Vua Bếp Soma

Vua Bếp Soma

Tên khác: Shokugeki no Soma
Thể loại: Comedy , Romance , School Life , Sci-Fi , Slice of Life
Tác giả: TSUKUDA Yuuto
Trạng thái: Còn tiếp


12 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vua Bếp Soma:

Cậu trai trẻ Yukihira Souma là con nhà nòi của 1 quán ăn bình dân , cậu có 1 khao khát cháy bỏng là vượt qua cha mình người đã đánh bại cậu liên tục 489 trận ( mặc dù trình nấu ăn của anh Main cũng thần thánh không kém ) . Đến 1 ngày cậu nghe lời cha mình để vào trường đào tạo tài năng ẩm thực . Câu chuyện đời cậu sắp bước sang 1 ngã rẻ khác nhìu thú vị hơn..

Danh sách chương

Chapter 315.3 29/10/2019

Chapter 315.2 29/10/2019

Chapter 315.1 29/10/2019

315.3 29/10/2019

315.2 29/10/2019

315.1 29/10/2019

Chapter 315 19/07/2019

Chapter 314 19/07/2019

Chapter 313 19/07/2019

Chapter 312 19/07/2019

Chapter 311 19/07/2019

Chapter 310 19/07/2019

Chapter 309 19/07/2019

Chapter 308 19/07/2019

Chapter 307 19/07/2019

Chapter 306 19/07/2019

Chapter 305 19/07/2019

Chapter 304 19/07/2019

Chapter 303 19/07/2019

Chapter 302 19/07/2019

Chapter 301 19/07/2019

Chapter 300 19/07/2019

Chapter 299 19/07/2019

Chapter 298 19/07/2019

Chapter 297 19/07/2019

Chapter 296 19/07/2019

Chapter 295 19/07/2019

Chapter 294 19/07/2019

Chapter 293 19/07/2019

Chapter 292 19/07/2019

Chapter 291 19/07/2019

Chapter 290 19/07/2019

Chapter 289 19/07/2019

Chapter 288 19/07/2019

Chapter 287 19/07/2019

Chapter 286 19/07/2019

Chapter 285 19/07/2019

Chapter 284 19/07/2019

Chapter 283 19/07/2019

Chapter 282 19/07/2019

Chapter 281 19/07/2019

Chapter 280 19/07/2019

Chapter 279 19/07/2019

Chapter 278 19/07/2019

Chapter 277 19/07/2019

Chapter 276 19/07/2019

Chapter 275 19/07/2019

Chapter 274 19/07/2019

Chapter 273 19/07/2019

Chapter 272 19/07/2019

Chapter 271 19/07/2019

Chapter 270 19/07/2019

Chapter 269 19/07/2019

Chapter 268 19/07/2019

Chapter 267 19/07/2019

Chapter 266 19/07/2019

Chapter 265 19/07/2019

Chapter 264 19/07/2019

Chapter 263 19/07/2019

Chapter 262 19/07/2019

Chapter 261 19/07/2019

Chapter 260 19/07/2019

Chapter 259 19/07/2019

Chapter 258 19/07/2019

Chapter 257 19/07/2019

Chapter 256 19/07/2019

Chapter 255 19/07/2019

Chapter 254 19/07/2019

Chapter 253 19/07/2019

Chapter 252 19/07/2019

Chapter 251 19/07/2019

Chapter 250 19/07/2019

Chapter 249 19/07/2019

Chapter 248 19/07/2019

Chapter 247 19/07/2019

Chapter 246 19/07/2019

Chapter 245 19/07/2019

Chapter 244 19/07/2019

Chapter 243 19/07/2019

Chapter 242 19/07/2019

Chapter 241 19/07/2019

Chapter 240 19/07/2019

Chapter 239 19/07/2019

Chapter 238 19/07/2019

Chapter 237 19/07/2019

Chapter 236 19/07/2019

Chapter 235 19/07/2019

Chapter 234 19/07/2019

Chapter 233 19/07/2019

Chapter 232 19/07/2019

Chapter 231 19/07/2019

Chapter 230 19/07/2019

Chapter 229 19/07/2019

Chapter 228 19/07/2019

Chapter 227 19/07/2019

Chapter 226 19/07/2019

Chapter 225 19/07/2019

Chapter 224 19/07/2019

Chapter 223 19/07/2019

Chapter 222 19/07/2019

Chapter 221 19/07/2019

Chapter 220 19/07/2019

Chapter 219 19/07/2019

Chapter 218 19/07/2019

Chapter 217 19/07/2019

Chapter 216 19/07/2019

Chapter 215 19/07/2019

Chapter 214 19/07/2019

Chapter 213 19/07/2019

Chapter 212 19/07/2019

Chapter 211 19/07/2019

Chapter 210 19/07/2019

Chapter 209 19/07/2019

Chapter 208 19/07/2019

Chapter 207 19/07/2019

Chapter 206 19/07/2019

Chapter 205 19/07/2019

Chapter 204 19/07/2019

Chapter 203 19/07/2019

Chapter 202 19/07/2019

Chapter 201 19/07/2019

Chapter 200 19/07/2019

Chapter 199 19/07/2019

Chapter 198 19/07/2019

Chapter 197 19/07/2019

Chapter 196 19/07/2019

Chapter 195 19/07/2019

Chapter 194 19/07/2019

Chapter 193 19/07/2019

Chapter 192 19/07/2019

Chapter 191 19/07/2019

Chapter 190 19/07/2019

Chapter 189 19/07/2019

Chapter 188 19/07/2019

Chapter 187 19/07/2019

Chapter 186 19/07/2019

Chapter 185 19/07/2019

Chapter 184 19/07/2019

Chapter 183 19/07/2019

Chapter 182 19/07/2019

Chapter 181 19/07/2019

Chapter 180 19/07/2019

Chapter 179 19/07/2019

Chapter 178 19/07/2019

Chapter 177 19/07/2019

Chapter 176 19/07/2019

Chapter 175 19/07/2019

Chapter 174 19/07/2019

Chapter 173 19/07/2019

Chapter 172 19/07/2019

Chapter 171 19/07/2019

Chapter 170 19/07/2019

Chapter 169 19/07/2019

Chapter 168 19/07/2019

Chapter 167 19/07/2019

Chapter 166 19/07/2019

Chapter 165 19/07/2019

Chapter 164 19/07/2019

Chapter 163 19/07/2019

Chapter 162 19/07/2019

Chapter 161 19/07/2019

Chapter 160 19/07/2019

Chapter 159 19/07/2019

Chapter 158 19/07/2019

Chapter 157 19/07/2019

Chapter 156 19/07/2019

Chapter 155 19/07/2019

Chapter 154 19/07/2019

Chapter 153 19/07/2019

Chapter 152 19/07/2019

Chapter 151 19/07/2019

Chapter 150 19/07/2019

Chapter 149 19/07/2019

Chapter 148 19/07/2019

Chapter 147 19/07/2019

Chapter 146 19/07/2019

Chapter 145 19/07/2019

Chapter 144 19/07/2019

Chapter 143 19/07/2019

Chapter 142 19/07/2019

Chapter 141 19/07/2019

Chapter 140 19/07/2019

Chapter 139 19/07/2019

Chapter 138 19/07/2019

Chapter 137 19/07/2019

Chapter 136 19/07/2019

Chapter 135 19/07/2019

Chapter 134 19/07/2019

Chapter 133 19/07/2019

Chapter 132 19/07/2019

Chapter 131 19/07/2019

Chapter 130 19/07/2019

Chapter 129 19/07/2019

Chapter 128 19/07/2019

Chapter 127 19/07/2019

Chapter 126 19/07/2019

Chapter 125 19/07/2019

Chapter 124 19/07/2019

Chapter 123 19/07/2019

Chapter 122 19/07/2019

Chapter 121 19/07/2019

Chapter 120 19/07/2019

Chapter 119 19/07/2019

Chapter 118 19/07/2019

Chapter 117 19/07/2019

Chapter 116 19/07/2019

Chapter 115 19/07/2019

Chapter 114 19/07/2019

Chapter 113 19/07/2019

Chapter 112 19/07/2019

Chapter 111 19/07/2019

Chapter 110 19/07/2019

Chapter 109 19/07/2019

Chapter 108 19/07/2019

Chapter 107 19/07/2019

Chapter 106 19/07/2019

Chapter 105 19/07/2019

Chapter 104 19/07/2019

Chapter 103 19/07/2019

Chapter 102 19/07/2019

Chapter 101 19/07/2019

Chapter 100 19/07/2019

Chapter 99 19/07/2019

Chapter 98 19/07/2019

Chapter 97 19/07/2019

Chapter 96 19/07/2019

Chapter 95 19/07/2019

Chapter 94 19/07/2019

Chapter 93 19/07/2019

Chapter 92 19/07/2019

Chapter 91 19/07/2019

Chapter 90 19/07/2019

Chapter 89 19/07/2019

Chapter 88 19/07/2019

Chapter 87 19/07/2019

Chapter 86 19/07/2019

Chapter 85 19/07/2019

Chapter 84 19/07/2019

Chapter 83 19/07/2019

Chapter 82 19/07/2019

Chapter 81 19/07/2019

Chapter 80 19/07/2019

Chapter 79 19/07/2019

Chapter 78 19/07/2019

Chapter 77 19/07/2019

Chapter 76 19/07/2019

Chapter 75 19/07/2019

Chapter 74 19/07/2019

Chapter 73 19/07/2019

Chapter 72 19/07/2019

Chapter 71 19/07/2019

Chapter 70 19/07/2019

Chapter 69 19/07/2019

Chapter 68 19/07/2019

Chapter 67 19/07/2019

Chapter 66 19/07/2019

Chapter 65 19/07/2019

Chapter 64 19/07/2019

Chapter 63 19/07/2019

Chapter 62 19/07/2019

Chapter 61 19/07/2019

Chapter 60 19/07/2019

Chapter 59 19/07/2019

Chapter 58 19/07/2019

Chapter 57 19/07/2019

Chapter 56 19/07/2019

Chapter 55 19/07/2019

Chapter 54 19/07/2019

Chapter 53 19/07/2019

Chapter 52 19/07/2019

Chapter 51 19/07/2019

Chapter 50 19/07/2019

Chapter 49 19/07/2019

Chapter 48 19/07/2019

Chapter 47 19/07/2019

Chapter 46 19/07/2019

Chapter 45 19/07/2019

Chapter 44 19/07/2019

Chapter 43 19/07/2019

Chapter 42 19/07/2019

Chapter 41 19/07/2019

Chapter 40 19/07/2019

Chapter 39 19/07/2019

Chapter 38 19/07/2019

Chapter 37 19/07/2019

Chapter 36 19/07/2019

Chapter 35 19/07/2019

Chapter 34 19/07/2019

Chapter 33 19/07/2019

Chapter 32 19/07/2019

Chapter 31 19/07/2019

Chapter 30 19/07/2019

Chapter 29 19/07/2019

Chapter 28 19/07/2019

Chapter 27 19/07/2019

Chapter 26 19/07/2019

Chapter 25 19/07/2019

Chapter 24 19/07/2019

Chapter 23 19/07/2019

Chapter 22 19/07/2019

Chapter 21 19/07/2019

Chapter 20 19/07/2019

Chapter 19 19/07/2019

Chapter 18 19/07/2019

Chapter 17 19/07/2019

Chapter 16 19/07/2019

Chapter 15 19/07/2019

Chapter 14 19/07/2019

Chapter 13 19/07/2019

Chapter 12 19/07/2019

Chapter 11 19/07/2019

Chapter 10 19/07/2019

Chapter 9 19/07/2019

Chapter 8 19/07/2019

Chapter 7 19/07/2019

Chapter 6 19/07/2019

Chapter 5 19/07/2019

Chapter 4 19/07/2019

Chapter 3 19/07/2019

Chapter 2 19/07/2019

Chapter 1 19/07/2019

Chapter 0 19/07/2019