Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả

Tên khác: Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


2 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tôi Bị Idol... Chuyện Không Thể Tả:

Chuyện gái theo đuôi idol, bị người yêu từ mặt. Trong lúc đớn đau, tinh thần hoảng loạn, nàng ta va vào ai đó, sáng thức dậy đã thấy mình nằm ở giường ải, giường ai...

Danh sách chương

Chap 001 14/02/2017

Chap 002 14/02/2017

Chap 003 14/02/2017

Chap 004 14/02/2017

Chap 005 14/02/2017

Chap 006 14/02/2017

Chap 007 14/02/2017

Chap 008 14/02/2017

Chap 009 17/02/2017

Chap 010 22/02/2017

Chap 011 27/02/2017

Chap 012 01/03/2017

Chap 013 06/03/2017

Chap 014 08/03/2017

Chap 015 13/03/2017

Chap 016 18/03/2017

Chap 017 22/03/2017

Chap 018 22/03/2017

Chap 019 27/03/2017

Chap 020 01/04/2017

Chap 021 07/04/2017

Chap 022 07/04/2017

Chap 023 07/04/2017

Chap 024 13/04/2017

Chap 025 15/04/2017

Chap 026 19/04/2017

Chap 027 27/04/2017

Chap 028 27/04/2017

Chap 029 03/05/2017

Chap 030 08/05/2017

Chap 031 08/05/2017

Chap 032 15/05/2017

Chap 033 15/05/2017

Chap 034 - fixed 22/05/2017

Chap 035 22/05/2017

Chap 036 05/06/2017

Chap 037 05/06/2017

Chap 038 05/06/2017

Chap 039 05/06/2017

Chap 040 12/06/2017

Chap 041 12/06/2017

Chap 042 15/06/2017

Chap 043 19/06/2017

Chap 044 26/06/2017

Chap 045 26/06/2017

Chap 046 28/06/2017

Chap 047 30/06/2017

Chap 048 04/07/2017

Chap 049 12/07/2017

Chap 050 12/07/2017

Chap 051 14/07/2017

Chap 052 18/07/2017

Chap 053 28/07/2017

Chap 054 28/07/2017

Chap 055 07/08/2017

Chap 056 07/08/2017

Chap 057 07/08/2017

Chap 058 09/08/2017

Chap 059 14/08/2017

Chap 060 15/08/2017

Chap 061 23/08/2017

Chap 062 23/08/2017

Chap 063 28/08/2017

Chap 064 30/08/2017

Chap 065 05/09/2017

Chap 066 05/09/2017

Chap 067 15/09/2017

Chap 068 15/09/2017

Chap 069 20/09/2017

Chap 070 20/09/2017

Chap 071 30/09/2017

Chap 072 30/09/2017

Chap 073 30/09/2017

Chap 074 10/10/2017

Chap 075 10/10/2017

Chap 076 11/10/2017

Chap 077 23/10/2017

Chap 078 23/10/2017

Chap 079 23/10/2017

Chap 080 27/10/2017

Chap 081 01/11/2017

Chap 082 01/11/2017

Chap 083 16/11/2017

Chap 084 16/11/2017

Chap 085 16/11/2017

Chap 086 16/11/2017

Chap 087 20/11/2017

Chap 088 23/11/2017

Chap 089 04/12/2017

Chap 090 04/12/2017

Chap 091 06/12/2017

Chap 092 11/12/2017