Võ Thần Chúa Tể (Manhua)

Võ Thần Chúa Tể (Manhua)

Tên khác: Võ Thần Chúa Tể
Thể loại: Action , Adventure
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


18 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Võ Thần Chúa Tể (Manhua):

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Loading...

Danh sách chương

Võ Thần Chúa Tể Chap 258 21/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 257 21/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 256 21/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 255 17/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 254 17/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 253 17/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 252 17/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 251 10/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 250 10/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 249 10/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 248 10/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 247 03/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 246 03/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 245 03/03/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 244 24/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 243 24/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 242 19/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 241 19/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 240 04/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 239 02/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 238 02/02/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 237 28/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 236 25/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 235 23/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 234 23/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 233 23/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 232 18/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 231 16/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 230 13/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 229 11/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 228 09/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 227 07/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 226 05/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 225 02/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 224 01/01/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 223 30/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 222 28/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 221 25/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 220 23/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 219 19/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 218 15/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 217 15/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 216 12/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 215 12/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 214 09/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 213 09/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 212 09/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 211 02/12/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 210 27/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 209 27/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 208 27/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 207 23/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 206 23/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 205 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 204 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 203 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 202 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 201 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 200 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 199 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 198 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 197 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 196 16/11/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 195 22/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 194 21/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 193 21/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 192 14/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 191 14/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 190 14/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 189 08/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 188 08/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 187 03/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 186 01/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 185 01/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 184 01/10/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 183 24/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 182 21/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 181 17/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 180 17/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 179 17/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 178 14/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 177 13/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 176 12/09/2018

Võ Thần Chúa Tể Chap 175 11/09/2018

Chap 174 10/09/2018

Chap 173 10/09/2018

Chap 172 06/09/2018

Chap 171 30/08/2018

Chap 170 27/08/2018

Chap 169 27/08/2018

Chap 168 24/08/2018

Chap 167 24/08/2018

Chap 166 21/08/2018

Chap 165 21/08/2018

Chap 164 19/08/2018

Chap 163 16/08/2018

Chap 162 15/08/2018

Chap 161 13/08/2018

Chap 160 13/08/2018

Chap 159 09/08/2018

Chap 158 06/08/2018

Chap 157 06/08/2018

Chap 156 02/08/2018

Chap 155 29/07/2018

Chap 154 29/07/2018

Chap 153 24/07/2018

Chap 152 21/07/2018

Chap 151 19/07/2018

Chap 150 17/07/2018

Chap 149 16/07/2018

Chap 148 12/07/2018

Chap 147 12/07/2018

Chap 146 07/07/2018

Chap 145 03/07/2018

Chap 144 03/07/2018

Chap 143 30/06/2018

Chap 142 28/06/2018

Chap 141 26/06/2018

Chap 140 24/06/2018

Chap 139 21/06/2018

Chap 138 19/06/2018

Chap 137 16/06/2018

Chap 136 14/06/2018

Chap 135 12/06/2018

Chap 134 12/06/2018

Chap 133 12/06/2018

Chap 132 12/06/2018

Chap 131 12/06/2018

Chap 130 27/05/2018

Chap 129 22/05/2018

Chap 128 19/05/2018

Chap 127 16/05/2018

Chap 126 12/05/2018

Chap 125 08/05/2018

Chap 124 05/05/2018

Chap 123 03/05/2018

Chap 122 29/04/2018

Chap 121 27/04/2018

Chap 120 25/04/2018

Chap 119 24/04/2018

Chap 118 23/04/2018

Chap 117 21/04/2018

Chap 116 21/04/2018

Chap 115 18/04/2018

Chap 114 13/04/2018

Chap 113 11/04/2018

Chap 112 08/04/2018

Chap 111 06/04/2018

Chap 110 03/04/2018

Chap 109 30/03/2018

Chap 108 29/03/2018

Chap 107 24/03/2018

Chap 106 22/03/2018

Chap 105 16/03/2018

Chap 104 13/03/2018

Chap 103 10/03/2018

Chap 102 07/03/2018

Chap 101 05/03/2018

Chap 100 05/03/2018

Chap 099 01/03/2018

Chap 098 26/02/2018

Chap 097 23/02/2018

Chap 096 22/02/2018

Chap 095 09/02/2018

Chap 094 03/02/2018

Chap 093 31/01/2018

Chap 092 29/01/2018

Chap 091 24/01/2018

Chap 090 22/01/2018

Chap 089 18/01/2018

Chap 088 15/01/2018

Chap 087 11/01/2018

Chap 086 08/01/2018

Chap 085 06/01/2018

Chap 084 02/01/2018

Chap 083 28/12/2017

Chap 082 25/12/2017

Chap 081 20/12/2017

Chap 080 18/12/2017

Chap 079 18/12/2017

Chap 078 12/12/2017

Chap 077 11/12/2017

Chap 076 08/12/2017

Chap 075 06/12/2017

Chap 074 04/12/2017

Chap 073 04/12/2017

Chap 072 30/11/2017

Chap 071 28/11/2017

Chap 070 27/11/2017

Chap 069 27/11/2017

Chap 068 24/11/2017

Chap 067 22/11/2017

Chap 066 22/11/2017

Chap 065 20/11/2017

Chap 064 16/11/2017

Chap 063 16/11/2017

Chap 062 13/11/2017

Chap 061 10/11/2017

Chap 060 08/11/2017

Chap 059 06/11/2017

Chap 058 06/11/2017

Chap 057 25/10/2017

Chap 056 24/10/2017

Chap 055 24/10/2017

Chap 054 17/10/2017

Chap 053 13/10/2017

Chap 052 09/10/2017

Chap 051 06/10/2017

Chap 050 03/10/2017

Chap 049 02/10/2017

Chap 048 25/09/2017

Chap 047 25/09/2017

Chap 046 18/09/2017

Chap 045 16/09/2017

Chap 044 13/09/2017

Chap 043 13/09/2017

Chap 042 05/09/2017

Chap 041 01/09/2017

Chap 040 31/08/2017

Chap 039 28/08/2017

Chap 038 23/08/2017

Chap 037 21/08/2017

Chap 036 18/08/2017

Chap 035 15/08/2017

Chap 034 14/08/2017

Chap 033 09/08/2017

Chap 032 05/08/2017

Chap 031 02/08/2017

Chap 030 31/07/2017

Chap 029 31/07/2017

Chap 028 27/07/2017

Chap 027 24/07/2017

Chap 026 24/07/2017

Chap 025 19/07/2017

Chap 024 27/06/2017

Chap 023 27/06/2017

Chap 022 27/06/2017

Chap 021 05/06/2017

Chap 020 05/06/2017

Chap 019 30/05/2017

Chap 018 29/05/2017

Chap 017 29/05/2017

Chap 016 23/05/2017

Chap 015 15/05/2017

Chap 014 15/05/2017

Chap 013 15/05/2017

Chap 012 12/05/2017

Chap 011 12/05/2017

Chap 010 12/05/2017

Chap 009 12/05/2017

Chap 008 12/05/2017

Chap 007 12/05/2017

Chap 006 12/05/2017

Chap 005 12/05/2017

Chap 004 12/05/2017

Chap 003 12/05/2017

Chap 002 12/05/2017

Chap 001 12/05/2017