Trace

Trace

Tên khác: 트레이스
Thể loại: Action , Drama , Fantasy , Romance , Sci-Fi , Supernatural , Tragedy
Tác giả: NastyCat
Trạng thái: Kết thúc


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Trace:

30 năm trước, thế giới xuất hiện " Trouble ", những con quái vật giết người. Cùng với nó, xuất hiện những người có năng lực đặc biệt được gọi là " Trace ", chỉ có họ mới có khả năng chống lại " Trouble ". Tuy nhiên sức mạnh thường đến cùng tham vọng, số tội ác do những " Trace " lạm dụng sức mạnh gây ra ngày càng tăng. Nên họ đã bị xã hội kỳ thị, họ không được coi là con người. Bộ truyện nói về những con người lương thiện, vô tội, nhưng lại nhận được sức mạnh của " Trace ", và họ đã bị xã hội ruồng bỏ, mất đi quyền làm người. Mỗi nhân vật là một cuộc đời, mỗi cuộc đời lại là một câu chuyện đầy tính nhân văn. Không đơn thuần chỉ là một cuộc chiến, mà còn là câu chuyện về tình bạn, tình yêu, gia đình,...

Loading...

Danh sách chương

Chap 182 17/02/2017

Chap 181 17/02/2017

Chap 180 17/02/2017

Chap 179 17/02/2017

Chap 178 17/02/2017

Chap 177 17/02/2017

Chap 176 17/02/2017

Chap 175 17/02/2017

Chap 174 17/02/2017

Chap 173 17/02/2017

Chap 172 17/02/2017

Chap 171 17/02/2017

Chap 170 17/02/2017

Chap 169 17/02/2017

Chap 168 17/02/2017

Chap 167 17/02/2017

Chap 166 17/02/2017

Chap 165 17/02/2017

Chap 164 17/02/2017

Chap 163 17/02/2017

Chap 161 17/02/2017

Chap 160 17/02/2017

Chap 159 17/02/2017

Chap 158 17/02/2017

Chap 157 17/02/2017

Chap 156 17/02/2017

Chap 155 17/02/2017

Chap 154 17/02/2017

Chap 153 17/02/2017

Chap 152 17/02/2017

Chap 151 17/02/2017

Chap 150 17/02/2017

Chap 149 17/02/2017

Chap 148 17/02/2017

Chap 147 17/02/2017

Chap 146 17/02/2017

Chap 145 17/02/2017

Chap 144 17/02/2017

Chap 143 17/02/2017

Chap 142 17/02/2017

Chap 141 17/02/2017

Chap 140 17/02/2017

Chap 139 17/02/2017

Chap 138 17/02/2017

Chap 137 17/02/2017

Chap 136 17/02/2017

Chap 135 17/02/2017

Chap 134 17/02/2017

Chap 133 17/02/2017

Chap 132 17/02/2017

Chap 131 17/02/2017

Chap 130 17/02/2017

Chap 129 17/02/2017

Chap 128 17/02/2017

Chap 127 17/02/2017

Chap 126 17/02/2017

Chap 125 17/02/2017

Chap 124 17/02/2017

Chap 123 17/02/2017

Chap 122 17/02/2017

Chap 121 17/02/2017

Chap 120 17/02/2017

Chap 119 17/02/2017

Chap 118 17/02/2017

Chap 117 17/02/2017

Chap 116 17/02/2017

Chap 115 17/02/2017

Chap 114 17/02/2017

Chap 113 17/02/2017

Chap 112 17/02/2017

Chap 111 17/02/2017

Chap 110 17/02/2017

Chap 109 17/02/2017

Chap 108 17/02/2017

Chap 107 17/02/2017

Chap 106 17/02/2017

Chap 105 17/02/2017

Chap 104 17/02/2017

Chap 103 17/02/2017

Chap 102 17/02/2017

Chap 101 17/02/2017

Chap 100 17/02/2017

Chap 099 17/02/2017

Chap 098 17/02/2017

Chap 097 17/02/2017

Chap 096 17/02/2017

Chap 095 17/02/2017

Chap 094 17/02/2017

Chap 093 17/02/2017

Chap 092 17/02/2017

Chap 091 17/02/2017

Chap 090 17/02/2017

Chap 089 17/02/2017

Chap 088 17/02/2017

Chap 087 17/02/2017

Chap 086 17/02/2017

Chap 085 17/02/2017

Chap 084 17/02/2017

Chap 083 17/02/2017

Chap 082 17/02/2017

Chap 081 17/02/2017

Chap 080 17/02/2017

Chap 079 17/02/2017

Chap 078 17/02/2017

Chap 077 17/02/2017

Chap 076 17/02/2017

Chap 075 17/02/2017

Chap 074 17/02/2017

Chap 073 17/02/2017

Chap 072 17/02/2017

Chap 071 17/02/2017

Chap 070 17/02/2017

Chap 069 17/02/2017

Chap 068 17/02/2017

Chap 067 17/02/2017

Chap 066 17/02/2017

Chap 065 17/02/2017

Chap 064 17/02/2017

Chap 063 17/02/2017

Chap 062 17/02/2017

Chap 061 17/02/2017

Chap 060 17/02/2017

Chap 059 17/02/2017

Chap 058 17/02/2017

Chap 057 17/02/2017

Chap 056 17/02/2017

Chap 055 17/02/2017

Chap 054 17/02/2017

Chap 053 17/02/2017

Chap 052 17/02/2017

Chap 051 17/02/2017

Chap 050 17/02/2017

Chap 049 17/02/2017

Chap 048 17/02/2017

Chap 047 17/02/2017

Chap 046 17/02/2017

Chap 045 17/02/2017

Chap 044 17/02/2017

Chap 043 17/02/2017

Chap 042 17/02/2017

Chap 041 17/02/2017

Chap 040 17/02/2017

Chap 039 17/02/2017

Chap 038 17/02/2017

Chap 037 17/02/2017

Chap 036 17/02/2017

Chap 035 17/02/2017

Chap 034 17/02/2017

Chap 033 17/02/2017

Chap 032 17/02/2017

Chap 031 17/02/2017

Chap 030 17/02/2017

Chap 029 17/02/2017

Chap 028 17/02/2017

Chap 027 17/02/2017

Chap 026 17/02/2017

Chap 025 17/02/2017

Chap 024 17/02/2017

Chap 023 17/02/2017

Chap 022 17/02/2017

Chap 021 17/02/2017

Chap 020.5 17/02/2017

Chap 020 17/02/2017

Chap 019 17/02/2017

Chap 018 17/02/2017

Chap 017 17/02/2017

Chap 016 17/02/2017

Chap 015 17/02/2017

Chap 014 17/02/2017

Chap 013 17/02/2017

Chap 012 17/02/2017

Chap 011 17/02/2017

Chap 010 17/02/2017

Chap 009 17/02/2017

Chap 008 17/02/2017

Chap 007 17/02/2017

Chap 006 17/02/2017

Chap 005 17/02/2017

Chap 004 17/02/2017

Chap 003 17/02/2017

Chap 002 17/02/2017

Chap 001 17/02/2017

Chap 000 17/02/2017