Transfer Student Storm Bringer

Transfer Student Storm Bringer

Tên khác: N/a
Thể loại: Action , Comedy , School Life , Seinen
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Transfer Student Storm Bringer:

Ju Ingong (nghĩa đen là: nhân vật chính) - thường hay khiếp sợ bạn bè ở các trường mà cậu từng học cho đến nay. Cậu mang một gương mặt cực kỳ đáng sợ và bất kỳ ai khi nhìn vào cậu đều nghĩ rằng đó là một "đại ca". Mặc dù anh chỉ là....?

 

Danh sách chương

Chapter 91 18/07/2019

Chapter 90 18/07/2019

Chapter 89 18/07/2019

Chapter 88 18/07/2019

Chapter 87 18/07/2019

Chapter 86 18/07/2019

Chapter 85 18/07/2019

Chapter 84 18/07/2019

Chapter 83 18/07/2019

Chapter 82 18/07/2019

Chapter 81 18/07/2019

Chapter 80 18/07/2019

Chapter 79 18/07/2019

Chapter 78 18/07/2019

Chapter 77 18/07/2019

Chapter 76 18/07/2019

Chapter 75 18/07/2019

Chapter 74 18/07/2019

Chapter 73 18/07/2019

Chapter 72 18/07/2019

Chapter 71 18/07/2019

Chapter 70 18/07/2019

Chapter 69 18/07/2019

Chapter 68 18/07/2019

Chapter 67 18/07/2019

Chapter 66 18/07/2019

Chapter 65 18/07/2019

Chapter 64 18/07/2019

Chapter 63 18/07/2019

Chapter 62 18/07/2019

Chapter 61 18/07/2019

Chapter 60 18/07/2019

Chapter 59 18/07/2019

Chapter 58 18/07/2019

Chapter 57 18/07/2019

Chapter 56 18/07/2019

Chapter 55 18/07/2019

Chapter 54 18/07/2019

Chapter 53 18/07/2019

Chapter 52 18/07/2019

Chapter 51 18/07/2019

Chapter 50 18/07/2019

Chapter 49 18/07/2019

Chapter 48 18/07/2019

Chapter 47 18/07/2019

Chapter 46 18/07/2019

Chapter 45 18/07/2019

Chapter 44 18/07/2019

Chapter 43 18/07/2019

Chapter 42 18/07/2019

Chapter 41 18/07/2019

Chapter 40 18/07/2019

Chapter 39 18/07/2019

Chapter 38 18/07/2019

Chapter 37 18/07/2019

Chapter 36 18/07/2019

Chapter 35 18/07/2019

Chapter 34 18/07/2019

Chapter 33 18/07/2019

Chapter 32 18/07/2019

Chapter 31 18/07/2019

Chapter 30 18/07/2019

Chapter 29 18/07/2019

Chapter 28 18/07/2019

Chapter 27 18/07/2019

Chapter 26 18/07/2019

Chapter 25 18/07/2019

Chapter 24 18/07/2019

Chapter 23 18/07/2019

Chapter 22 18/07/2019

Chapter 21 18/07/2019

Chapter 20 18/07/2019

Chapter 19 18/07/2019

Chapter 18 18/07/2019

Chapter 17 18/07/2019

Chapter 16 18/07/2019

Chapter 15 18/07/2019

Chapter 14 18/07/2019

Chapter 13 18/07/2019

Chapter 12 18/07/2019

Chapter 11 18/07/2019

Chapter 10 18/07/2019

Chapter 9 18/07/2019

Chapter 8 18/07/2019

Chapter 7 18/07/2019

Chapter 6 18/07/2019

Chapter 5 18/07/2019

Chapter 4 18/07/2019

Chapter 3 18/07/2019

Chapter 2 18/07/2019

Chapter 1 18/07/2019

Loading...