Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm

Tên khác: Koi to Uso
Thể loại: Comedy , Drama , Romance , School Life
Tác giả: TSUMUGI Musawo
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tình Yêu Bị Ngăn Cấm:

Những lời nói dối bị cấm đoán và tình yêu cũng vậy. Trong tương lai gần, khi những người trẻ tuổi ở Nhật Bản đến mười sáu tuổi, họ sẽ được giao một đối tác hôn nhân của chính phủ và tất cả mọi người chấp nhận rằng nước này sẽ tìm một đối tác phù hợp để làm cho họ hạnh phúc. Yukari Nejima là một học sinh mười lăm tuổi, cả trong học tập lẫn trong thể thao cậu chỉ ở dưới mức trung bình. Tuy nhiên bản thân cậu ấy lại che giấu một trái tim cháy bỏng với niềm đam mê! Trong thế giới này, nơi tình yêu bị cấm, những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu đã trót yêu?

Danh sách chương

Koi To Uso Chap 124 15/11/2019

Koi To Uso Chap 123 15/11/2019

Koi To Uso Chap 122 15/11/2019

Koi To Uso Chap 121 22/05/2019

Koi To Uso Chap 120 22/05/2019

Koi To Uso Chap 119 22/05/2019

Koi To Uso Chap 118 22/05/2019

Koi To Uso Chap 117 22/05/2019

Koi To Uso Chap 116 22/05/2019

Koi To Uso Chap 115 22/05/2019

Koi To Uso Chap 114 22/05/2019

Koi To Uso Chap 113 22/05/2019

Koi To Uso Chap 112 22/05/2019

Koi To Uso Chap 111 22/05/2019

Koi To Uso Chap 110 22/05/2019

Koi To Uso Chap 109 22/05/2019

Koi To Uso Chap 108 22/05/2019

Koi To Uso Chap 107 22/05/2019

Koi To Uso Chap 106 22/05/2019

Koi To Uso Chap 105 22/05/2019

Koi To Uso Chap 104 22/05/2019

Koi To Uso Chap 103 22/05/2019

Koi To Uso Chap 102 22/05/2019

Koi To Uso Chap 101 22/05/2019

Koi To Uso Chap 100 22/05/2019

Koi To Uso Chap 99 22/05/2019

Koi To Uso Chap 98 22/05/2019

Koi To Uso Chap 97 22/05/2019

Koi To Uso Chap 96 22/05/2019

Koi To Uso Chap 95 22/05/2019

Koi To Uso Chap 94 22/05/2019

Koi To Uso Chap 93 22/05/2019

Koi To Uso Chap 92 22/05/2019

Koi To Uso Chap 91 22/05/2019

Koi To Uso Chap 90 22/05/2019

Koi To Uso Chap 89 22/05/2019

Koi To Uso Chap 88 22/05/2019

Koi To Uso Chap 87 22/05/2019

Koi To Uso Chap 86 22/05/2019

Koi To Uso Chap 85 22/05/2019

Koi To Uso Chap 84 22/05/2019

Koi To Uso Chap 83 22/05/2019

Koi To Uso Chap 82 22/05/2019

Koi To Uso Chap 81 22/05/2019

Koi To Uso Chap 80 22/05/2019

Koi To Uso Chap 79 22/05/2019

Koi To Uso Chap 78 22/05/2019

Koi To Uso Chap 77 22/05/2019

Koi To Uso Chap 76 22/05/2019

Koi To Uso Chap 75 22/05/2019

Koi To Uso Chap 74 22/05/2019

Koi To Uso Chap 73 22/05/2019

Koi To Uso Chap 72 22/05/2019

Koi To Uso Chap 71 22/05/2019

Koi To Uso Chap 70 22/05/2019

Koi To Uso Chap 69 22/05/2019

Koi To Uso Chap 68 22/05/2019

Koi To Uso Chap 67 22/05/2019

Koi To Uso Chap 66 22/05/2019

Koi To Uso Chap 65 22/05/2019

Koi To Uso Chap 64 22/05/2019

Koi To Uso Chap 63 22/05/2019

Koi To Uso Chap 62 22/05/2019

Koi To Uso Chap 61 22/05/2019

Koi To Uso Chap 60 22/05/2019

Koi To Uso Chap 59 22/05/2019

Koi To Uso Chap 58 22/05/2019

Koi To Uso Chap 57 22/05/2019

Koi To Uso Chap 56 22/05/2019

Koi To Uso Chap 55 22/05/2019

Koi To Uso Chap 54 22/05/2019

Koi To Uso Chap 53 22/05/2019

Koi To Uso Chap 52 22/05/2019

Koi To Uso Chap 51 22/05/2019

Koi To Uso Chap 50 22/05/2019

Koi To Uso Chap 49 22/05/2019

Koi To Uso Chap 48 22/05/2019

Koi To Uso Chap 47 22/05/2019

Koi To Uso Chap 46 22/05/2019

Koi To Uso Chap 45 22/05/2019

Koi To Uso Chap 44 22/05/2019

Koi To Uso Chap 43 22/05/2019

Koi To Uso Chap 42 22/05/2019

Koi To Uso Chap 41 22/05/2019

Koi To Uso Chap 40 22/05/2019

Koi To Uso Chap 39 22/05/2019

Koi To Uso Chap 38 22/05/2019

Koi To Uso Chap 37 22/05/2019

Koi To Uso Chap 36 22/05/2019

Koi To Uso Chap 35 22/05/2019

Koi To Uso Chap 34 22/05/2019

Koi To Uso Chap 33 22/05/2019

Koi To Uso Chap 32 22/05/2019

Koi To Uso Chap 31 22/05/2019

Koi To Uso Chap 30 22/05/2019

Koi To Uso Chap 29 22/05/2019

Koi To Uso Chap 28 22/05/2019

Koi To Uso Chap 27 22/05/2019

Koi To Uso Chap 26 22/05/2019

Koi To Uso Chap 25 22/05/2019

Koi To Uso Chap 24 22/05/2019

Koi To Uso Chap 23 22/05/2019

Koi To Uso Chap 22 22/05/2019

Koi To Uso Chap 21 22/05/2019

Koi To Uso Chap 20 22/05/2019

Koi To Uso Chap 19 22/05/2019

Koi To Uso Chap 18 22/05/2019

Koi To Uso Chap 17 22/05/2019

Koi To Uso Chap 16 22/05/2019

Koi To Uso Chap 15 22/05/2019

Koi To Uso Chap 14 22/05/2019

Koi To Uso Chap 13 22/05/2019

Koi To Uso Chap 12 22/05/2019

Koi To Uso Chap 11 22/05/2019

Koi To Uso Chap 10 22/05/2019

Koi To Uso Chap 9 22/05/2019

Koi To Uso Chap 8 22/05/2019

Koi To Uso Chap 7 22/05/2019

Koi To Uso Chap 6 22/05/2019

Koi To Uso Chap 5 22/05/2019

Koi To Uso Chap 4 22/05/2019

Koi To Uso Chap 3 22/05/2019

Koi To Uso Chap 2 22/05/2019

Koi To Uso Chap 1 22/05/2019

Loading...