Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tinh Võ Thần Quyết

Tinh Võ Thần Quyết

Tên khác: Tinh Võ Thần Quyết
Thể loại: Huyền Huyễn , Manhua
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tinh Võ Thần Quyết:

Quyền toái nhật nguyệt, chưởng thôn sơn hà

Đạp nghịch thiên cường giả lộ, mỹ nhân làm bạn, tu luyện tinh võ truyền thừa, chấp chưởng quyền hành bát phương, thành tựu thần vương tối cao

Từ thiếu nữ thiên tài ôn nhu, đáng yêu, quận chúa thân hình nóng bỏng tràn trề đến yêu tộc mỹ nữ thần bí, cao hơn nữa là nữ võ thần trong truyền thuyết tối cao

...

Một con đường ngộ đạo không tịch mịch, một truyền kỳ đầy sắc thái.

Danh sách chương

Chap 313 ~ (30/05/2020)Miễn phí

Chap 312 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 311 ~ (02/05/2020)Miễn phí

Chap 310 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Chap 309 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Chap 308 ~ (30/04/2020)Miễn phí

Chap 307 ~ (23/03/2020)Miễn phí

Chap 306 ~ (14/03/2020)Miễn phí

Chap 305 ~ (07/03/2020)Miễn phí

Chap 304 ~ (20/02/2020)Miễn phí

Chap 303 ~ (17/02/2020)Miễn phí

Chap 302 ~ (08/02/2020)Miễn phí

Chap 301 ~ (04/02/2020)Miễn phí

Chap 300 ~ (22/01/2020)Miễn phí

Chap 299 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Chap 298 ~ (05/01/2020)Miễn phí

Chap 297 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Chap 296 ~ (16/12/2019)Miễn phí

Chap 295 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Chap 294 ~ (05/12/2019)Miễn phí

Chap 293 ~ (24/11/2019)Miễn phí

Chap 292 ~ (19/11/2019)Miễn phí

Chap 291 ~ (19/11/2019)Miễn phí

Chap 290 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 289 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 288 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 287 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Chap 286 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Chap 285 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Chap 284 ~ (11/10/2019)Miễn phí

Chap 283 ~ (09/10/2019)Miễn phí

Chap 282 ~ (05/10/2019)Miễn phí

Chap 281 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Chap 280 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Chap 279 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Chap 278 ~ (13/09/2019)Miễn phí

Chap 277 ~ (11/09/2019)Miễn phí

Chap 276 ~ (08/09/2019)Miễn phí

Chap 275 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 274 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 273 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 272 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 271 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 270 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 269 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 268 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 267 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 266 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 265 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 264 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 263 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 262 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 261 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 260 ~ (22/08/2019)Miễn phí

Chap 259 ~ (20/08/2019)Miễn phí

Chap 258 ~ (18/08/2019)Miễn phí

Chap 257 ~ (16/08/2019)Miễn phí

Chap 256 ~ (16/08/2019)Miễn phí

Chap 255 ~ (16/08/2019)Miễn phí

Chap 254 ~ (26/07/2019)Miễn phí

Chap 253 ~ (26/07/2019)Miễn phí

Chap 252 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 251 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 250 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 249 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 248 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 247 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 246 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 245 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 244 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 243 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 242 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 241 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 240 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 239 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 238 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 237 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 236 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 235 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 234 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 233 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 232 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 231 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 230 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 229 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 228 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 227 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 226 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 225 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 224 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 223 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 222 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 221 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 220 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 219 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 218 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 217 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 216 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 215 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 214 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 213 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 212 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 211 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 210 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 209 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 208 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 207 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 206 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 205 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 204 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 203 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 202 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 201 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 200 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 199 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 198 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 197 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 196 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 195 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 194 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 193 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 192 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 191 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 190 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 189 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 188 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 187 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 186 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 185 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 184 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 183 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 182 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 181 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 180 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 179 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 178 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 177 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 176 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 175 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 174 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 173 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 172 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 171 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 170 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 169 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 168 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 167 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 166 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 165 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 164 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 163 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 162 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 161 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 160 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 159 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 158 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 157 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 156 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 155 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 154 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 153 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 152 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 151 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 150 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 149 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 148 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 147 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 146 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 145 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 144 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 143 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 142 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 141 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 140 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 139 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 138 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 137 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 136 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 135 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 134 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 133 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 132 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 131 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 130 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 129 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 128 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 127 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 126 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 125 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 124 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 123 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 122 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 121 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 120 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 119 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 118 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 117 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 116 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 115 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 114 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 113 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 112 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 111 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 110 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 109 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 108 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 107 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 106 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 105 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 104 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 103 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 102 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 101 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 100 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 099 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 098 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 097 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 096 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 095 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 094 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 093 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 092 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 091 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 090 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 089 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 088 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 087 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 086 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 085 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 084 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 083 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 082 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 081 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 080 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 079 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 078 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 077 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 076 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 075 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 074 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 073 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 072 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 071 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 070 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 069 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 068 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 067 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 066 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 065 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 064 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 063 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 062 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 061 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 060 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 059 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 058 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 057 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 056 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 055 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 054 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 053 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 052 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 051 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 050 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 049 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 048 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 047 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 046 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 045 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 044 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 043 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 042 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 041 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 040 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 039 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 038 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 037 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 036 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 035 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 034 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 033 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 032 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 031 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 030 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 029 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 028 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 027 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 026 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 025 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 024 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 023 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 022 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 021 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 020 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 019 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 018 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 017 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 016 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 015 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 014 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 013 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 012 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 011 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 010 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 009 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 008 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 007 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 006 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 005 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 004 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 003 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 002 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chap 001 ~ (23/07/2019)Miễn phí