Trắc Vương

Trắc Vương

Tên khác: Trắc Vương
Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trắc Vương:

Cung đấu, cướp ngôi, báo thù, bi kịch bắt đầu từ một cổ kịch phong,...

Sau đó là gì? Mời các bạn đón đọc...