Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu

Tên khác: Moon-led Journey Across Another World
Thể loại: Action , Adventure , Comedy , Fantasy , Shounen
Tác giả: Azumi Kei; Kino Kotora
Trạng thái: Còn tiếp


12 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tsuki ga Michibiku Isekai Douchuu:

Học sinh trung học Misumi Makoto bị gọi vào thế giới khác bởi vị thần Tsukuyomi để làm anh hùng. Tuy nhiên xấu trai cũng là một cái tội, vị thần ngứa mắt nên đá chàng trai xuống nhân gian với một chút sức mạnh được ban cho. Giờ đến lượt Makoto phải tự quyết định vận mệnh của mình...

Danh sách chương

Chap 051 ~ (15/05/2020)Miễn phí

Chap 050 ~ (01/04/2020)Miễn phí

Chap 049 ~ (27/12/2019)Miễn phí

Chap 048 ~ (03/12/2019)Miễn phí

Chap 047 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 046 ~ (09/10/2019)Miễn phí

Chap 045 ~ (09/10/2019)Miễn phí

Chap 044 ~ (02/09/2019)Miễn phí

Chap 043 ~ (05/07/2019)Miễn phí

Chap 042 ~ (18/05/2019)Miễn phí

Chap 041 ~ (15/05/2019)Miễn phí

Chap 040 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Chap 039 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Chap 038 ~ (08/01/2019)Miễn phí

Chap 037 ~ (31/12/2018)Miễn phí

Chap 036 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chap 035 ~ (17/10/2018)Miễn phí

Chap 034 ~ (19/08/2018)Miễn phí

Chap 033 ~ (19/07/2018)Miễn phí

Chap 032 ~ (09/07/2018)Miễn phí

Chap 031 ~ (09/07/2018)Miễn phí

Chap 030 ~ (21/05/2018)Miễn phí

Chap 029 ~ (03/05/2018)Miễn phí

Chap 028 ~ (03/01/2018)Miễn phí

Chap 027 ~ (02/01/2018)Miễn phí

Chap 026 ~ (20/10/2017)Miễn phí

Chap 025 ~ (20/09/2017)Miễn phí

Chap 024 ~ (14/08/2017)Miễn phí

Chap 023 ~ (14/08/2017)Miễn phí

Chap 022 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 021 ~ (13/05/2017)Miễn phí

Chap 020 ~ (18/03/2017)Miễn phí

Chap 019 ~ (16/03/2017)Miễn phí

Chap 018 ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chap 017 ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chap 016 ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chap 015 - fixed ~ (15/02/2017)Miễn phí

Chap 014 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 013 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 012 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 011 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 010 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 009 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 008 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 007 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 006 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 005 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 004 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 003 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 002 ~ (13/11/2016)Miễn phí

Chap 001 ~ (13/11/2016)Miễn phí