Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại

Tên khác: Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


4 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tôi Bị Tổng Tài Ám Hại:

EXcuse me?Idol đang hot biến thành bà béo?? Về sau thế nhưng lại rơi vào ổ của antifan - tổng tài bá đạo ! ! ! Vì để trả nợ mà không thể không làm bảo mẫu kiêm chức "chị gái tâm sự tình cảm" cho anh ta? Cái tình tiết của truyện này đúng là có chút hấp dẫn

 
 

Danh sách chương

Chapter 158 17/08/2019

Chapter 157 15/08/2019

Chapter 156 10/08/2019

Chapter 155 10/08/2019

Chapter 154 29/04/2019

Chapter 153 29/04/2019

Chapter 152 15/04/2019

Chapter 151 08/04/2019

Chapter 150 08/04/2019

Chapter 149 08/04/2019

Chapter 148 08/04/2019

Chapter 147 08/04/2019

Chapter 146 27/03/2019

Chapter 145 20/03/2019

Chapter 144 19/03/2019

Chapter 143 10/02/2019

Chapter 138 10/02/2019

Chapter 137 08/02/2019

Chapter 136 31/01/2019

Chapter 135 27/01/2019

Chapter 134 25/01/2019

Chapter 133 22/01/2019

Chapter 132 21/01/2019

Chapter 131 11/01/2019

Chapter 130 11/01/2019

Chapter 128 09/01/2019

Chapter 126 27/12/2018

Chapter 125 23/12/2018

Chapter 124 19/12/2018

Chapter 123 17/12/2018

Chapter 122 04/12/2018

Chapter 121 30/11/2018

Chapter 120 21/11/2018

Chapter 119 18/11/2018

Chapter 118 18/11/2018

Chapter 117 12/11/2018

Chapter 116 08/11/2018

Chapter 115 04/11/2018

Chapter 114 21/10/2018

Chapter 113 18/10/2018

Chapter 112 14/10/2018

Chapter 111 09/10/2018

Chapter 110 09/10/2018

Chapter 109 08/10/2018

Chapter 108 04/10/2018

Chapter 107 25/09/2018

Chapter 106 23/09/2018

Chapter 105 22/09/2018

Chapter 104 07/09/2018

Chapter 103 05/09/2018

Chapter 102 02/09/2018

Chapter 101 10/08/2018

Chapter 100 10/08/2018

Chapter 99 09/08/2018

Chapter 98 06/08/2018

Chapter 97 01/08/2018

Chapter 96 01/08/2018

Chapter 95 26/07/2018

Chapter 94 24/07/2018

Chapter 93 23/07/2018

Chapter 92 15/07/2018

Chapter 91 15/07/2018

Chapter 90 15/07/2018

Chapter 89 15/07/2018

Chapter 88 15/07/2018

Chapter 87 11/07/2018

Chapter 86 06/07/2018

Chapter 85 03/07/2018

Chapter 84 29/06/2018

Chapter 83 26/06/2018

Chapter 82 22/06/2018

Chapter 81 21/06/2018

Chapter 80 21/06/2018

Chapter 79 21/06/2018

Chapter 78 21/06/2018

Chapter 77 21/06/2018

Chapter 76 21/06/2018

Chapter 75 19/06/2018

Chapter 74 19/06/2018

Chapter 73 19/06/2018

Chapter 72 18/06/2018

Chapter 71 18/06/2018

Chapter 70 17/06/2018

Chapter 69 16/06/2018

Chapter 68 16/06/2018

Chapter 67 16/06/2018

Chapter 66 16/06/2018

Chapter 65 16/06/2018

Chapter 64 16/06/2018

Chapter 63 14/06/2018

Chapter 62 14/06/2018

Chapter 61 14/06/2018

Chapter 60 13/06/2018

Chapter 59 13/06/2018

Chapter 58 13/06/2018

Chapter 57 13/06/2018

Chapter 56 12/06/2018

Chapter 55 12/06/2018

Chapter 54 12/06/2018

Chapter 53 12/06/2018

Chapter 52 11/06/2018

Chapter 51 10/06/2018

Chapter 50 10/06/2018

Chapter 49 08/06/2018

Chapter 48 07/06/2018

Chapter 47 06/06/2018

Chapter 46 05/06/2018

Chapter 45 04/06/2018

Chapter 44 03/06/2018

Chapter 43 03/06/2018

Chapter 42 03/06/2018

Chapter 41 02/06/2018

Chapter 40 02/06/2018

Chapter 39 01/06/2018

Chapter 38 31/05/2018

Chapter 37 30/05/2018

Chapter 36 29/05/2018

Chapter 35 28/05/2018

Chapter 34 27/05/2018

Chapter 33 27/05/2018

Chapter 32 22/05/2018

Chapter 31 18/05/2018

Chapter 30 09/05/2018

Chapter 29 04/05/2018

Chapter 28 03/05/2018

Chapter 27 26/04/2018

Chapter 26 25/04/2018

Chapter 25 23/04/2018

Chapter 24 22/04/2018

Chapter 23 21/04/2018

Chapter 22 19/04/2018

Chapter 21 17/04/2018

Chapter 20 16/04/2018

Chapter 19 16/04/2018

Chapter 18 14/04/2018

Chapter 17 14/04/2018

Chapter 16 14/04/2018

Chapter 15 03/04/2018

Chapter 14 03/04/2018

Chapter 13 03/04/2018

Chapter 12 03/04/2018

Chapter 11 03/04/2018

Chapter 10 03/04/2018

Chapter 9 03/04/2018

Chapter 8 03/04/2018

Chapter 7 03/04/2018

Chapter 6 03/04/2018

Chapter 5 03/04/2018

Chapter 4 03/04/2018

Chapter 3 03/04/2018

Chapter 2 03/04/2018

Chapter 1 03/04/2018