Twilight of the Gods

Twilight of the Gods

Tên khác: Hoàng Hôn Của Chư Thần
Thể loại: Action , Fantasy , Mature , Supernatural
Tác giả: Soleil Productions
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Twilight of the Gods:

Sự kiện nổi tiếng nhất trong Thần Thoại Bắc Âu thông qua phiên bản chuyền thể sâu sát với nguyên bản do nhóm sáng tác của Âu châu, với những tình tiết, mối quan hệ giữa các nhân vật được bám sát bản gốc rất kỹ để người đọc có góc nhìn rõ ràng và xác thực hơn về sự kiện này so với những phiên bản biến thể đại chúng khác.