Vĩnh Hằng Chi Tâm

Vĩnh Hằng Chi Tâm

Tên khác: Vĩnh Hằng Chi Tâm
Thể loại: Truyện chữ , Dị giới , Kỳ Huyễn
Tác giả: Khoái Xan Điếm
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vĩnh Hằng Chi Tâm:

Ngoại môn đệ tử Trần Vũ, thể nội sáp nhập vào một viên Thần Ma trái tim.
Trái tim, là sinh mệnh trung tâm, thân thể trí mạng chỗ yếu.
Mà đối Trần Vũ tới nói, trái tim nhưng là phòng ngự mạnh nhất một điểm, cũng để cho hắn có vượt qua Yêu thú, Thần Thú vô hạn tiềm lực.
Từ đó, hắn bước lên một đoạn rộng lớn mạnh mẽ, rung động đến tâm can huyền cơ hành trình.
Thiên tài như mây chi, thiên kiêu cái thế.
Tông môn như rừng chi, ta chủ chìm nổi.
Vạn tộc huy hoàng chi, vượt giới đại chiến.
Thái Cổ huyền mê chi, thần thoại tranh phong.
Lòng ta chỉ có, Vĩnh Hằng

Danh sách chương

Chương 920: Ma Thể viên mãn 21/02/2017

Chương 919: Đánh bay 21/02/2017

Chương 918: Huyết Diễm Tước 21/02/2017

Chương 917: Muốn đến thì đến 21/02/2017

Chương 916: Hài cốt không còn? 21/02/2017

Chương 915: Phong Thiếu Tổ đánh tới 21/02/2017

Chương 914: Giao phong Vương Giả 21/02/2017

Chương 913: Ám dạ đánh lén 21/02/2017

Chương 912: Ám Vũ Vương 21/02/2017

Chương 911: Một năm về sau 21/02/2017

Chương 910: Công địch 21/02/2017

Chương 909: Hắn là Trần Vũ 21/02/2017

Chương 908: Một hồi mắng chiến 21/02/2017

Chương 907: Kinh người công lao 21/02/2017

Chương 906: Giải dược 21/02/2017

Chương 905: Kịch chiến Phong Thiếu Tổ 21/02/2017

Chương 904: Sét đánh nghiền giết 21/02/2017

Chương 903: Ma Long Biến 21/02/2017

Chương 902: Đơn thương độc mã 21/02/2017

Chương 901: Phong Vô Huyết manh mối 21/02/2017

Chương 900: Vô tâm Huyết Độc 21/02/2017

Chương 899: Trở lại Hắc Ma cốc 21/02/2017

Chương 898: Một trận chiến dương oai tên 21/02/2017

Chương 897: Đại Chiến Thánh tử 21/02/2017

Chương 896: Thực lực đại tiến 21/02/2017

Chương 895: Long Thần chiến ý 21/02/2017

Chương 894: Lúng túng Phần Kiếm Vương 21/02/2017

Chương 893: Bảng cống hiến dương danh 21/02/2017

Chương 892: Hai đại Thánh tử bi kịch 21/02/2017

Chương 891: Không phải là niệm sai rồi a? 21/02/2017

Chương 890: Đại Vũ Liên Minh 21/02/2017

Chương 889 《 Thí Tâm Quyết 》 21/02/2017

Chương 888: Chém liên tục nửa bước Vương Giả 21/02/2017

Chương 887: Chiến trường phát uy 21/02/2017

Chương 886: Trung đẳng bất diệt thể 21/02/2017

Chương 885: Thân phận bại lộ 21/02/2017

Chương 884: Ba lần công kích 21/02/2017

Chương 883: Thiếu Tổ ra tay 21/02/2017

Chương 882: Trông coi Thánh vật 21/02/2017

Chương 881: Ly khai Huyết Hải 21/02/2017

Chương 880: Đắc thủ 21/02/2017

Chương 879: Trần Vũ kế hoạch 21/02/2017

Chương 878 《 Lục Nguyên Quy Thiên Công 》 21/02/2017

Chương 877: Huyết Linh Thể (năm mới vui vẻ) 21/02/2017

Chương 876: Thiên Nguyệt Huyết Tủy 21/02/2017

Chương 875: Bị chinh phục 21/02/2017

Chương 874: Tông sư Huyết Nhưỡng Sư 21/02/2017

Chương 873: Vũ Thiếu Tổ 21/02/2017

Chương 872: Trần Vũ, thúc thủ chịu trói đi 21/02/2017

Chương 871: Trảm Thiếu Tổ 21/02/2017

Chương 870: Tiến vào cửa thứ ba 21/02/2017

Chương 869: Cuối cùng tranh đoạt 21/02/2017

Chương 868: Chém liên tục Huyết tộc 21/02/2017

Chương 867: Tùy ý xuất thủ 21/02/2017

Chương 866: Thí luyện bắt đầu 21/02/2017

Chương 865: Tuyệt vời! Mỹ vị! 21/02/2017

Chương 863: Phệ Huyết thí luyện 21/02/2017

Chương 863: Chiến Thiết Huyết 21/02/2017

Chương 862: Uy danh bắt đầu nổi 21/02/2017

Chương 861: Tiến giai hậu kỳ 21/02/2017

Chương 860: Tam sát 21/02/2017

Chương 859: To lớn sự tình 21/02/2017

Chương 858: Xích Viêm Thiên Quân ân nhân 21/02/2017

Chương 857: Cưỡng chế nhiệm vụ 21/02/2017

Chương 856: Vào ở vòng thứ hai 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 855: Bi kịch Chung Long 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 854: Hai cái lừa bịp 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 853: Chẳng lẽ là Huyết Nhưỡng Sư? 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 852: Huyết Nhưỡng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 851: Huyết tộc thế giới 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 850: Rời đi Đại Vũ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 849: Lại đến chiến trường 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 848: Lẫn vào Huyết tộc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 847: Ba năm thành quả 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 846: Lâu dài bế quan 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 845: Tan vỡ cùng điên cuồng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 844: Đóng cửa giết chó 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 843: Khống chế động phủ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 842: Còn sót lại bảo tàng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 841: Cái này không công bằng! 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 840: Thanh Vân bí tàng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 839: Mê Thất Sơn Mạch 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 838: Cường địch tề lâm (cầu đề cử) 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 837: Thân phận bại lộ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 836: Trung kỳ đỉnh phong 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 835: Thần Ma truyền thuyết 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 834: Huyết tộc chấn động 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 833: Chủ Thế Giới 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 832: Diện mục chân thật 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 831: Bắn cho ta 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 830: Đại sát tứ phương 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 829: Người áo choàng thần bí 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 828: Đế Chủ Âm tộc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 827: Chiến lợi phẩm phong phú 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 826: Thân thế manh mối 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 825: Bi thảm Hắc Thiềm Ngư 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 824: Toàn lực một trận chiến 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 823: Song trọng huyết mạch 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 822: Huyết tộc tập sát 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 821: Vương giả chi nộ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 820: Huyết tộc Thánh Vật 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 819: Chiến trường hiển uy 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 818: Giới diện chiến loạn 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 817: Dị tộc toàn diệt 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 816: Áp chế 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 815: Trêu đùa 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 814: Trời xui đất khiến 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 813: Huyết Nguyệt thánh địa 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 812: Đại hoạch toàn thắng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 811: Phản công thánh địa 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 810: Chạy trối chết 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 809: Họa kích chi uy 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 808: Thắng bại đã định? 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 807: Nửa bước Ngưng Tinh 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 806: Lôi đình xuất kích 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 805: Tiến giai trung kỳ (hạ) 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 804: Tiến giai trung kỳ (thượng) 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 803: Tà Vân hộ pháp lựa chọn 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 802: Lực chiến Không Hải hậu kỳ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 801: Dụ ra 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 800: Dị tộc vẫn lạc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 799: Tam Bia Tử Mộ Trận 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 798: Con cá sa lưới 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 797: Thăm dò 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 796: Mưa gió nổi lên 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 795: Gặp lại Huyết Liên Thánh Nữ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 794: Lữ trưởng lão chấn kinh 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 793: Giết chóc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 792: Khoảng cách diệt sát 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 791: Ngươi đang cho ta gãi ngứa ngứa? 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 790: Vây quét 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 789: Trở về học viện 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 788: Như vào chốn không người 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 787: Toàn diệt 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 786: Rung động 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 785: Hai đại trưởng lão 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 784: Ngày chém đầu 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 783: Tái nhập cổ quốc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 782: Nghiền sát 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 781: Quê quán bị trộm 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 780: Giáng lâm chiến trường 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 779: Thánh Vệ Đặng Khoan 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 778: Đưa tới cửa 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 777: Về nhà 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 776: Trở về Côn Vân 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 775: Trận chiến trước khi đi 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 774: Ngọc bội phản ứng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 773: Huyết Nguyệt giáo lai lịch 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 772: Đạp bay 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 771: Manh mối trở về 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 771: Hồi quy tuyến tác 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 770: Tuyệt học cùng họa kích 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 769: Nhất Trọng Đạp Thiên 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 768: Sơ đẳng Bất Diệt Thể 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 767: Vương giả một kích, Bất Diệt Chi Thể 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 766: Huyết tộc khắc tinh 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 765: Thực lực bay vọt 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 764: Bị tập kích 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 763: Kết thúc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 762: Thánh Long huyết nhục 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 761: Tuyệt thế sơn hào hải vị 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 760: Mở yến 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 759: Đại chiến Đông Môn Chính Vũ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 758: Rốt cuộc đã khiêu chiến 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 757: Kinh diễm ra tay 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 756: Đông Môn Chính Vũ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 755: Thê thảm kết cục 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 754: Diệp Lạc Phượng dị thường 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 753: Nghênh chiến Vạn Độc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 752: Từ bỏ khiêu chiến 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 751: Mới quen đã thân 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 750: Xích Viêm Thiên Quân 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 749: Thủ thắng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 748: Ma Viên, Thánh Tử 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 747: Thực Thần thiên kiêu yến! 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 746: Mở tiệc chiêu đãi Đại Vũ thiên kiêu! 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 745: Thông quan vòng thứ hai 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 744: Chiến Thân Ký 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 743: Cửa ải cuối cùng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 742: Đều là người quen 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 741: Biến cố 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 740: Thiên kiêu chi lộ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 739: Bế quan trước khi kết thúc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 738: Đạo thứ năm thiên kiêu chi quang 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 737: Đại chiến Lạc Thu Mai 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 736: Cường hãn Thân Ký 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 735: Ung dung gây xích mích 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 734: Hai ngày cuối cùng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 733: Ấn ký chi tranh 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 732: Thiên kiêu chi quang 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 731: Định Hồn Châu giá trị 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 730: Ngươi tên lừa đảo này 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 729: Sơn cốc động phủ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 728: Hắc mã liên thủ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 727: Thần bí Tư Đồ Lân Ngọc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 726: Vô Hình Chi Kiếm 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 725: Một quyền nổ đầu 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 724: Nguyệt hắc phong cao sát nhân dạ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 723: Thị sát huyết đồ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 722: Một con hắc mã 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 721: Phá Loạn Cuồng Đao 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 720: Thiên Kiêu viên 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 719: Trung Cổ thị tộc 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 718: Cố nhân 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 717: Thiên tài tề tụ 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 716: Thực Thần truyền thuyết 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 715: Lần nữa luận bàn 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 714: «Thiên Kiêu bảng» 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 713: Một tên cũng không để lại 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 712: Tử vong hình bóng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 711: Luyện tập chi chiến 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 710: Ta còn có một cái mua bán 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 709: Trùng kích Không Hải 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 708: Chém Huyết Lô 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 707: Mập mạp thần bí 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 706: Hươu chết vào tay ai? 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 705: Mỗi người có lá bài tẩy 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 704: Quần chiến Thánh Thú 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 703: Vẫn lạc chi địa 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 702: Đấu Lô Lăng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 701: Huyết Tinh Tinh Thạch 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 700: Ma Long Bích 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 699: Lão lừa trọc, cút hay không cút? 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 698: Đắc đạo cao tăng 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 697: Tử Y Ma 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 696: Tái chiến Nghiêm Hàn Sơn 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 695: Phần Dương sơn 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 694: Người trong truyền thuyết 21/02/2017

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 693: Ba năm thành quả 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 692: Vị này chính là Trần Vũ sư đệ? 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 691: Về cốc 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 690: Huyết tộc cấm thuật 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 689: Ngươi đem Thiếu Tổ thế nào? 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 688: Phệ Huyết giáng lâm 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 687: Huyết Lô 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 686: Liền bại Tôn giả 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 685: Bại Hoa Tà Tôn 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 684: Tra ra phản đồ 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 683: Xích Viêm Vương hóa hình 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 682: Cạnh tranh Hóa Hình Đan 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 681: Sống hoặc chết 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 680: Lấy một địch ba 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 679: Chủ động xuất kích 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 678: Nửa bước Không Hải 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 677: Hóa Hình Đan hạ lạc 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 676: Phục Ma Võng 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 675: Hoa Tà Tôn 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 674: Ngũ sư huynh cái chết 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 673: «Nhiên Huyết Bí Pháp» 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 672: Tan vỡ Hoa Vinh 01/11/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 671: Ai khi dễ ai 18/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 670: Còn muốn một cái chân 18/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 669: Muốn ngươi một cái chân 18/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 668: Huyết Ma hạp 18/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 667: Bảy năm mục tiêu 17/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 666: Cốc chủ thu đồ đệ 17/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 665: Hắc Ma cốc đưa tin 17/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 664: Mọi người kinh hãi 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 663: Giết chóc bảng xếp hạng 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 662: Khảo hạch kết thúc 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 661: Giết Không Hải 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 660: Chiến Tôn Giả 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 659: Tấm mộc 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 658: 700 điểm giết chóc 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 657: Quét ngang hết thảy 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 656: Lấy một địch hai 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 655: Ngược Thôi Minh 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 654: Đột phá mật thất 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 653: Chiếm núi sưu bảo 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 652: Thiên Thạch sơn 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 651: Thổ Nguyên Tinh 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 650: Rút ra Vưu tộc huyết mạch 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 649: Nghiền ép Thạch tộc 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 648: Sơn Khâu Cự Nhân lại đến 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 647: Đột phá đỉnh cao 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 646: Thạch Vân giới 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 645: Hai tông đánh cược, giết chóc xếp hạng 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 644: Đạo thứ hai khảo hạch 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 643: Nội cốc đệ tử tư cách 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 642: Tất cả đều lăn xuống đi 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 641: Quét ngang thiên tài 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 640: Bảy mươi bậc 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 639: Một chiêu đánh bay 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 638: Đăng Thiên Thê bên trên tranh đấu 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 637: Đăng Thiên Phong 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 636: Tà ác thằng hề 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 635: Một cái thằng hề 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 634: Dung luyện cánh phượng! 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 633: Vương giả thị tộc 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 632: To lớn hồi báo 14/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 631: Liên tiếp chết thảm 13/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 630: Trần Vũ ra tay 13/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 629: Phá vỡ cục diện bế tắc 13/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 628: Hối hận 13/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 627: Băng hàn ngọc giáp 13/10/2016

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 626: Thật lớn một cái oan ức 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 625: Dương gia nguy cơ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 624: Dương gia hoài nghi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 623: Giao thủ Dương Phong Hống 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 622: Đại Vũ giới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 621: Bắc Thủy Dương gia 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 620: Lạc Thiên Thương 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 619: Giết U Hải 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 618: Thần La lệnh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 617: Hộ pháp đích thân tới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 616: Thánh Đan chi lực (cầu đề cử nguyệt phiếu) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 615: Chiến cuộc đại biến, giao phong Không Hải 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 614: Phá hư trung tâm đại điện 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 613: Tự bạo 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 612: Nô dịch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 611: Trần Vũ lựa chọn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 610: Đại chiến bắt đầu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 609: Tài nguyên phân phối 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 608: Trở về Côn Vân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 607: Kết thúc trước đó 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 606: Liên tục áp chế cường địch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 605: Nguyền rủa cùng chúc phúc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 604: Trấn áp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 603: Huyết Tinh Thánh Đan 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 602: Đại chiến Phương Ngôn Ngọc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 601: Cuối cùng một đạo Tiêu Dao kiếm khí 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 600: Thẩm Hàm cái chết 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 599: Đều nghĩ một mẻ hốt gọn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 598: Gió tanh mưa máu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 597: Phong phú chiến lợi phẩm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 596: Huyết mạch dung hợp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 595: Kim Sí Phượng hoảng sợ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 594: Toàn lực bộc phát! 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 593: Thánh Đan hiện thế 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 592: Đại chiến Kim Sí Phượng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 591: Bại Triệu Như 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 590: Thiên Ngọc Lô Trúc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 589: Dược Vương Phủ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 588: Liên trảm hai người 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 587: Tà Lang Tam Nhân Tổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 586: Trùng kích hậu kỳ (hạ) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 585: Xung kích hậu kỳ (thượng) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 584: Không Hải Cảnh Sát Thi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 583: Dị động 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 582: Độc Tí Sát Thi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 581: Đại chiến nửa bước Không Hải 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 580: Ám Đồng Sát Thi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 579: Huyền Không Chưởng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 578: Dị tượng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 577: Không Minh Bia 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 576: Thông Thiên Phong bên dưới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 575: Thông Thiên môn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 574: Đoạt Linh Diễm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 573: Trong cốc kịch chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 572: Dung Kim Diễm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 571: Xích Hỏa Nhuyễn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 570: Lữ Kính Quang 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 569: Dược Vương Cốc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 568: Vân Phỉ Nhi thụ thương 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 567: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 0567: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 566: Tứ Ngọc Hồn Châu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 565: Bỏ vào trong túi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 564: Dưỡng Hồn điện 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 563: Tiêu Dao cung 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 562: Tiến về Huyết Tinh giới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 561: Không người khiêu chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 560: Thánh Chủ hiện thân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 559: Bát phẩm Không Hải Thánh Dịch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 558: Đánh cược lần cuối 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 557: Chuẩn bị kết thúc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 556: Xông qua cửa thứ năm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 555: Trung kỳ đỉnh phong 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 554: Cường thế vượt qua 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 553: Ngân Huy Thánh Vệ đệ nhất nhân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 552: Hơn một chút 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 551: Vượt quan 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 550: Thánh vệ tụ hội 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 549: Không Hải Sơn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 548: Tạo ra 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 547: Dị tộc khống chế 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 546: Chém Ngân Huy 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 545: Bắt được nội ứng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 544: Bù đắp công pháp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 543: Giết Nhậm Băng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 542: Giáp công Nhậm Băng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 541: Vây quét đạo phỉ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 540: La Hạo Thiên cái chết 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 539: Gặp mặt 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 538: U Vụ sâm lâm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 537: Hào gia 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 536: Sơ hội Phó Tam Quang 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 535: Huyết Nguyệt giáo 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 534: Lục Viêm Kiếm Chỉ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 533: Không có công bằng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 532: Trở về thánh địa 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 531: Tính toán 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 530: Phá tan thần phục 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 529: Ý đồ bại lộ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 528: Chiếm lĩnh Hỏa Sư môn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 527: Hợp lực chém hậu kỳ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm Chương 526: Tưởng Bá Hùng trợ giúp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 526: Tưởng Bá Hùng trợ giúp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 525: Cường địch đánh tới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 524: Tăng lên Huyết Lưu Diễm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 523: Nguyên Linh Viêm Tinh công dụng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 522: Châm ngòi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 521: Huyền Hỏa Quy 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 520: Tà Hỏa lão tổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 519: Triệu Viêm Giới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 518: Tiến giai trung kỳ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 517: Đồng Huy Thánh Vệ Lệnh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 516: Thông Vân Tháp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 515: «Thái Viêm Cực Dương Công» 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 514: Đồng Huy Thánh Vệ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 513: Động phủ chi tranh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 512: Thánh vệ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 511: Thánh địa khảo nghiệm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 510: 20 cái danh ngạch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 509: Côn Vân Thánh địa 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 508: «Tam Quang Tinh Thần Phổ» 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 507: Lại bại Diệp Thừa Phong 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 506: Diệp thừa phong ra tay 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 505: Tà tài tử 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 504: Cường thế khiêu chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 503: Vả miệng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 502: Chúng cường tranh phong 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 501: Tiệc trà xã giao bắt đầu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 500: Tề tụ một đường 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 499: Ma Giao Kiếm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 498: Tổ chức, nhiệm vụ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 497: Gia nhập tổ chức 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 496: Huyết Liên Thánh Nữ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 495: Trong tháp ác chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 494: Tà Âm Tháp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 493: Lợi ích phân phối 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 492: Ai là ngư ông? 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 491: Dị tộc xâm nhập 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 490: Bảo điện 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 489: Âm hồn Lệ Quỷ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 488: Âm La Tông di tích 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 487: Thu thập vật liệu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 486: Cuồn cuộn sóng ngầm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 485: Dư Bất Ngữ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 484: Ba người bộc phát 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 483: Tử chiến đến cùng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 482: Hắc Ngục Minh, Bất Pháp Tự 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 481: Thiên kiêu tiệc trà xã giao 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 480: Hiểu lầm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 479: Trở về Vân Chiếu Quốc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 478: Giết Lữ Thiết Tổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 477: Phiền muộn mà kết thúc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 476: Thứ hai đặc tính 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 475: Liên thủ chiến hậu kỳ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 474: Lấy thân làm mồi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 473: Quy Nguyên hậu kỳ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 472: Lần nữa mời chào 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 471: Thiết Viễn Sơn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 470: Tam quốc đại thắng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 469: Đồ Giao (Hạ) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 468: Đồ giao (thượng) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 467: Đại chiến Man Đồ tộc trưởng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 466: Cường thế nghiền ép 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 465: Ma Kiếm chi uy 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 464: Ngươi lừa ta gạt 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 463: Huyết mạch Cấm Thuật 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 462: Ba trận chiến Mông Xích Hùng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 461: Không gian trận kỳ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 460: Quyết chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 459: Đại Vu Sư rời núi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 458: Tu vi đột phá 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 457: Thu hoạch phong phú 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 456: Lui binh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 455: Lại chém Quy Nguyên 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 454: Tạm thời tránh mũi nhọn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 453: Tái chiến Mông Xích Hùng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 452: Trần Vũ trợ giúp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 451: Chiến lui bộ lạc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 450: Bại Xích Mục Giao 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 449: Chiến Thánh Thú 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 448: Tung hoành chiến trường 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 447: Liên sát 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 446: Khai chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 445: Bại hoàn toàn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 444: Hỏa Kỳ Lân vs Xích Mục Giao 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 443: Xích Mục Giao 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 442: Chương Huyết Nguyệt tổ chức mưu đồ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 441: Cửu Cốt Ma Linh Kiếm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 440: Thoát ly phụ thuộc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 439: Đại thắng mà về 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 438: Hỏa Kỳ Lân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 437: Nháy mắt giết Sí Hỏa Nha Vương 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 436: Chiến quần thú 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 435: Cường địch kéo tới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 434: Bình yên phản hồi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 433: Thành công công chiếm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 432: Nghiền ép xu thế 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 431: Một canh giờ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 430: Lam Đỉnh Bộ Lạc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 429: Tĩnh dưỡng cùng mưu đồ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 428: Oanh động bắc nguyên 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 427: Cường hãn quyết đấu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 426: Trùng kích Quy Nguyên (hạ) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 425: Trùng kích Quy Nguyên (trung) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 424: Trùng kích Quy Nguyên (thượng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 423: Áp trục đấu giá 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 422: Tặng lễ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 421: Giá trên trời Kiếm Diệp Thảo 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 420: Phiền muộn Yên quốc Thái tử 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 419: Nhìn thấu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 418: Xích Viêm Vương dự định 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 417: Cạnh tranh bắt đầu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 416: Tam quốc buổi đấu giá 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 415: Chuyển hóa Chân Nguyên 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 414: Kiếm Minh trưởng lão 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 413: Uy danh đại chấn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 412: Rung động toàn trường 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 411: Chiến Man Thác 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 410: Trúng kế 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 409: Thanh danh sơ hiện 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 408: Trần Thống lĩnh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 407: Diệt địch giết quay về 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 406: Hành hạ đến chết 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 405: Bình yên rời đi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 404: Trời tối lẻn vào 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 403: Ba chiến toàn thắng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 402: Xích Viêm Vương ra tay 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 401: Man đồ bộ lạc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 400: Sắp xếp nhiệm vụ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 0399: Trần Vũ phương án 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 0398: Tạm biệt Lữ Thiết tổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 397: Một quyền đánh giết 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 396: Sư đồ tương kiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 395: Trợ giúp chiến trường 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 394: Chân tướng rõ ràng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 393: Bồi tội xin lỗi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 392: Ba thành, ba chiêu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 391: Đối chất Sài trưởng lão 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 390: Huyết Nguyệt tổ chức 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 389: Nửa đường mai phục 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 388: Hai phái chi tranh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 387: Bước đầu luyện hóa 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 386: Kiếm áp cốc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 385: Giằng co 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 384: 3 chiêu đánh cược chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 383: Người Hầu? Thị nữ? 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 382: Tề quốc Lăng Kiếm tông 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 381: Lăng Kiếm tông người đến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 380: Dọa lui 3 tông 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 379: Rách nát kiếm trận 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 378: Đoàn tụ ngắn ngủi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 377: Đẩy lui kẻ thù 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 1: Hồi trò hay 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 375: Cừu địch tề tụ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 374: Thủy Nguyệt Tông chủ hàng lâm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 373: Chấn nhiếp tông môn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 372: Về Vân Nhạc môn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 371: Một ánh mắt 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 370: Bắc Nguyên kịch biến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 369: Trở về Sở quốc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 368: Qua cửa Vạn Ma tháp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 367: Lần thứ ba xông tháp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 366: Toàn bộ phương vị tăng lên 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 365: Danh sư ra tay 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 364: Định chế Bảo Khí 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 363: Luyện hóa Linh khí 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 362: Trở về 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 361: Thi Đấu Đệ Nhất 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 360: Rung động quyết đấu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 359: Trần Vũ VS Vân Hải Chân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 358: Không người tranh phong 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 357: Trở thành đá mài đao của ngươi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 356: Dùng tổn thương đổi tổn thương 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 355: Kiếm thứ tư 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 354: Diệp Thừa Phong Kiếm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 353: Bách chiến bách thắng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 352: Gặp lại Hắc Đế huyết mạch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 351: 12 người 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 350: Đệ nhất tiểu tổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 349: Không trung kịch chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 348: Đối chiến Lữ Thu Linh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 347: Một chiêu bại Thượng Hàm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 346: Chỉ dùng chân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 345: Khâu 2 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 344: Di tích cổ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 343: Thành tích lệnh bài 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 342: Vạch trần khuôn mặt 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 341: Gặp lại ám sát giả 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 340: Giai đoạn sau cùng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 339: Ân Thành Trang không may 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 338: Đánh bại từng cái 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 337: Một mình đấu Cát Lâm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 336: Viện trợ Viên Thần 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 335: Thu hoạch kinh người 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 334: Đuổi giết Lữ thu linh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 333: Liên thủ đối địch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 332: Thiên kiêu Quy Nguyên Cảnh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 331: Đục nước béo cò 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 330: Đoạt bảo 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 329: Chiêu Bảo Quy (canh ba) 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 328: Đối chiến Lữ Trạch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 327: Thuần thú đại sư 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 326: Tấn Lôi Thủ Thắng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 325: Ma Linh Độc Tâm Hoa 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 324: Thi đấu bắt đầu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 323: Thiên kiêu tề tụ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 322: Lên đường 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 321: Điệu thấp làm việc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 320: Tiến bộ kinh người 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 319: Tranh đoạt danh ngạch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 318: Hai mươi chiêu ước hẹn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 317: Ma Diệt Chi Trảo 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 316: Thiên Ma Bí Văn Lục 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 315: Hối đoái kỳ công 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 314: Thiên Tinh Học Viện đệ nhất nhân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 313: Lôi Linh Thể thiên tài 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 312: Đến tay 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 311: Cốt Kiếm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 310: Phá tan cấm chế 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 309: Gặp lại Trương Nam 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 308: Hãm hại 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 307: Liệt Hỏa Ma Tích 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 306: Chân thân tiểu thành 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 305: Kim Trác Phong 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 304: Người ám sát 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 303: Cổ kim đệ nhất phòng ngự công pháp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 302: Thu đồ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 301: Viên Thần 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 300: Cùng lên đi 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 299: Đột phá Tiên Thiên 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 298: Trong tháp ma luyện 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 297: Lại xông Vạn Ma Tháp 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 296: Ứng chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 295: Phản hồi học viện 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 294: Đoạt xá 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 293: Chém Tiên Thiên hậu kỳ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 292: Hành hạ đến chết 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 291: Đồng Tượng Chân Thân 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 290: Bí mật 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 289: Yếu thế 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 288: Cao Sơn bộ lạc 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 287: Thú triều đến tập kích 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 286: Toàn diệt 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 285: Cướp trắng trợn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 284: Liên thủ giết quay về 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 283: Hiệu quả thần kỳ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 282: Hỏa thú cùng Hỏa hạch 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 281: Bạo lực nghiền ép 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 280: Giết tới 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 279: Hỏa Ma sa phỉ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 278: Bộ lạc cùng sa phỉ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 277: Xích Thổ Bí Cảnh 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 276: Hỏa Lân Thú 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 275: Phá xác mà ra 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 274: Thu hoạch phong phú 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 273: Đắc thủ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 272: Cổ Thú ấp trứng 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 271: Giá cao ép bán 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 270: Ám Dạ Giao Lưu Hội 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 269: Cự Xích Kiếm 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 268: Cương thể đại thành 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 267: Thi đấu hạ màn 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 266: Hai đại yêu nghiệt 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 265: Mạnh nhất quyết chiến 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 264: Tạm thứ nhất 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 263: Bất ngờ 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 262: Lại không coi thường 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 261: Bại liên tiếp Tiên Thiên 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 260: Thể tu quyết đấu 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 259: Đối chiến Nhiếp Tuyền 01/01/1970

Vĩnh Hằng Chi Tâm - Chương 258: Hung tàn cuồng vọng 01/01/1970

Chương 257: Thiêu thân lao đầu vào lửa 01/01/1970

Chương 256: Đánh bay 01/01/1970

Chương 255: Tàn khốc phương thức 01/01/1970

Chương 254: Đấu loại 01/01/1970

Chương 253: Lòng đất quỷ dị 01/01/1970

Chương 252: Tiến giai hậu kỳ 01/01/1970

Chương 251: Ma Cốt Thạch hang núi 01/01/1970

Chương 250: Ám Hắc Dực Lang 01/01/1970

Chương 249: Một quyền song sát 01/01/1970

Chương 248: Con mồi 01/01/1970

Chương 247: Cốt Ma Hoang Nguyên 01/01/1970

Chương 246: Giao dịch Khôi Lỗi 01/01/1970

Chương 245: Ma bia lưu danh 01/01/1970

Chương 244: Vạn Ma Tháp 01/01/1970

Chương 243: Đoàn Hạo ra tay 01/01/1970

Chương 242: Lớp trưởng lựa chọn 01/01/1970

Chương 241: Sơ thí thân pháp 01/01/1970

Chương 240: Sát Phong Cốc 01/01/1970

Chương 239: Ma Sát Cuồng Ảnh 01/01/1970

Chương 238: Đạo sư giảng bài 01/01/1970

Chương 237: Vô Ma phân điện 01/01/1970

Chương 236: Huyết Sát Viện, Vô Ma Điểm 01/01/1970

Chương 235: Khảo hạch dương oai 01/01/1970

Chương 234: Chiến lão sư 01/01/1970

Chương 233: Tư Đồ Lân Ngọc 01/01/1970

Chương 232: Học viện khảo hạch 01/01/1970

Chương 231: Tiến giai, xác nhận học viện 01/01/1970

Chương 230: Cương thể tiểu thành 01/01/1970

Chương 229: Phi thiên 01/01/1970

Chương 228: Ba chiêu cuộc chiến 01/01/1970

Chương 227: Liệp Vương thực lực 01/01/1970

Chương 226: La thị huynh muội 01/01/1970

Chương 225: Luyện hóa Linh diễm 01/01/1970

Chương 224: La gia truyền tin 01/01/1970

Chương 223: Học viện thời đại 01/01/1970

Chương 222: Thực hiện tiền đặt cược 01/01/1970

Chương 221: Vô danh tàn cánh 01/01/1970

Chương 220: Lên đỉnh Liệp Vương 01/01/1970

Chương 219: Dị tộc cường giả 01/01/1970

Chương 218: Chân hỏa quyết đấu 01/01/1970

Chương 217: Lòng đất cuộc chiến 01/01/1970

Chương 216: Lấy ra Cổ thú huyết mạch 01/01/1970

Chương 215: Trí thủ 01/01/1970

Chương 214: Huyết Long Thú 01/01/1970

Chương 213: Chân hỏa khoe oai 01/01/1970

Chương 212: Gieo gió gặt bão 01/01/1970

Chương 211: Ngày cuối cùng 01/01/1970

Chương 210: Bích Tiển Độc Cô 01/01/1970

Chương 209: Ngũ gia nghịch tập 01/01/1970

Chương 208: Hắc Lân Trường Thiệt Thú 01/01/1970

Chương 207: Tiên Thiên Yêu thú cùng Khôi Lỗi 01/01/1970

Chương 206: Mèo rừng lại tới 01/01/1970

Chương 205: Lực chấn bầy thú 01/01/1970

Chương 204: Phản săn làm chủ 01/01/1970

Chương 203: Giọt thứ hai máu 01/01/1970

Chương 202: Thiên tài như mây 01/01/1970

Chương 201: Ác Yêu Lĩnh 01/01/1970

Chương 200: Diệp Lạc Phượng hôn môi 01/01/1970

Chương 199: Thắng hiểm 01/01/1970

Chương 198: Bạo lực nghiền ép 01/01/1970

Chương 197: Kết giới bầy thú 01/01/1970

Chương 196: Tấn thăng Hóa Khí, tư chất biến hóa 01/01/1970

Chương 195: Trùng kích Hóa Khí 01/01/1970

Chương 194: Hà thị huynh đệ 01/01/1970

Chương 193: Tiến giai chuẩn bị 01/01/1970

Chương 192: Năm năm ước hẹn 01/01/1970

Quyển 3: Vân Chiếu Quốc - Chương 191: Thực chiến khảo hạch 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 190: Vân Lai Phó gia 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 189: Lấy thân báo đáp 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 188: Sơ lâm cổ quốc 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 187: Nguyệt Linh Khoáng Mẫu 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 186: Truyền tống cuộc chiến 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 185: Thiên Khuyết Kiếm 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 184: Gặp lại Diệp Lạc Phượng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 183: Bất Tử Huyệt 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 182: Khí vận vai chính 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 181: Bói toán hiện 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 180: Cốt Ma Vương hiện thế 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 179: Đồng Tượng Cương Thể 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 178: Không phục chúng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 177: Chấn Vân vang bảy lần 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 176: Vượt cấp diệt sát 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 175: Chiến Hóa Khí 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 174: Thân thế cùng côn trùng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 173: Vương bài 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 172: Nhiều lĩnh vực đề thăng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 171: Nguyên Sát Thần Công 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 170: Thu hoạch phân phối 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 169: Nửa năm ước định 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 168: Lữ Thiết Tổ truy xét 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 167: Tại chỗ kiểm kê 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 166: Hạ màn 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 165: Hiện thực tương phản 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 164: Vân Sát Chân Khí 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 163: Chia của 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 162: Vĩnh Hằng Chi Tâm 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 161: Hắc Đế huyết mạch 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 160: Đoạt máu 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 159: Chặn giết 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 158: Phân liệt 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 157: Nỏ mạnh hết đà 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 156: Một người đã đủ giữ quan ải 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 155: Chặn đường 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 154: Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 153: Phong ấn 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 152: Huyết Lưu Diễm 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 151: Vạn năm Huyết Hồn Hoa 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 150: Lệnh bài 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 149: Truyền thừa trọng địa 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 148: Nghe đồn chân tướng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 147: Trân Thú Viên 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 146: Da đen thiếu niên 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 145: Uy danh mang theo 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 144: Một thương song sát 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 143: Xương đồng đại thành 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 142: Thoát khỏi cường địch 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 141: Xà Vương túi mật tới tay 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 140: Yêu nghiệt Đồng Sư Hống 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 139: Chim sẻ núp đằng sau 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 138: Thượng Quan Kỳ chết 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 137: Thiên Duẩn Dịch chi tranh 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 136: Nhiều dạng tính toán 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 135: Tiến giai, công lực tăng mạnh 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 134: Cốt Ma Cung nhiều người tức giận 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 133: Giết người cướp của 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 132: Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 131: Thương Hóa Khí 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 130: Chảy ròng xuống 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 129: Uống chút rượu ngon 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 128: Vây quét 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 127: Đoạt đồ ăn trước miệng hổ 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 126: Đưa các ngươi một cái đại xà 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 125: U Thủy Mặc Liên 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 124: Mai Trường Thanh 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 123: Tỉ mỉ chuẩn bị 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 122: Huyết Táng Thiên Viên 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 121: Quy Nguyên đại chiến, huyết mạc hiện 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 120: Chiến công hối đoái 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 119: Hóa Khí ra tay 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 118: Có chút danh tiếng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 117: Sơ lâm chiến trường 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 116: Tấn thăng Luyện Tạng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 115: Vĩnh cố kịch độc 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 114: Tinh luyện kế hoạch 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 113: Song trọng thân phận 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 112: Chân chính thủ phạm 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 111: Ba ba trong rọ 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 110: Ô bào chấp sự 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 109: Tin tức để lộ 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 108: Nguyệt Linh Khoáng đột phá 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 107: Đạo tặc hiện thân 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 106: Hối lộ 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 105: Yến gia bảo 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 104: Nhổ tận gốc 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 103: Trùng uy 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 102: Trang viên 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 101: Lĩnh đội chi tranh 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 100: Khinh Trọng kiếm pháp 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 99: Nghe đồn cùng trùng sủng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 98: Phản trình kinh hồn 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 97: Tàn cốt đoạn kiếm 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 96: Nhện khổng lồ - Thiết Trùng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 95: Nguyệt Linh Khoáng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 94: Đồng môn luận bàn 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 93: Lâm đường chủ thỏa hiệp 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 92: Vân Nhạc kinh biến 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 91: Đao kiếm sát nhập 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 90: Tới cắn ta a 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 89: Cường thế đột phá vòng vây 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 88: Cốt Ma đánh lén ban đêm 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 87: Thu được 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 86: Xà Đà Quỷ Ảnh 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 85: Bắc Sơn Linh Viên 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 84: Thu hoạch tràn đầy 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 83: Kinh người giá cao 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 82: Quỷ dị không gian 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 81: Đấu giá hội 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 80: Quỷ kiếm Lữ Tam Thông 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 79: Thân gia bạo tăng 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 78: Ô huyết châu giá trị 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 77: Ẩn Hồ Đảo 01/01/1970

Quyển 2: Cốt Ma Cung - Chương 76: Điều động nguy cơ 01/01/1970

Chương 75: Cốt Ma xâm lấn 01/01/1970

Chương 74: Đánh cuộc chiến thắng lợi 01/01/1970

Chương 73: Vị hôn thê 01/01/1970

Chương 72: Kiếm trận cùng bí đao 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 71: Năm người đoàn chiến 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 70: Thu Hinh Nhi 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 69: Cảm tạ quý tông 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 68: Trọng kiếm đè người 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 67: Thủ hạ bại tướng ngươi 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 66: Hai tràng 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 65: Vẫn thạch đánh cuộc chiến 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 64: Nội gián 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 63: Huyền quan kinh hồn 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 62: Thông Mạch hậu kỳ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 61: Huyết tinh cùng sát khí 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 60: Dịch Vân Phi 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 59: Vạn quân một kiếm 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 58: Kiếm pháp sơ ngộ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 57: Công pháp cùng Bảo Khí 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 56: Chín đại cảnh giới 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 55: Nội môn đệ tử 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 54: Ngoại môn thứ nhất 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 53: Lên đỉnh 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 52: Đấu võ thứ nhất 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 51: Chiến Nam Cung Lễ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 50: Vì ngươi lót đường 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 49: Thắng liên tiếp 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 48: Bài danh chiến mưu đồ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 47: Thế không thể đỡ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 46: Tinh Thần bí thuật 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 45: Chặn đánh bắt đầu 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 44: Hắc mã quật khởi 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 43: Tiếp tục ném 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 42: Ném 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 41: Thi đấu bắt đầu 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 40: Tiến giai trung kỳ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 39: Quyền kình ngưng sát 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 38: Trần Vũ lựa chọn 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 37: Kết quả chiến đấu đáng kể 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 36: Thân pháp đại thành 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 35: Gân đồng thành 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 34: Tới tay 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 33: Quật khởi mạnh mẽ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 32: Ngoại môn giao lưu hội 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 31: Tư chất nghiệm chứng 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 30: Giết ngược lại 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 29: Nửa đường chặn giết 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 28: Khe hở 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 27: Từ trên trời giáng xuống 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 26: Khắc hết Đại Sát 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 25: Vân Sát khoe oai 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 24: Bạo Vũ Lê Hoa Châm 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 23: Luyện Tạng ra tay 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 22: Một quyền cắt đứt 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 21: Hồng Hồ Tam Sát 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 20: Da đồng đại thành 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 19: Sơ chiến Trần Dĩnh Nhi 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 18: Da đồng chi thân 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 17: Gia tộc chân tướng 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 16: Đường về 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 15: Tiến giai Thông Mạch 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 14: Đồng Tượng Công 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 13: Thiên Võ Các 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 12: Niềm vui ngoài ý muốn 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 11: Chém Hùng Vương 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 10: Hung hãn Trần Vũ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 9: Hùng Vương túi mật 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 8: Sơ hiển thân thủ 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 7: Trận chiến mở màn Thiết Tông Hùng 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 6: Ăn bám danh hào 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 5: Võ kỹ đại thành 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 4: Mục Tuyết Tình 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 3: Tiến triển cực nhanh 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 2: Trái tim dung hợp 01/01/1970

Quyển 1: Vân Nhạc Môn - Chương 1: Thủy Tinh Kỳ Thạch 01/01/1970