Twin Slaves

Twin Slaves

Tên khác: 노예 ; Slave; Nô Lệ
Thể loại: Action , Comedy , Drama , Fantasy , Manhwa , Mature , Psychological , Smut , Webtoon
Tác giả: Hwan Sang Go Reh
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Twin Slaves:

2 chị em song sinh Ga-in và Soo-in vì số nợ mà bố mẹ để lại mà bị bắt đi bán. 1 tên biến thái ở buổi đấu giá mua cả hai về làm nô lệ. Tại nhà hắn, Ga-in phát hiện 1 căn phòng bí mật mà xung quanh bị bao phủ bởi khói đen....

Danh sách chương

Chap 097 16/08/2019

Chap 096 16/08/2019

Chap 095 16/08/2019

Chap 094 16/08/2019

Chap 093 16/08/2019

Chap 092 16/08/2019

Chap 091 16/08/2019

Chap 090 30/07/2019

Chap 089 30/07/2019

Chap 088 30/07/2019

Chap 087 27/07/2019

Chap 086 26/07/2019

Chap 085 26/07/2019

Chap 084 17/07/2019

Chap 083 17/07/2019

Chap 082 17/07/2019

Chap 081 17/07/2019

Chap 080 10/07/2019

Chap 079 08/07/2019

Chap 078 08/07/2019

Chap 077 08/07/2019

Chap 076 05/07/2019

Chap 075 03/07/2019

Chap 074 03/07/2019

Chap 073 03/07/2019

Chap 072 03/07/2019

Chap 071 03/07/2019

Chap 070 28/06/2019

Chap 069 28/06/2019

Chap 068 25/06/2019

Chap 067 25/06/2019

Chap 066 25/06/2019

Chap 065 24/06/2019

Chap 064 18/06/2019

Chap 063 17/06/2019

Chap 062 12/06/2019

Chap 061 12/06/2019

Chap 060 12/06/2019

Chap 059 12/06/2019

Chap 058 12/06/2019

Chap 057 12/06/2019

Chap 056 30/05/2019

Chap 055 30/05/2019

Chap 054 30/05/2019

Chap 053 21/05/2019

Chap 052 18/05/2019

Chap 051 18/05/2019

Chap 050 15/05/2019

Chap 049 11/05/2019

Chap 048 11/05/2019

Chap 047 05/05/2019

Chap 046 05/05/2019

Chap 045 29/04/2019

Chap 044 29/04/2019

Chap 043 29/04/2019

Chap 042 25/04/2017

Chap 041 29/11/2016

Chap 040 17/11/2016

Chap 039 15/11/2016

Chap 038 04/11/2016

Chap 037 04/11/2016

Chap 036 04/11/2016

Chap 035 04/11/2016

Chap 034 - fixed 04/11/2016

Chap 033 04/11/2016

Chap 032 04/11/2016

Chap 031 04/11/2016

Chap 030 07/01/2019

Chap 029 04/11/2016

Chap 028 04/11/2016

Chap 027 04/11/2016

Chap 026 04/11/2016

Chap 025 04/11/2016

Chap 024 04/11/2016

Chap 023 04/11/2016

Chap 022 04/11/2016

Chap 021 - Fixed 04/11/2016

Chap 020 04/11/2016

Chap 019 04/11/2016

Chap 018 04/11/2016

Chap 017 04/11/2016

Chap 016 04/11/2016

Chap 015 04/11/2016

Chap 014 04/11/2016

Chap 013 04/11/2016

Chap 012 04/11/2016

Chap 011 04/11/2016

Chap 010 04/11/2016

Chap 009 04/11/2016

Chap 008 04/11/2016

Chap 007 04/11/2016

Chap 006 04/11/2016

Chap 005 04/11/2016

Chap 004 04/11/2016

Chap 003 04/11/2016

Chap 002 04/11/2016

Chap 001 04/11/2016