Yêu Thần Ký

Yêu Thần Ký

Tên khác: Tales of Demons And Gods
Thể loại: Action , Fantasy , Manhua
Tác giả: Mad Snail
Trạng thái: Còn tiếp


230 người đang theo dõi truyện này
Chương đang đọc: N/a

Nội dung

Yêu Thần Ký:

Tales of Demons And Gods (tên tiếng Việt: Yêu Thần Ký) là câu chuyện xoay quanh Nie Li, Chiến Sĩ Thần Quỷ mạnh nhất, trong quá khứ của mình, anh ta đang đứng ở đỉnh cao của thế giới. Tuy nhiên, anh ta đã bị mất cuộc sống của mình trong trận chiến với các Hoàng Đế, Nhà Hiền Triết và Sáu Vị Thần Thú, linh hồn của anh ấy đã được tái sinh sau đó và trở lại quá khứ khi anh 13 tuổi.

Mặc dù anh ta là người yếu nhất trong lớp học của mình và với tài năng thấp nhất, nhưng với sự hiểu biết mà anh ấy đã tích lũy được từ cuộc sống trước đây của mình, anh đã được đào tạo nhanh hơn bất cứ ai khác. Anh ta cố gắng bảo vệ thành phố mà trong tương lai sắp tới bị tấn công bởi Cơn Gió Tuyết do Thần Quỷ Tuyết tạo ra và cuối cùng thành phố bị phá hủy cũng như người anh ấy yêu, bạn bè và gia đình của anh đã chết trong cuộc chiến.

Danh sách chương

Chapter 250 15/01/2020

Chapter 249 30/12/2019

Chapter 248 10/12/2019

Chapter 247 25/11/2019

Chapter 246 04/11/2019

Chapter 245 29/10/2019

Chapter 244 21/10/2019

Chapter 243 15/10/2019

Chapter 242 05/10/2019

Chapter 241 01/10/2019

Tales of Demons and Gods Chap 241 28/09/2019

Tales of Demons and Gods chap 240.5 25/09/2019

Tales of Demons and Gods chap 240 12/09/2019

Tales of Demons and Gods chap 239.5 18/09/2019

Tales of Demons and Gods chap 239 09/09/2019

Tales of Demons and Gods chap 238 02/09/2019

Tales of Demons and Gods chap 237.5 30/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 237 26/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 236 26/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 235 26/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 234 26/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 233 26/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 232 26/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 231 26/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 230 18/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 229 16/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 228 01/08/2019

Tales of Demons and Gods chap 227 26/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 086.5 26/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 085.5 26/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 084.5 26/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 083.5 26/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 082.5 26/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 223.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 222.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 221.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 219.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 218.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 217.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 216.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 215.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 214.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 205.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 204.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 203.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 202.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 201.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 200.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 199.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 198.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 197.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 196.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 195.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 194.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 188.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 187.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 186.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 185.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 184.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 183.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 182.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 181.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 180.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 179.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 178.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 177.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 176.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 175.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 174.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 173.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 172.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 171.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 170.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 169.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 168.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 167.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 166.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 165.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 164.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 163.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 162.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 161.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 160.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 159.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 158.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 157.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 156.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 155.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 154.̀5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 153.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 152.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 151.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 150.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 149.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 148.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 147.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 146.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 145.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 144.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 142.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 141.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 140.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 139.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 138.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 137.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 136.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 135.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 134.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 133.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 132.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 131.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 130.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 129.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 128.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 127.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 126.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 125.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 124.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 123.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 122.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 121.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 120.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 119.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 118.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 117.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 116.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 115.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 114.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 113.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 112.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 111.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 110.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 109.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 108.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 107.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 106.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 105.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 104.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 103.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 102.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 101.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 100.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 099.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 098.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 097.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 096.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 095.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 094.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 093.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 092.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 091.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 090.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 089.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 088.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 087.5 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 226 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 225 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 224 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 223 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 222 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 221 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 220 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 219 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 218 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 217 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 216 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 215 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 214 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 213 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 212 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 211 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 210 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 209 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 208 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 207 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 206 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 205 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 204 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 203 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 202 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 201 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 200 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 199 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 198 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 197 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 196 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 195 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 194 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 193 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 192 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 191 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 190 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 189 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 188 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 187 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 186 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 185 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 184 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 183 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 182 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 181 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 180 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 179 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 178 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 177 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 176 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 175 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 174 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 173 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 172 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 171 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 170 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 169 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 168 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 167 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 166 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 165 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 164 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 163 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 162 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 161 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 160 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 159 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 158 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 157 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 156 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 155 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 154 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 153 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 152 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 151 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 150 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 149 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 148 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 147 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 146 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 145 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 144 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 143 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 142 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 141 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 140 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 139 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 138 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 137 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 136 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 135 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 134 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 133 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 132 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 131 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 130 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 129 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 128 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 127 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 126 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 125 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 124 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 123 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 122 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 121 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 120 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 119 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 118 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 117 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 116 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 115 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 114 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 113 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 112 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 111 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 110 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 109 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 108 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 107 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 106 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 105 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 104 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 103 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 102 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 101 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 100 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 099 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 098 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 097 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 096 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 095 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 094 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 093 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 092 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 091 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 090 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 089 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 088 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 087 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 086 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 085 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 084 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 083 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 082 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 081 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 080 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 079 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 078 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 077 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 076 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 075 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 074 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 073 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 072 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 071 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 070 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 069 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 068 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 067 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 066 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 065 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 064 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 063 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 062 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 061 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 060 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 059 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 058 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 057 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 056 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 055 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 054 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 053 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 052 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 051 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 050 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 049 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 048 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 047 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 046 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 045 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 044 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 043 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 042 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 041 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 040 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 039 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 035 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 034 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 033 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 032 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 031 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 030 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 029 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 028 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 027 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 026 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 025 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 024 - TV 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 023 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 022 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 021 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 020 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 019 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 018 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 017 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 016 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 015 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 014 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 013 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 012 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 011 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 010 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 009 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 008 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 007 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 006 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 005 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 004 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 003 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 002 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 001 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 038 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 037 19/07/2019

Tales of Demons and Gods chap 036 19/07/2019