Võ Thần Chúa Tể (Manhua)

Võ Thần Chúa Tể (Manhua)

Tên khác: Võ Thần Chúa Tể
Thể loại: Action , Adventure
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


18 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Võ Thần Chúa Tể (Manhua):

Thiên Vũ đại lục nhất đại truyền kỳ Tần Trần, bởi vì bạn tốt phản bội bất ngờ ngã xuống Võ vực. 300 năm sau, hắn chuyển sinh ở một cái nhận hết ức hiếp vương phủ con riêng trên người, lợi dụng kiếp trước trình độ, ngưng thần công, luyện thần đan, đi ngược lên trời, quật khởi mạnh mẽ, từ đây bước lên một đoạn khiếp sợ đại lục kinh thế lữ trình.

Danh sách chương

Võ Thần Chúa Tể Chap 278 16/06/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 277 14/06/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 276 06/06/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 275 05/06/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 274 02/06/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 273 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 272 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 271 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 270 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 269 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 268 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 267 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 266 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 265 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 264 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 263 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 262 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 261 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 260 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 259 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 258 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 257 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 256 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 255 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 254 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 253 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 252 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 251 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 250 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 249 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 248 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 247 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 246 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 245 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 244 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 243 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 242 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 241 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 240 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 239 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 238 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 237 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 236 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 235 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 234 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 233 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 232 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 231 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 230 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 228 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 227 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 226 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 225 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 224 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 223 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 222 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 221 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 220 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 219 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 218 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 217 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 216 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 215 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 214 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 213 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 212 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 211 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 210 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 209 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 208 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 207 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 206 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 205 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 204 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 203 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 202 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 201 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 200 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 199 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 198 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 197 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 196 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 195 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 194 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 193 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 192 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 191 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 190 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 189 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 188 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 187 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 186 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 185 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 184 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 183 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 182 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 181 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 180 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 179 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 178 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 177 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 176 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 175 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 174 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 173 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 172 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 171 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 170 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 169 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 168 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 167 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 166 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 165 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 164 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 163 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 162 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 161 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 160 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 159 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 158 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 157 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 156 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 155 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 154 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 153 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 152 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 151 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 150 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 149 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 148 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 147 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 146 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 145 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 144 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 143 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 142 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 141 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 140 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 139 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 138 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 137 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 136 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 135 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 134 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 133 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 132 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 131 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 130 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 129 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 128 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 127 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 126 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 125 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 124 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 123 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 122 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 121 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 120 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 119 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 118 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 117 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 116 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 115 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 114 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 113 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 112 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 111 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 110 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 109 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 108 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 107 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 106 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 105 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 104 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 103 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 102 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 101 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 100 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 99 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 98 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 97 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 96 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 95 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 94 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 93 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 92 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 91 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 90 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 89 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 88 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 87 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 86 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 85 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 84 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 83 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 82 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 81 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 80 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 79 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 78 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 77 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 76 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 75 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 74 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 73 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 72 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 71 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 70 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 69 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 68 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 67 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 66 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 65 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 64 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 63 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 62 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 61 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 60 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 59 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 58 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 57 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 56 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 55 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 54 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 53 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 52 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 51 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 50 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 49 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 48 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 47 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 46 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 45 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 44 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 43 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 42 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 41 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 40 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 39 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 38 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 37 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 36 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 35 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 34 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 33 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 32 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 31 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 30 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 29 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 28 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 27 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 26 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 25 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 24 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 23 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 22 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 21 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 20 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 19 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 18 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 17 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 16 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 15 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 14 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 13 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 12 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 11 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 10 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 9 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 8 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 7 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 6 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 5 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 4 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 3 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 2 13/05/2019

Võ Thần Chúa Tể Chap 1 13/05/2019