Lục Tiên - Lục Tiên Convert - Lời tác giả

Loading...


Lục Tiên hoàn tất rồi.

So với trong tưởng tượng tới hơi sớm.

Thói quen mỗi ngày nhìn lại mọi người nhả rãnh, thảo luận nội dung cốt truyện, thói quen Lục Tiên a hài hòa hữu hảo bầu không khí.

Không loạn, không bẩn, không phức tạp.

Lục Tiên là ta đuổi theo qua rất rất nghiêm túc một bộ tiểu thuyết.

Khả năng cũng là cuối cùng một bộ chăm chú đuổi theo tiểu thuyết.

Hẹn gặp lại, mọi người.

Ngày hôm qua chưa nói, không biết hôm nay bổ sung còn kịp à.

Có rảnh có thể trở về để xem một chút là tốt rồi.

Lục Tiên hoàn tất rồi,

Lục Tiên a vẫn còn.

Convert by: Hungprods


Loading...

Lục Tiên - Lục Tiên Convert - Lời tác giả