Tìm thân xác này đi!

Tìm thân xác này đi!

Tên khác: Karada Sagashi
Thể loại: Horror , School Life , Seinen , Tragedy
Tác giả: Welzard; MURASE Katsutoshi
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tìm thân xác này đi!:

Chuyện không kể lúc nửa đêm về người phụ nữ mặc đồ đỏ. "Này, Asuka ... hãy tìm cơ thể giúp ta". Tại trường học, vào nửa đêm, Asuka và bạn cô ấy phải tìm kiếm những phần cơ thể đã bị cắt của con ma. Nếu họ không tìm thấy, ngày 9/11 sẽ được lặp lại và người mang đồ đỏ sẽ đến giết họ. Ai là người mang đồ đỏ? Và vì sao lại yêu cầu họ tìm kiếm bộ phận cơ thể của mình.

Danh sách chương

Karada Sagashi Chap 107 18/10/2019

Karada Sagashi Chap 106 18/10/2019

Karada Sagashi Chap 105 16/10/2019

Karada Sagashi Chap 104 16/10/2019

Karada Sagashi Chap 103 15/10/2019

Karada Sagashi Chap 102 14/10/2019

Karada Sagashi Chap 101 14/10/2019

Karada Sagashi Chap 100 09/10/2019

Karada Sagashi Chap 099 08/10/2019

Karada Sagashi Chap 098 08/10/2019

Karada Sagashi Chap 097 05/10/2019

Karada Sagashi Chap 096 03/10/2019

Karada Sagashi Chap 095 02/10/2019

Karada Sagashi Chap 094 01/10/2019

Karada Sagashi Chap 093 01/10/2019

Karada Sagashi Chap 092 01/10/2019

Karada Sagashi Chap 091 28/09/2019

Karada Sagashi Chap 090 26/09/2019

Karada Sagashi Chap 089 26/09/2019

Karada Sagashi Chap 088 26/09/2019

Karada Sagashi Chap 087 26/09/2019

Karada Sagashi Chap 086 26/09/2019

Karada Sagashi Chap 085 21/09/2019

Karada Sagashi Chap 084 20/09/2019

Karada Sagashi Chap 083 19/09/2019

Karada Sagashi Chap 082 18/09/2019

Karada Sagashi Chap 081 18/09/2019

Karada Sagashi Chap 080 18/09/2019

Karada Sagashi Chap 079 18/09/2019

Karada Sagashi Chap 078 13/12/2018

Karada Sagashi Chap 077 09/12/2018

Karada Sagashi Chap 076 02/12/2018

Karada Sagashi Chap 075 02/12/2018

Karada Sagashi Chap 074 27/11/2018

Karada Sagashi Chap 073 27/11/2018

Karada Sagashi Chap 072 27/11/2018

Karada Sagashi Chap 071 27/11/2018

Karada Sagashi Chap 070 23/11/2018

Karada Sagashi Chap 069 08/08/2018

Karada Sagashi Chap 068 07/08/2018

Karada Sagashi Chap 067 06/08/2018

Karada Sagashi Chap 066 06/08/2018

Karada Sagashi Chap 065 06/08/2018

Karada Sagashi Chap 064 03/08/2018

Karada Sagashi Chap 063 02/08/2018

Karada Sagashi Chap 062 02/08/2018

Karada Sagashi Chap 061 26/06/2018

Karada Sagashi Chap 060 23/06/2018

Karada Sagashi Chap 059 23/06/2018

Karada Sagashi Chap 058 22/06/2018

Karada Sagashi Chap 057 20/06/2018

Karada Sagashi Chap 056 19/06/2018

Karada Sagashi Chap 055 25/05/2018

Karada Sagashi Chap 054 25/05/2018

Karada Sagashi Chap 053 19/05/2018

Karada Sagashi Chap 052 18/05/2018

Karada Sagashi Chap 051 17/05/2018

Karada Sagashi Chap 050 16/05/2018

Karada Sagashi Chap 049 15/05/2018

Karada Sagashi Chap 048 13/05/2018

Karada Sagashi Chap 047 12/05/2018

Karada Sagashi Chap 046 11/05/2018

Karada Sagashi Chap 045 10/05/2018

Karada Sagashi Chap 044 09/05/2018

Karada Sagashi Chap 043 08/05/2018

Karada Sagashi Chap 042 07/05/2018

Karada Sagashi Chap 041 06/05/2018

Karada Sagashi Chap 040 06/05/2018

Karada Sagashi Chap 039 06/05/2018

Karada Sagashi Chap 038 06/05/2018

Karada Sagashi Chap 037 04/05/2018

Karada Sagashi Chap 036 04/05/2018

Karada Sagashi Chap 035 01/05/2018

Karada Sagashi Chap 034 01/05/2018

Karada Sagashi Chap 033 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 032 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 031 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 030 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 029 29/04/2018

Karada Sagashi Chap 028 27/04/2018

Karada Sagashi Chap 027 27/04/2018

Karada Sagashi Chap 026 26/04/2018

Karada Sagashi Chap 025 26/04/2018

Karada Sagashi Chap 024 26/04/2018

Karada Sagashi Chap 023 24/04/2018

Karada Sagashi Chap 022 24/04/2018

Karada Sagashi Chap 021 24/04/2018

Karada Sagashi Chap 020 23/04/2018

Karada Sagashi Chap 019 23/04/2018

Karada Sagashi Chap 018 23/04/2018

Chap 017 13/04/2017

Chap 016 12/04/2017

Chap 015 11/04/2017

Chap 014 10/04/2017

Chap 013 10/04/2017

Chap 012 10/04/2017

Chap 011 07/04/2017

Chap 010 07/04/2017

Chap 009 07/04/2017

Chap 008 27/03/2017

Chap 007 27/03/2017

Chap 006 27/03/2017

Chap 005 24/03/2017

Chap 004 24/03/2017

Chap 003 24/03/2017

Chap 002.2 24/03/2017

Chap 002.1 24/03/2017

Chap 001.2 24/03/2017

Chap 001.1 24/03/2017