Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Tu Tiên Cuồng Thần

Tu Tiên Cuồng Thần

Tên khác: Tu Tiên Cuồng Thần
Thể loại: Action , Manhua , Mystery , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tu Tiên Cuồng Thần:

Người hiện đại La Hạo xuyên không về cổ đại biến thành nô lệ thấp nhất bộ lạc ở Ngân Long đế quốc, cố gắng cải biến hiện trạng lại bị người đánh gãy kinh mạch, dưới cơ duyên xảo hợp gặp phải Cơ Thiên phạt truyền y bát, tặng ngọc sách, từ đây một tẩy nhục trước, kham phá sinh tử, đạp lên cửu thiên, quét ngang các phương cường giả chí tôn, trở thành một phương bất tử cuồng thần!

Danh sách chương

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 30.5 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 30 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 29 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 28 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 27 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 26 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 25 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 24 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 23 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 22 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 21.5 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 21 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 20 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 19 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 18 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 17 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 16 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 15 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 14 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 13 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 12 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 11 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 10 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 9 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 8 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 7 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 6 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 5 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 4 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 3 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 2 ~ (28/04/2020)Miễn phí

Tu Tiên Cuồng Thần Chap 1 ~ (28/04/2020)Miễn phí