Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
 Tìm thân xác này đi!

Tìm thân xác này đi!

Tên khác: Karada Sagashi
Thể loại: Horror , School Life , Seinen , Tragedy
Tác giả: Welzard; MURASE Katsutoshi
Trạng thái: Còn tiếp


3 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tìm thân xác này đi!:

Chuyện không kể lúc nửa đêm về người phụ nữ mặc đồ đỏ. "Này, Asuka ... hãy tìm cơ thể giúp ta". Tại trường học, vào nửa đêm, Asuka và bạn cô ấy phải tìm kiếm những phần cơ thể đã bị cắt của con ma. Nếu họ không tìm thấy, ngày 9/11 sẽ được lặp lại và người mang đồ đỏ sẽ đến giết họ. Ai là người mang đồ đỏ? Và vì sao lại yêu cầu họ tìm kiếm bộ phận cơ thể của mình.

Danh sách chương

Karada Sagashi Chap 153 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 152 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 151 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 150 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 149 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 148 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 147 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 146 ~ (10/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 145 ~ (09/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 144 ~ (08/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 143 ~ (08/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 142 ~ (06/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 141 ~ (06/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 140 ~ (04/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 139 ~ (03/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 138 ~ (02/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 137 ~ (02/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 136 ~ (01/12/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 135 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 134 ~ (25/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 133 ~ (18/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 132 ~ (18/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 131 ~ (17/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 130 ~ (12/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 129 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 128 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 127 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 126 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 125 ~ (06/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 124 ~ (06/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 123 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 122 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 121 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 120 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 119 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 118 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 117 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 116 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 115 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 114 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 113 ~ (24/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 112 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 111 ~ (22/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 110 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 109 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 108 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 107 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 106 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 105 ~ (16/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 104 ~ (16/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 103 ~ (15/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 102 ~ (14/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 101 ~ (14/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 100 ~ (09/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 099 ~ (08/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 098 ~ (08/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 097 ~ (05/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 096 ~ (03/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 095 ~ (02/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 094 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 093 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 092 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 091 ~ (28/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 090 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 089 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 088 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 087 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 086 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 085 ~ (21/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 084 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 083 ~ (19/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 082 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 081 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 080 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 079 ~ (18/09/2019)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 078 ~ (13/12/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 077 ~ (09/12/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 076 ~ (02/12/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 075 ~ (02/12/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 074 ~ (27/11/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 073 ~ (27/11/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 072 ~ (27/11/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 071 ~ (27/11/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 070 ~ (23/11/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 069 ~ (08/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 068 ~ (07/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 067 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 066 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 065 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 064 ~ (03/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 063 ~ (02/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 062 ~ (02/08/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 061 ~ (26/06/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 060 ~ (23/06/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 059 ~ (23/06/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 058 ~ (22/06/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 057 ~ (20/06/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 056 ~ (19/06/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 055 ~ (25/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 054 ~ (25/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 053 ~ (19/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 052 ~ (18/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 051 ~ (17/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 050 ~ (16/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 049 ~ (15/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 048 ~ (13/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 047 ~ (12/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 046 ~ (11/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 045 ~ (10/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 044 ~ (09/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 043 ~ (08/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 042 ~ (07/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 041 ~ (06/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 040 ~ (06/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 039 ~ (06/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 038 ~ (06/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 037 ~ (04/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 036 ~ (04/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 035 ~ (01/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 034 ~ (01/05/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 033 ~ (29/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 032 ~ (29/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 031 ~ (29/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 030 ~ (29/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 029 ~ (29/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 028 ~ (27/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 027 ~ (27/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 026 ~ (26/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 025 ~ (26/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 024 ~ (26/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 023 ~ (24/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 022 ~ (24/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 021 ~ (24/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 020 ~ (23/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 019 ~ (23/04/2018)Miễn phí

Karada Sagashi Chap 018 ~ (23/04/2018)Miễn phí

Chap 017 ~ (13/04/2017)Miễn phí

Chap 016 ~ (12/04/2017)Miễn phí

Chap 015 ~ (11/04/2017)Miễn phí

Chap 014 ~ (10/04/2017)Miễn phí

Chap 013 ~ (10/04/2017)Miễn phí

Chap 012 ~ (10/04/2017)Miễn phí

Chap 011 ~ (07/04/2017)Miễn phí

Chap 010 ~ (07/04/2017)Miễn phí

Chap 009 ~ (07/04/2017)Miễn phí

Chap 008 ~ (27/03/2017)Miễn phí

Chap 007 ~ (27/03/2017)Miễn phí

Chap 006 ~ (27/03/2017)Miễn phí

Chap 005 ~ (24/03/2017)Miễn phí

Chap 004 ~ (24/03/2017)Miễn phí

Chap 003 ~ (24/03/2017)Miễn phí

Chap 002.2 ~ (24/03/2017)Miễn phí

Chap 002.1 ~ (24/03/2017)Miễn phí

Chap 001.2 ~ (24/03/2017)Miễn phí

Chap 001.1 ~ (24/03/2017)Miễn phí