World of Warcraft 2007

World of Warcraft 2007

Tên khác: World of Warcraft 2007
Thể loại: Action , Adventure , Comic , Sci-Fi , Supernatural
Tác giả: Blizzard Entertainment WildStorm DC Comics
Trạng thái: Còn tiếp


0 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

World of Warcraft 2007:

Bộ truyện dài 26 kỳ dựa trên dòng game nổi tiếng cùng tên của Blizzard được ra mắt vào năm 2007. Đây là bản raw đẹp chuẩn và chất lượng nhất mà các bạn có thể tìm được online, dù cả những trang truyện nước ngoài cũng không đạt bằng.

Loading...