Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác

Tên khác: Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác
Thể loại: Truyện chữ
Tác giả: Thiến Hề
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tiểu Thái Hậu Tám Tuổi Thật Tà Ác:

Thời điểm xuyên không, Đường Đường chỉ mới tám tuổi, thân mang tuyệt kỹ võ công phi phàm. Trở thành một thái hậu tôn quý, bên người nam sủng hàng ngàn hàng vạn người. Trong trốn thâm cũng đáng sợ, với thân thể mười tám tuổi nhưng linh hồn thực chất chỉ mới 8 tuổi mà thôi. Nhi tử của hoàng đế muốn giết nàng, nhi tử của vương gia thì muốn câu dẫn nàng.

Trong mắt dân chúng, nàng là yêu nữ. Trong mắt triều thần, nàng là dâm phụ. Nhưng chỉ có duy nhất trong lòng hắn, nàng trong sáng như tinh linh. Hắn giết người vô số nhưng lại luôn mỉm cười hiền hòa với nàng, sẵn lòng vì nàng làm mọi chuyện. Nàng chán ghét trốn cung đình hiểm ác, chán ghét quyền lực, hắn nhìn nàng nói: “Đường Đường làm hoàng hậu của ta đi,vị trí thái hậu này không tốt”. Nàng mở to đôi mắt xinh đẹp, khờ dại nhìn hắn nói: “Nhưng … Nhưng … Ai gia chỉ mới tám tuổi”.

Danh sách chương

Q.2 - Chương 101: Chương 101 01/01/1970

Q.2 - Chương 100: Chương 100 01/01/1970

Q.2 - Chương 99: Chương 99 01/01/1970

Q.2 - Chương 98: Chương 98 01/01/1970

Q.2 - Chương 97: Chương 97 01/01/1970

Q.2 - Chương 96: Chương 96 01/01/1970

Q.2 - Chương 95: Chương 95 01/01/1970

Q.2 - Chương 94: Chương 94 01/01/1970

Q.2 - Chương 93: Chương 93 01/01/1970

Q.2 - Chương 92: Chương 92 01/01/1970

Q.2 - Chương 91: Chương 91 01/01/1970

Q.2 - Chương 90: Chương 90 01/01/1970

Q.2 - Chương 89: Chương 89 01/01/1970

Q.2 - Chương 88: Chương 88 01/01/1970

Q.2 - Chương 87: Chương 87 01/01/1970

Q.2 - Chương 86: Chương 86 01/01/1970

Q.2 - Chương 85: Chương 85 01/01/1970

Q.2 - Chương 84: Chương 84 01/01/1970

Q.2 - Chương 83: Chương 83 01/01/1970

Q.2 - Chương 82: Chương 82 01/01/1970

Q.2 - Chương 81: Chương 81 01/01/1970

Q.2 - Chương 80: Chương 80 01/01/1970

Q.2 - Chương 79 01/01/1970

Q.2 - Chương 78 01/01/1970

Q.2 - Chương 77 01/01/1970

Q.2 - Chương 76 01/01/1970

Q.2 - Chương 75 01/01/1970

Q.2 - Chương 74 01/01/1970

Q.2 - Chương 73 01/01/1970

Q.2 - Chương 72 01/01/1970

Q.2 - Chương 71 01/01/1970

Q.2 - Chương 70 01/01/1970

Q.2 - Chương 69 01/01/1970

Q.2 - Chương 68 01/01/1970

Q.2 - Chương 67 01/01/1970

Q.2 - Chương 66 01/01/1970

Q.2 - Chương 65 01/01/1970

Q.2 - Chương 64 01/01/1970

Q.2 - Chương 63 01/01/1970

Q.2 - Chương 62 01/01/1970

Q.2 - Chương 61 01/01/1970

Q.2 - Chương 60 01/01/1970

Q.2 - Chương 59 01/01/1970

Q.2 - Chương 58 01/01/1970

Q.2 - Chương 57 01/01/1970

Q.2 - Chương 55 01/01/1970

Q.2 - Chương 54 01/01/1970

Q.2 - Chương 53 01/01/1970

Q.2 - Chương 52 01/01/1970

Q.2 - Chương 51 01/01/1970

Q.1 - Chương 50 01/01/1970

Q.1 - Chương 49 01/01/1970

Q.1 - Chương 48 01/01/1970

Q.1 - Chương 47 01/01/1970

Q.1 - Chương 46 01/01/1970

Q.1 - Chương 45 01/01/1970

Q.1 - Chương 44 01/01/1970

Q.1 - Chương 43 01/01/1970

Q.1 - Chương 42 01/01/1970

Q.1 - Chương 41: Chương 41 01/01/1970

Q.1 - Chương 40 01/01/1970

Q.1 - Chương 39 01/01/1970

Q.1 - Chương 38: Chương 38 01/01/1970

Q.1 - Chương 37: Chương 37 01/01/1970

Q.1 - Chương 36: Chương 36 01/01/1970

Q.1 - Chương 35: Chương 35 01/01/1970

Q.1 - Chương 34: Chương 34 01/01/1970

Q.1 - Chương 33: Chương 33 01/01/1970

Q.1 - Chương 32: Chương 32 01/01/1970

Q.1 - Chương 31: Chương 31 01/01/1970

Q.1 - Chương 30: Chương 30 01/01/1970

Q.1 - Chương 29: Chương 29 01/01/1970

Q.1 - Chương 28: Chương 28 01/01/1970

Q.1 - Chương 27: Chương 27 01/01/1970

Q.1 - Chương 26: Chương 26 01/01/1970

Q.1 - Chương 25: Chương 25 01/01/1970

Q.1 - Chương 24: Chương 24 01/01/1970

Q.1 - Chương 23: Chương 23 01/01/1970

Q.1 - Chương 22: Chương 22 01/01/1970

Q.1 - Chương 21: Chương 21 01/01/1970

Q.1 - Chương 20: Chương 20 01/01/1970

Q.1 - Chương 19: Chương 19 01/01/1970

Q.1 - Chương 18: Chương 18 01/01/1970

Q.1 - Chương 17: Chương 17 01/01/1970

Q.1 - Chương 16: Chương 16 01/01/1970

Q.1 - Chương 15: Chương 15 01/01/1970

Q.1 - Chương 14: Chương 14 01/01/1970

Q.1 - Chương 13: Chương 13 01/01/1970

Q.1 - Chương 12: Chương 12 01/01/1970

Q.1 - Chương 11: Chương 11 01/01/1970

Q.1 - Chương 10: Chương 10 01/01/1970

Q.1 - Chương 9: Chương 9 01/01/1970

Q.1 - Chương 8: Chương 8 01/01/1970

Q.1 - Chương 7: Chương 7 01/01/1970

Q.1 - Chương 6: Chương 6 01/01/1970

Q.1 - Chương 5: Chương 5 01/01/1970

Q.1 - Chương 4: Chương 4 01/01/1970

Q.1 - Chương 3: Chương 3 01/01/1970

Q.1 - Chương 2: Chương 2 01/01/1970

Q.1 - Chương 1: Chương 1 01/01/1970