Vô Địch Kiếm Vực

Vô Địch Kiếm Vực

Tên khác: Vô Địch Kiếm Vực
Thể loại: Huyền Huyễn , Truyện chữ
Tác giả: Thanh Loan Phong Thượng
Trạng thái: Kết thúc


1 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vô Địch Kiếm Vực:

Một người một kiếm một thế giới;

 

Giết, liền muốn giết cái thây ngang khắp đồng;

 

Chiến, liền muốn chiến một cái đỉnh phong bất bại!

 

Thiên là dùng để làm gì?

 

Dương Diệp: Tự nhiên là dùng để nghịch Thiên.

 

Diệp ca đừng làm rộn.

Loading...

Danh sách chương

Chương 1: Mất sạch gã sai vặt 16/06/2017

Chương 2: Đánh cho đến chết 16/06/2017

Chương 3: Vòng xoáy đan điền 16/06/2017

Chương 4; Chiến Cự Mãng Vương 16/06/2017

Chương 5: Phù Văn Chi Đạo 16/06/2017

Chương 6: Lại nổi lên va chạm 16/06/2017

Chương 7: Ngoại môn trên bảng 16/06/2017

Chương 8: Sinh Tử Thai 16/06/2017

Chương 9: Tụ họp đánh bạc 16/06/2017

Chương 10: Kiếm pháp căn bản 16/06/2017

Chương 11: Ủy khuất Trưởng lão 16/06/2017

Chương 12: Trưởng lão tặng lễ 16/06/2017

Chương 13: Khiếp sợ Bảo Nhi 16/06/2017

Chương 14: Bên ngoài môn khảo hạch 16/06/2017

Chương 15: Quỷ dị vòng xoáy 16/06/2017

Chương 16: Thập Vạn Đại Sơn 16/06/2017

Chương 17: Phù Lục giá trị 16/06/2017

Chương 17: Hai dực xà 16/06/2017

Chương 18: Nội đan 16/06/2017

Chương 19: Xà biến 16/06/2017

Chương 20: Dương Diệp gây họa 16/06/2017

Chương 21: Thực lực chợt tăng Dương Diệp 16/06/2017

Chương 22: Hạo Nguyệt Tông 16/06/2017

Chương 23: Thần bí Tiểu gia hỏa 16/06/2017

Chương 24: Ỷ lại vào 16/06/2017

Chương 25: Đại chiến 16/06/2017

Chương 26: Chiến đấu! 16/06/2017

Chương 27: Kinh biến 16/06/2017

Chương 28: Ra tay 16/06/2017

Chương 29: Trốn chết 16/06/2017

Chương 30: Nhảy 16/06/2017

Chương 31: Nhuyễn ngọc ôn hương 16/06/2017

Chương 32: Phát tài! 16/06/2017

Chương 33: Kinh biến 16/06/2017

Chương 34: Huyết mạch uy áp 16/06/2017

Chương 35: Tiểu gia hỏa gây họa 16/06/2017

Chương 36: Thanh Vân Bảng 16/06/2017

Chương 37: Người thần bí 16/06/2017

Chương 38: Tặng bảo 16/06/2017

Chương 39: Quay về tông, tu luyện! 16/06/2017

Chương 40: Mị lực của Tiểu gia hỏa 16/06/2017

Chương 41: Bên ngoài môn khảo hạch bắt đầu 16/06/2017

Chương 42: Ảo cảnh mất phương hướng? 16/06/2017

Chương 43: Kiếm Nô tháp 16/06/2017

Chương 44: Cược 16/06/2017

Chương 45: Thế như chẻ tre 16/06/2017

Chương 46: Chấn kinh 16/06/2017

Chương 47: Hậu phát chế nhân 16/06/2017

Chương 48: Khổ chiến 16/06/2017

Chương 49: Tiên Thiên! 16/06/2017

Chương 50: Ta cùng ngươi cược 16/06/2017

Chương 51: Chiến! 16/06/2017

Chương 52: Thứ hai mươi tầng! 16/06/2017

Chương 53: Khủng bố đối thủ 16/06/2017

Chương 54: Thứ hai mươi mốt tầng! 16/06/2017

Chương 55: Lựa chọn 16/06/2017

Chương 56: Hai mươi hai tầng! 16/06/2017

Chương 57: Ngự Kiếm Thuật! 16/06/2017

Chương 58: Thất lạc quá mất mặt! 16/06/2017

Chương 59: Thư nhà 16/06/2017

Chương 60: Về nhà! 16/06/2017

Chương 61: Đưa tặng hộp kiếm 16/06/2017

Chương 62: Điệu thấp một điểm? 16/06/2017

Chương 63: Phù văn sư địa vị 16/06/2017

Chương 64: Sư phụ ngươi là? 16/06/2017

Chương 65: Khảo hạch 16/06/2017

Chương 66: Thượng phẩm phù lục 16/06/2017

Chương 67: Đi ra ngoài phí? 16/06/2017

Chương 68: Sư phụ? 16/06/2017

Chương 69: Thu đồ đệ 16/06/2017

Chương 70: Nguy cơ 16/06/2017

Chương 71: Bách Hoa Vệ 16/06/2017

Chương 72: Phượng ngọc 16/06/2017

Chương 73: Dưới bầu trời, đại địa phía trên 16/06/2017

Chương 74: Đánh một trận? 16/06/2017

Chương 75: Liễu gia 16/06/2017

Chương 76: Đáng giá không? 16/06/2017

Chương 77: Lâm Đại sư đệ tử! 16/06/2017

Chương 78: Công pháp huyền kỹ 16/06/2017

Chương 79: Sinh Tử Đài? 16/06/2017

Chương 80: Kiếm Môn 16/06/2017

Chương 81: Bản thiếu 16/06/2017

Chương 82: Hỗ trợ! 16/06/2017

Chương 83: Cảnh giới vong ngã 16/06/2017

Chương 84: Bảo bối! 16/06/2017

Chương 85: Cướp bảo bối! 16/06/2017

Chương 86: Huyết Sát châu 16/06/2017

Chương 87: Kiếm ý! Sinh Tử Đài! 16/06/2017

Chương 88: Miểu sát! 16/06/2017

Chương 89: Không phải Kiếm Tông đệ tử! 16/06/2017

Chương 90: Hối hận! 16/06/2017

Chương 91: Tâm ý! 16/06/2017

Chương 92: Thuật phù 16/06/2017

Chương 93: Thanh Vân lệnh 16/06/2017

Chương 94: Người giết: Tấn cấp! 16/06/2017

Chương 95: Huyền thú đại quân! 16/06/2017

Chương 96: Hiện tại mới bắt đầu! 16/06/2017

Chương 97: Tiểu Ngân! 16/06/2017

Chương 98: Chiến đấu 16/06/2017

Chương 99: Đại địa Hùng vương 16/06/2017

Chương 100: Hiện thế báo 16/06/2017

Chương 101: Thực lực chân chính 16/06/2017

Chương 102: Đại địa Hùng vương thực lực chân chính 16/06/2017

Chương 103: Tang vật, sát thủ, rời đi 16/06/2017

Chương 104: Nhân loại kỵ binh! 16/06/2017

Chương 105: Hỗn chiến! 16/06/2017

Chương 106: Ỷ lại vào ngươi 16/06/2017

Chương 107: Chấn kinh 16/06/2017

Chương 108: Ngươi vô địch! 16/06/2017

Chương 109: Phát uy 16/06/2017

Chương 110: Đến! 16/06/2017

Chương 112: Phu quân! 16/06/2017

Chương 113: Bạch giang 16/06/2017

Chương 114: Chân tướng 16/06/2017

Chương 115: Phu quân 16/06/2017

Chương 116: Mình thế lực 16/06/2017

Chương 117: Ngũ Sát 16/06/2017

Chương 118: Tô Tiểu Tiểu 16/06/2017

Chương 119: Một môn Hoàng giai huyền kỹ! 16/06/2017

Chương 120: Mở ra 16/06/2017

Chương 121: Phiền phức 16/06/2017

Chương 121: Thật can đảm! 16/06/2017

Chương 122: Xuất thủ! 16/06/2017

Chương 123: Đi ra! 16/06/2017

Chương 124: Thương triều công chúa! 16/06/2017

Chương 125: Thật đáng yêu cái đuôi 16/06/2017

Chương 126: Đệ nhất cường giả 16/06/2017

Chương 127: Lại là phu quân! 16/06/2017

Chương 128: Kiếm Tâm thông minh 16/06/2017

Chương 129: Xung đột! 16/06/2017

Chương 130: Đi theo ngươi! 16/06/2017

Chương 131: Hẹp hòi nam nhân! 16/06/2017

Chương 132: Trọng khẩu vị! 16/06/2017

Chương 133: Tự bạo! 16/06/2017

Chương 134: Xuất thủ! 16/06/2017

Chương 135: Đắc thủ! 16/06/2017

Chương 136: Cảm động ngươi! 16/06/2017

Chương 137: Vui mừng ngoài ý muốn! 16/06/2017

Chương 138: Lão nhân! 16/06/2017

Chương 139: Rèn luyện nhục thân! 16/06/2017

Chương 140: Kiếm Hoàng! 16/06/2017

Chương 141: Ngự Kiếm Thuật! 16/06/2017

Chương 142: Chiến Linh cảnh! 16/06/2017

Chương 143: Kịch chiến sinh tử! 16/06/2017

Chương 144: Trọng thương! 16/06/2017

Chương 145: Giết! 16/06/2017

Chương 146: Ở gặp Tô Thanh Thi! 16/06/2017

Chương 147: Thảo luận! 16/06/2017

Chương 148: Chấn kinh mọi người! 16/06/2017

Chương 149: Mộ Dung Yêu! 16/06/2017

Chương 150: Tô Thanh Thi lo lắng! 16/06/2017

Chương 151: Hợp tác? 16/06/2017

Chương 152: Kiếm Tông lạc lối! 16/06/2017

Chương 153: Tiểu gia hỏa tấn cấp 16/06/2017

Chương 154: Khiêu chiến! 16/06/2017

Chương 155: Ngứa da? 16/06/2017

Chương 156: Đế đô cổng! 16/06/2017

Chương 157: Chín mươi ba khỏa! 16/06/2017

Chương 158: Bách Hoa cung! 16/06/2017

Chương 159: Nguyên Môn! 16/06/2017

Chương 160: Nổi lên! 16/06/2017

Chương 161: Bí ẩn 16/06/2017

Chương 162: Yêu nghiệt 16/06/2017

Chương 163: Trả thù 16/06/2017

Chương 164: Phá cục 16/06/2017

Chương 165: Chiến vương giả cảnh! 16/06/2017

Chương 166: Đánh giết 16/06/2017

Chương 167: Nhị Hoàng Tử 16/06/2017

Chương 168: Bá uy 16/06/2017

Chương 169: Dương danh 16/06/2017

Chương 170: Biểu minh 16/06/2017

Chương 171: Khiêu khích 16/06/2017

Chương 176: Ước định 16/06/2017

Chương 177: Hoàn khố 16/06/2017

Chương 178: Biến cố 16/06/2017

Chương 179: Sư tỷ 16/06/2017

Chương 180: Phong Dương 16/06/2017

Chương 181: Tâm cơ 16/06/2017

Chương 182: Khiếu Gia Gia 16/06/2017

Chương 183: Che chở 16/06/2017

Chương 184: Khai mạc 16/06/2017

Chương 185: Tranh đoạt 16/06/2017

Chương 186: Sát ý 16/06/2017

Chương 187: Ra tay 16/06/2017

Chương 188: Tranh luận 16/06/2017

Chương 189: Văn Nhân Nguyệt 16/06/2017

Chương 190: Thăm dò 16/06/2017

Chương 191: Rút đi 16/06/2017

Chương 192: Tìm đường chết 16/06/2017

Chương 193: Giá họa 16/06/2017

Chương 194: Đùa giỡn? 16/06/2017

Chương 195: Giết chết! 16/06/2017

Chương 196: Nghe đồn 16/06/2017

Chương 197: Tăng lên! 16/06/2017

Chương 198: Thanh niên áo bào tím! 16/06/2017

Chương 199: Hoá hình huyền thú! 16/06/2017

Chương 200: Tử Điêu phát uy (lần 1) 16/06/2017

Chương 200: Tử Điêu phát uy (lần 2) 16/06/2017

Chương 201 16/06/2017

Chương 202 16/06/2017

Chương 203 16/06/2017

Chương 204: Mượn Tiểu gia hỏa? 16/06/2017

Chương 205: Một nửa thực lực? 16/06/2017

Chương 206: Muốn lãnh giáo một chút 16/06/2017

Chương 207: Huyền thú đại quân đột kích 16/06/2017

Chương 208: Rời đi 16/06/2017

Chương 209: Dương Diệp thực lực chân chính 16/06/2017

Chương 210: Vũ thần thí luyện con đường! 16/06/2017

Chương 211: Chương: Đánh giết 16/06/2017

Chương 212: Phát hiện bảo bối 16/06/2017

Chương 213: Thu rồi liền chạy.. 16/06/2017

Chương 214: Ăn! 16/06/2017

Chương 215: Thực lực tăng lên! 16/06/2017

Chương 216: Đánh cược! 16/06/2017

Chương 217: Chiến! 16/06/2017

Chương 218: Phục 16/06/2017

Chương 219: Kiếm Tông nội chiến 16/06/2017

Chương 220: Chim sẻ ở đằng sau? 16/06/2017

Chương 221: Ra tay! 16/06/2017

Chương 222: Tử Điêu khủng bố! 16/06/2017

Chương 223: Truy sát! 16/06/2017

Chương 224: Nổi giận linh giai cường giả! 16/06/2017

Chương 225: Lại đây a.. 16/06/2017

Chương 226: Không chạy rồi! 16/06/2017

Chương 227: Kiếm trận oai! 16/06/2017

Chương 228: Khí phách lão đạo! 16/06/2017

Chương 229: Cố nhân! 16/06/2017

Chương 230: Giết! 16/06/2017

Chương 231: Tu luyện! 16/06/2017

Chương 232: Chiến! 16/06/2017

Chương 233: Tử! 16/06/2017

Chương 234: Giá trị! 16/06/2017

Chương 235: Về đế đô! 16/06/2017

Chương 236: Kỳ hoa nam tử! 16/06/2017

Chương 237: Dương gia? 16/06/2017

Chương 238: Về Phù văn sư công hội! 16/06/2017

Chương 239: Rời đi Phù văn sư công hội! 16/06/2017

Chương 240: Thanh Vân Bảng khen thưởng! 16/06/2017

Chương 241: Bắc Minh Hữu Ngư! 16/06/2017

Chương 242: Quỷ Tông Lý Tiên Quân! 16/06/2017

Chương 243: Ác chiến! 16/06/2017

Chương 244: Kiếm ý đối sát ý! 16/06/2017

Chương 245: Kịch liệt chiến đấu! 16/06/2017

Chương 246: Tử! 16/06/2017

Chương 247: Lại thấy kiếm ý! 16/06/2017

Chương 248: Siêu cấp hắc mã! 16/06/2017

Chương 249: Ngươi đến cắn ta a? 16/06/2017

Chương 250: Tăng lên! 16/06/2017

Chương 251: Cường cường va chạm! 16/06/2017

Chương 252: Giết! 16/06/2017

Chương 253: Văn Nhân Nguyệt! 16/06/2017

Chương 254: Ác chiến! 16/06/2017

Chương 255: Ta chịu thua! 16/06/2017

Chương 256: Lâm Tu Nhiên thực lực! 16/06/2017

Chương 257: Tiếp ta một chiêu bất tử! 16/06/2017

Chương 258: Nếu như thu được đệ nhất đây? 16/06/2017

Chương 259: Nguyên Đồng khủng bố! 16/06/2017

Chương 260: Một bước một tầng kiếm ý! 16/06/2017

Chương 261: Kiếm đến!! 16/06/2017

Chương 262: Phá phá phá.. 16/06/2017

Chương 263: Cận chiến? 16/06/2017

Chương 264: Vương giả cảnh? Kiếm linh? 16/06/2017

Chương 265: Không cách nào thôi thúc? 16/06/2017

Chương 266: Bại! Có thể nguyện nhập ta Nguyên Môn? 16/06/2017

Chương 267: Bá chủ tụ hội! 16/06/2017

Chương 268: Cổ chiến trường? 16/06/2017

Chương 269: Thanh Vân Bảng khen thưởng! 16/06/2017

Chương 270: Còn Thanh Minh Kiếm? 16/06/2017

Chương 271: Huyền giả đại lục? 16/06/2017

Chương 272: Tìm đường chết U Minh Quỷ hỏa! 16/06/2017

Chương 273: Tại thấy Ân Huyên Nhi! 16/06/2017

Chương 274: Số mệnh! 16/06/2017

Chương 275: Đi trước Cổ Chiến Trường! 16/06/2017

Chương 276: Ám sát! 16/06/2017

Chương 277: Đánh lén! 16/06/2017

Chương 278: Đánh chết! 16/06/2017

Chương 279: Nam Vực điếm đáy! 16/06/2017

Chương 280: Huyền bầy thú 16/06/2017

Chương 281: Tiểu tử kia muốn tỉnh! 16/06/2017

Chương 282: Lấy oán trả ơn! 16/06/2017

Chương 283: Thế cục biến hóa 16/06/2017

Chương 284: Chiến 16/06/2017

Chương 285: U Minh tử khí! 16/06/2017

Chương 286: Chia lìa hồn phách! 16/06/2017

Chương 287: Yêu Vực! 16/06/2017

Chương 288: Giải độc! 16/06/2017

Chương 289: Thần phục! 16/06/2017

Chương 290: Bi kịch Lãnh Ngân! 16/06/2017

Chương 291: Tấn cấp, tiểu tử kia thức tỉnh! 16/06/2017

Chương 292: Thú Hoàng! 16/06/2017

Chương 293: Tử Kim Chiến Giáp! 16/06/2017

Chương 294: Vương Giả Cảnh! 16/06/2017

Chương 295: Tứ đạo môn! 16/06/2017

Chương 296: Gải thích 16/06/2017

Chương 297: Ưa thích hắn! 16/06/2017

Chương 298: Ưa thích hắn! 16/06/2017

Chương 299: Thiên Môn! 16/06/2017

Chương 300: Đột biến! 16/06/2017

Chương 301: Trọng thương! 16/06/2017

Chương 302: Kinh khủng Thiên Môn! 16/06/2017

Chương 303: Nổi giận Tử Điêu! 16/06/2017

Chương 304: Ma Tộc! Minh vực, Yêu Vực! 16/06/2017

Chương 305: Tụ tập! 16/06/2017

Chương 306: Thực lực đại tăng! 16/06/2017

Chương 307: Cho ngươi một kiếm! 16/06/2017

Chương 308: Hồn U! 16/06/2017

Chương 309: Đánh lén! 16/06/2017

Chương 310: Tử Điêu tái hiện! 16/06/2017

Chương 311: Hoàng Phong Tử 16/06/2017

Chương 312: Điêu Hoàng, Yêu Hậu! 16/06/2017

Chương 313: Không Gian Kính, Bách Hoa Cốc, Tuyệt Tình Nhai! 16/06/2017

Chương 314: Kiếm Ý biến dị! 16/06/2017

Chương 315: Tóc bạc nữ tử! 16/06/2017

Chương 316: Đao ý lục trọng! 16/06/2017

Chương 317: Thất trọng đao ý 16/06/2017

Chương 318: Ta với ngươi cùng tồn tại 16/06/2017

Chương 319; Giết hắn cái đỉnh bất bại! 16/06/2017

Chương 320: Hỏi thăm một người! 16/06/2017

Chương 321: Thế nào cứu? 16/06/2017

Chương 322: Vừa đọc lên, trăm Kiếm sinh 16/06/2017

Chương 323: Đan điền nghiền nát! Dị biến! 16/06/2017

Chương 324: Đưa các ngươi đi tìm chết! 16/06/2017

Chương 325: Có thể giết nhiều ít là bao nhiêu! 16/06/2017

Chương 326: Tử Điêu tái hiện? 16/06/2017

Chương 327: Hiểu thiên cơ! 16/06/2017

Chương 328: Mục quân 16/06/2017

Chương 329: Tại chết một lần? 16/06/2017

Chương 330: Cửu U Hàn Phong hiện! 16/06/2017

Chương 331: Muốn tới thì tới! 16/06/2017

Chương 332: Chỉ mành treo chuông! 16/06/2017

Chương 333: Tâm cảnh! 16/06/2017

Chương 334: Thiêu đốt sinh nguyên! 16/06/2017

Chương 335: Hối hận 16/06/2017

Chương 336: Cụt tay! 16/06/2017

Chương 337: Kịch chiến! 16/06/2017

Chương 338: Rơi 16/06/2017

Chương 339: Quỷ hỏa kiếm trận! 16/06/2017

Chương 340: Nguyền rủa! 16/06/2017

Chương 341: Song thể bí quyết! 16/06/2017

Chương 342: Xông Thiên Môn! 16/06/2017

Chương 343: Gặp cố! 16/06/2017

Chương 344: Hợp tác? 16/06/2017

Chương 345: Ngươi vẫn phải chết ah! 16/06/2017

Chương 346: Chết! 16/06/2017

Chương 347: Dám giết không 16/06/2017

Chương 348: Chia của! 16/06/2017

Chương 348: Ta là Kiếm chủ 16/06/2017

Chương 349: Đại giới! 16/06/2017

Chương 350: Xung đột 16/06/2017

Chương 351: Truy Hồn Kiếm Quyết! 16/06/2017

Chương 352: Còn thiếu một người 16/06/2017

Chương 353: An Nam Tĩnh! 16/06/2017

Chương 354: Kiếm vực, Kiếm Hoàng 16/06/2017

Chương 355: Cửu U Kiếm Dực 16/06/2017

Chương 356: Ngươi ở đây tìm ta? 16/06/2017

Chương 357: Không tin? 16/06/2017

Chương 358: Cùng lên đi! 16/06/2017

Chương 359: Chiến 16/06/2017

Chương 360: Tránh ra! 16/06/2017

Chương 361: Vũ Thần hiện, Liệt Thiên Thương! 16/06/2017

Chương 362: Huynh đệ! 16/06/2017

Chương 363: Chờ ngươi.. 16/06/2017

Chương 364: Sáo trang! Là 16/06/2017

Chương 365: Mở ra! 16/06/2017

Chương 366: Thánh tử! 16/06/2017

Chương 367: Có sao? 16/06/2017

Chương 368: Giết 16/06/2017

Chương 369: Đại chiến! 16/06/2017

Chương 370: Tiềm long bia 16/06/2017

Chương 371: Tàn nhẫn 16/06/2017

Chương 372: Cho nên.. 16/06/2017

Chương 373: Buông tha! 16/06/2017

Chương 378: Kiếm nô! 16/06/2017

Chương 379: Tàn nhẫn? 16/06/2017

Chương 380: Tầng thứ năm! 16/06/2017

Chương 381: Vẫn phải chết ah! 16/06/2017

Chương 382: Từ nhỏ Độc Cô Cầu Bại! 16/06/2017

Chương 383: Kiếm khí như tơ! 16/06/2017

Chương 384: Linh Giả Cảnh! 16/06/2017

Chương 385: Điên cuồng! 16/06/2017

Chương 386: Nghĩ đã chết rồi sao? 16/06/2017

Chương 387: Dị biến! 16/06/2017

Chương 388: Kiếm đạo chí giản! 16/06/2017

Chương 389: Kịch chiến! 16/06/2017

Chương 390: Tiềm long bia! 16/06/2017

Chương 391: Cùng lên đi! 16/06/2017

Chương 392: Tam Tự Chân Ngôn 16/06/2017

Chương 393: Chiến a chiến! 16/06/2017

Chương 394: Yêu không hối hận! 16/06/2017

Chương 395: Tử khí 16/06/2017

Chương 396: Tiền thuốc men! 16/06/2017

Chương 397: Chiến Vũ Thần! 16/06/2017

Chương 398: Ngươi thua! 16/06/2017

Chương 399: Hẹn nhau tại chiến! 16/06/2017

Chương 400: An phu nhân! 16/06/2017

Chương 401: Ánh mắt mở ra! 16/06/2017

Chương 402: Kiếm nô, luyện hóa! 16/06/2017

Chương 403: Thanh Vân Tử Điện! 16/06/2017

Chương 404: Dung hợp! 16/06/2017

Chương 405: Máu của Chân long! 16/06/2017

Chương 406: Tiểu cô nương! 16/06/2017

Chương 407: Cường đại tiểu cô nương! 16/06/2017

Chương 406: Luyện hóa! 16/06/2017

Chương 407: Tiềm Long Tháp 16/06/2017

Chương 408: La phong, tiểu thiếp! 16/06/2017

Chương 409: Cầm Liệt Thiên An Nam Tĩnh 16/06/2017

Chương 410: Hiểu Thiên Cơ 16/06/2017

Chương 411: Chết! 16/06/2017

Chương 412: Bạch long! 16/06/2017

Chương 413: Hiểu Vũ Tịch! 16/06/2017

Chương 414: Hài tử vấn đề! 16/06/2017

Chương 415: Bảo vật! 16/06/2017

Chương 416: Tụ Bảo Trai! 16/06/2017

Chương 417: Khiếp sợ! 16/06/2017

Chương 418: Hồi Nam Vực! 16/06/2017

Chương 419: Kiếm Tông quyết định 16/06/2017

Chương 420: Không giết các ngươi 16/06/2017

Chương 421: Bại lộ! 16/06/2017

Chương 422: Bách Hoa Cung cường giả! 16/06/2017

Chương 423: Tình huống không ổn! 16/06/2017

Chương 424: Chiến Tôn giả! 16/06/2017

Chương 425: Không gian lồng giam! 16/06/2017

Chương 426: Kiếm vực chi uy! 16/06/2017

Chương 427: Tôn Giả Cảnh ngũ phẩm! 16/06/2017

Chương 428: Tiền năng lực! 16/06/2017

Chương 429: Không chừa một mống! 16/06/2017

Chương 430: Xông thiên lộ 16/06/2017

Chương 431: Thiên lộ con đường 16/06/2017

Chương 432: Phần cuối 16/06/2017

Chương 433: Các Chủ! 16/06/2017

Chương 434: Kiêu ngạo? 16/06/2017

Chương 435: Chân chính giúp đỡ! 16/06/2017

Chương 436: Dung hợp! 16/06/2017

Chương 437: Thiên địa một kiếm! 16/06/2017

Chương 438: Tiêu Dao Tử! 16/06/2017

Chương 439: Không thuấn 16/06/2017

Chương 440: Kiếm hồn, Nam Vực kinh biến! 16/06/2017

Chương 441: Tuyệt Tình Nhai! 16/06/2017

Chương 442: Đã chết thân! 16/06/2017

Chương 443: Lai lịch! 16/06/2017

Chương 444: Nhân Hoàng Kiếm! 16/06/2017

Chương 445: Kinh biến 16/06/2017

Chương 446: Huyết chiến Bách Hoa Cung 16/06/2017

Chương 447: Huyết chiến Bách Hoa Cung (2) 16/06/2017

Chương 448: Đánh lén 16/06/2017

Chương 449: Bí pháp, kíp nổ 16/06/2017

Chương 450: Một kiếm giết ngươi! 16/06/2017

Chương 451: Bách Hoa Mộ 16/06/2017

Chương 452: Hủy mộ! 16/06/2017

Chương 453: Người chủ! 16/06/2017

Chương 454: Nhân Hoàng Kiếm 16/06/2017

Chương 455: Phệ Hồn 16/06/2017

Chương 456: Cường giả phần mộ! 16/06/2017

Chương 457: Mặc kệ các ngươi tán không tán thành! 16/06/2017

Chương 458: Sính lễ! 16/06/2017

Chương 459: Thượng môn cầu thân! 16/06/2017

Chương 460: Dương Diệp tên! 16/06/2017

Chương 461: Coi trọng Hiểu Vũ Tịch? 16/06/2017

Chương 462: Giết cho ngươi xem! 16/06/2017

Chương 463: Không được! 16/06/2017

Chương 464: Người có nghịch lân! 16/06/2017

Chương 465: Kiếm Ma! 16/06/2017

Chương 466: Cổ Vực Thành 16/06/2017

Chương 467: Thần phục? 16/06/2017

Chương 468: Cổ Sao Kiếm VS Nhân Hoàng Kiếm! 16/06/2017

Chương 469: Nhận chủ! 16/06/2017

Chương 470: Phủ thành chủ! 16/06/2017

Chương 471: Càn khôn đồ 16/06/2017

Chương 472: Ám sát 16/06/2017

Chương 473: Giết không tha! 16/06/2017

Chương 474: Trốn! 16/06/2017

Chương 475: Đánh chết! 16/06/2017

Chương 476: Lá bài tẩy! 16/06/2017

Chương 477: Loạn Ma Hải! 16/06/2017

Chương 478: Đi như thế nào? 16/06/2017

Chương 479: Chạy? 16/06/2017

Chương 480: Yêu nghiệt vậy nữ tử! 16/06/2017

Chương 481: Xuất thủ! 16/06/2017

Chương 482: Ra lá bài tẩy! 16/06/2017

Chương 483: Yêu nghiệt Đinh Thược Dược! 16/06/2017

Chương 484: Ta là cha ngươi! 16/06/2017

Chương 485: Thành thù 16/06/2017

Chương 486: Mỗi người đi một ngả 16/06/2017

Chương 487: Tần gia 16/06/2017

Chương 488: Đức hiếu sinh! 16/06/2017

Chương 489: Đột biến 16/06/2017

Chương 490: Không cần lạc quan! 16/06/2017

Chương 491: An Tiểu Nam 16/06/2017

Chương 492: Bại lộ 16/06/2017

Chương 493: Con tin 16/06/2017

Chương 494: Nhân Ngư Tộc! 16/06/2017

Chương 495: Diệp Lương Thần ái tình! 16/06/2017

Chương 496: Rầm rầm! Phản công! 16/06/2017

Chương 497: Khiếp sợ mọi người! 16/06/2017

Chương 498: Trung Vực! 16/06/2017

Chương 499: Sát Lục chi thủy 16/06/2017

Chương 500: Nam Vương? Huyết sát châu biến dị! 16/06/2017

Chương 501: Chân chính chém thiên Bạt Kiếm Thuật! 16/06/2017

Chương 502: Dị biến nổi lên! 16/06/2017

Chương 503: Vào thành! 16/06/2017

Chương 504: Cái gọi là thiên tài! 16/06/2017

Chương 505: Hàn quang, Càn Khôn Đồ, Thương Vương 16/06/2017

Chương 506: Thiên Vũ Thành 16/06/2017

Chương 507: Hợp tác 16/06/2017

Chương 508: Trang bức! 16/06/2017

Chương 509: Người quen! 16/06/2017

Chương 510: Thay đổi chủ ý 16/06/2017

Chương 511: Ra khỏi thành, truy sát 16/06/2017

Chương 512: Run rẩy! 16/06/2017

Chương 513: Chết không nhắm mắt! 16/06/2017

Chương 514: Hoàng Giả Cảnh cường giả! 16/06/2017

Chương 515: Hoàng Giả Cảnh cường giả ngã xuống! 16/06/2017

Chương 516: Giao dịch? 16/06/2017

Chương 517: Nhân tâm! 16/06/2017

Chương 518: Chết! 16/06/2017

Chương 519: Người quen? 16/06/2017

Chương 520: Hợp tác! 16/06/2017

Chương 521: Thụ nhân tộc! 16/06/2017

Chương 522: Giao phong! 16/06/2017

Chương 523: Thanh mộc chi linh! 16/06/2017

Chương 524: Bị uy hiếp thanh mộc chi linh! 16/06/2017

Chương 525: Biểu ca? 16/06/2017

Chương 526: Đầu nhập vào! 16/06/2017

Chương 527: Vong giả sa mạc 16/06/2017

Chương 528: Tiến nhập Vong Giả Sa Mạc! 16/06/2017

Chương 529: Xích luyện 16/06/2017

Chương 530: Tiến nhập đất man hoang! 16/06/2017

Chương 531: Nhân Hoàng? Kiếm Hoàng? 16/06/2017

Chương 532: Ma tộc! 16/06/2017

Chương 533: Hoàng Kim Thần Long bộ tộc 16/06/2017

Chương 534: Thần Long thủ hộ! 16/06/2017

Chương 535: Chết! 16/06/2017

Chương 536: An Nam Tĩnh cuồng túm ngậm! 16/06/2017

Chương 537: Mở ra! 16/06/2017

Chương 538: Khảo nghiệm! 16/06/2017

Chương 539: An Nam Tĩnh đích thực chính thực lực! 16/06/2017

Chương 540: Tiên Thiên đạo khí kinh khủng! 16/06/2017

Chương 541: Lưu Vân Thánh Giả! 16/06/2017

Chương 542: Lưu Vân Thánh Giả chân chính ý 16/06/2017

Chương 543: Dải Ngân Hà? 16/06/2017

Chương 544: Ngươi nên đánh! 16/06/2017

Chương 545: Trì Phong, Thiền Dực, Thần Toa 16/06/2017

Chương 546: Đến từ La Tuấn phải giết cục! 16/06/2017

Chương 547: Chiến khởi! 16/06/2017

Chương 548: Nhân Hoàng Giáp khuyết điểm! 16/06/2017

Chương 549: Số mệnh chi lực! 16/06/2017

Chương 550: Lên trời không cho: Thiên phạt! 16/06/2017

Chương 551: Hoàng Giả Cảnh cửu phẩm! 16/06/2017

Chương 552: Bán Thánh! 16/06/2017

Chương 553: Bán Thánh giao phong! 16/06/2017

Chương 554: Đến từ tiểu vòng xoáy triệu hoán! 16/06/2017

Chương 555: Có người? Có người! 16/06/2017

Chương 556: Tiểu vòng xoáy lai lịch 16/06/2017

Chương 557: Nam Vực kinh biến! 16/06/2017

Chương 558: Bức vua thoái vị! 16/06/2017

Chương 559: Hoàng Kim cự long kinh khủng! 16/06/2017

Chương 560: Lựa chọn! 16/06/2017

Chương 561: Tẩu tử đi 16/06/2017

Chương 562: Chúng ta về nhà! 16/06/2017

Chương 563: Mạc gia người! 16/06/2017

Chương 564: Có dám đánh một trận? 16/06/2017

Chương 565: Không gì hơn cái này? 16/06/2017

Chương 566: Bạch sắc khô lâu! 16/06/2017

Chương 567: Thi thể tổ! 16/06/2017

Chương 568: Bán Thánh thân thể? 16/06/2017

Chương 569: Tử quang! 16/06/2017

Chương 570: Tiểu tử kia xuất hiện! 16/06/2017

Chương 571: Nam Vực! 16/06/2017

Chương 572: Gọi tổ! 16/06/2017

Chương 573: Thánh Giả cảnh? 16/06/2017

Chương 574: Nguyệt lão Hồng Tuyến 16/06/2017

Chương 575: Thiên Ngoại Thiên 16/06/2017

Chương 576: Trà lạnh, nhân tâm, lựa chọn! 16/06/2017

Chương 577: Nói chuyện Tử Điêu 16/06/2017

Chương 578: Kiếm xích, một nửa kia 16/06/2017

Chương 579: Kiếm tổ, nghịch loại huyền giả! 16/06/2017

Chương 580: Thiên Đạo lệnh, thánh địa! 16/06/2017

Chương 581: Tinh lực táng tràng 16/06/2017

Chương 582: Nhiều kêu chọn người tới! 16/06/2017

Chương 583: Còn là giảng thực lực ah! 16/06/2017

Chương 584: Tàn sát! 16/06/2017

Chương 585: Không gian lĩnh vực! 16/06/2017

Chương 586: Biệt khuất La Tuấn! 16/06/2017

Chương 587: Đứng lại! 16/06/2017

Chương 588: Thánh vệ đội! 16/06/2017

Chương 589: Hắn nghĩ nghịch thiên! 16/06/2017

Chương 590: Tổ kiến quân đội 16/06/2017

Chương 591: Dương Niệm Tuyết! 16/06/2017

Chương 592: Tốt biệt khuất La Tuấn! 16/06/2017

Chương 593: Không tốt.. 16/06/2017

Chương 594: Bị di bỏ thế giới 16/06/2017

Chương 595: Một kích trí mạng! 16/06/2017

Chương 596: Hoàng Giả Cảnh 16/06/2017

Chương 597: Run rẩy chiến! 16/06/2017

Chương 598: Trảm toái! 16/06/2017

Chương 599: Dược liệu.. 16/06/2017

Chương 600: Tả Đăng Phong! 16/06/2017

Chương 601: Run rẩy! 16/06/2017

Chương 602: Kiếm Đảm, mười một trọng kiếm ý! 16/06/2017

Chương 603: Tam bảo! 16/06/2017

Chương 604: Kinh sợ La Tuấn! 16/06/2017

Chương 605: Tàn sát Thánh kế hoạch! 16/06/2017

Chương 606: Run rẩy Thanh Vân Tử Điện 16/06/2017

Chương 607: Tầng thứ bảy! 16/06/2017

Chương 608: Tầng thứ tám! 16/06/2017

Chương 609: Lôi Lâm! Long tổ! 16/06/2017

Chương 610: Tàn sát Thánh! 16/06/2017

Chương 611: Yêu Dạ! 16/06/2017

Chương 612: Tầng thứ chín! 16/06/2017

Chương 613: Trận phá! 16/06/2017

Chương 614: Đều chết! 16/06/2017

Chương 615: Đao, Kiếm! 16/06/2017

Chương 616: Tuyển chọn!!! 16/06/2017

Chương 617: Đao trận! 16/06/2017

Chương 618: Cây hoa cúc tàn! 16/06/2017

Chương 619: Còn có ai? 16/06/2017

Chương 620: Kinh sợ! 16/06/2017

Chương 621: Cá chết lưới rách, tuyệt cảnh 16/06/2017

Chương 622: 10 kiếm trảm ngươi! 16/06/2017

Chương 623: Vô địch Kiếm Vực! 16/06/2017

Chương 624: Chiến vẫn là cùng? 16/06/2017

Chương 625: Hù người.. 16/06/2017

Chương 626: Nghịch loại huyền giả? 16/06/2017

Chương 627: Kiếm Ý có Linh! 16/06/2017

Chương 628: Thánh Địa 16/06/2017

Chương 629: Dung hợp 16/06/2017

Chương 630: Mặc Diệc Tà 16/06/2017

Chương 631: Thiên Nhai Chỉ Xích! 16/06/2017

Chương 632: Phi đao! 16/06/2017

Chương 633: Tụ thế! 16/06/2017

Chương 634: Đi trước Trung Vực! 16/06/2017

Chương 635: Vân Khinh Dao! 16/06/2017

Chương 636: Thứ sáu, Hà Luyến Kỳ! 16/06/2017

Chương 637: Tiễn điển ngũ thức! 16/06/2017

Chương 638: Không phải là thiên cấp nhất trọng! 16/06/2017

Chương 639: Thánh Địa thế nào đi? 16/06/2017

Chương 640: Thập nhị trọng kiếm ý! 16/06/2017

Chương 641: La Tuấn! 16/06/2017

Chương 642: Vậy chiến 16/06/2017

Chương 643: Đoạt kiếm! 16/06/2017

Chương 644: Ta nghĩ, ngươi suy nghĩ nhiều! 16/06/2017

Chương 645: Đệ nhị đệ tam! 16/06/2017

Chương 646: Lấy nhiều khi ít? 16/06/2017

Chương 647: Run rẩy! 16/06/2017

Chương 648: Bút phạt khẩu tru! 16/06/2017

Chương 649: Nhân Đạo, Thiên Đạo, Thánh Đạo 16/06/2017

Chương 650: Tu hành, vốn là nghịch thiên! 16/06/2017

Chương 651: U Minh Thập Điện, đệ thập điện. 16/06/2017

Chương 652: Nghịch! 16/06/2017

Chương 653: Tu luyện, điên cuồng tu luyện! 16/06/2017

Chương 654: Điện ah! 16/06/2017

Chương 655: Phản bội 16/06/2017

Chương 656: Hai đây? 16/06/2017

Chương 657: Yêu Thánh 16/06/2017

Chương 658: Nghịch loại huyền giả ra! 16/06/2017

Chương 659: Tần Bất Phàm! 16/06/2017

Chương 660: Trấn Giới Thạch, Hắc Sắc Thạch Bia! 16/06/2017

Chương 661: An Nam Tĩnh buông tha! 16/06/2017

Chương 662: Ngươi ưa thích ta sao? 16/06/2017

Chương 663: Tử chiến! Tử chiến! 16/06/2017

Chương 664: Đi, cũng hoặc là chiến? 16/06/2017

Chương 665: Giết Bán Thánh, chiến nghịch loại 16/06/2017

Chương 667: Nàng chết rồi! 16/06/2017

Chương 668: Uy hiếp 16/06/2017

Chương 669: Hối hận Ân Huyên Nhi! 16/06/2017

Chương 670: Thiên Ngoại Thiên 16/06/2017

Chương 671: Thử xem! 16/06/2017

Chương 672: Trùng kích! 16/06/2017

Chương 673: Đan đạo! 16/06/2017

Chương 674: Mượn dao 16/06/2017

Chương 675: Ma Năng Thuẫn 16/06/2017

Chương 676: Giết không chết? 16/06/2017

Chương 677: Lục Đinh Thần Hỏa! 16/06/2017

Chương 678: Quốc sư 16/06/2017

Chương 679: Vậy tới! 16/06/2017

Chương 680: An Nam Tĩnh xuất hiện! 16/06/2017

Chương 681: Dương Diệp cùng An Nam Tĩnh khiếp sợ! 16/06/2017

Chương 682: Giết hắn cái máu chảy thành sông! 16/06/2017

Chương 683: Dương Diệp muốn xông đại họa! 16/06/2017

Chương 684: Ngọc thạch câu phần! 16/06/2017

Chương 685: Có bao nhiêu, giết nhiều ít! 16/06/2017

Chương 686: Đến từ lòng đất cường giả! 16/06/2017

Chương 687: Dương Diệp thân thế! 16/06/2017

Chương 688: Thượng Thánh Địa! 16/06/2017

Chương 689: Không nhiều cường, một gã Bán Thánh mà thôi.. 16/06/2017

Chương 690: U Minh Thập Điện, Đệ Cửu Điện. 16/06/2017

Chương 691: Không phải là chỉ một vị sao? 16/06/2017

Chương 692: Bạo phát ah, không thì ta sẽ tàn, ngươi sẽ chết! 16/06/2017

Chương 693: Hồng Mông Tháp tác dụng! 16/06/2017

Chương 694: Lòng đất dung nham! 16/06/2017

Chương 695: Đến từ lòng đất chủng tộc! 16/06/2017

Chương 696: Cưới Dương Diệp? 16/06/2017

Chương 697: Gả cũng đến gả, không lấy cũng đến gả! 16/06/2017

Chương 698: Đừng thẹn thùng, ta sẽ không chiếm tiện nghi của ngươi! 16/06/2017

Chương 699: Các ngươi nhận thức Dương Diệp? Thật sự? 16/06/2017

Chương 700: Đánh bán thánh mặt? 16/06/2017

Chương 701: Ngươi dám đón ta tam kiếm? 16/06/2017

Chương 702: Ngươi biết cái gì gọi là kiếm sao? 16/06/2017

Chương 703: Ta tức giận lên, chính ta đều sợ! 16/06/2017

Chương 704: Ta quỳ liếm ngươi! 16/06/2017

Chương 705: Đến đây đi, quỳ liếm. Ta! 16/06/2017

Chương 706: Không cởi quần, làm sao liếm? 16/06/2017

Chương 707: Đánh má phải, nên đem mặt trái cũng đánh 16/06/2017

Chương 708: Xung kích hoàng giả cảnh!! (Cầu đặt mua!) 16/06/2017

Chương 709: Dương Diệp là nghịch loại huyền giả? 16/06/2017

Chương 710: Hoàng giả cảnh Dương Diệp! 16/06/2017

Chương 711: Bán thánh trở xuống, vi phạm giả, tử! 16/06/2017

Chương 712: Diệt thế thần lôi! 16/06/2017

Chương 713: Kiếp lôi ngưng hình, Dương Diệp vẫn? 16/06/2017

Chương 714: Nhiên ý! Lại thấy nhiên ý! 16/06/2017

Chương 715: Đồ, không chết không thôi! 16/06/2017

Chương 716: Đồ ngươi Hỏa Linh Tộc!!! 16/06/2017

Chương 717: Bán thánh kiếm nô? Ba phần mười? Luyện! 16/06/2017

Chương 718: Dung nham hạ sinh vật, kiếm linh thực lực! 16/06/2017

Chương 719: Thiên Viêm đối với Mạc Lão? 16/06/2017

Chương 720: Không giao? Vậy chỉ dùng Hỏa Linh Tộc đến tiếp táng! 16/06/2017

Chương 721: Bán thánh ngã xuống, Hỏa Linh Tộc tộc trưởng hiện! 16/06/2017

Chương 722: Giết về!!!!! 16/06/2017

Chương 723: Tàn sát bắt đầu, bắt đầu!!!! 16/06/2017

Chương 724: Bị bức ép cuống lên Hỏa Linh Tộc 16/06/2017

Chương 725: Hỏa Linh Tộc tận thế! 16/06/2017

Chương 725: Khủng bố dung nham sinh vật! 16/06/2017

Chương 726: Nghịch loại huyền giả xuất thế? 16/06/2017

Chương 727: Ngươi không nể mặt ta? 16/06/2017

Chương 728: Ngươi loại này, ta biết đánh nhau mười cái! 16/06/2017

Chương 729: Ai bảo đảm hắn, huyết chiến đến cùng! 16/06/2017

Chương 730: Quần ẩu? Một mình đấu? 16/06/2017

Chương 731: Là kẻ địch, liền muốn giết tuyệt! 16/06/2017

Chương 732: Lập giấy sinh tử, quyết sinh tử! 16/06/2017

Chương 733: Không phải tìm ngươi uy hiếp, ta, là muốn cướp! 16/06/2017

Chương 734: Còn có ai!! 16/06/2017

Chương 735: Thánh bảng số một! 16/06/2017

Chương 736: Thánh Đường huyền kỹ các! 16/06/2017

Chương 737: Đến từ Minh Nữ mời! 16/06/2017

Chương 738: Ngươi, dám có ý kiến gì không? 16/06/2017

Chương 739: Tôn tử, gia gia ta đến! 16/06/2017

Chương 740: Đánh liền đánh, kỷ oai cái cái gì? 16/06/2017

Chương 741: Dương Man, tiếp kiếm! 16/06/2017

Chương 742: Đến nha, ta đứng để ngươi đâm.. 16/06/2017

Chương 743: Man thần giáp VS lục đinh thần hỏa! 16/06/2017

Chương 744: Một mình đấu chín vị bán thánh? 16/06/2017

Chương 745: Ta thành thật, vì lẽ đó dễ ức hiếp? 16/06/2017

Chương 746: Liền bắt nạt ngươi, ngươi muốn thế nào? 16/06/2017

Chương 747: Không có tay bé gái! 16/06/2017

Chương 748: Tội ác chi tử thành! 16/06/2017

Chương 749: Tái ngộ đáng sợ bé gái! (Cầu vé tháng!) 16/06/2017