Nếu hình tải CHẬM hoặc NHIỀU QUẢNG CÁO có thể ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VIP để xem NHANH HƠN và KHÔNG có quảng cáo!
Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !

Tên khác: Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !
Thể loại: Comedy , Manhua , Romance
Tác giả: N/a
Trạng thái: Còn tiếp


18 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Vương Gia ! Ngươi Thật Bỉ Ổi !:

Một cô gái thời hiện đại xuyên không về quá khứ, sống trong danh phận Tứ tiểu thư Chu gia Chu Vô Tâm. Tưởng sẽ được sống sung sướng trong Chu gia gia thế bậc nhất thời bấy giờ nhưng thực tế Chu Vô Tâm chỉ là con của vợ lẽ Chu hầu lão gia, sống cuộc sống khổ cực lại luôn bị anh chị em trong nhà khinh ghét. Cô sẽ xoay sở như thế nào? Và chàng trai tóc đỏ điển trai nhưng hung ác cô gặp ngay khi tỉnh lại là ai? Có mối liên hệ thế nào với cuộc đời của Vô Tâm tiểu thư? Mời các bạn đón đọc!

Danh sách chương

Chap 503 ~ (15/01/2020)Miễn phí

Chap 502 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Chap 501 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Chap 500 ~ (25/12/2019)Miễn phí

Chap 499 ~ (17/12/2019)Miễn phí

Chap 498 ~ (14/12/2019)Miễn phí

Chap 497 ~ (06/12/2019)Miễn phí

Chap 496 ~ (04/12/2019)Miễn phí

Chap 495 ~ (03/12/2019)Miễn phí

Chap 494 ~ (03/12/2019)Miễn phí

Chap 493 ~ (03/12/2019)Miễn phí

Chap 492 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 491 ~ (26/11/2019)Miễn phí

Chap 490 ~ (24/11/2019)Miễn phí

Chap 489 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Chap 488 ~ (23/11/2019)Miễn phí

Chap 487 ~ (20/11/2019)Miễn phí

Chap 486 ~ (20/11/2019)Miễn phí

Chap 485 ~ (19/11/2019)Miễn phí

Chap 484 ~ (14/11/2019)Miễn phí

Chap 483 ~ (13/11/2019)Miễn phí

Chap 482 ~ (13/11/2019)Miễn phí

Chap 481 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Chap 480 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Chap 479 ~ (11/11/2019)Miễn phí

Chap 478 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Chap 477 ~ (08/11/2019)Miễn phí

Chap 476 ~ (06/11/2019)Miễn phí

Chap 475 ~ (06/11/2019)Miễn phí

Chap 474 ~ (04/11/2019)Miễn phí

Chap 473 ~ (04/11/2019)Miễn phí

Chap 472 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 471 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 470 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 469 ~ (03/11/2019)Miễn phí

Chap 468 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Chap 467 ~ (30/10/2019)Miễn phí

Chap 466 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Chap 465 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Chap 464 ~ (29/10/2019)Miễn phí

Chap 463 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 462 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 461 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 460 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 459 ~ (27/10/2019)Miễn phí

Chap 458 ~ (23/10/2019)Miễn phí

Chap 457 ~ (22/10/2019)Miễn phí

Chap 456 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Chap 455 ~ (21/10/2019)Miễn phí

Chap 454 ~ (18/10/2019)Miễn phí

Chap 453 ~ (17/10/2019)Miễn phí

Chap 452 ~ (16/10/2019)Miễn phí

Chap 451 ~ (15/10/2019)Miễn phí

Chap 450 ~ (12/10/2019)Miễn phí

Chap 449 ~ (12/10/2019)Miễn phí

Chap 448 ~ (09/10/2019)Miễn phí

Chap 447 ~ (08/10/2019)Miễn phí

Chap 446 ~ (08/10/2019)Miễn phí

Chap 445 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Chap 444 ~ (01/10/2019)Miễn phí

Chap 443 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Chap 442 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Chap 441 ~ (26/09/2019)Miễn phí

Chap 440 ~ (20/09/2019)Miễn phí

Chap 439 ~ (13/09/2019)Miễn phí

Chap 438 ~ (13/09/2019)Miễn phí

Chap 437 ~ (10/09/2019)Miễn phí

Chap 436 ~ (05/09/2019)Miễn phí

Chap 435 ~ (04/09/2019)Miễn phí

Chap 434 ~ (02/09/2019)Miễn phí

Chap 433 ~ (30/08/2019)Miễn phí

Chap 432 ~ (29/08/2019)Miễn phí

Chap 431 ~ (16/08/2019)Miễn phí

Chap 430 ~ (02/08/2019)Miễn phí

Chap 429 ~ (26/07/2019)Miễn phí

Chap 428 ~ (05/07/2019)Miễn phí

Chap 427 ~ (05/07/2019)Miễn phí

Chap 426 ~ (03/07/2019)Miễn phí

Chap 425 ~ (03/07/2019)Miễn phí

Chap 424 ~ (02/06/2019)Miễn phí

Chap 423 ~ (29/04/2019)Miễn phí

Chap 422 ~ (21/04/2019)Miễn phí

Chap 421 ~ (21/04/2019)Miễn phí

Chap 420 ~ (19/04/2019)Miễn phí

Chap 419 ~ (04/04/2019)Miễn phí

Chap 418 ~ (04/04/2019)Miễn phí

Chap 417 ~ (04/04/2019)Miễn phí

Chap 416 ~ (04/04/2019)Miễn phí

Chap 415 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Chap 414 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Chap 413 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Chap 412 ~ (17/03/2019)Miễn phí

Chap 411 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chap 410 ~ (24/02/2019)Miễn phí

Chap 409 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chap 408 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chap 407 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chap 406 ~ (14/02/2019)Miễn phí

Chap 405 ~ (04/02/2019)Miễn phí

Chap 404 ~ (03/02/2019)Miễn phí

Chap 403 ~ (03/02/2019)Miễn phí

Chap 402 ~ (30/01/2019)Miễn phí

Chap 401 ~ (30/01/2019)Miễn phí

Chap 400 ~ (30/01/2019)Miễn phí

Chap 399 ~ (30/01/2019)Miễn phí

Chap 398 ~ (20/01/2019)Miễn phí

Chap 397 ~ (16/01/2019)Miễn phí

Chap 396 ~ (16/01/2019)Miễn phí

Chap 395 ~ (13/01/2019)Miễn phí

Chap 394 ~ (13/01/2019)Miễn phí

Chap 393 ~ (08/01/2019)Miễn phí

Chap 392 ~ (08/01/2019)Miễn phí

Chap 391 ~ (03/01/2019)Miễn phí

Chap 390 ~ (01/01/2019)Miễn phí

Chap 389 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Chap 388 ~ (29/12/2018)Miễn phí

Chap 387 ~ (24/12/2018)Miễn phí

Chap 386 ~ (24/12/2018)Miễn phí

Chap 385 ~ (20/12/2018)Miễn phí

Chap 384 ~ (20/12/2018)Miễn phí

Chap 383 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chap 382 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chap 381 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chap 380 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chap 379 ~ (16/12/2018)Miễn phí

Chap 378 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 377 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 376 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 375 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 374 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 373 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 372 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 371 ~ (03/12/2018)Miễn phí

Chap 370 ~ (16/11/2018)Miễn phí

Chap 369 ~ (16/11/2018)Miễn phí

Chap 368 ~ (16/11/2018)Miễn phí

Chap 367 ~ (16/11/2018)Miễn phí

Chap 366 ~ (06/11/2018)Miễn phí

Chap 365 ~ (06/11/2018)Miễn phí

Chap 364 ~ (29/10/2018)Miễn phí

Chap 363 ~ (29/10/2018)Miễn phí

Chap 362 ~ (29/10/2018)Miễn phí

Chap 361 ~ (29/10/2018)Miễn phí

Chap 360 ~ (21/10/2018)Miễn phí

Chap 359 ~ (21/10/2018)Miễn phí

Chap 358 ~ (18/10/2018)Miễn phí

Chap 357 ~ (18/10/2018)Miễn phí

Chap 356 ~ (18/10/2018)Miễn phí

Chap 355 ~ (18/10/2018)Miễn phí

Chap 354 ~ (10/10/2018)Miễn phí

Chap 353 ~ (08/10/2018)Miễn phí

Chap 352 ~ (08/10/2018)Miễn phí

Chap 351 ~ (04/10/2018)Miễn phí

Chap 350 ~ (03/10/2018)Miễn phí

Chap 349 ~ (03/10/2018)Miễn phí

Chap 348 ~ (03/10/2018)Miễn phí

Chap 347 ~ (26/09/2018)Miễn phí

Chap 346 ~ (26/09/2018)Miễn phí

Chap 345 ~ (26/09/2018)Miễn phí

Chap 344 ~ (26/09/2018)Miễn phí

Chap 343 ~ (26/09/2018)Miễn phí

Chap 342 ~ (21/09/2018)Miễn phí

Chap 341 ~ (18/09/2018)Miễn phí

Chap 340 ~ (18/09/2018)Miễn phí

Chap 339 ~ (13/09/2018)Miễn phí

Chap 338 ~ (11/09/2018)Miễn phí

Chap 337 ~ (09/09/2018)Miễn phí

Chap 336 ~ (05/09/2018)Miễn phí

Chap 335 ~ (04/09/2018)Miễn phí

Chap 334 ~ (04/09/2018)Miễn phí

Chap 333 ~ (29/08/2018)Miễn phí

Chap 332 ~ (26/08/2018)Miễn phí

Chap 331 ~ (25/08/2018)Miễn phí

Chap 330 ~ (25/08/2018)Miễn phí

Chap 329 ~ (19/08/2018)Miễn phí

Chap 328 ~ (19/08/2018)Miễn phí

Chap 327 ~ (15/08/2018)Miễn phí

Chap 326 ~ (15/08/2018)Miễn phí

Chap 325 ~ (15/08/2018)Miễn phí

Chap 324 ~ (15/08/2018)Miễn phí

Chap 323 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Chap 322 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Chap 321 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Chap 320 ~ (06/08/2018)Miễn phí

Chap 319 ~ (02/08/2018)Miễn phí

Chap 318 ~ (29/07/2018)Miễn phí

Chap 317 ~ (29/07/2018)Miễn phí

Chap 316 ~ (24/07/2018)Miễn phí

Chap 315 ~ (24/07/2018)Miễn phí

Chap 314 ~ (21/07/2018)Miễn phí

Chap 313 ~ (19/07/2018)Miễn phí

Chap 312 ~ (16/07/2018)Miễn phí

Chap 311 ~ (16/07/2018)Miễn phí

Chap 310 ~ (11/07/2018)Miễn phí

Chap 309 ~ (08/07/2018)Miễn phí

Chap 308 ~ (07/07/2018)Miễn phí

Chap 307 ~ (07/07/2018)Miễn phí

Chap 306 ~ (01/07/2018)Miễn phí

Chap 305 ~ (29/06/2018)Miễn phí

Chap 304 ~ (26/06/2018)Miễn phí

Chap 303 ~ (24/06/2018)Miễn phí

Chap 302 ~ (22/06/2018)Miễn phí

Chap 301 ~ (20/06/2018)Miễn phí

Chap 300 ~ (17/06/2018)Miễn phí

Chap 299 ~ (16/06/2018)Miễn phí

Chap 298 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 297 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 296 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 295 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 294 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 293 ~ (13/06/2018)Miễn phí

Chap 292 ~ (30/05/2018)Miễn phí

Chap 291 ~ (30/05/2018)Miễn phí

Chap 290 ~ (25/05/2018)Miễn phí

Chap 289 ~ (23/05/2018)Miễn phí

Chap 288 ~ (19/05/2018)Miễn phí

Chap 287 ~ (18/05/2018)Miễn phí

Chap 286 ~ (16/05/2018)Miễn phí

Chap 285 ~ (14/05/2018)Miễn phí

Chap 284 ~ (13/05/2018)Miễn phí

Chap 283 ~ (11/05/2018)Miễn phí

Chap 282 ~ (11/05/2018)Miễn phí

Chap 281 ~ (11/05/2018)Miễn phí

Chap 280 ~ (03/05/2018)Miễn phí

Chap 279 ~ (01/05/2018)Miễn phí

Chap 278 ~ (30/04/2018)Miễn phí

Chap 277 ~ (30/04/2018)Miễn phí

Chap 276 ~ (23/04/2018)Miễn phí

Chap 275 ~ (23/04/2018)Miễn phí

Chap 274 ~ (18/04/2018)Miễn phí

Chap 273 ~ (11/04/2018)Miễn phí

Chap 272 ~ (11/04/2018)Miễn phí

Chap 271 ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chap 270 ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chap 269 ~ (10/04/2018)Miễn phí

Chap 268 ~ (05/04/2018)Miễn phí

Chap 267 ~ (05/04/2018)Miễn phí

Chap 266 ~ (05/04/2018)Miễn phí

Chap 265 ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chap 264 ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chap 263 ~ (30/03/2018)Miễn phí

Chap 262 ~ (26/03/2018)Miễn phí

Chap 261 ~ (21/03/2018)Miễn phí

Chap 260 ~ (19/03/2018)Miễn phí

Chap 259 ~ (19/03/2018)Miễn phí

Chap 258 ~ (19/03/2018)Miễn phí

Chap 257 ~ (19/03/2018)Miễn phí

Chap 256 ~ (13/03/2018)Miễn phí

Chap 255 ~ (13/03/2018)Miễn phí

Chap 254 ~ (10/03/2018)Miễn phí

Chap 253 ~ (10/03/2018)Miễn phí

Chap 252 ~ (10/03/2018)Miễn phí

Chap 251 ~ (10/03/2018)Miễn phí

Chap 250 ~ (10/03/2018)Miễn phí

Chap 249 ~ (10/03/2018)Miễn phí

Chap 249 - fixed ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 248 - fixed ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 247 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 246 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 245 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 244 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 243 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 242 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 241 ~ (22/02/2018)Miễn phí

Chap 240 ~ (05/02/2018)Miễn phí

Chap 239 ~ (03/02/2018)Miễn phí

Chap 238 ~ (30/01/2018)Miễn phí

Chap 237 ~ (30/01/2018)Miễn phí

Chap 236 ~ (29/01/2018)Miễn phí

Chap 235 ~ (29/01/2018)Miễn phí

Chap 234 ~ (22/01/2018)Miễn phí

Chap 233 ~ (22/01/2018)Miễn phí

Chap 232 ~ (17/01/2018)Miễn phí

Chap 231 ~ (15/01/2018)Miễn phí

Chap 230 ~ (12/01/2018)Miễn phí

Chap 229 ~ (11/01/2018)Miễn phí

Chap 228 ~ (10/01/2018)Miễn phí

Chap 227 ~ (10/01/2018)Miễn phí

Chap 226 ~ (06/01/2018)Miễn phí

Chap 225 ~ (04/01/2018)Miễn phí

Chap 224 ~ (03/01/2018)Miễn phí

Chap 223 ~ (02/01/2018)Miễn phí

Chap 222 ~ (02/01/2018)Miễn phí

Chap 221 ~ (27/12/2017)Miễn phí

Chap 220 ~ (23/12/2017)Miễn phí

Chap 219 ~ (23/12/2017)Miễn phí

Chap 218 ~ (23/12/2017)Miễn phí

Chap 217 ~ (18/12/2017)Miễn phí

Chap 216 ~ (18/12/2017)Miễn phí

Chap 215 ~ (13/12/2017)Miễn phí

Chap 214 ~ (09/12/2017)Miễn phí

Chap 213 ~ (08/12/2017)Miễn phí

Chap 212 ~ (05/12/2017)Miễn phí

Chap 211 ~ (04/12/2017)Miễn phí

Chap 210 ~ (01/12/2017)Miễn phí

Chap 209 ~ (30/11/2017)Miễn phí

Chap 208 ~ (27/11/2017)Miễn phí

Chap 207 ~ (27/11/2017)Miễn phí

Chap 206 ~ (21/11/2017)Miễn phí

Chap 205 ~ (20/11/2017)Miễn phí

Chap 204 ~ (20/11/2017)Miễn phí

Chap 203 ~ (20/11/2017)Miễn phí

Chap 202 ~ (13/11/2017)Miễn phí

Chap 201 ~ (10/11/2017)Miễn phí

Chap 200 ~ (07/11/2017)Miễn phí

Chap 199 ~ (07/11/2017)Miễn phí

Chap 198 ~ (06/11/2017)Miễn phí

Chap 197 ~ (02/11/2017)Miễn phí

Chap 196 ~ (02/11/2017)Miễn phí

Chap 195 ~ (02/11/2017)Miễn phí

Chap 194 ~ (24/10/2017)Miễn phí

Chap 193 ~ (20/10/2017)Miễn phí

Chap 192 - fixed ~ (20/10/2017)Miễn phí

Chap 191 ~ (18/10/2017)Miễn phí

Chap 190 ~ (14/10/2017)Miễn phí

Chap 189 ~ (14/10/2017)Miễn phí

Chap 188 ~ (10/10/2017)Miễn phí

Chap 187 ~ (09/10/2017)Miễn phí

Chap 186 ~ (06/10/2017)Miễn phí

Chap 185 ~ (03/10/2017)Miễn phí

Chap 184 ~ (03/10/2017)Miễn phí

Chap 183 ~ (30/09/2017)Miễn phí

Chap 182 ~ (26/09/2017)Miễn phí

Chap 181 ~ (25/09/2017)Miễn phí

Chap 180 ~ (25/09/2017)Miễn phí

Chap 179 ~ (19/09/2017)Miễn phí

Chap 178 ~ (19/09/2017)Miễn phí

Chap 177 ~ (15/09/2017)Miễn phí

Chap 176 ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chap 175 ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chap 174 ~ (13/09/2017)Miễn phí

Chap 173 ~ (07/09/2017)Miễn phí

Chap 172 ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 171 ~ (05/09/2017)Miễn phí

Chap 170 ~ (30/08/2017)Miễn phí

Chap 169 ~ (30/08/2017)Miễn phí

Chap 168 ~ (28/08/2017)Miễn phí

Chap 167 ~ (22/08/2017)Miễn phí

Chap 166 ~ (21/08/2017)Miễn phí

Chap 165 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chap 164 ~ (18/08/2017)Miễn phí

Chap 163 ~ (14/08/2017)Miễn phí

Chap 162 ~ (14/08/2017)Miễn phí

Chap 161 ~ (14/08/2017)Miễn phí

Chap 160 ~ (11/08/2017)Miễn phí

Chap 159 ~ (11/08/2017)Miễn phí

Chap 158 ~ (10/08/2017)Miễn phí

Chap 157 ~ (10/08/2017)Miễn phí

Chap 156 ~ (09/08/2017)Miễn phí

Chap 155 ~ (09/08/2017)Miễn phí

Chap 154 ~ (08/08/2017)Miễn phí

Chap 153 ~ (08/08/2017)Miễn phí

Chap 152 ~ (07/08/2017)Miễn phí

Chap 151 ~ (07/08/2017)Miễn phí

Chap 150 ~ (04/08/2017)Miễn phí

Chap 149 ~ (04/08/2017)Miễn phí

Chap 148 ~ (04/08/2017)Miễn phí

Chap 147 ~ (04/08/2017)Miễn phí

Chap 146 ~ (04/08/2017)Miễn phí

Chap 145 ~ (02/08/2017)Miễn phí

Chap 144 ~ (01/08/2017)Miễn phí

Chap 143 ~ (01/08/2017)Miễn phí

Chap 142 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 141 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 140 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 139 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 138 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 137 ~ (31/07/2017)Miễn phí

Chap 136 ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chap 135 ~ (28/07/2017)Miễn phí

Chap 134 ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chap 133 ~ (27/07/2017)Miễn phí

Chap 132 ~ (26/07/2017)Miễn phí

Chap 131 ~ (25/07/2017)Miễn phí

Chap 130 ~ (25/07/2017)Miễn phí

Chap 129 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 128 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 127 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 126 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 125 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 124 ~ (24/07/2017)Miễn phí

Chap 123 ~ (21/07/2017)Miễn phí

Chap 122 ~ (21/07/2017)Miễn phí

Chap 121 ~ (21/07/2017)Miễn phí

Chap 120 ~ (21/07/2017)Miễn phí

Chap 119 ~ (19/07/2017)Miễn phí

Chap 118 ~ (19/07/2017)Miễn phí

Chap 117 ~ (18/07/2017)Miễn phí

Chap 116 ~ (18/07/2017)Miễn phí

Chap 115 ~ (18/07/2017)Miễn phí

Chap 114 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 113 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 112 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 111 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 110 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 109 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 108 ~ (17/07/2017)Miễn phí

Chap 107 ~ (14/07/2017)Miễn phí

Chap 106 ~ (13/07/2017)Miễn phí

Chap 105 ~ (13/07/2017)Miễn phí

Chap 104 ~ (12/07/2017)Miễn phí

Chap 103 - fixed ~ (12/07/2017)Miễn phí

Chap 102 ~ (12/07/2017)Miễn phí

Chap 101 ~ (11/07/2017)Miễn phí

Chap 100 ~ (11/07/2017)Miễn phí

Chap 099 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 098 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 097 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 096 ~ (10/07/2017)Miễn phí

Chap 095 ~ (08/07/2017)Miễn phí

Chap 094 ~ (08/07/2017)Miễn phí

Chap 093 ~ (06/07/2017)Miễn phí

Chap 092 ~ (06/07/2017)Miễn phí

Chap 091 ~ (05/07/2017)Miễn phí

Chap 090 ~ (05/07/2017)Miễn phí

Chap 089 ~ (04/07/2017)Miễn phí

Chap 088 ~ (04/07/2017)Miễn phí

Chap 087 ~ (04/07/2017)Miễn phí

Chap 086 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 085 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 084 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 083 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 082 ~ (03/07/2017)Miễn phí

Chap 081 ~ (30/06/2017)Miễn phí

Chap 080 ~ (30/06/2017)Miễn phí

Chap 079 ~ (29/06/2017)Miễn phí

Chap 078 ~ (29/06/2017)Miễn phí

Chap 077 ~ (28/06/2017)Miễn phí

Chap 076 ~ (27/06/2017)Miễn phí

Chap 075 ~ (27/06/2017)Miễn phí

Chap 074 ~ (27/06/2017)Miễn phí

Chap 073 ~ (27/06/2017)Miễn phí

Chap 072 ~ (24/06/2017)Miễn phí

Chap 071 ~ (23/06/2017)Miễn phí

Chap 070 ~ (23/06/2017)Miễn phí

Chap 069 ~ (23/06/2017)Miễn phí

Chap 068 ~ (23/06/2017)Miễn phí

Chap 067 ~ (21/06/2017)Miễn phí

Chap 066 ~ (20/06/2017)Miễn phí

Chap 065 ~ (20/06/2017)Miễn phí

Chap 064 ~ (19/06/2017)Miễn phí

Chap 063 ~ (19/06/2017)Miễn phí

Chap 062 ~ (19/06/2017)Miễn phí

Chap 061 ~ (16/06/2017)Miễn phí

Chap 060 ~ (16/06/2017)Miễn phí

Chap 059 ~ (15/06/2017)Miễn phí

Chap 058 ~ (14/06/2017)Miễn phí

Chap 057 ~ (14/06/2017)Miễn phí

Chap 056 ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 055 ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 054 ~ (12/06/2017)Miễn phí

Chap 053 - fixed ~ (10/06/2017)Miễn phí

Chap 052 ~ (10/06/2017)Miễn phí

Chap 051 ~ (24/02/2017)Miễn phí

Chap 050 ~ (23/02/2017)Miễn phí

Chap 049 ~ (20/01/2017)Miễn phí

Chap 048 ~ (28/12/2016)Miễn phí

Chap 047 ~ (30/11/2016)Miễn phí

Chap 046 ~ (03/11/2016)Miễn phí

Chap 045 ~ (20/10/2016)Miễn phí

Chap 044 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 043 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 042 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 041 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 040 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 039 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 038 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 037 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 036 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 035 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 034 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 033 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 032 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 031 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 030 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 029 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 028 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 027 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 026 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 025 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 024 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 023 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 022 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 021 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 020 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 019 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 018 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 017 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 016 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 015 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 014 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 013 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 012 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 011 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 010 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 009 - fixed ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 008 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 007 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 006 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 005 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 004 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 003 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 002 ~ (19/10/2016)Miễn phí

Chap 001 ~ (19/10/2016)Miễn phí