Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống

Tên khác: Tối Cường Hệ Thống
Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Shounen , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


38 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tối Cường Phản Sáo Lộ Hệ Thống:

"Người trẻ tuổi, năm đó ta bắt đầu Trang Bức thời điểm, các ngươi còn chỉ là một giọt chất lỏng!" 

"Tiên tử, theo tại hạ đi một chuyến, bảo đảm mang ngươi Trang Bức mang ngươi bay, mang ngươi đồng thời khà khà khà!" 

Người mặc cuồng đồ áo giáp, kiên khiêng nhật viêm đấu bồng. 

Tay trái Vô Tẫn Chi Nhận, tay phải Tru Tiên Thần Kiếm. 

Quét ngang Tu Tiên Giới không có địch thủ, liền hỏi một tiếng còn có ai? 

Trang Bức Như Phong, thường bạn ta thân! Đường dài dài đằng đẵng, Trang Bức làm bạn! 

Từ Khuyết bước lên một cái Trang Bức con đường, mỗi ngày không phải ở Trang Bức, chính là ở đi Trang Bức trên đường!

Danh sách chương

Chap 246 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 245 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 244 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 243 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 242 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 241 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 240 ~ (07/07/2020)Miễn phí

Chap 239 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 238 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 237 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 236 ~ (30/06/2020)Miễn phí

Chap 235 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 234 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 233 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 232 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 231 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 230 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 229 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 228 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 227 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 225 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 224 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 223 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 222 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 221 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 220 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 219 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 218 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 217 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 216 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 215 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 214 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 213 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 212 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 211 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 210 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 209 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 208 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 207 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 206 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 205 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 204 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 203 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 202 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 201 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 200 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 199 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 198 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 197 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 196 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 195 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 194 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 193 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 192 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 191 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 190 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 189 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 188 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 187 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 186 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 185 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 184 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 183 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 182 ~ (17/06/2020)Miễn phí

Chap 181 ~ (05/06/2020)Miễn phí

Chap 180 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Chap 179 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Chap 178 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Chap 177 ~ (01/06/2020)Miễn phí

Chap 176 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 175 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 174 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 173 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 172 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 171 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 170 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 169 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 168 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 167 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 166 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 165 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 164 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 163 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 162 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 161 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 160 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 159 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 158 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 157 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 156 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 155 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 154 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 153 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 152 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 151 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 150 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 149 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 148 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 147 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 146 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 145 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 144 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 143 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 142 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 141 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 140 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 139 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 138 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 137 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 136 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 135 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 134 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 133 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 132 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 131 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 130 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 129 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 128 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 127 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 126 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 125 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 124 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 123 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chapter 122 ~ (17/08/2019)Miễn phí

Chapter 121 ~ (13/08/2019)Miễn phí

Chapter 120 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 119 ~ (09/08/2019)Miễn phí

Chapter 118 ~ (31/07/2019)Miễn phí

Chapter 117 ~ (27/07/2019)Miễn phí

Chapter 116 ~ (23/07/2019)Miễn phí

Chapter 115 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 114 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 113 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 112 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 111 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 110 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 109 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 108 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 107 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 106 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 105 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 104 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 103 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 102 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 101 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 100 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 99 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 98 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 97 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 96 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 95 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 94 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 93 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 92 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 91 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 90 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 89 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 88 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 87 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 86 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 85 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 84 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 83 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 82 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 81 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 80 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 79 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 78 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 77 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 76 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 75 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 74 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 73 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 72 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 71 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 70 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 69 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 68 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 67 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 66 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 65 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 64 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 63 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 62 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 61 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 60 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 59 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 58 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 57 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 56 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 55 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 54 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 53 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 52 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 51 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 50 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 49 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 48 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 47 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 46 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 45 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 44 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 43 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 42 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 41 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 40 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 39 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 38 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 37 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 36 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 35 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 34 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 33 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 32 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 31 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 30 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 29 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 28 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 27 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 26 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 25 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 24 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 23 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 22 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 21 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 20 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 19 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 18 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 17 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 16 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 15 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 14 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 13 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 12 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 11 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 10 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 9 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 8 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 7 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 6 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 5 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 4 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 3 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 2 ~ (19/07/2019)Miễn phí

Chapter 1 ~ (19/07/2019)Miễn phí