TƯ THẾ CHÍNH XÁC CÙNG BỆ HẠ YÊU ĐƯƠNG

TƯ THẾ CHÍNH XÁC CÙNG BỆ HẠ YÊU ĐƯƠNG

Tên khác: Phế Hậu Quy Lai: Hoàng Thượng Mời Tiếp Chiêu
Thể loại: Action , Adventure , Award winning , Comedy
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

TƯ THẾ CHÍNH XÁC CÙNG BỆ HẠ YÊU ĐƯƠNG:

TƯ THẾ CHÍNH XÁC CÙNG BỆ HẠ YÊU ĐƯƠNG:

Quàng Thượng nhớ lại năm đó tống Hoàng Hậu vào lãnh cung, hối hận không kịp, bây giờ y thủ thân như ngọc, vì nàng ấy mà tự tay hầm canh, lại chỉ đổi lại một tờ hưu thư.Hừ! Lật bàn ! Trẫm đường đường là Quàng Thượng sao có thể dung thứ cho sự hỗn xược của nàng! Người đâu! Đem Hoàng Hậu trói lại quăng lên long sàng rộng 5 vạn mét vuông cho Trẫm, Trẫm muốn tạo thái tử!

 

Danh sách chương

Chap 046 13/11/2019

Chap 045 05/11/2019

Chap 044 02/11/2019

Chap 042.2 30/10/2019

Chap 040.2 30/10/2019

Chap 039.2 30/10/2019

Chap 038.2 30/10/2019

Chap 037.2 30/10/2019

Chap 036.2 30/10/2019

Chap 035.2 30/10/2019

Chap 033.2 30/10/2019

Chap 030.2 30/10/2019

Chap 011.5 29/10/2019

Chap 006.5 29/10/2019

Chap 006.2 29/10/2019

Chap 006.1 29/10/2019

Chap 043 29/10/2019

Chap 042 29/10/2019

Chap 041 29/10/2019

Chap 040 29/10/2019

Chap 039 29/10/2019

Chap 038 29/10/2019

Chap 037 29/10/2019

Chap 036 29/10/2019

Chap 035 29/10/2019

Chap 034.2 29/10/2019

Chap 034.1 29/10/2019

Chap 033 29/10/2019

Chap 032.2 29/10/2019

Chap 032.1 29/10/2019

Chap 031.2 29/10/2019

Chap 031.1 29/10/2019

Chap 030 29/10/2019

Chap 029.2 29/10/2019

Chap 029.1 29/10/2019

Chap 028 29/10/2019

Chap 027.2 29/10/2019

Chap 027.1 29/10/2019

Chap 026.2 29/10/2019

Chap 026.1 29/10/2019

Chap 025.2 29/10/2019

Chap 025.1 29/10/2019

Chap 024.2 29/10/2019

Chap 024.1 29/10/2019

Chap 023.2 29/10/2019

Chap 023.1 29/10/2019

Chap 022.2 29/10/2019

Chap 022.1 29/10/2019

Chap 021.2 29/10/2019

Chap 021.1 29/10/2019

Chap 020.2 29/10/2019

Chap 020.1 29/10/2019

Chap 019.2 29/10/2019

Chap 019.1 29/10/2019

Chap 018.2 29/10/2019

Chap 018.1 29/10/2019

Chap 017 29/10/2019

Chap 016 29/10/2019

Chap 015 29/10/2019

Chap 014 29/10/2019

Chap 013 29/10/2019

Chap 012 29/10/2019

Chap 011 29/10/2019

Chap 010 29/10/2019

Chap 009 29/10/2019

Chap 008 29/10/2019

Chap 007 29/10/2019

Chap 006 29/10/2019

Chap 005 29/10/2019

Chap 004 29/10/2019

Chap 003 29/10/2019

Chap 002 29/10/2019

Chap 001 29/10/2019

Loading...