hiện 15/11/2017

Q.12 - Chương 3: Ta Chỉ Đi Ngang Qua 15/11/2017

Q.12 - Chương 2: Nghênh Chiến Người Kỷ Thứ Hai 15/11/2017

Q.12 - Chương 1: Đại Đế 15/11/2017

Q.11 - Chương 145: Thân Hóa Ngôi Sao 15/11/2017

Q.11 - Chương 144: Những Vì Sao Phát Sáng 15/11/2017

Q.11 - Chương 143: Ân Trạch Khắp Thiên Hạ 15/11/2017

Q.11 - Chương 142: Sào Bị Đánh Bại! 15/11/2017

Q.11 - Chương 141: Đấu Chi Thiên Mạch? 15/11/2017

Q.11 - Chương 140: Đại Chiến Tranh Phong Cùng Trời! 15/11/2017

Q.11 - Chương 139: Hung Uy Của Hoàng Kim Đại Đế 15/11/2017

Q.11 - Chương 138: Suy Tính Sụp Đổ 15/11/2017

Q.11 - Chương 137: Đại Đạo Chu Tước 15/11/2017

Q.11 - Chương 136: Địa Các Mở, Quỷ Cốc Tử Ngân Đồng 15/11/2017

Q.11 - Chương 135: Còn Có Cường Giả 15/11/2017

Q.11 - Chương 134: Bên Ngoài Đại Tần Thành 15/11/2017

Q.11 - Chương 133: Tại Sao Phải Giải Thích 15/11/2017

Q.11 - Chương 132: Ngồi Xem Có Kẻ Rơi Vào Bẫy 15/11/2017

Q.11 - Chương 131: Hai Quân Đối Chọi 15/11/2017

Q.11 - Chương 130: Đại Trăn Kéo Cung, Mũi Tên Không Quay Đầu Lại 15/11/2017

Q.11 - Chương 129: Bị Đẩy Ra Khỏi Cương Vực Tùng Điền? 15/11/2017

Q.11 - Chương 128: Miêu Thị 15/11/2017

Q.11 - Chương 127: Thái Âm U Tuyền 15/11/2017

Q.11 - Chương 126: Nỗi Bi Ai Của Sa Hoàng 15/11/2017

Q.11 - Chương 125: Lợi Dụng Chúng Ta? 15/11/2017

Q.11 - Chương 124: Lực Rung Động Của Những Vì Sao Trên Bầu Trời 15/11/2017

Q.11 - Chương 123: Thần Thông Thống Soái Kỷ Thứ Hai (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 122: Thần Thông Thống Soái Kỷ Thứ Hai 15/11/2017

Q.11 - Chương 121: Kết Minh 15/11/2017

Q.11 - Chương 120: Hoàng Kim Đại Đế 15/11/2017

Q.11 - Chương 119: Binh Phạt Đông Ngoại Châu 15/11/2017

Q.11 - Chương 118: Sự Khác Thường Của Yêu Thiên Thương 15/11/2017

Q.11 - Chương 117: Nữ Yêu Tinh Tắm? 15/11/2017

Q.11 - Chương 116: Diêm Xuyên Quyết Định 15/11/2017

Q.11 - Chương 115: Tam Hùng Nương Nhờ 15/11/2017

Q.11 - Chương 114: Gây Họa Nhiều Hơn 15/11/2017

Q.11 - Chương 113: Anh Hùng Trở Về 15/11/2017

Q.11 - Chương 112: Đạo Trường Bất Tử 15/11/2017

Q.11 - Chương 111: Tương Lai Gặp Lại! 15/11/2017

Q.11 - Chương 110: Vũ Hóa 15/11/2017

Q.11 - Chương 109: Thắng Thảm! 15/11/2017

Q.11 - Chương 108: Hi Sinh Bản Thân 15/11/2017

Q.11 - Chương 107: Hắn Có Sơ Hở Sao? 15/11/2017

Q.11 - Chương 106: Sự Cường Đại Của Lam 15/11/2017

Q.11 - Chương 105: Đối Chiến Với Chính Mình 15/11/2017

Q.11 - Chương 104: Xé Bách Ác Lão Ma 15/11/2017

Q.11 - Chương 103: Thu Bát Quái Đồ 15/11/2017

Q.11 - Chương 102: Thập Điện Đại Trận? 15/11/2017

Q.11 - Chương 101: Minh Hà, Phục Hy 15/11/2017

Q.11 - Chương 100: Diêm Tự Tại 15/11/2017

Q.11 - Chương 99: Tiên Thiên Bát Quái 15/11/2017

Q.11 - Chương 98: Chỉ Xích Thiên Nhai! 15/11/2017

Q.11 - Chương 97: Bên Ngoài Sở Giang Điện 15/11/2017

Q.11 - Chương 96: Quyết Tâm Của Hoàng 15/11/2017

Q.11 - Chương 95: Hoàng Buồn Khổ 15/11/2017

Q.11 - Chương 94: Hoàng Và Nhạc Nhi 15/11/2017

Q.11 - Chương 93: Dẹp Loạn Tuyệt Cung 15/11/2017

Q.11 - Chương 92: Bàng Thiên Hà Gây Sóng Gió (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 91: Bàng Thiên Hà Gây Sóng Gió 15/11/2017

Q.11 - Chương 90: Đao Đường? 15/11/2017

Q.11 - Chương 89: Đây Mới Chỉ Là Bắt Đầu 15/11/2017

Q.11 - Chương 88: Thiên Đế Diêm Xuyên 15/11/2017

Q.11 - Chương 87: Bảo Tàng Của Diêm Xuyên 15/11/2017

Q.11 - Chương 86: Thiên Đình Đại Trăn 15/11/2017

Q.11 - Chương 85: Sự Cường Đại Của Diêm Xuyên 15/11/2017

Q.11 - Chương 84: Có Ta Là Đủ! 15/11/2017

Q.11 - Chương 83: Sao Có Thể Như Vậy Được? 15/11/2017

Q.11 - Chương 82: Nghiệt Súc Ngươi Dám! 15/11/2017

Q.11 - Chương 81: Cuộc Chiến Với Các Thánh Nhân (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 80: Cuộc Chiến Với Các Thánh Nhân 15/11/2017

Q.11 - Chương 79: Do Thiên Địa Kết Hợp 15/11/2017

Q.11 - Chương 78: Hoa Sen Đen 15/11/2017

Q.11 - Chương 77: Thiên Cô Sát Tinh 15/11/2017

Q.11 - Chương 76: Ân Oán Năm Đó 15/11/2017

Q.11 - Chương 75: Thiên Hạ Vô Địch Sao? 15/11/2017

Q.11 - Chương 74: Mười Ngày Tưởng Niệm 15/11/2017

Q.11 - Chương 73: Trận Quyết Chiến Cuối Cùng 15/11/2017

Q.11 - Chương 72: Nhầm Đường Lạc Lối 15/11/2017

Q.11 - Chương 71: Đều Là Địch 15/11/2017

Q.11 - Chương 70: Hi Sinh Vì Thiên Hạ 15/11/2017

Q.11 - Chương 69: Thực Lực Của Hồng Quân 15/11/2017

Q.11 - Chương 68: Phá? 15/11/2017

Q.11 - Chương 67: Thông Thiên Tái Chiến 15/11/2017

Q.11 - Chương 66: Không Phải Tỷ Muội? 15/11/2017

Q.11 - Chương 65: Vũ Chiếu Đột Phá 15/11/2017

Q.11 - Chương 64: Dáng Vẻ Của Cung Chủ Tuyệt Cung 15/11/2017

Q.11 - Chương 63: Ta Muốn Đấu Với Tất Cả Mọi Người! 15/11/2017

Q.11 - Chương 62: Bí Mật Của Thiên Địa 15/11/2017

Q.11 - Chương 61: Hồng Quân Bố Trí Trận Đấu 15/11/2017

Q.11 - Chương 60: Bốn Phương Vận Động 15/11/2017

Q.11 - Chương 59: Thông Thiên Đột Phá 15/11/2017

Q.11 - Chương 58: Thiên Các, Địa Các 15/11/2017

Q.11 - Chương 57: Thiên Các, Địa Các 15/11/2017

Q.11 - Chương 56: Không Mạng Chi Hồn 15/11/2017

Q.11 - Chương 55: Đơn Giản Tới Cực Điểm 15/11/2017

Q.11 - Chương 54: Có Lẽ Là Trùng Tên! 15/11/2017

Q.11 - Chương 53: Tìm Người Hỗ Trợ 15/11/2017

Q.11 - Chương 52: Gặp Lại Phần Mộ Quỷ Hỏa 15/11/2017

Q.11 - Chương 51: Thức Tỉnh 15/11/2017

Q.11 - Chương 50: Thứ Quan Trọng Nhất! 15/11/2017

Q.11 - Chương 49: Niêm Phong Tinh Thuần 15/11/2017

Q.11 - Chương 48: Ký Ức Của Quỷ Cốc Tử 15/11/2017

Q.11 - Chương 47: Người Vô Cùng Xui Xẻo 15/11/2017

Q.11 - Chương 46: Cứu Rỗi Tâm Linh 15/11/2017

Q.11 - Chương 45: Ký Ức Không Thể Quên 15/11/2017

Q.11 - Chương 44: Tiểu Bách Ế Trong Mộng (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 43: Tiểu Bách Ế Trong Mộng 15/11/2017

Q.11 - Chương 42: Vạn Yểm Luyện Tâm? 15/11/2017

Q.11 - Chương 41: Đấu Tâm 15/11/2017

Q.11 - Chương 40: Hợp Bốn Giới, Diệt Chúng Sinh 15/11/2017

Q.11 - Chương 39: Ta Làm Gì Sai? 15/11/2017

Q.11 - Chương 38: Miêu Miêu Bị Thương 15/11/2017

Q.11 - Chương 37: Minh Hữu Của Diêm Xuyên 15/11/2017

Q.11 - Chương 36: Tất Cả Đến Đây Đi! 15/11/2017

Q.11 - Chương 35: Cừu Tộc Chí Tôn 15/11/2017

Q.11 - Chương 34: Chân Hùng Chịu Phục 15/11/2017

Q.11 - Chương 33: Tái Chiến Chân Hùng 15/11/2017

Q.11 - Chương 32: Mạnh Ma Nữ 15/11/2017

Q.11 - Chương 31: Tử Tử Thức Tỉnh 15/11/2017

Q.11 - Chương 30: Cuộc Chiến Đã Kết Thúc 15/11/2017

Q.11 - Chương 29: Mộng Tam Sinh Ra Tay 15/11/2017

Q.11 - Chương 28: Đại Đạo Hắc Long 15/11/2017

Q.11 - Chương 27: Diêm Xuyên Vs Quỷ Như Lai 15/11/2017

Q.11 - Chương 26: Trước Đại Hùng Bảo Điện 15/11/2017

Q.11 - Chương 25: Thật Sự Có Mục Đích Sao? 15/11/2017

Q.11 - Chương 24: Quyết Chiến Sắp Tới 15/11/2017

Q.11 - Chương 23: Từ Bỏ? 15/11/2017

Q.11 - Chương 22: Đại Thắng 15/11/2017

Q.11 - Chương 21: Ai Có Thể Tính Xa Hơn (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 20: Ai Có Thể Tính Xa Hơn 15/11/2017

Q.11 - Chương 19: Tiêu Diệt Ba Đại Như Lai 15/11/2017

Q.11 - Chương 18: Có Mai Phục! 15/11/2017

Q.11 - Chương 17: Dẫn Toàn Lực Hành Động (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 16: Dốc Toàn Lực Hành Động 15/11/2017

Q.11 - Chương 15: Bắt Hắn Phải Trả Giá Đắt! 15/11/2017

Q.11 - Chương 14: Thật To Gan! 15/11/2017

Q.11 - Chương 13: Giết La Sát Như Lai (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 12: Dụ Giết La Sát Như Lai 15/11/2017

Q.11 - Chương 11: Tính Kế Với U Minh Hải 15/11/2017

Q.11 - Chương 10: Tự Nhiên Dựng Chuyện 15/11/2017

Q.11 - Chương 9: U Minh Hải 15/11/2017

Q.11 - Chương 8: Quỷ Như Lai 15/11/2017

Q.11 - Chương 7: Thánh Nhân Quỳ Lạy? 15/11/2017

Q.11 - Chương 6: Hoàng Thiên Lệnh 15/11/2017

Q.11 - Chương 5: Thể Hiện Thần Uy! 15/11/2017

Q.11 - Chương 4: Tỷ Muội Kỳ Hoa 15/11/2017

Q.11 - Chương 3: Điệp Hậu Và Miêu Miêu (2) 15/11/2017

Q.11 - Chương 2: Điệp Hậu Và Miêu Miêu 15/11/2017

Q.11 - Chương 1: Mười Lăm Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 152: Thu Hoạch 15/11/2017

Q.10 - Chương 151: Đối Kháng Thiên Số. 15/11/2017

Q.10 - Chương 150: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Trong Kỷ Đệ Tam, Khổng Hoàng Thiên 15/11/2017

Q.10 - Chương 149: Cái Giá Của Cuồng Vọng. 15/11/2017

Q.10 - Chương 148: Độc Cô Phá Thiên Tới 15/11/2017

Q.10 - Chương 147: Uy Lực Của Tân Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 146: Kho Báu 15/11/2017

Q.10 - Chương 145: Đột Phá Tổ Tiên 15/11/2017

Q.10 - Chương 144: Bổ Đủ Thiên Đạo, Lực Lượng Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 143: Lần Thứ Hai Đột Phá 15/11/2017

Q.10 - Chương 142: Lợi Dụng Đột Phá 15/11/2017

Q.10 - Chương 141: U Hải Đến Tập Kích. 15/11/2017

Q.10 - Chương 140: U Hải Giáo Chủ. 15/11/2017

Q.10 - Chương 139: Sào 15/11/2017

Q.10 - Chương 138: Độc Cô Phá Thiên Bại Trận 15/11/2017

Q.10 - Chương 137: Binh, Tiền 15/11/2017

Q.10 - Chương 136: Độc Cô Cửu Kiếm (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 135: Độc Cô Cửu Kiếm (Thượng) 15/11/2017

Q.10 - Chương 134: Độc Cô Vô Địch Đấu Với Độc Cô Phá Thiên. 15/11/2017

Q.10 - Chương 133: Đi Về Phía Nam 15/11/2017

Q.10 - Chương 132: Khổng Hạt Tử 15/11/2017

Q.10 - Chương 131: Trao Đổi 15/11/2017

Q.10 - Chương 130: Thư Chiến 15/11/2017

Q.10 - Chương 129: Một Kiếm Phá Thương Thiên Chi Nhãn 15/11/2017

Q.10 - Chương 128: Hung Uy Của Sư Phụ Võ Chiếu 15/11/2017

Q.10 - Chương 127: Cương Thi Hung Mãnh (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 126: Cương Thi Hung Mãnh. 15/11/2017

Q.10 - Chương 125: Mười Hai Thánh Nhân Tụ Tập Lại Đại Tần 15/11/2017

Q.10 - Chương 124: Thương Thiên Chi Nhãn (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 123: Thương Thiên Chi Nhãn 15/11/2017

Q.10 - Chương 122: Đánh 15/11/2017

Q.10 - Chương 121: Sứ Giả Của Đại Hình Thiên Đình 15/11/2017

Q.10 - Chương 120: Táng Thiên Đồng Quan 15/11/2017

Q.10 - Chương 119: Bàn Sinh Nhất Tộc. 15/11/2017

Q.10 - Chương 118: Bàn Sinh Quái Vật 15/11/2017

Q.10 - Chương 117: Bàn Thạch Nhất Tộc 15/11/2017

Q.10 - Chương 116: Thất Bại Trong Gang Tấc. 15/11/2017

Q.10 - Chương 115: Đại Chiến Quyết Liệt 15/11/2017

Q.10 - Chương 114: Đại Tần Thiên Đình Đấu Với Đại Trăn Thánh Đình 15/11/2017

Q.10 - Chương 113: Đại Thế Giới, Đại Tần Thiên Đình, Ta Là Thiên. 15/11/2017

Q.10 - Chương 112: Ngự Tỉ Của Đại Tần Thiên Đình 15/11/2017

Q.10 - Chương 111: Hai Quỷ Cốc Tử 15/11/2017

Q.10 - Chương 110: Trẫm Không Cần Các Ngươi Đầu Hàng! Thần Kiếm Sơn Trang Đều Phải Chết! 15/11/2017

Q.10 - Chương 109: Binh Phạt Tây Kiếm Cương Vực 15/11/2017

Q.10 - Chương 108: Thư Chiêu Cáo Thiên Hạ 15/11/2017

Q.10 - Chương 107: Chuyển Thủ Thành Công, Diêm Xuyên Trở Về. 15/11/2017

Q.10 - Chương 106: Con Đường Tìm Báu Vật Của Đông Phương Chính Phái (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 105: Con Đường Tìm Báu Vật Của Đông Phương Chính Phái (Thượng) 15/11/2017

Q.10 - Chương 104: Giằng Co 15/11/2017

Q.10 - Chương 103: Quỷ Cốc Tử Làm Phản 15/11/2017

Q.10 - Chương 102: Biến Cố Hàm Dương 15/11/2017

Q.10 - Chương 101: Ủy Thác Của Tây Môn Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 100: Tam Đế Thánh Đình 15/11/2017

Q.10 - Chương 99: Lại Bắt Giữ Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 98: Lửa Giận Trút Ra, Tu Vi Phá 15/11/2017

Q.10 - Chương 97: Điên Cuồng 15/11/2017

Q.10 - Chương 96: Phát Tiết. 15/11/2017

Q.10 - Chương 95: Gia Gia. 15/11/2017

Q.10 - Chương 94: Bách Thụ Truyền Lời. 15/11/2017

Q.10 - Chương 93: Bách Thụ Bất Tử Thì Bách Thị Tộc Bất Diệt. 15/11/2017

Q.10 - Chương 92: Sa Hoàng Bổ Thiên Đạo 15/11/2017

Q.10 - Chương 91: Bạo Động 15/11/2017

Q.10 - Chương 90: Sa Hoàng Chi Quan 15/11/2017

Q.10 - Chương 89: Quần Hùng Tụ 15/11/2017

Q.10 - Chương 88: Cự Bảo Hiện Thế 15/11/2017

Q.10 - Chương 87: Là Lãnh Địa Của Ai? 15/11/2017

Q.10 - Chương 86: Công Dã Tràng 15/11/2017

Q.10 - Chương 85: Chiến Thắng? 15/11/2017

Q.10 - Chương 84: Chém Giết 15/11/2017

Q.10 - Chương 83: Là Ai Tính Kế Ai? 15/11/2017

Q.10 - Chương 82: Thuật Soán Mệnh Bách Gia 15/11/2017

Q.10 - Chương 81: Quyết Đấu Giữa Soán Mệnh Sư 15/11/2017

Q.10 - Chương 80: Lại Trùng Phùng. 15/11/2017

Q.10 - Chương 79: Diêm Xuyên Đến 15/11/2017

Q.10 - Chương 78: Thiên Cơ Tử 15/11/2017

Q.10 - Chương 77: Bắt Hết Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 76: Sát Đạo Kim Thân 15/11/2017

Q.10 - Chương 75: Công Dương Tử (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 74: Công Dương Tử (Thượng) 15/11/2017

Q.10 - Chương 73: Trung Ương Cương Vực 15/11/2017

Q.10 - Chương 72: Kỷ Đệ Tứ 15/11/2017

Q.10 - Chương 71: Bắt Giữ Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 70: Thân Bại Danh Liệt 15/11/2017

Q.10 - Chương 69: Tội Đáng Muôn Chết 15/11/2017

Q.10 - Chương 68: Điều Khiển 15/11/2017

Q.10 - Chương 67: Thánh Nhân Giúp Đỡ. 15/11/2017

Q.10 - Chương 66: Sự Khủng Bố Của Diêm Xuyên Cương Thi 15/11/2017

Q.10 - Chương 65: Lờ Mờ Mê Ly 15/11/2017

Q.10 - Chương 64: Uy Hiếp Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 63: Hóa Tôn Thiên Thánh Nhân Bức Hướng Đại Tần Thành 15/11/2017

Q.10 - Chương 62: Lý Tư Bị Bắt 15/11/2017

Q.10 - Chương 61: Khô Hải Giáo Chủ 15/11/2017

Q.10 - Chương 60: Diêm Xuyên Đấu Võ Chiếu 15/11/2017

Q.10 - Chương 59: Tru Sát Phượng Đế (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 58: Tru Sát Phượng Đế 15/11/2017

Q.10 - Chương 57: Hăm Dọa Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 56: Miêu Miêu Là Thương Thiên Huyền Diệu Chuyển Thế? 15/11/2017

Q.10 - Chương 55: Uy Lực Của Mệnh Kiếp 15/11/2017

Q.10 - Chương 54: Đắc Ý 15/11/2017

Q.10 - Chương 53: Chiến Đấu 15/11/2017

Q.10 - Chương 52: Chém Tận Giết Tuyệt (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 51: Chém Tận Giết Tuyệt 15/11/2017

Q.10 - Chương 50: Lo Lắng Của Đạo Tặc 15/11/2017

Q.10 - Chương 49: Rốt Cuộc Phát Hiện Âm Mưu 15/11/2017

Q.10 - Chương 48: Hủy Diệt Căn Cơ Của Ngô Thiên Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 47: Khiêu Chiến 15/11/2017

Q.10 - Chương 46: Bức Chiến Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 45: Tìm Cái Chết 15/11/2017

Q.10 - Chương 44: Cút Đi 15/11/2017

Q.10 - Chương 43: Ngoại Sự Xử Lấy Thân Phạm Hiểm 15/11/2017

Q.10 - Chương 42: Thánh Chỉ Trắng 15/11/2017

Q.10 - Chương 41: Phu Thê Trùng Phùng 15/11/2017

Q.10 - Chương 40: Liếc Mắt Đã Vạn Năm 15/11/2017

Q.10 - Chương 39: Bỏ Chạy 15/11/2017

Q.10 - Chương 38: Phụ Tử Đấu Với Nhau 15/11/2017

Q.10 - Chương 37: Minh Vương 15/11/2017

Q.10 - Chương 36: Gặp Nạn 15/11/2017

Q.10 - Chương 35: Bàn Tay 15/11/2017

Q.10 - Chương 34: Hấp Dẫn 15/11/2017

Q.10 - Chương 33: Xuất Binh 15/11/2017

Q.10 - Chương 32: Thái Bình Công Chúa 15/11/2017

Q.10 - Chương 31: Phụ Tử Gặp Nhau 15/11/2017

Q.10 - Chương 30: Hắc Ám Quỷ Cốc Tử 15/11/2017

Q.10 - Chương 29: Tự Có Tính Toán Riêng 15/11/2017

Q.10 - Chương 28: Giết Chết Tam Thái Tử Của Phượng Hoàng Tộc 15/11/2017

Q.10 - Chương 27: Cứu Ta 15/11/2017

Q.10 - Chương 26: Huyết Hải Không Khô, Diêm Xuyên Bất Tử (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 25: Huyết Hải Không Khô, Diêm Xuyên Bất Tử (Thượng) 15/11/2017

Q.10 - Chương 24: Lộ Ra Không Gian 15/11/2017

Q.10 - Chương 23: Xác Của Hoàng Kim Đại Đế 15/11/2017

Q.10 - Chương 22: Thân Phận Của Sát Đế 15/11/2017

Q.10 - Chương 21: Quật Nhật 15/11/2017

Q.10 - Chương 20: Kim Chúc Thú 15/11/2017

Q.10 - Chương 19: Trĩ Hậu Thỏa Hiệp 15/11/2017

Q.10 - Chương 18: Khắp Nơi Chèn Ép 15/11/2017

Q.10 - Chương 17: Thắng 15/11/2017

Q.10 - Chương 16: Toái Dương Cương Vực 15/11/2017

Q.10 - Chương 15: Mệnh Kiếp (Hạ) 15/11/2017

Q.10 - Chương 14: Mệnh Kiếp 15/11/2017

Q.10 - Chương 13: Luyện Hóa Bạo Tạc Thú 15/11/2017

Q.10 - Chương 12: Tranh Nhau Bạo Tạc Thú 15/11/2017

Q.10 - Chương 11: Tây Môn Thánh Nhân 15/11/2017

Q.10 - Chương 10: Bắt Giữ Bạo Tạc Thú 15/11/2017

Q.10 - Chương 9: Bạo Tạc Thú 15/11/2017

Q.10 - Chương 8: Quái Vật Bên Dưới Hải Nhãn 15/11/2017

Q.10 - Chương 7: Tuyệt Đối Băng Hàn 15/11/2017

Q.10 - Chương 6: Tổ Long Thành Tổ 15/11/2017

Q.10 - Chương 5: Đại Chiến Kết Thúc 15/11/2017

Q.10 - Chương 4: Đông Hải Long Hoàng, Ngao Đông Đấu Với Tây Hải Long Hoàng, Thành Tổ 15/11/2017

Q.10 - Chương 3: Người Làm Chứng 15/11/2017

Q.10 - Chương 2: Trên Đông Hải 15/11/2017

Q.10 - Chương 1: Đại Hỏa 15/11/2017

Q.9 - Chương 115: Bảo Bối 15/11/2017

Q.9 - Chương 114: Kỳ Nghỉ Thứ Nhất 15/11/2017

Q.9 - Chương 113: Bất Đắc Dĩ Của Thánh Nhân 15/11/2017

Q.9 - Chương 112: Tả Xuân Thu 15/11/2017

Q.9 - Chương 111: Làm Sao Bây Giờ? 15/11/2017

Q.9 - Chương 110: Thưởng Giết Tổ Tiên 15/11/2017

Q.9 - Chương 109: Không Một Người Nào Chạy Thoát! 15/11/2017

Q.9 - Chương 108: Cổ Tiên Chém Thiên Đạo 15/11/2017

Q.9 - Chương 107: Diễn Sinh Giới, Bắt Chước Thánh Nhân 15/11/2017

Q.9 - Chương 106: Bốn Cuộc Chiến Loạn 15/11/2017

Q.9 - Chương 105: Thánh Nhân Vs Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm 15/11/2017

Q.9 - Chương 104: Thiên Hạ Đệ Nhất Kiếm 15/11/2017

Q.9 - Chương 103: Chứng Minh Sự Trong Sạch 15/11/2017

Q.9 - Chương 102: Thất Khiếu Linh Lung Tâm? 15/11/2017

Q.9 - Chương 101: Doãn Chí Thành 15/11/2017

Q.9 - Chương 100: Tai Ương Của Doãn Gia (2) 15/11/2017

Q.9 - Chương 99: Tai Ương Của Doãn Gia 15/11/2017

Q.9 - Chương 98: Chiến Trường Thiên Ngoại Thiên 15/11/2017

Q.9 - Chương 97: Đại Kiếp Nạn Thượng Cổ Ngày Trước 15/11/2017

Q.9 - Chương 96: Phù Tô 15/11/2017

Q.9 - Chương 95: Đại Thọ Thánh Nhân 15/11/2017

Q.9 - Chương 94: Thái Độ Của Khổng Hạt Tử 15/11/2017

Q.9 - Chương 93: Ngón Tay Đấu Kiếm 15/11/2017

Q.9 - Chương 92: Thị Vệ Tội Tử 15/11/2017

Q.9 - Chương 91: Diêm Lão Ma 15/11/2017

Q.9 - Chương 90: Khổng Hạt Tử 15/11/2017

Q.9 - Chương 89: Ăn 15/11/2017

Q.9 - Chương 88: Tiến Vào Thiên Đạo 15/11/2017

Q.9 - Chương 87: Kẻ Thù Ở Khắp Thiên Hạ 15/11/2017

Q.9 - Chương 86: Đáp Ứng? 15/11/2017

Q.9 - Chương 85: Hung Đồng Thiên Tai 15/11/2017

Q.9 - Chương 84: Điệp Hậu 15/11/2017

Q.9 - Chương 83: Làm Sao Có Thể Đoán Được? 15/11/2017

Q.9 - Chương 82: Làm Chuyện Bất Nghĩa? 15/11/2017

Q.9 - Chương 81: Thêm Một Táng Thiên Đồng Quan 15/11/2017

Q.9 - Chương 80: Thiên Nhân Cung 15/11/2017

Q.9 - Chương 79: Thương Thiên Huyền Diệu 15/11/2017

Q.9 - Chương 78: Thánh Nhân Mời 15/11/2017

Q.9 - Chương 77: Ta Chết Cũng Đáng! 15/11/2017

Q.9 - Chương 76: Man Long Chịu Phục 15/11/2017

Q.9 - Chương 75: Thế Giới Thứ Nhất 15/11/2017

Q.9 - Chương 74: Giết Gà Dọa Khỉ 15/11/2017

Q.9 - Chương 73: Hạ Thủ Lưu Tình! 15/11/2017

Q.9 - Chương 72: Thông Thiên Giáo Chủ 15/11/2017

Q.9 - Chương 71: Chí Tình Chí Nghĩa 15/11/2017

Q.9 - Chương 70: Huynh Đệ Tình Thâm 15/11/2017

Q.9 - Chương 69: Có Người Muốn Nói Chuyện 15/11/2017

Q.9 - Chương 68: Quần Hùng Bao Vây 15/11/2017

Q.9 - Chương 67: Thiên Hạ Đại Khảo 15/11/2017

Q.9 - Chương 66: Mưa Gió Nổi Lên 15/11/2017

Q.9 - Chương 65: Mưa Gió Nổi Lên 15/11/2017

Q.9 - Chương 64: Hủy Diệt Tử Thanh 15/11/2017

Q.9 - Chương 63: Đại Chiến 15/11/2017

Q.9 - Chương 62: Đại Hư Vô Thiên Áo Thuật 15/11/2017

Q.9 - Chương 61: Trước Cuộc Chiến 15/11/2017

Q.9 - Chương 60: Tiến Quân Vào Tử Thanh Cương Vực 15/11/2017

Q.9 - Chương 59: Bạch Khởi Quay Về Vị Trí Cũ 15/11/2017

Q.9 - Chương 58: Tống Thiên Nhân 15/11/2017

Q.9 - Chương 57: Lập Tức 15/11/2017

Q.9 - Chương 56: Hơi Yếu 15/11/2017

Q.9 - Chương 55: Bạch Đế Thiên Trả Thù 15/11/2017

Q.9 - Chương 54: Tử Cừu 15/11/2017

Q.9 - Chương 53: Tru Tiên Tứ Kiếm 15/11/2017

Q.9 - Chương 52: Trả Thù 15/11/2017

Q.9 - Chương 51: Đông Ngoại Châu Đại Thế 15/11/2017

Q.9 - Chương 50: Tổ Tiên Lúng Túng 15/11/2017

Q.9 - Chương 49: Không Để Tổ Tiên Chạy Thoát 15/11/2017

Q.9 - Chương 48: Cách Thành Tựu Tổ Tiên 15/11/2017

Q.9 - Chương 47: Bách Ác Lão Ma 15/11/2017

Q.9 - Chương 46: Một Đám Vong Ân Phụ Nghĩa 15/11/2017

Q.9 - Chương 45: Lại Là Một Đằng Yêu 15/11/2017

Q.9 - Chương 44: Ta Không Yên Tâm 15/11/2017

Q.9 - Chương 43: Thành Công Bổ Thiên 15/11/2017

Q.9 - Chương 42: Thanh Thiên Đạo 15/11/2017

Q.9 - Chương 41: Thể Phục Chế Năm Trăm Thiên Đạo 15/11/2017

Q.9 - Chương 40: Linh Cảm Điện 15/11/2017

Q.9 - Chương 39: Bách Thiện Lão Nhân 15/11/2017

Q.9 - Chương 38: Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ta Bất Bại (Hạ)! 15/11/2017

Q.9 - Chương 37: Nhật Xuất Đông Phương, Duy Ta Bất Bại (Thượng)! 15/11/2017

Q.9 - Chương 36: Cẩu Thần 15/11/2017

Q.9 - Chương 35: Công Dương Bôn Lôi Tự Chuốc Lấy Khổ (Hạ) 15/11/2017

Q.9 - Chương 34: Công Dương Bôn Lôi Tự Chuốc Lấy Khổ 15/11/2017

Q.9 - Chương 33: Song Long Kéo Xe 15/11/2017

Q.9 - Chương 32: Tới Đông Hải Long Cung 15/11/2017

Q.9 - Chương 31: Thống Nhất Vạn Quỷ Cương Vực (Hạ) 15/11/2017

Q.9 - Chương 30: Thống Nhất Vạn Quỷ Cương Vực (Thượng) 15/11/2017

Q.9 - Chương 29: Diêm Xuyên Cương Thi Vương Mạnh Mẽ 15/11/2017

Q.9 - Chương 28: Tả Gia 15/11/2017

Q.9 - Chương 27: Minh Long, Thất Sát 15/11/2017

Q.9 - Chương 26: Cả Đời Không Hối Hận 15/11/2017

Q.9 - Chương 25: Kỳ Thánh 15/11/2017

Q.9 - Chương 24: Tinh La Kỳ Quán 15/11/2017

Q.9 - Chương 23: Táng Thiên Đồng Quan Thứ Ba 15/11/2017

Q.9 - Chương 22: Mua Quan 15/11/2017

Q.9 - Chương 21: Bàng Thiên Hà 14/11/2017

Q.9 - Chương 20: Bàng Thiên Hà 14/11/2017

Q.9 - Chương 19: Cái Giá Xâm Phạm Hàm Dương 14/11/2017

Q.9 - Chương 18: Đối Chiến Long Ngũ 14/11/2017

Q.9 - Chương 17: Đạo Thần, Long Ngũ 14/11/2017

Q.9 - Chương 16: Thủy Long Cự Mạch 14/11/2017

Q.9 - Chương 15: Chúng? 14/11/2017

Q.9 - Chương 14: Cuồng Tướng Lã Bất Vi (Hạ) 14/11/2017

Q.9 - Chương 13: Cuồng Tướng Lã Bất Vi (Thượng) 14/11/2017

Q.9 - Chương 12: Binh Phạt Hai Triều? 14/11/2017

Q.9 - Chương 11: Đại Tần Thành, Trung Ương Điện 14/11/2017

Q.9 - Chương 10: Hoàng Tuyền Lộ Mở 14/11/2017

Q.9 - Chương 9: Hóa Thê Lương 14/11/2017

Q.9 - Chương 8: Quan Sát 14/11/2017

Q.9 - Chương 7: Cương Thi Vương Diêm Xuyên Xuất Thế 14/11/2017

Q.9 - Chương 6: Chiến Tranh 14/11/2017

Q.9 - Chương 5: Cách Cục Của Thiên Hạ. 14/11/2017

Q.9 - Chương 4: Đại Trăn Thánh Đình Cường Thế 14/11/2017

Q.9 - Chương 3: Lên Thánh Đình 14/11/2017

Q.9 - Chương 2: Cường Thế Quân Lâm 14/11/2017

Q.9 - Chương 1: Tiến Vào Tiên Giới 14/11/2017

Q.8 - Chương 50: Lấy Đạo Ấn 14/11/2017

Q.8 - Chương 49: Ký Ức Của Kiếp Thứ Nhất 14/11/2017

Q.8 - Chương 48: Song Kiếp Đồng Hàng 14/11/2017

Q.8 - Chương 47: Độ Kiếp Khủng Bố 14/11/2017

Q.8 - Chương 46: Thánh Thượng Có Chỉ, Độ Kiếp Thành Tiên (Hạ) 14/11/2017

Q.8 - Chương 45: Thánh Thượng Có Chỉ, Độ Kiếp Thành Tiên (Thượng) 14/11/2017

Q.8 - Chương 44: Chân Long Cương Vực 14/11/2017

Q.8 - Chương 43: Quần Hùng Chờ Đợi 14/11/2017

Q.8 - Chương 42: Đốt Sách Chôn Nhân Tài 14/11/2017

Q.8 - Chương 41: Đám Người Mạnh Mẽ Đến Đáng Sợ (Hạ). 14/11/2017

Q.8 - Chương 40: Đám Người Mạnh Mẽ Đến Đáng Sợ (Thượng) 14/11/2017

Q.8 - Chương 39: Năm Ngàn Năm, Tỉnh Mộng Trở Về 14/11/2017

Q.8 - Chương 38: Hạo Nhiên Chi Khí 14/11/2017

Q.8 - Chương 37: Tiến Quân Cự Lộc Thư Viện 14/11/2017

Q.8 - Chương 36: Nhất Mộng Năm Ngàn Năm 14/11/2017

Q.8 - Chương 35: Thời Cục Thiên Hạ Năm Nghìn Năm (Hạ) 14/11/2017

Q.8 - Chương 34: Thời Cục Thiên Hạ Năm Nghìn Năm (Thượng). 14/11/2017

Q.8 - Chương 33: Con Đường Năm Ngàn Năm 14/11/2017

Q.8 - Chương 32: Sắp Xếp Cự Lộc Thư Viện 14/11/2017

Q.8 - Chương 31: Năm Nghìn Năm 14/11/2017

Q.8 - Chương 30: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân 14/11/2017

Q.8 - Chương 29: Lại Chiến Thắng 14/11/2017

Q.8 - Chương 28: Minh Hà Lão Tổ 14/11/2017

Q.8 - Chương 27: Mục Đích Của Liên Thần 14/11/2017

Q.8 - Chương 26: Đại Trăn Thiên Triều Đấu Với Đạt Phật Thiên Triều 14/11/2017

Q.8 - Chương 25: Tất Cả Đều Là Giả 14/11/2017

Q.8 - Chương 24: Phùng Thiệu Làm Phản 14/11/2017

Q.8 - Chương 23: Vấn Thiên Lệnh Thật Giả 14/11/2017

Q.8 - Chương 22: Đột Phá! Vô Địch? 14/11/2017

Q.8 - Chương 21: Sinh Tử Bộ Nguyền Rủa 14/11/2017

Q.8 - Chương 20: Diêm Xuyên Đấu Với Khổng Ma Vương (Hạ) 14/11/2017

Q.8 - Chương 19: Diêm Xuyên Đấu Với Khổng Ma Vương (Thượng) 14/11/2017

Q.8 - Chương 18: Ma Vương Hàng Lâm, Hung Thần Ngập Trời! 14/11/2017

Q.8 - Chương 17: Khổng Gia Phản Quốc 14/11/2017

Q.8 - Chương 16: Binh Phạt Tây Thần Châu (Hạ) 14/11/2017

Q.8 - Chương 15: Binh Phạt Tây Thần Châu (Thượng) 14/11/2017

Q.8 - Chương 14: Cùng Đế Cùng Chết 14/11/2017

Q.8 - Chương 13: Thích Khách (Hạ) 14/11/2017

Q.8 - Chương 12: Thích Khách 14/11/2017

Q.8 - Chương 11: Bách Hoàng Và Bách Ế 14/11/2017

Q.8 - Chương 10: Lại Gặp Thế Giới Thụ 14/11/2017

Q.8 - Chương 9: Biến Đổi 14/11/2017

Q.8 - Chương 8: Cực Độ Sao? 14/11/2017

Q.8 - Chương 7: Dùng Ngôn Ngữ Đẩy Lùi Mộng Tam Sinh. 14/11/2017

Q.8 - Chương 6: Diêm Xuyên Vs Mộng Tam Sinh 14/11/2017

Q.8 - Chương 5: Hỏa Nha Hồ Lô 14/11/2017

Q.8 - Chương 4: Sát Đế 14/11/2017

Q.8 - Chương 3: Thiên Hạ 14/11/2017

Q.8 - Chương 2: Tranh Giành Đạo Ấn 14/11/2017

Q.8 - Chương 1: Đạo Ấn 14/11/2017

Q.7 - Chương 65: Trấn Áp Đại Địa 14/11/2017

Q.7 - Chương 64: Ba Phần Thiên Hạ 14/11/2017

Q.7 - Chương 63: Đạo Ấn Chi Mật 14/11/2017

Q.7 - Chương 62: Ba Nghìn Thiên Đạo 14/11/2017

Q.7 - Chương 61: Đạo Thần Sơ Cấp 14/11/2017

Q.7 - Chương 60: Khổng Ngạo Thiên Đoạt Người 14/11/2017

Q.7 - Chương 59: Cái Hồ Lô Thứ Hai 14/11/2017

Q.7 - Chương 58: Cái Chết Của Công Dương Thao Lược (Hạ) 14/11/2017

Q.7 - Chương 57: Cái Chết Của Công Dương Thao Lược (Thượng) 14/11/2017

Q.7 - Chương 56: Khổng Ngạo Thiên Trở Về 14/11/2017

Q.7 - Chương 55: Đoạt Vị 14/11/2017

Q.7 - Chương 54: Lại Giải Phong 14/11/2017

Q.7 - Chương 53: Thánh Địa Thần Tông! 14/11/2017

Q.7 - Chương 52: Quyết Đấu Không Biết Xấu Hổ 14/11/2017

Q.7 - Chương 51: Nhìn Lén 14/11/2017

Q.7 - Chương 50: Thứ Bên Trong Táng Thiên Đồng Quan 14/11/2017

Q.7 - Chương 49: Hai Cha Con Nhận Nhau (Hạ). 14/11/2017

Q.7 - Chương 48: Hai Cha Con Nhận Nhau 14/11/2017

Q.7 - Chương 47: Vạn Chưởng Ma Quân, Khổng Ma Vương (Hạ). 14/11/2017

Q.7 - Chương 46: Vạn Chưởng Ma Quân, Khổng Ma Vương (Thượng). 14/11/2017

Q.7 - Chương 45: Phùng Thiệu Nêu Ý Kiến 14/11/2017

Q.7 - Chương 44: Mưu Kế 14/11/2017

Q.7 - Chương 43: Giải Sầu 14/11/2017

Q.7 - Chương 42: Dùng Món Ăn Truyền Lời 14/11/2017

Q.7 - Chương 41: Thỏ 14/11/2017

Q.7 - Chương 40: Thăm Con 14/11/2017

Q.7 - Chương 39: Công Dương Thao Lược 14/11/2017

Q.7 - Chương 38: Thương Con 14/11/2017

Q.7 - Chương 37: Tính Kế Người Lại Hại Ta! 14/11/2017

Q.7 - Chương 36: Nắm Giữ Hơn Nửa Lãnh Thổ Trong Thiên Hạ! 14/11/2017

Q.7 - Chương 35: Lời Hẹn Của Hai Đế 14/11/2017

Q.7 - Chương 34: Bày Bố Tại Tiên Giới 14/11/2017

Q.7 - Chương 33: Phá Tan Cánh Cửa Tiên Giới? 14/11/2017

Q.7 - Chương 32: Hai Lá Thư (2) 14/11/2017

Q.7 - Chương 31: Hai Lá Thư (1) 14/11/2017

Q.7 - Chương 30: Trận Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát 14/11/2017

Q.7 - Chương 29: Điểm Yếu Của Diêm Xuyên 14/11/2017

Q.7 - Chương 28: Mạnh Dung Dung Thành Tiên 14/11/2017

Q.7 - Chương 27: Đại Ngạc Thiên Triều Chết Non 14/11/2017

Q.7 - Chương 26: Diệt Đám Tiên Nhân 14/11/2017

Q.7 - Chương 25: Cùng Kết Minh 14/11/2017

Q.7 - Chương 24: Chơi Với Lửa Có Ngày Chết Cháy? 14/11/2017

Q.7 - Chương 23: Diêm Xuyên Vs Cái U Vương 14/11/2017

Q.7 - Chương 22: Huyết Tế Đại Trận 14/11/2017

Q.7 - Chương 21: Ngươi Muốn Thỉnh Giáo Ai? 14/11/2017

Q.7 - Chương 20: Thiên Hạ Minh Hội Mở Ra 14/11/2017

Q.7 - Chương 19: Cái U Vương Kết Minh 14/11/2017

Q.7 - Chương 18: Lý Do Thoát Chết 14/11/2017

Q.7 - Chương 17: Nếu Muốn Bắt Hết Đi 14/11/2017

Q.7 - Chương 16: Đoạt Trận (2) 14/11/2017

Q.7 - Chương 15: Đoạt Trận 14/11/2017

Q.7 - Chương 14: Độc Kế Của Lý Thương Hải 14/11/2017

Q.7 - Chương 13: Một Quyền Của Diêm Xuyên 14/11/2017

Q.7 - Chương 12: Yêu Tài? 14/11/2017

Q.7 - Chương 11: Kiêm Gia 14/11/2017

Q.7 - Chương 10: Tiếng Đàn Của Mạnh Dung Dung 14/11/2017

Q.7 - Chương 9: Giết Cho Thiên Hạ Này Sợ Ta 14/11/2017

Q.7 - Chương 8: Khuấy Động Hồ Nước Đọng 14/11/2017

Q.7 - Chương 7: Giáo Huấn Từ Các Thế Lực 14/11/2017

Q.7 - Chương 6: Chém Sứ Giả 14/11/2017

Q.7 - Chương 5: Lực Bài Xích Tiên Nhân 14/11/2017

Q.7 - Chương 4: Quân Thần Đột Phá 14/11/2017

Q.7 - Chương 3: Quân Thần Trở Về 14/11/2017

Q.7 - Chương 2: Người Của Tiên Giới Hạ Phàm? 14/11/2017

Q.7 - Chương 1: Cương Thi Diêm Xuyên 14/11/2017

Q.6 - Chương 94: Sinh Tử Bộ 14/11/2017

Q.6 - Chương 93: Thần Hận 14/11/2017

Q.6 - Chương 92: Vô Danh? 14/11/2017

Q.6 - Chương 91: Trạng Nguyên: Doãn Hận Thiên, Vương Tiễn 14/11/2017

Q.6 - Chương 90: Phá Nát Hư Không 14/11/2017

Q.6 - Chương 89: Thập Cửu Thiên Kiếp 14/11/2017

Q.6 - Chương 88: Tâm Tình Của Hoàng? 14/11/2017

Q.6 - Chương 87: Ngươi Có Thể Trị Sao? 14/11/2017

Q.6 - Chương 86: Cái U Vương Bại Phải Rút Lui 14/11/2017

Q.6 - Chương 85: Diêm Xuyên Vs Cái U Vương 14/11/2017

Q.6 - Chương 84: Cuộc Thi Tiếp Tục 14/11/2017

Q.6 - Chương 83: Thái Độ Khác Thường Của Khổng Đạo Khâu 14/11/2017

Q.6 - Chương 82: Vĩnh Viễn Không Thỏa Hiệp! 14/11/2017

Q.6 - Chương 81: Ta Chỉ Muốn Một Người! 14/11/2017

Q.6 - Chương 80: Luận Sách: Nhất Thống Thiên Hạ! 14/11/2017

Q.6 - Chương 79: Liên Thần Thỏa Mãn 14/11/2017

Q.6 - Chương 78: Bạch Liên 14/11/2017

Q.6 - Chương 77: Đầu Tư Có Lời 14/11/2017

Q.6 - Chương 76: Ba Ngàn Tượng Binh Mã 14/11/2017

Q.6 - Chương 75: Sắp Xếp Từ Lâu? 14/11/2017

Q.6 - Chương 74: Lý Tư Uy Hiếp 14/11/2017

Q.6 - Chương 73: Giăng Lưới Toàn Thiên Hạ 14/11/2017

Q.6 - Chương 72: Thánh Địa Vạn Phật, Có Biến? 14/11/2017

Q.6 - Chương 71: Liên Thần Rút Đi 14/11/2017

Q.6 - Chương 70: Diệt Dương Chí Cửu 14/11/2017

Q.6 - Chương 69: Cự Nhân Thông Thiên 14/11/2017

Q.6 - Chương 68: Mượn Lực Bách Tính 14/11/2017

Q.6 - Chương 67: Chôn Sống Tất Cả 14/11/2017

Q.6 - Chương 66: Nguyền Rủa Cường Đại 14/11/2017

Q.6 - Chương 65: Thăng Cấp Thiên Triều Đại Trăn 14/11/2017

Q.6 - Chương 64: Mão Nhật Đạo Quân Thật Sự Đã Chết 14/11/2017

Q.6 - Chương 63: Luyện Liên Thần 14/11/2017

Q.6 - Chương 62: Cướp Thân Thể 14/11/2017

Q.6 - Chương 61: Bạo Trăn 14/11/2017

Q.6 - Chương 60: Tiêu Diệt Mão Nhật Đạo Quân 14/11/2017

Q.6 - Chương 59: Vây Hãm Trong Mê Trận Quỷ Cốc 14/11/2017

Q.6 - Chương 58: Luân Hồi Trì Của Phụng Âm Dương 14/11/2017

Q.6 - Chương 57: Có Thể Không Lợi Hại Sao? 14/11/2017

Q.6 - Chương 56: Vũ Trụ Trong Lòng Bàn Tay 14/11/2017

Q.6 - Chương 55: Liên Thần Vô Địch 14/11/2017

Q.6 - Chương 54: Linh Thông Với Thế Giới Thụ 14/11/2017

Q.6 - Chương 53: Thế Giới Thụ Là Bách Thụ 14/11/2017

Q.6 - Chương 52: Lập Kế Hoạch Chinh Phạt 14/11/2017

Q.6 - Chương 51: Lý Tư Đi Theo 14/11/2017

Q.6 - Chương 50: Tám Mươi Đời? 14/11/2017

Q.6 - Chương 49: Phu Thê Kiếp Trước 14/11/2017

Q.6 - Chương 48: Chọn Ai? 14/11/2017

Q.6 - Chương 47: Hoắc Quang Tự Vẫn Trong Mộng 14/11/2017

Q.6 - Chương 46: Lại Thu Phục Được Một Tông 14/11/2017

Q.6 - Chương 45: Thu Phục Các Tông 14/11/2017

Q.6 - Chương 44: Kẻ Sĩ Có Thể Bị Giết Quyết Không Chịu Nhục 14/11/2017

Q.6 - Chương 43: Ngươi Có Ý Gì? 14/11/2017

Q.6 - Chương 42: Liên Thần 14/11/2017

Q.6 - Chương 41: Giết! 14/11/2017

Q.6 - Chương 40: Còn Chưa Kết Thúc! 14/11/2017

Q.6 - Chương 39: Chẳng Lẽ Là Thật? 14/11/2017

Q.6 - Chương 38: Vạn Ác Dâm Dẫn Đầu, Vẫn Là Cắt Đi! 14/11/2017

Q.6 - Chương 37: Quét Dọn Giường Chiếu Chờ Ngài! 14/11/2017

Q.6 - Chương 36: Nhâm Thử Trả Thù 14/11/2017

Q.6 - Chương 35: Đông Phương Chính Phái, Một Thân Chính Khí! 14/11/2017

Q.6 - Chương 34: Đông Phương Chính Phái Nói Xấu Không Biết Xấu Hổ 14/11/2017

Q.6 - Chương 33: Nơi Này Giao Cho Ta Đi! 14/11/2017

Q.6 - Chương 32: Ai Hành Hạ Ai? 14/11/2017

Q.6 - Chương 31: Sao Lại Bị Đánh Bay Được? 14/11/2017

Q.6 - Chương 30: Nàng Bắt Đầu Tin 14/11/2017

Q.6 - Chương 29: Nuôi Dưỡng Thái Hoàng Sao? 14/11/2017

Q.6 - Chương 28: Nhâm Thử Oán Hận 14/11/2017

Q.6 - Chương 27: Lý Tư 14/11/2017

Q.6 - Chương 26: Lá Thư Kỳ Lạ 14/11/2017

Q.6 - Chương 25: Đàm Đạo Mấy Tháng? 14/11/2017

Q.6 - Chương 24: Thế Giới Cành 14/11/2017

Q.6 - Chương 23: Các Phương Đều Rút 14/11/2017

Q.6 - Chương 22: Ngươi Muốn Làm Gì? 14/11/2017

Q.6 - Chương 21: Mộng Tam Sinh Lâm Vào Tuyệt Cảnh 14/11/2017

Q.6 - Chương 20: Quỷ Cốc, Hai Mạch Hợp Nhất (2) 14/11/2017

Q.6 - Chương 19: Quỷ Cốc, Hai Mạch Hợp Nhất! 14/11/2017

Q.6 - Chương 18: Triệu Hoán Huyền Tiên 14/11/2017

Q.6 - Chương 17: Giết Chết Tiên Nhân 14/11/2017

Q.6 - Chương 16: Đó Lại Là Tiên Nhân! 14/11/2017

Q.6 - Chương 15: Luân Hồi Trì 14/11/2017

Q.6 - Chương 14: Hồ Lô Hồng Mông 14/11/2017

Q.6 - Chương 13: Con Mắt Luân Hồi 14/11/2017

Q.6 - Chương 12: Vạn Long Tranh Đấu 14/11/2017

Q.6 - Chương 11: Thể Hiện Bảng Lĩnh 14/11/2017

Q.6 - Chương 10: Phần Mộ Quỷ Hỏa? 14/11/2017

Q.6 - Chương 9: Triệu A Phòng 14/11/2017

Q.6 - Chương 8: Bổ Thiên Các 14/11/2017

Q.6 - Chương 7: Kế Hoạch Tạo Thần? 14/11/2017

Q.6 - Chương 6: Hạ Lôi 14/11/2017

Q.6 - Chương 5: Kiếm Thứ Hai Mươi Bốn 14/11/2017

Q.6 - Chương 4: Diêm Xuyên Vs Diêm Vô Địch 14/11/2017

Q.6 - Chương 3: Vạn Năm 14/11/2017

Q.6 - Chương 2: Trở Về Sau Năm Mươi Năm! 14/11/2017

Q.6 - Chương 1: Năm Thứ Mươi Năm! 14/11/2017

Q.5 - Chương 77: Hàm Dương Cung, Quân Thần Mộng Nhập Thiên Cơ! 14/11/2017

Q.5 - Chương 76: Các Khanh Chuẩn Bị 14/11/2017

Q.5 - Chương 75: Một Đường Không Thuận Lợi! 14/11/2017

Q.5 - Chương 74: Chết Trên Đường Đi 14/11/2017

Q.5 - Chương 73: Kim Long Khí Vận Cửu Trảo 14/11/2017

Q.5 - Chương 72: Thăng Cấp Đế Triều! 14/11/2017

Q.5 - Chương 71: Không Chiến Đã Hàng! 14/11/2017

Q.5 - Chương 70: Bình Định Các Tông 14/11/2017

Q.5 - Chương 69: Liên Tục Có Tin Chiến Thắng 14/11/2017

Q.5 - Chương 68: Tự Vẫn Tại Triều Thiên Điện! 14/11/2017

Q.5 - Chương 67: Trên Điện Thẩm Tra Diêm Thu Vũ 14/11/2017

Q.5 - Chương 66: Bình Định Phản Loạn 14/11/2017

Q.5 - Chương 65: Tạo Phản 14/11/2017

Q.5 - Chương 64: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân Ba Vạn Năm Trước 14/11/2017

Q.5 - Chương 63: Trẫm Tên Là Quyết 14/11/2017

Q.5 - Chương 62: Tình Thế Bắt Buộc! 14/11/2017

Q.5 - Chương 61: Diêm Xuyên Cùng Khổng Ma Kha 14/11/2017

Q.5 - Chương 60: Binh Phạt Thiên Hạ 14/11/2017

Q.5 - Chương 59: Vũ Chiếu Phi Thăng 14/11/2017

Q.5 - Chương 58: Bỏ Qua Cơ Hội Phi Thăng 14/11/2017

Q.5 - Chương 57: Nữ Thần Chỉ Trần Xuất Hiện 14/11/2017

Q.5 - Chương 56: Thánh Chủ Ra Tay! 14/11/2017

Q.5 - Chương 55: Tất Cả Đã Chuẩn Bị Thỏa Đáng 14/11/2017

Q.5 - Chương 54: Diêm Xuyên Bố Trí 14/11/2017

Q.5 - Chương 53: Kinh Chiếu Khí Phách Vô Song 14/11/2017

Q.5 - Chương 52: Hung Thủ Giết Đao Ma 14/11/2017

Q.5 - Chương 51: Hãy Tin Ta 14/11/2017

Q.5 - Chương 50: Một Đêm Cuối Cùng 14/11/2017

Q.5 - Chương 49: Muốn Thể Diện, Ngươi Đã Thua! 14/11/2017

Q.5 - Chương 48: Hoàng Đậu Binh Giáp 14/11/2017

Q.5 - Chương 47: Trẫm Cứu Các Ngươi Đi Ra? 14/11/2017

Q.5 - Chương 46: Nhâm Thử 14/11/2017

Q.5 - Chương 45: Một Nụ Cười Của Hoàng 14/11/2017

Q.5 - Chương 44: Gặp Lại Hoàng 14/11/2017

Q.5 - Chương 43: Thiếu Chút Nữa Thành Nương Nương 14/11/2017

Q.5 - Chương 42: Vũ Chiếu 14/11/2017

Q.5 - Chương 41: Hồn Trở Về! 14/11/2017

Q.5 - Chương 40: Tu Vi Nâng Mạnh 14/11/2017

Q.5 - Chương 39: Bản Tôn Còn Tồn Tại Một Ngày, Các Ngươi Vĩnh Viễn Chỉ Là Thiên Hạ Đệ Nhị 14/11/2017

Q.5 - Chương 38: Đến Rất Đúng Lúc 14/11/2017

Q.5 - Chương 37: Còn Chưa Đủ! 14/11/2017

Q.5 - Chương 36: Vì Sao Phải Đấu Cùng Với Ta? 14/11/2017

Q.5 - Chương 35: Mão Nhật Đạo Quân Không May 14/11/2017

Q.5 - Chương 34: Súc Sinh Này Là Giống Gì Vậy? 14/11/2017

Q.5 - Chương 33: Diêm Xuyên Vs Xà Hoàng 14/11/2017

Q.5 - Chương 32: Đây Là Bí Mật Sao? 14/11/2017

Q.5 - Chương 31: Viên Thiên Cương 14/11/2017

Q.5 - Chương 30: Thu Hồi Đồ Vật? 14/11/2017

Q.5 - Chương 29: Đại Trận Từ Bi? 14/11/2017

Q.5 - Chương 28: Thây Ma Đột Kích 14/11/2017

Q.5 - Chương 27: Bị Diêm Xuyên Nhìn Thấu 14/11/2017

Q.5 - Chương 26: Cái Chuông Bá Đạo! 14/11/2017

Q.5 - Chương 25: Hỗn Độn Vừa Vang 14/11/2017

Q.5 - Chương 24: Thánh Chủ Giao Phó? 14/11/2017

Q.5 - Chương 23: Tiên Khí Đâu? 14/11/2017

Q.5 - Chương 22: Tìm Thấy Tiên Khí? 14/11/2017

Q.5 - Chương 21: Trăm Phần Hồn Phách 14/11/2017

Q.5 - Chương 20: Mộng Nhập Thiên Cơ Đại Pháp 14/11/2017

Q.5 - Chương 19: Nuốt Thái Dương Sơn! 14/11/2017

Q.5 - Chương 18: Bi Thương Của Văn Nhược Tiên Sinh 14/11/2017

Q.5 - Chương 17: Trai Lơ 14/11/2017

Q.5 - Chương 16: Biết Sẽ Càng Thương Tâm Hơn 14/11/2017

Q.5 - Chương 15: Con Gái Thánh Chủ 14/11/2017

Q.5 - Chương 14: Vũ Hề Đạo Quân 14/11/2017

Q.5 - Chương 13: Chân Tướng Rõ Ràng 14/11/2017

Q.5 - Chương 12: Tâm Loạn Như Ma 14/11/2017

Q.5 - Chương 11: Ngươi Có Chứng Cứ Gì? 14/11/2017

Q.5 - Chương 10: Trên Điện Chỉ Hung Thủ 14/11/2017

Q.5 - Chương 9: Chất Vấn Trên Điện 14/11/2017

Q.5 - Chương 8: Đại Điện Vũ Thị 14/11/2017

Q.5 - Chương 7: Lệnh Bài Hỏng? 14/11/2017

Q.5 - Chương 6: Thượng Quan Uyển Nhi 14/11/2017

Q.5 - Chương 5: Lệnh Bài Vũ 14/11/2017

Q.5 - Chương 4: Chỉ Vì Giá Họa Cho Ta? 14/11/2017

Q.5 - Chương 3: Vụ Giết Người Ly Kỳ 14/11/2017

Q.5 - Chương 2: Giả Chết? 14/11/2017

Q.5 - Chương 1: Đại Chiêu Tập Trung 14/11/2017

Q.4 - Chương 41: Phong Thư 14/11/2017

Q.4 - Chương 40: Thiên Hạ Đệ Nhất Nhân 14/11/2017

Q.4 - Chương 39: Đại Trấn Giới Bia 14/11/2017

Q.4 - Chương 38: Khổng Huyền Thủy Tới 14/11/2017

Q.4 - Chương 37: Sấm Mùa Xuân 14/11/2017

Q.4 - Chương 36: Thôn Thiên Khiển 14/11/2017

Q.4 - Chương 35: Yêu 14/11/2017

Q.4 - Chương 34: Gặp Lại Tử Tử 14/11/2017

Q.4 - Chương 33: Khổng Gia Cửu Cửu 14/11/2017

Q.4 - Chương 32: Quân Đoàn Trưởng Thứ Ba 14/11/2017

Q.4 - Chương 31: Bắt Cóc Con Tin 14/11/2017

Q.4 - Chương 30: Ngạo Thiên Thánh Tử Nóng Nảy 14/11/2017

Q.4 - Chương 29: Tĩnh Tư Cốc 14/11/2017

Q.4 - Chương 28: Bổ Thiên Kiếm 14/11/2017

Q.4 - Chương 27: Bổ Thiên Giả 14/11/2017

Q.4 - Chương 26: Quái Vật 14/11/2017

Q.4 - Chương 25: Cái Bẫy Lời Nói 14/11/2017

Q.4 - Chương 24: Độc Cô Kiếm Vương Hối Hận 14/11/2017

Q.4 - Chương 23: Lĩnh Vực Của Kiếm 14/11/2017

Q.4 - Chương 22: Kiếm Trủng 14/11/2017

Q.4 - Chương 21: Độc Cô Vô Địch 14/11/2017

Q.4 - Chương 20: Độc Cô Bổ Thiên 14/11/2017

Q.4 - Chương 19: Tiếng Hét Thảm Của Mộng Hồng Anh 14/11/2017

Q.4 - Chương 18: Công Pháp Băng Khối 14/11/2017

Q.4 - Chương 17: Đại Ngạc Thiên Triều! Cái U Vương! 14/11/2017

Q.4 - Chương 16: Cả Quốc Giáng Xuống 14/11/2017

Q.4 - Chương 15: Cửa Mở, Thánh Thượng Giáng Lâm! 14/11/2017

Q.4 - Chương 14: Hoàng Tuyền Lộ Mở, Huyết Tế Nam Thần Châu 14/11/2017

Q.4 - Chương 13: Vào Triều Làm Quan 14/11/2017

Q.4 - Chương 12: Truyền Thừa 14/11/2017

Q.4 - Chương 11: Khốn Cảnh Của Lý Thương Lan 14/11/2017

Q.4 - Chương 10: Đổi Trắng Thay Đen 14/11/2017

Q.4 - Chương 9: Diêm Xuyên Đấu Với Lý Thương Hải 14/11/2017

Q.4 - Chương 8: Điều Khác Thường Bên Dưới Âm Mưu 14/11/2017

Q.4 - Chương 7: Tát Mặt 14/11/2017

Q.4 - Chương 6: Lý Thương Hải 14/11/2017

Q.4 - Chương 5: Minh Lăng Thiên 14/11/2017

Q.4 - Chương 4: Lại Gặp Mặt Phụng Âm Dương 14/11/2017

Q.4 - Chương 3: Tham Lang 14/11/2017

Q.4 - Chương 2: Con Của Sói, Trái Tim Của Sói 14/11/2017

Q.4 - Chương 1: Thượng Đế Kiếm 14/11/2017

Q.3 - Chương 145: Thả Kim Đại Vũ 14/11/2017

Q.3 - Chương 144: Kim Đại Vũ 14/11/2017

Q.3 - Chương 143: Tiễn Đưa 14/11/2017

Q.3 - Chương 142: Trấn Áp Đại Vũ Thiên Quân 14/11/2017

Q.3 - Chương 141: Trận Chiến Cuối Cùng 14/11/2017

Q.3 - Chương 140: Đại Vũ Thiên Tông Bị Diệt 14/11/2017

Q.3 - Chương 139: Đại Vũ Thiên Tông Bị Diệt 14/11/2017

Q.3 - Chương 138: Giao Chiến Toàn Diện 14/11/2017

Q.3 - Chương 137: Vòng Thứ Ba Đại Tan Vỡ, Dân Như Cướp Như Ma! 14/11/2017

Q.3 - Chương 136: Đại Trăn Hoàng Triều Đấu Với Đại Vũ Thiên Tông 14/11/2017

Q.3 - Chương 135: Hỗn Loạn Tiếp Tục Mở Rộng 14/11/2017

Q.3 - Chương 134: Binh Phạt Đại Vũ Thiên Tông 14/11/2017

Q.3 - Chương 133: Vòng Thứ Hai Đại Tan Vỡ! Nhân Tâm Tan Rã! 14/11/2017

Q.3 - Chương 132: Vòng Thứ Hai Đại Tan Vỡ! Nhân Tâm Tan Rã! 14/11/2017

Q.3 - Chương 131: Diêm Xuyên Độ Kiếp 14/11/2017

Q.3 - Chương 130: Tình Thế Khuếch Trương, Hỗn Loạn Không Ngừng 14/11/2017

Q.3 - Chương 129: Tình Thế Khuếch Trương, Hỗn Loạn Không Ngừng 14/11/2017

Q.3 - Chương 128: Vòng Thứ Nhất Đại Tan Vỡ, Trăm Thành Hoang Phế 14/11/2017

Q.3 - Chương 127: Toàn Thành Điên Cuồng 14/11/2017

Q.3 - Chương 126: Toàn Thành Điên Cuồng 14/11/2017

Q.3 - Chương 125: Thiên Hạ Đệ Nhất Xá Trải Rộng Khắp Thiên Hạ 14/11/2017

Q.3 - Chương 124: Kinh Tế Tiêu Điều 14/11/2017

Q.3 - Chương 123: Kinh Tế Tiêu Điều 14/11/2017

Q.3 - Chương 122: Bắt Cóc Toàn Thành 14/11/2017

Q.3 - Chương 121: Bắt Cóc Toàn Thành 14/11/2017

Q.3 - Chương 120: Năm Ức Linh Thạch 14/11/2017

Q.3 - Chương 119: Chí Đông Tiền Hành 14/11/2017

Q.3 - Chương 118: Đại Kế Hoạch Tan Vỡ, Khởi Động! 14/11/2017

Q.3 - Chương 117: Dùng Linh Thạch 14/11/2017

Q.3 - Chương 116: Đại Vũ Thiên Tông Mạnh Mẽ 14/11/2017

Q.3 - Chương 115: Nghe Tiếng Sợ Vỡ Mật 14/11/2017

Q.3 - Chương 114: Một Mình Giết Mười Hai Vạn 14/11/2017

Q.3 - Chương 113: Giết Hại Một Phía 14/11/2017

Q.3 - Chương 112: Hành Quân Quái Dị 14/11/2017

Q.3 - Chương 111: Mười Bốn Vạn Khí Cảnh 14/11/2017

Q.3 - Chương 110: Triều Đình Đấu Với Tông Môn. 14/11/2017

Q.3 - Chương 109: Bắt Đầu Báo Thù 14/11/2017

Q.3 - Chương 108: Dậu Nguyệt Đạo Quân 14/11/2017

Q.3 - Chương 107: Chiến Đại Trí Bồ Tát 14/11/2017

Q.3 - Chương 106: Phong Thần 14/11/2017

Q.3 - Chương 105: Đại Trăn Hoàng Triều 14/11/2017

Q.3 - Chương 104: Ngày Chín Tháng Chín 14/11/2017

Q.3 - Chương 103: Đông Hán 14/11/2017

Q.3 - Chương 102: Thiên Hạ Ngũ Thần Châu 14/11/2017

Q.3 - Chương 101: Nhường Vị 14/11/2017

Q.3 - Chương 100: Đại Định Thiên Tỉ 14/11/2017

Q.3 - Chương 99: Giải Trừ Nguy Cơ 14/11/2017

Q.3 - Chương 98: Xử Lý Xong 14/11/2017

Q.3 - Chương 97: Ngươi Tự Sát Đi 14/11/2017

Q.3 - Chương 96: Cái Chết Của Mạc Vô Hối 14/11/2017

Q.3 - Chương 95: Thần Hồn Đều Ná 14/11/2017

Q.3 - Chương 94: Phản Loạn 14/11/2017

Q.3 - Chương 93: Thanh Long Đã Đến 14/11/2017

Q.3 - Chương 92: Giết Chóc 14/11/2017

Q.3 - Chương 91: Cái Độc Của Lưu Cương 14/11/2017

Q.3 - Chương 90: Hoắc Quang Hung Mãnh 14/11/2017

Q.3 - Chương 89: Hoắc Quang Độ Kiếp 14/11/2017

Q.3 - Chương 88: Cục Vô Ưu 14/11/2017

Q.3 - Chương 87: Đại Hà Tông Rối Loạn 14/11/2017

Q.3 - Chương 86: Vô Ưu Thành, Đại Hà Tông Gặp Nguy Hiểm 14/11/2017

Q.3 - Chương 85: Thần Phục 14/11/2017

Q.3 - Chương 84: Ba Đóa Hoa Hồng Vàng 14/11/2017

Q.3 - Chương 83: Chuẩn Bị Khai Quốc 14/11/2017

Q.3 - Chương 82: Đẩy Lùi Mão Nhật Đạo Quân Lần Nữa 14/11/2017

Q.3 - Chương 81: Nhật Thị 14/11/2017

Q.3 - Chương 80: Bản Thể Đích Thân Tới (Hạ) 14/11/2017

Q.3 - Chương 79: Bản Thể Đích Thân Tới (Thượng) 14/11/2017

Q.3 - Chương 78: Xé Sống Mão Nhật 14/11/2017

Q.3 - Chương 77: Số Mệnh Kim Long Vs Công Đức Pháp Tướng (Hạ) 14/11/2017

Q.3 - Chương 76: Số Mệnh Kim Long Vs Công Đức Pháp Tướng 14/11/2017

Q.3 - Chương 75: Chữ Trẫm Vừa Ra, Tuyên Chiến Thiên Hạ! 14/11/2017

Q.3 - Chương 74: Mão Nhật Cướp Sách 14/11/2017

Q.3 - Chương 73: Nữ Thần Rơi Lệ! 14/11/2017

Q.3 - Chương 72: Khổ! 14/11/2017

Q.3 - Chương 71: Diêm Xuyên Vs Tư Mã Vân Thiên 14/11/2017

Q.3 - Chương 70: Cuối Cùng Quyết Chiến 14/11/2017

Q.3 - Chương 69: Đấu Họa 14/11/2017

Q.3 - Chương 68: Liều Lĩnh Tư Mã 14/11/2017

Q.3 - Chương 67: Cờ Của Dịch Phong 14/11/2017

Q.3 - Chương 66: Đấu Bại Cự Lộc 14/11/2017

Q.3 - Chương 65: Tư Mã Vân Thiên Khiêu Chiến 14/11/2017

Q.3 - Chương 64: Tư Mã Vân Thiên Khiêu Chiến (Thượng) 14/11/2017

Q.3 - Chương 63: Dịch Phong Vs Nhạc Nhi 14/11/2017

Q.3 - Chương 62: Thiên Sách Thuộc Về Hoàng 14/11/2017

Q.3 - Chương 61: Đột Phá Trong Chiến Đấu 14/11/2017

Q.3 - Chương 60: Quét Ngang Không Ai Địch Nổi 14/11/2017

Q.3 - Chương 59: Đao Của Hoàng - Trận Chiến Bắt Đầu 14/11/2017

Q.3 - Chương 58: Thiên Thụ Đại Hội 14/11/2017

Q.3 - Chương 57: Thiên Sách 14/11/2017

Q.3 - Chương 56: Đại Hội Bắt Đầu 14/11/2017

Q.3 - Chương 55: Tư Mã Vân Thiên 14/11/2017

Q.3 - Chương 54: Ngọc Đế Kiếm Trận 14/11/2017

Q.3 - Chương 53: Ngươi Cũng Xứng (Hạ)? 14/11/2017

Q.3 - Chương 52: Ngươi Cũng Xứng (Thượng)? 14/11/2017

Q.3 - Chương 51: Đào Tạo Sâu 14/11/2017

Q.3 - Chương 50: Tộc Khế 14/11/2017

Q.3 - Chương 49: Diêm Xuyên Mất Khống Chế 14/11/2017

Q.3 - Chương 48: Biển Máu Xuất Hiện 14/11/2017

Q.3 - Chương 47: Ngọc Đế Kiếm Dị Biến 14/11/2017

Q.3 - Chương 46: Thiên Đạo Hỏng Mất, Thương Thiên Đã Tử 14/11/2017

Q.3 - Chương 45: Thượng Cổ Đại Kiếp 14/11/2017

Q.3 - Chương 44: Độc Tước 14/11/2017

Q.3 - Chương 43: Diễn Thiên Bàn 14/11/2017

Q.3 - Chương 42: Quang Minh Giới 14/11/2017

Q.3 - Chương 41: Suy Tính 14/11/2017

Q.3 - Chương 40: Một Vạn Năm 14/11/2017

Q.3 - Chương 39: Thiên Nữ Lại Xuất Hiện 14/11/2017

Q.3 - Chương 38: Bố Cục Của Dịch Phong (Hạ) 14/11/2017

Q.3 - Chương 37: Bố Cục Của Dịch Phong. 14/11/2017

Q.3 - Chương 36: Thu Phục 14/11/2017

Q.3 - Chương 35: Xử Trí Vương Chu 14/11/2017

Q.3 - Chương 34: Khuyên Bạch Đế Thiên Nhập Bọn (Hạ) 14/11/2017

Q.3 - Chương 33: Khuyên Bạch Đế Thiên Nhập Bọn (Thượng) 14/11/2017

Q.3 - Chương 32: Ngang Ngược Bạch Đế Thiên 14/11/2017

Q.3 - Chương 31: Bạch Đế Thiên Nổi Giận 14/11/2017

Q.3 - Chương 30: Mai Phục 14/11/2017

Q.3 - Chương 29: Bạch Đồ Thế 14/11/2017

Q.3 - Chương 28: Long Tranh Hổ Đấu. 14/11/2017

Q.3 - Chương 27: Dịch Phong Nhất Kỳ Bại Quần Nho 14/11/2017

Q.3 - Chương 26: Lại Không Tin 14/11/2017

Q.3 - Chương 25: Đấu Cờ. 14/11/2017

Q.3 - Chương 24: Quan Địa Hỏa Trùng Thiên Cảm 14/11/2017

Q.3 - Chương 23: Làm Đại Bia 14/11/2017

Q.3 - Chương 22: Ba Lần Đưa Tấm Bảng 14/11/2017

Q.3 - Chương 21: Cẩm Tú Văn Chương 14/11/2017

Q.3 - Chương 20: Lai Lịch Của Bạch Đế Thiên 14/11/2017

Q.3 - Chương 19: Dịch Phong Đến Nơi 14/11/2017

Q.3 - Chương 18: Mua Danh Chuộc Tiếng 14/11/2017

Q.3 - Chương 17: Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng (Hạ) 14/11/2017

Q.3 - Chương 16: Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng (Trung) 14/11/2017

Q.3 - Chương 15: Từ Lúc Sinh Ra Hai Mắt Đã Miệt Thị Quần Hùng (Thượng). 14/11/2017

Q.3 - Chương 14: Đỉnh Phong Hội Văn 14/11/2017

Q.3 - Chương 13: Hội Văn 14/11/2017

Q.3 - Chương 12: Hội Họp Chèn Ép Diêm Xuyên 14/11/2017

Q.3 - Chương 11: Mua Danh Chuộc Tiếng 14/11/2017

Q.3 - Chương 10: Trần Bình Bi Ai. 14/11/2017

Q.3 - Chương 9: Phạm Vào Vô Số Người Tức Giận. 14/11/2017

Q.3 - Chương 8: Pho Tượng Nữ Thần. 14/11/2017

Q.3 - Chương 7: Ngươi Phát Hỏa 14/11/2017

Q.3 - Chương 6: Đông Phương Chính Phái Sùng Kính 14/11/2017

Q.3 - Chương 5: Chuẩn Bị Vang Danh Thiên Hạ. 14/11/2017

Q.3 - Chương 4: Là Tấm Gương Cho Thế Hệ Chúng Ta (Hạ) 14/11/2017

Q.3 - Chương 3: Là Tấm Gương Cho Thế Hệ Chúng Ta (Thượng) 14/11/2017

Q.3 - Chương 2: Bạch Đế Thiên 14/11/2017

Q.3 - Chương 1: Cự Lộc Thành 14/11/2017

Q.2 - Chương 165: Miêu Miêu Ủ Rũ 14/11/2017

Q.2 - Chương 164: Bách Long Hành Hương, Thiên Hạ Chí Tôn (Hạ) 14/11/2017

Q.2 - Chương 163: Bách Long Hành Hương, Thiên Hạ Chí Tôn 14/11/2017

Q.2 - Chương 162: Phượng Vũ Cửu Thiên 14/11/2017

Q.2 - Chương 161: Mão Nhật 14/11/2017

Q.2 - Chương 160: Minh Phượng Chi Tôn 14/11/2017

Q.2 - Chương 159: Thôn Thiên Đạo Kinh 14/11/2017

Q.2 - Chương 158: Đại Thôn Thiên Lôi (Hạ) 14/11/2017

Q.2 - Chương 157: Đại Thôn Thiên Lôi (Thượng) 14/11/2017

Q.2 - Chương 156: Đại Hỗn Chiến 14/11/2017

Q.2 - Chương 155: Thánh Tử Tham Gia 14/11/2017

Q.2 - Chương 154: Hậu Tái Thiên Địa Đại Huyền Hoàng Định Càn Khôn Ngọc ? 14/11/2017

Q.2 - Chương 153: Phượng Huyết Khai Phong 14/11/2017

Q.2 - Chương 152: Chật Vật 14/11/2017

Q.2 - Chương 151: Cuộc Chiến Phong Thủy Sư. 14/11/2017

Q.2 - Chương 150: Hắc Vũ Chân Quân Lại Xuất Hiện. 14/11/2017

Q.2 - Chương 149: Minh Phượng. 14/11/2017

Q.2 - Chương 148: Văn Nhược Tiên Sinh Rời Khỏi Đại Chiêu Thánh Địa. 14/11/2017

Q.2 - Chương 147: Đánh Cờ. 14/11/2017

Q.2 - Chương 146: Bất Tử Thánh Địa 14/11/2017

Q.2 - Chương 144: Diêm Xuyên Đến 14/11/2017

Q.2 - Chương 143: Hoàng. 14/11/2017

Q.2 - Chương 142: Người Bị Phong Trong Băng. 14/11/2017

Q.2 - Chương 141: Dò Xét. 14/11/2017

Q.2 - Chương 140: Băng Tuyết Thành Quái Dị 14/11/2017

Q.2 - Chương 139: Đổi Tên. 14/11/2017

Q.2 - Chương 138: Vấn Đề Nguyên Tắc 14/11/2017

Q.2 - Chương 137: Tàn Nhẫn 14/11/2017

Q.2 - Chương 136: Chiến Thắng. 14/11/2017

Q.2 - Chương 135: Thôn Thiên Đại Pháp. 14/11/2017

Q.2 - Chương 134: Vũ Trưởng Lão Khóc Ôm Hận Mà Chết. 14/11/2017

Q.2 - Chương 133: Chu Thiên Tinh Thần 14/11/2017

Q.2 - Chương 132: Biến Cố Bất Ngờ 14/11/2017

Q.2 - Chương 131: Ba U Tông Hủy Diệt 14/11/2017

Q.2 - Chương 130: Kế Thành (Hạ). 14/11/2017

Q.2 - Chương 129: Kế Thành (Thượng). 14/11/2017

Q.2 - Chương 128: Bước Thứ Ba, Tử Cừu 14/11/2017

Q.2 - Chương 127: Âm Mưu Thâm Độc 14/11/2017

Q.2 - Chương 126: Bước Thứ Hai, Tích Oán (Hạ). 14/11/2017

Q.2 - Chương 125: Bước Thứ Hai, Tích Oán (Thượng). 14/11/2017

Q.2 - Chương 124: Bước Đầu Tiên, Phân Hóa (Hạ) 14/11/2017

Q.2 - Chương 123: Bước Đầu Tiên, Phân Hóa 14/11/2017

Q.2 - Chương 121: Bức Phục Ngự Yêu Tông (Thượng). 14/11/2017

Q.2 - Chương 120: Một Mình Lên Ngự Yêu Tông. 14/11/2017

Q.2 - Chương 119: Độc Chiếm. 14/11/2017

Q.2 - Chương 118: Bố Trí Vây Thành 14/11/2017

Q.2 - Chương 117: Đoạt Vô Ưu Thành. 14/11/2017

Q.2 - Chương 116: Huấn Luyện Tán Tu. 14/11/2017

Q.2 - Chương 115: Rộng Rãi Chiêu Dong Tu. 14/11/2017

Q.2 - Chương 114: Giết Ngay Trước Mặt. 14/11/2017

Q.2 - Chương 113: So Đấu. 14/11/2017

Q.2 - Chương 112: Thành Chủ Mời Yến 14/11/2017

Q.2 - Chương 111: Kiếp! 14/11/2017

Q.2 - Chương 110: Mộng Hồng Anh! 14/11/2017

Q.2 - Chương 109: Sự Lãng Mạn Của Một Người. 14/11/2017

Q.2 - Chương 108: Vô Ưu Thành 14/11/2017

Q.2 - Chương 107: Dong Tu 14/11/2017

Q.2 - Chương 106: Heo To 14/11/2017

Q.2 - Chương 105: Trở Về Tông 14/11/2017

Q.2 - Chương 104: Miêu Miêu 14/11/2017

Q.2 - Chương 103: Cứu Phụng Âm Dương. 14/11/2017

Q.2 - Chương 102: Mão Nhật Đạo Quân. 14/11/2017

Q.2 - Chương 101: Độn Thổ 14/11/2017

Q.2 - Chương 100: Điên Đảo Âm Dương 14/11/2017

Q.2 - Chương 99: Con Mèo Nhỏ Đội Tiểu Chiên Mạo 14/11/2017

Q.2 - Chương 98: Giết Chết Ngụy Ngã 14/11/2017

Q.2 - Chương 97: Nhổ Tận Gốc Nhật Nguyệt Minh. 14/11/2017

Q.2 - Chương 96: Đây Là Lời Chính Nghĩa. 14/11/2017

Q.2 - Chương 95: Quần Hùng Lại Tụ. 14/11/2017

Q.2 - Chương 94: Phụng Âm Dương. 14/11/2017

Q.2 - Chương 93: Ta Là Người Đọc Sách. 14/11/2017

Q.2 - Chương 91: Hôn Lễ Trong Mộng. 14/11/2017

Q.2 - Chương 90: Đông Phương Chính Phái 14/11/2017

Q.2 - Chương 89: Huyết Ma Giáng Thế 14/11/2017

Q.2 - Chương 88: Tử Vi Tinh 14/11/2017

Q.2 - Chương 87: Giết, Giết, Giết, Giết, Giết. 14/11/2017

Q.2 - Chương 86: Siêu Cấp Diêm Xuyên 14/11/2017

Q.2 - Chương 85: Săn Đuổi? 14/11/2017

Q.2 - Chương 84: Một Đường Giết Tới 14/11/2017

Q.2 - Chương 83: An Toàn Rút Lui 14/11/2017

Q.2 - Chương 82: Mượn Phân Thân. 14/11/2017

Q.2 - Chương 81: Bức Lùi Cổ Nguyệt Thánh Tử. 14/11/2017

Q.2 - Chương 80: Diêm Xuyên Và Cổ Nguyệt Thánh Tử (Hạ). 14/11/2017

Q.2 - Chương 79: Diêm Xuyên Và Cổ Nguyệt Thánh Tử (Thượng). 14/11/2017

Q.2 - Chương 78: Hang Ổ Của Ma Ngưu Đại Yêu. 14/11/2017

Q.2 - Chương 77: Bắt Giữ Thích Khách (Hạ). 14/11/2017

Q.2 - Chương 76: Bắt Giữ Thích Khách (Thượng). 14/11/2017

Q.2 - Chương 75: Hội Hợp 14/11/2017

Q.2 - Chương 74: Cường Giả Tụ Tập Ngày Càng Nhiều 14/11/2017

Q.2 - Chương 73: Nhu Nhi 14/11/2017

Q.2 - Chương 72: Phụng Âm Dương. 14/11/2017

Q.2 - Chương 71: Phá Âm Tai. 14/11/2017

Q.2 - Chương 70: Xông Lên. 14/11/2017

Q.2 - Chương 69: Đấu Cầm 14/11/2017

Q.2 - Chương 68: Yêu Thiên Thương 14/11/2017

Q.2 - Chương 67: Tin Đồn Công Pháp Thiên Cấp 14/11/2017

Q.2 - Chương 66: Giết Chết Khí Cảnh 14/11/2017

Q.2 - Chương 65: Kiếm Công Đức 14/11/2017

Q.2 - Chương 64: Công Đức 14/11/2017

Q.2 - Chương 63: Dựng Bia 14/11/2017

Q.2 - Chương 62: Di Ngôn Của Diêm Đào 14/11/2017

Q.2 - Chương 61: Thành Công 14/11/2017

Q.2 - Chương 60: Tự Vẫn 14/11/2017

Q.2 - Chương 59: Giang Nam 14/11/2017

Q.2 - Chương 58: Phong Chủ Thiên Phong,diêm Xuyên 14/11/2017

Q.2 - Chương 57: Lần Đầu Tiên Gặp Phùng Thái Nhiên 14/11/2017

Q.2 - Chương 56: Mãnh Mẽ Xông Đại Hà Tông! 14/11/2017

Q.2 - Chương 55: Chặn Đường,giết! 14/11/2017

Q.2 - Chương 54: Công Đức Trì 14/11/2017

Q.2 - Chương 53: Trước Khi Đến Đại Hà Tông 14/11/2017

Q.2 - Chương 52 14/11/2017

Q.2 - Chương 51: Độ Kiếp Bà Nội Nó 14/11/2017

Q.2 - Chương 50: Diêm Xuyên Độ Kiếp 14/11/2017

Q.2 - Chương 49: Phụ Thân Là Huyết Ma 14/11/2017

Q.2 - Chương 48: Tóc Như Máu, Tính Như Ma. 14/11/2017

Q.2 - Chương 47: Bị Nuốt 14/11/2017

Q.2 - Chương 46: Tao Ngộ Chiến 14/11/2017

Q.2 - Chương 45: Nguyền Rủa Ứng Nhiệm 14/11/2017

Q.2 - Chương 44: Rời Kinh Đến Đại Hà Tông (Hạ) 14/11/2017

Q.2 - Chương 43: Ời Kinh Đến Đại Hà Tông (Thượng) 14/11/2017

Q.2 - Chương 42: Sắp Xếp 14/11/2017

Q.2 - Chương 41: Tử Cô Nương Tà Môn (Hạ) 14/11/2017

Q.2 - Chương 40: Tử Cô Nương Tà Môn (Thượng) 14/11/2017

Q.2 - Chương 39: Sách 14/11/2017

Q.2 - Chương 38: Mạnh Dung Dung Hận 14/11/2017

Q.2 - Chương 37: Vương 14/11/2017

Q.2 - Chương 36: Tử Cô Nương 14/11/2017

Q.2 - Chương 35: Thuyết Phục 14/11/2017

Q.2 - Chương 34: Một Bàn Đại Kỳ 14/11/2017

Q.2 - Chương 33: Bàn Cờ Thứ Hai 14/11/2017

Q.2 - Chương 32: Viết Chữ 14/11/2017

Q.2 - Chương 31: Diêm Xuyên Và Mạnh Dung Dung 14/11/2017

Q.2 - Chương 30: Diêm Xuyên Đến 14/11/2017

Q.2 - Chương 29: Cái Chết Của Độc Sư 14/11/2017

Q.2 - Chương 28: Mời Chào 14/11/2017

Q.2 - Chương 27: Lưu Cẩn Câu Giờ 14/11/2017

Q.2 - Chương 26: Phi Thiên Điện 14/11/2017

Q.2 - Chương 25: Thu Quan 14/11/2017

Q.2 - Chương 24: Lừa Ta 14/11/2017

Q.2 - Chương 23: Ngôi Cửu Ngũ 14/11/2017

Q.2 - Chương 16: Tứ Long Củ Trận 14/11/2017

Q.2 - Chương 15: Nỗi Đau Của Độc Cô Kiếm Vương 14/11/2017

Q.2 - Chương 14: Tư Cách Theo Dõi (Ván Cờ) 14/11/2017

Q.2 - Chương 13: Đấu Cờ Với Dịch Phong 14/11/2017

Q.2 - Chương 12: Tinh La Sơn Trang 14/11/2017

Q.2 - Chương 11: Tìm Người Hiền Đức 14/11/2017

Q.2 - Chương 10: Thoái Vị 14/11/2017

Q.2 - Chương 9: Ai Không Đầu Hàng, Giết! 14/11/2017

Q.2 - Chương 8: Đối Đầu Cao Thủ Khí Cảnh 14/11/2017

Q.2 - Chương 7: Chiến Kiếm 14/11/2017

Q.2 - Chương 6: Cho Phép Ngươi Giết Người 14/11/2017

Q.2 - Chương 5: Nỗi Nhục Của Yến Quốc 14/11/2017

Q.2 - Chương 4: Các Thế Lực Của Yến Kinh 14/11/2017

Q.2 - Chương 3: Mạnh Mẽ Xông Thẳng Vào Yến Kinh 14/11/2017

Q.2 - Chương 2: Ngọc Đế Kiếm 14/11/2017

Q.2 - Chương 1: Toàn Diện Võ Trang 14/11/2017

Q.1 - Chương 40: Việc Hoàn Thành Lui Thân 14/11/2017

Q.1 - Chương 39: Lấy Được 14/11/2017

Q.1 - Chương 38: Ý Chí Của Phá Quân 14/11/2017

Q.1 - Chương 37: Độ Kiếp 14/11/2017

Q.1 - Chương 36: Đại Diệu Thiên Sư 14/11/2017

Q.1 - Chương 35: Phá Trận. 14/11/2017

Q.1 - Chương 34: Kiếm Pháp Của Diêm Xuyên 14/11/2017

Q.1 - Chương 33: Diêm Xuyên Bảo Vệ Cháu 14/11/2017

Q.1 - Chương 32: Diêm Vô Địch 14/11/2017

Q.1 - Chương 31: Phá Quân Tinh 14/11/2017

Q.1 - Chương 30: Chém Giết Đinh Ngũ Cốc 14/11/2017

Q.1 - Chương 29: Gieo Gió Gặp Bão 14/11/2017

Q.1 - Chương 28: Chiến Đinh Ngũ Cốc 14/11/2017

Q.1 - Chương 27: Tổ Chức Lại Quân Đoàn 14/11/2017

Q.1 - Chương 26: Luyện Mộng Yểm, Tỉnh Lại (1+2+3) 14/11/2017

Q.1 - Chương 25: Tỉnh Lại Trong Mộng (1) 14/11/2017

Q.1 - Chương 24: Sói (1+2) 14/11/2017

Q.1 - Chương 23: Nhập Mộng 14/11/2017

Q.1 - Chương 22: Tinh Khí Phân Thân 14/11/2017

Q.1 - Chương 21: Lồng Giam Tố Cầu (1+2) 14/11/2017

Q.1 - Chương 20: Hãm Hại Đinh Ngũ Cốc (1+2) 14/11/2017

Q.1 - Chương 19: Kiếm Ấn (1+2) 14/11/2017

Q.1 - Chương 18: Hoàng Tuyền Ma Thỏ 14/11/2017

Q.1 - Chương 17: Vào Trận 14/11/2017

Q.1 - Chương 16: Bất Động Minh Vương Ấn 14/11/2017

Q.1 - Chương 15: Cưỡng Bức Làm Người Dẫn Đường 14/11/2017

Q.1 - Chương 14: Đấu Chữ 14/11/2017

Q.1 - Chương 13: Khách Không Mời Mà Tới 14/11/2017

Q.1 - Chương 12: Ăn Yêu Thú 14/11/2017

Q.1 - Chương 11: Kim Tháp Trấn Yêu Xà 14/11/2017

Q.1 - Chương 10: Lửa Đốt Núi Thúy Vân 14/11/2017

Q.1 - Chương 9: Thu Nạp Long Mạch Chi Khí 14/11/2017

Q.1 - Chương 8: Cho Ngã Toàn Bộ 14/11/2017

Q.1 - Chương 7: Vũ Khí Không Thể Tưởng Tượng 14/11/2017

Q.1 - Chương 6: Một Chữ 'trấn' 14/11/2017

Q.1 - Chương 5: Thiên Hạ Ngũ Tu 14/11/2017

Q.1 - Chương 4: Thân Thế Kiếp Này 14/11/2017

Q.1 - Chương 3: Thủ Đoạn 14/11/2017

Q.1 - Chương 2: Diêm Xuyên 14/11/2017

Q.1 - Chương 1: Chín Sao Liên Tiếp, Thiên Môn Mở Ra! 14/11/2017