Tướng Quân Hữu Hỷ

Tướng Quân Hữu Hỷ

Tên khác: Tướng Quân Hữu Hỷ
Thể loại: Historical , Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


6 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Tướng Quân Hữu Hỷ:

Xuyên không qua phụ thân chính là chinh tây đại tướng quân, thứ nhất bị người hại, thứ hai bị ép cưới, thứ ba chồng là con nhà quyền quý, trời ạ, ta có thể xuyên không lần nữa rồi.